ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТА ДІЇ ДОГОВОРУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТА ДІЇ ДОГОВОРУ6.1. Припинення надання Послуги може відбуватися за ініціативою як Оператора так і Абонента.

6.2. Абонент має право ініціювати припинення надання Послуги на термін не більше ніж на 40 (сорок) календарних днів тільки на підставі письмової заяви, наданої особисто. Оператор припиняє надання Послуги у перший робочий день після отримання заяви або в зазначений у заяві день. У заяві слід вказати бажаний термін припинення надання послуги, а також її причину. При цьому, абонплата за вказаний період в письмовій заяві Абонента не нараховується.

6.3. Оператор може тимчасово обмежити обсяг або припинити надання Послуги у випадках:

6.3.1. Абонент не виконує своїх зобов'язань щодо сплати послуг Оператора;

6.3.2. Якщо залишок на Особовому рахунку Абонента є від'ємним більше ніж 5 банківських днів;

6.3.3. Щодо Абонента розпочато процедуру банкрутства або стосовно юридичної особи - ліквідаційну справу, чи на банківський рахунок та майно Абонента накладено арешт;

6.3.4. Aбонент невірно вказав свої контактні телефони або іншу інформацію стосовно себе, або не повідомив про їхню зміну, у наслідок чого співробітники Оператора не мали можливості зв'язатися з ним.

6.3.5. Абонент порушив положення Договору, цих Правил, законодавства України або Норм користування мережею Інтернет, незважаючи на попередження з боку Оператора продовжує їх порушувати;

6.3.6. Вчинення Абонентом, або з використанням його мережевих реквізитів, дій які є небезпечними для функціонування мережі КОМ-СЕРВІС, або порушують Норми користування Мережею Інтернет. Використання Абонентом мережі КОМ-СЕРВІС для дій незаконного, або аморального характеру, а також таких, які порушують громадський порядок, посягають на честь і гідність громадян та підприємств або викликають їхні скарги. Розповсюдження в мережі вірусів, або інших небажаних компонентів. Вчинення дій, направлених на отримання конфіденційної інформації, або інформації із спеціальним доступом;

6.3.7. Особа, що уклала Договір, не мала на те необхідних повноважень;

6.3.8. Абонент користується несправним обладнанням, що спричиняє порушення у роботі обладнання Оператора.

6.3.9. З'ясовуються інші вагомі обставини, не вказані у цих Правилах.

6.4. Надання Послуги поновлюється протягом 1 робочого дня з моменту повідомлення абонентом про усунення наведених у пункті 6.3 обставин та компенсації понесених збитків.

6.5. Якщо протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту появи від'ємного залишку на Особовому рахунку Абонент не погасив заборгованість, Оператор має право повністю припинити надання Послуги Абоненту. При цьому з моменту повного припинення надання Послуги абонентська плата не нараховується. Поновлення надання Послуги здійснюється протягом 48 годин з моменту оплати заборгованості Абонента та оплати повторної активації (згідно Тарифів).

6.6. Договір про надання послуг втрачає чинність у таких випадках:

• відмови Абонента від Послуги у порядку, встановленому у Договорі;

• відмови Оператора у подальшому наданні послуг Абоненту в порядку, встановленому у Договорі;

• закінчення строку дії Договору;

• після 14 днів з моменту припинення надання послуги, якщо Абонент за цей час не сплатив заборгованість;

• порушення Абонентом чинного законодавства України при використанні Послуги, а також вчинення Абонентом або з використанням його мережевих реквізитів дій, які є небезпечними для функціонування мережі Інтернет, або порушують Нормами користування Мережею Інтернет.

• Абонент надав недостовірні відомості або документи про себе;

• Абонент - юридична особа у встановленому законом порядку визнаний банкрутом або припинив свою діяльність.

6.7. Для припинення дії Договору за власною ініціативою Абонент має особисто або через уповноваженого представника оформити письмову заяву про припинення дії Договору. Абонент має право надіслати письмову заяву про припинення дії Договору поштою.

6.8. Припинення дії Договору не звільняє Абонента від розрахунків за послуги, фактично надані в місяці припинення Договору.

6.9. У випадку припинення дії Договору Клієнт має право укласти з Оператором новий Договір на загальних умовах відповідно до розділу 2 цих Правил.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання цих Правил та умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно Договору, цих Правил, та чинного законодавства України.

7.2. Після підписання Договору й до моменту початку надання Послуги Абоненту Оператор звільняється від будь-якої відповідальності за ненадання Послуги. Права Абонента та обов'язки Оператора щодо надання Послуги виникають лише після підключення обладнання Абонента до обладнання Оператора та активації IP-адреси Абонента.

7.3. До початку надання Послуги Абонент несе відповідальність за будь-які збитки, заподіяні Оператору (пошкодження обладнання Оператора, введення в оману Оператора шляхом надання неправдивої інформації при укладені Договору та інше).

7.4. Відповідальність за проведення оформлення, затвердження проектної документації, отримання дозволів на здійснення монтажних робіт щодо прокладки абонентської кабельної лінії, покладається на Абонента.

7.5. Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з збереженням та розповсюдженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента, та працездатність самого обладнання.

7.6. Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням Послуги. При цьому Оператор не надає ніяких гарантій, явних або неявних і не несе ніякої відповідальності за якість будь-яких товарів, інформації або послуг, що надаються за допомогою Послуги або мережі КОМ-СЕРВІС. Абонент одноособово несе відповідальність за оцінку точності, повноти й придатності всіх думок, оцінок, послуг та іншої інформації, якості і функцій товарів, які він отримує через Послугу.

7.7. Оператор не несе ніякої відповідальності за невідредаговані матеріали або ресурси, які містяться в мережі Інтернет, і не контролює їх. Оператор попереджає, що деякі ресурси містять матеріали антидержавного, расистського, екстремістського, порнографічного змісту, а також такі, що дискримінують чи порушують недоторканість приватного життя інших людей.

7.8. Абонент несе повну відповідальність за збереження свого Пароля доступу і за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання його каналу доступу.

7.9. Оператор не несе ніякої відповідальності за оповіщення або не оповіщення третіх осіб про розірвання даного Договору.

7.10. Оператор не несе ніякої відповідальності за прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або бізнес пов'язані з використанням або неможливістю користуватися Послугою, в тому числі в результаті дії обставин, передбачених пп. 8.1, 8.2 цих Правил.

7.11. Оператор не несе ніякої відповідальності за упущену вигоду або моральну шкоду пов'язані з використанням послуги, або неможливістю користуватися Послугою, незалежно від того, мав змогу чи ні Оператор передбачати можливість таких наслідків та запобігти їм.

7.12. Оператор не несе ніякої відповідальності за часткове, або повне пошкодження кабелю, обладнання та ін. що знаходяться поза межею відповідальності Оператора. Межа відповідальності Оператора закінчується на обладнанні Оператора (розподільча коробка у відповідному будинку, до якого підключено Абонента) від якого проводиться кабель до приміщення Абонента. Межа відповідальності Абонента починається від обладнання Оператора (розподільчої коробки у відповідному будинку до якого підключено Абонента) та закінчується комп'ютерним обладнанням Абонента включно.

7.13. Абонент несе повну відповідальність за будь-яку шкоду, що виникла у зв'язку з порушенням правил безпеки користування мережею КОМ-СЕРВІС передбачених цими Правилами та іншими встановленими чинним законодавством України нормативами.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 141; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.008 с.)