Тема 1.16. Глави держав світуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1.16. Глави держав світуВиокремте, як зветься обрана посадова особа, яка представляє всіх громадян держави? *Президент Віце-Прем’єр Прем’єр Депутат
Виокремте країни у яких главами держав є монархи? Бельгія Данія Нідерланди *Всі відповіді вірні
Зазначте, яким шляхом обирають президентів за умов напівпрезидентської форми правління? Класичним американським шляхом *Загальних прямих виборів Авторитарним Побутових історичних і культурних традицій
Зазначте, який термін президентських повноважень у Швейцарії? *Один рік П’ять років Сім років Три роки
Зазначте, який термін президентських повноважень у Франції з 2002 року? Сім років *П’ять років Один рік Чотири роки Який термін президентських повноважень у Швейцарії?
Зазначте, кому належить виконавча влада за президентської форми правління? Прем’єр-міністру *Главі держави Міністру Уряду
Виокремте, кому належить виконавча влада за умов напівпрезидентської системи? *Існує розділення виконавчої влади поміж президентом і урядом шляхом конституційного визначення обсягу повноважень Багато чисельнішій політичній партії Президенту Немає првильної вдповіді
Зазначте, з якого року у новітній історії України існує інститут президентства? 5 липня 1996 р. *5 липня 1991 р. 5 липня 2006 р. 5 липня 1998 р.

 

Тема 1.17. Суди і прокуратури світу

Які моделі використання судової влади щодо охорони конституційного устрою Ви знаєте? Верховну *Децентралізовану Компромісну Судову
Зазначте, як називається модель використання судової влади, що діє у тих країнах, де повноваження додаються судовій владі в цілому? Верховна Судова *Децентралізована Централізована
Виокремте, які органи називаються конституційними судами? Які діють у тих країнах, де повноваження додаються судовій владі в цілому Які мають функціональні орієнтири *Повноваження по охороні конституційного устрою повністю покладаються на спеціалізовані судові органи, які виведені за рамки судової системи і розбирають справи, які мають конституційний аспект Немає правильної відповіді
Виокремте, якою формою діяльності виокремлюється судова влада? Конфліктами *Правосуддям Економічною діяльністю Політичною діяльністю
Виокремте основні взаємопов’язані напрямки діяльності судової влади. *Всі відповіді вірні Охорона правопорядку від злочинів та інших правопорушень Забезпечення панування права Захист прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина
Зазначте, в яких межах відбувається реалізація судової влади? *Законодавчо регламентованої процедури В межах охорони порядку В межах міліції Немає правильної відповіді
Зазначте, в якій країні судова гілка набула більш-менш визначеного вигляду, завдячуючи певній централізації судової системи і прецедентному характеру права цієї країни? Канаді *Англії США Україні
Зазначте, з якими нормами політичного устрою та правління судова влада як повністю незалежна інституція несумісна? Самодержавство Тоталітарний режим Авторитарний режим *Всі відповіді вірні

 

Тема 1.18. Суди і прокуратура в Україні

Зазначте, що є єдиним органом законодавчої влади в Україні? Верховний суд *Верховна Рада України Апеляційний суд Засоби масової інформації
Зазначте, як здійснюється судова влада згідно з Конституцією України (ст.124)? міліцією *Виключно судами Виключно вуличними комітетами прокуратурами
Виокремте, які вимоги до посади судді встановлює Конституція України? Ним може бути лише громадянин України, віком не молодший двадцяти п’яти років Вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше як три роки Проживати в Україні не менше десяти років та володіти державною мовою *Всі відповіді вірні
Зазначте, що передбачає особливість правосуддя як специфічний різновид публічно-владної діяльності? Наявністю спеціально створюваних потрібних їй органів *Належне гарантування незалежності правового статусу суддів Забезпечення незалежної дисципліни Вирішення конфліктів компромісними рішеннями
Зазначте, що відносять до гарантій незалежності правового статусу суддів? Встановлення на конституційному рівні порядку обрання і звільнення Встановлення юридичної відповідальності за неповагу до судді чи суду Заборону впливу з будь-якого боку (громадян, їх об’єднань, органів інших гілок влади тощо) і у будь-який спосіб *Всі відповіді вірні
Зазначте, що є однією з характерних рис, які відрізняють судову владу від законодавчої? Підвищена соціальна цінність для держави *Прояв народного суверенітету у функціонуванні судової влади Утворення механізму реалізації прав громадянського суспільства Найбільш ефективний тип поведінки в конфлікті, який спрямований на конструктивне обговорення проблеми
Зазначте, хто здійснює перше призначення на посаду професійного судді строком на п’ять років в Україні? Віце-прем’єр *Президент Прем’єр Прокуратура
Що є особливим напрямком діяльності Міністерства юстиції України? Вплив на процес здійснення виконавчої влади *Організація виконання рішень суду Здійснення зовнішньої і внутрішньої політики держави Бажання опонентів завершити конфлікт окремими поступками
Яким шляхом судова влада може впливати на процес здійснення виконавчої влади? *Застосування судово-контрольного механізму Політичним Організацією матеріально-технічного забезпечення суддів Військовим
Зазначте, як називається заснована на законі діяльність судів по перевірці правомірності актів і дій органів виконавчої влади, їх посадових осіб, відновленню порушених прав тощо? Заполітизована діяльність Особливого роду діяльність *Судовий контроль у сфері виконавчої влади Немає правильної відповіді
Зазначте, як називається сукупність взаємодіючих між собою судів України? Партійна система *Судова система Політична система Закрита система
Виокремте ознаки судової системи? Існування органів суддівського самоврядування Визнання інституті народних засідателів та присяжних Побудова на принципах територіальності і спеціалізації *Всі відповіді вірні
Назвіть суди, які становлять судову систему України? Виконавчо-розпорядчої діяльності *Конституційний суд України Правлячі суди Селищні суди
Виокремте суди, які складають систему судів загальної юрисдикції? Місцеві суди Апеляційні суди, Апеляційний Суд України Касаційний суд України *Всі відповіді вірні
До яких судів відносяться військові суди в Україні? Узагальнюючих судів *Загальних судів Взаємопов’язаних судів Досвідних судів
Зазначте, який суд є вищим судовим органом в системі судів загальної юрисдикції в Україні? Місцевий *Верховний суд України Касаційний суд України Районний суд
Зазначте, який судовий орган є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні? Верховний Суд України *Конституційний суд України Касаційний Суд України Вищі спеціалізовані суди
Зазначте, які питання вирішує Конституційний Суд України? Відповідність законів та інших правових актів Конституції України Дає офіційне тлумачення Основного закону держави Дає офіційне тлумачення законів України *Всі відповіді вірні

 

Тема 1.19. Територіальне представництво і місцеве самоврядування

Зазначте, які рівні місцевого самоврядування є у Франції? Регіональний Департаментний Муніципальний *Всі відповіді вірні
Виокремте, за якою системою у Великій Британії побудоване місцеве самоврядування? *Англосаксонською муніципальною системою Стратегічного планування території Системою організації виставок та ярмарків Рушійною системою
Зазначте, що є органами місцевого самоврядування в Канаді? Суди *Муніципалітети Регіони Немає правильної відповіді
Зазначте, на чому заснована система місцевого самоврядування у США? *Адміністративно-територіальному поділі Регіоні Департаментах Радах
Зазначте, на які рівні поділяються органи місцевого самоврядування в Японії? *Префектури та муніципалітети Регіони Департаменти та Ради Значні та незначні

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.23.193 (0.008 с.)