Тема 1.11. Політичні партії в світі



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1.11. Політичні партії в світі



Зазначте, як впливають на реалізацію прийнятого курсу партії у світі? Ніяк *Опосередковано через свої фракції у парламенті Побіжно Через встановлення партійної системи
Виокремте, хто з мислителів вважав, що партії створюються унаслідок втілення природного для людини духу протиріччя? Г.Моска *Т.Гоббс Н.Макіавеллі Міхельс
Зазначте, які можливі наслідки переконливого домінування партії, що знаходиться при владі? Пасивність і розкол політичної опозиції, що відчуває себе безсилою Єдність опозиції та вибір агресивних форм політичної активності Виникнення загрози для існування демократичного правопорядку *Усе з переліченого
Зазначте, які можливі причини встановлення рівноваги між конкуруючими політичними партіями? Ліквідація розбіжностей у програмних вимогах Формування єдиних передвиборчих блоків Організаційне злиття *Однакова ефективність у вирішенні суспільних проблем
Зазначте, які маніпулятивні можливості однопартійної системи? Відсутність реального багатоманіття політичних партій у суспільстві Односторонні переваги у доступі до ЗМІ Домінування силових методів регулювання конфліктів *Усе з перерахованого
Зазначте, які маніпулятивні можливості двопартійної системи? Виборці голосують за одну з провідних партій через небажання безрезультатно витрачати свій голос, віддаючи його за не чисельну партію Виборець голосує за принципом вибору меншого зла із двох можливих, ніби примиряючись із можливістю викривлення його дійсної політичної волі При збереженні стабільних умов політичного процесу забезпечується зміна інтересів *Нічого з перерахованого
Зазначте, які партї найчастіше пдтримує особа, яка демонструє яскраво виражені авторитарні риси характеру? консервативні партії та рухи соціалістичні партії та рухи *екстремістські партії та рухи ліберальні партії та рухи
Зазначте, що є проявом політичного відчуження? *абсентеїзм нонконформізм політичне моралізування толерантність
Виокремте функцію політичної партії, суть якої полягає у формуванні громадської думки, впливові на неї з метою привернути на свій бік найбільше прихильників; пробудження інтересу громадян до виборів, до запропонованого партією кандидата, агітація за нього? ідеологічна *пропагандистська функція політичного рекрутування функція досягнення влади
Виокремте функцію політичної партії, суть якої полягає у виявленні, обґрунтуванні та вираженні інтересів певних соціальних спільностей, визначення і формування цілей, завдань і принципів, засобів їх досягнення? *ідеологічна пропагандистська функція політичного рекрутування функція досягнення влади
Зазначте, який тип партійної системи (по Дж. Сарторі), якщо його суть визначена такими рисами: декілька партій, тривала (понад 20 років) і безперервна перемога однієї з партій у конкурентній боротьбі на виборах; формування складу уряду лише домінуючою партією? однопартійна *домінування гегемоністська атомізована
Виокремте, який тип партійної системи (по Дж. Сарторі), якщо його суть визначена такими рисами: одна провідна партія, інші – партії-сателіти; зрощення партійно го апарату з державним? однопартійна домінування *гегемоністська атомізована
Виокремте тип партійної системи (по Дж. Сарторі), якщо його суть визначена такими рисами: багато партій, серед них потужних (представлених у парламенті) – декілька, а в уряді ще менше; відсутня позасистемна опозиція? *обмеженого плюралізму домінування гегемоністська атомізована
Виокремте, як можна охарактеризувати особистий вибір належності до певної політичної партії? більше виражається релігійними переконаннями особи, осмисленими нею у старшому віці, ніж будь-якими іншими чинниками людського життя *це швидше результат протесту особи проти пріоритетів, які нав’язуються їй суспільством ніяк не пов’язаний із тим, що думають батьки індивіда про його членство у партії свідомо визначається сім’єю індивіда, особливо, якщо погляди батьків і дітей співпадають
Зазначте відповідність типів партійних систем (за Дж. Сарторі) 1) однопартійна; 2) гегемоністська; 3) домінування; відомим державам світу: А) Японія, Швеція; Б) Куба, Північна Корея; В) Китай, Мексика; 1-В 2-А 3-Б *1-Б 2-В 3-А 1-А 2-Б 3-В 1-А 2-В 3-Б
Зазначте, для якого етапу в історії української багатопартійної системи було характерним існування не політичної і, тим більше, економічної багатоукладності й альтернативності, а певного ідеологічного розмаїття в межах комуністичної системи? посткомуністичного *допартійного початкової багатопартійності правильна відповідь відсутня
Виокремте, яка функція політичної партії формує різномантні інтереси й пакети пропозицій до владних структур? *Представництва нтересів Комунікативну Формування та добору політичних еліт Соціальної інтеграції
Виокремте, яка функція політичних партій відображає те, що партія стає певним реальним явищем у свідомості виборців, незалежно від їхньої позиції та дій? *Соціальної інтеграції Розроблення політики Комунікативну Формування та добору політичних еліт
У яких країнах, як правило, виокремлюють безпартійні системи? *Де функціонують військові диктатури Де діють авторитарні чи тоталітарні режими У країнах, де влада позмінно здійснюється двома наймогутнішими партіями Що передбачають коаліційний уряд
Зазначте, якій партійній системі політологи надають перевагу, тому що вона забезпечує стабільність політичного ладу суспільства, наявність цивілізованої опозиції? *Двопартійній системі Системі поляризованого плюралізму атомізованій Обмеженого плюралізму
Виокремте, якому ідеалові, в кращому разі, відповідають партійні системи в країнах СНД, Центральної та Східної Європи? *Поляризованого плюралізму Обмеженого плюралізму Багатопартйності Двопартійності
Зазначте відповідність між характерними рисами етапів в історії української багатопартійної системи? 1) політичні партії України умовно поділяються за такими напрямами: комуністичний; соціально-ліберальний; 2) політичні об’єднання носять позапартійний характер і організаційно прямують від суто неформальних угруповань до масового Руху; 3) боротьба опозиційних сил із КПУ здебільшого має характер окопної війни з періодами мирних переговорів і навіть тимчасового співробітництва, але частіше відбуваються вибухи; та їх назвами: А) допартійний етап Б) етап початкової багатопартійності В) посткомуністичний етап *1-В 2-А 3-Б 1-Б 2-В 3-А 1-В 2-Б 3-А 1-А 2-Б 3-В
Виокремте, на якому етапі в історії української багатопартійної системи головне завдання демократичних сил полягало в тому, щоб згуртувати широке громадсько-політичне об’єднання на зразок народних фронтів, які виникли у Прибалтиці? посткомуністичному *допартійному початкової багатопартійності правильна відповідь відсутня
Виокремте, на якому з етапів в історії української багатопартійної системи відбулася заборона Комуністичної партії України, розпад СРСР, проголошення Верховною Радою України 24 серпня 1991 року Акту про незалежність держави України й майже одностайне його підтвердження під час грудневого референдуму? *посткомуністичного етапу допартійного етапу етапу початкової багатопартійності правильна відповідь відсутня

 

Тема 1.12. Парламенти світу

Виокремте, як називається численний виборчий орган, члени якого рівні за статусом? *Парламент Президент Уряд Контреліта
Виокремте, що належить до законодавчої влади? Діяльність у сфері освіти *Діяльність парламентів Релігійна діяльність Діяльність у межах сільського господарства
Зазначте, в якій країні діє обмежено автономний парламент? США *Великобританія Італія Немає правильної відповіді
Зазначте, які підходи застосовують для вивчення діяльності парламентів? Історичний Інституціональний Соціологічний *Всі відповіді вірні
Виокремте, що передбачає парламентаризм як інститут представницької влади? *Партійно-політичну структурованість суспільства Нічого не передбачає Політичну систему суспільства Ознаки перехідного суспільства
Виокремте, від чого залежить обсяг конституційної компетенції парламенту? Від форм правління Характеру політичного режиму Конституційних традицій *Всі відповіді вірні
Виокремте, що є важливою складовою внутрішньої структуризації (інституціоналізації) парламенту? *Поділ на парламентську більшість та меншість Легітимація режиму Організація роботи парламенту Ознаки перехідного суспільства
Виокремте, що є критерієм зрілості демократичного устрою країни? Риси політичної системи *Наявність парламентської опозиції Взаємовідносини між парламентом і урядом Система поділу
Зазначте, як називають інституційне вираження політичної волі, що її підтримує меншість громадян даної країни? *Опозиція Фракція Політичний блок Немає правильної відповіді
Зазначте, як називаються парламенти, що відіграють провідну роль у національному політичному житті, формуючи та жорстоко контролюючи виконавчу владу? Повністю підлеглі парламенти *Домінуючі парламенти Обмежено автономні парламенти Автономні парламенти
Виокремте, яким за класифікацією парламентів можна назвати сучасний італійський парламент? Підлеглим парламентом Автономним парламентом *Домінуючим Повністю підлеглим парламентом
Зазначте, які парламенти контролюють законодавчий процес, але не мають достатніх повноважень для „скинення” виконавчої влади? *Автономні парламенти Домінуючі парламенти Обмежено автономні парламенти Повністю підлеглі парламенти
Який парламент можна розглядати як поле конфронтації між урядом та опозицією? *Обмежено автономний парламент Домінуючий парламент Повністю підлеглий парламент Автономний парламент
Виокремте функції парламентів? Легітимація Представницька Рекрутування та соціалізація еліти *Всі відповіді вірні
Виокремте, яку функцію виконують всі без винятку парламенти? *Легітимації Рекрутування Вплив на виконавчу владу та контроль над нею Представницьку
Зазначте, яким може бути парламент за своєю структурою? Однопалатним Двопалатним Багатопалатним *Всі відповіді вірні
Зазначте, які парламенти характерні для унітарних держав? Двопалатні *Однопалатні Багатопалатні Компромісні
Зазначте, які парламенти характерні для держав із федеративним устроєм? *Двопалатні і більше Однопалатні Індивідуалістичні Коаліційні
Виокремте, що є головною характеристикою організаційної роботи парламенту? Перемога на виборах *Рівень розподілу праці Підняття рівня компетентності Пристосовництво
Зазначте, як називаються спеціалізовані органи у парламентах? Переговори Грубий тиск Охорона *Комітети
Зазначте, що потрібно для ефективної роботи парламентів? Не знаходитися під жорстким контролем з боку політичних партій Депутати мають підходити професійно до своєї роботи Мати спеціалізовані, постійно діючі парламентські комітети *Всі відповіді вірні
Виокремте країни у яких президента обирають у парламенті? Греція Італія Швейцарія *Всі відповіді вірні

 

Тема 1.13.Верховна рада України

Зазначте, хто саме визначає компетенцію окремих ланок судової системи, статус суддів і цілий ряд інших питань, пов’язаних з організацією та функціонуванням судової влади? Судова влада *Законодавча влада Виконавча влада Всі відповіді вірні
Виокремте, що є єдиним органом законодавчої влади в Україні? Верховний суд *Верховна Рада України Апеляційний суд Засоби масової інформації
Виокремте, яким шляхом формується кадровий склад Верховної Ради України? *Шляхом безпосереднього волевиявлення громадян України (виборів) Шляхом підпорядкування Шляхом компромісу Шляхом популізму
Виокремте, ким обираються представники судової влади (професійні судді) в Україні? *Депутатами Міліцією Прокуратурою Суддями
Зазначте, що робить законодавча влада в Україні? *Приймає загальнообов’язкові правила поведінки (виконує функцію правотворчості) Вирішує конкретні справи на основі правових норм, розроблені та прийняті парламентом (виконує функцію правосуддя, що передбачає певну правотворчу діяльність Створює прецедентне право Ставить за мету повну дестабілізацію існуючої системи

 

Тема 1.14. Уряди світу

Зазначте, як називається інститут, який здійснює ефективне політичне керівництво? Президент *Уряд Партія Держава
Виокремте, що є осередком виконавчої влади у будь-якій державі? *Уряд Президент Партія Держава
Виокремте, що може бути урядом у різних країнах? Кабінет міністрів Рада міністрів Державна рада *Всі відповіді вірні
Виокремте, хто може очолювати уряд? Прем’єр-міністр Голова Ради міністрів Канцлер *Всі відповіді вірні
Зазначте, як називається колегіальний орган загальної компетенції, що здійснює керівництво виконавчою та розпорядчою діяльністю у відповідній країні? *Уряд Рада Держава Партія
Зазначте, як характеризуються уряди за політичними ознаками? Однопартійні Позапартійними Коаліційними *Всі відповіді вірні
Виокремте, як утворюється однапартійний уряд у демократичних країнах? Коли певна політична партія одержала меншість у парламенті *Коли певна політична партія одержала абсолютну більшість місць у парламенті або коли президент формує уряд виключно з представників своєї партії Коли президент формує уряд з представників різних партій Немає правильної відповіді
Зазначте, що є ключовим компонентом формування урядів? *Вибори Партії Партійна система Держава

 

Тема 1.15. Кабінет Міністрів (уряд) України

Виокремте, які структурні ланки виділяються в системі органів виконавчої влади України? Вищий рівень – Кабінет Міністрів Центральний рівень – міністерства, державні комітети тощо Місцевий або територіальний рівень *Всі відповіді вірні
Зазначте, на чому ґрунтується можливість правових взаємовпливів парламенту, уряду та глави держави? *Конституції Силі Протиріччях Необізнаності
Зазначте, коли кабінет міністрів України перетворився з органу підпорядкованого і жорстко контрольованого Главою держави, на цілком самостійний орган державної влади? Згідно з Конституцією України від 28 червня 1996 р. Після звільнення Голови Антимонопольного комітету *Внаслідок змін до Конституції від 8 грудня 2004 р. Внаслідок викриття корисливої мети членів опозиції
Зазначте, перед ким відповідальний нині Кабінет Міністрів України? *Перед Президентом і Верховною Радою Перед Верховною Радою Перед Президентом Немає правильної відповіді

 



Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 232; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.008 с.)