Розрахункова схема основної опори літака Трайдент 3. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахункова схема основної опори літака Трайдент 3. 

Де приймається з табл.1 дод.10 для ; і беруть для кожного і-того, починаючи з другого колеса основної опори з табл.2 дод.10 залежно від значень координат і (числові значення уі і хі показані на рис.)

 

Таблиця 5. Проміжні результати розрахунку

Колесо
Перше 0,195 0,2096 - - - -
Друге - - 0,37 - 0,0743 0,1384
Третє - - 1,16 - 0,0020 0,0438
Четверте - - 1,52 - - 0,0266

 

8.Приймаємо як більше з одержаних значень і :

Аналогічним чином визначаємо для літаків Як-42 та Ан-140

Як-42:

кН

м

Де ;

Згідно п.4.4 визначаємо глибину стискуваної товщі ґрунтової основи . Залежно від навантаження на одне колесо основної опори кН і числа коліс на опорі з табл.15 приймаємо м.

Обчислюємо значення еквівалентного коефіцієнта постелі:

МН/м3

Де

В наведених обчисленнях умовний діаметр передачі навантаження на основу приймався рівним 2,4м, оскільки літак Як-42 відповідає ІV категорії нормативного навантаження.

Знаходимо жорсткість плити покриття на одиницю ширини розрахункового розрізу (1м).

Згідно з п.5.52 визначаємо пружну характеристику плити

м

Згідно з п.5.52 знаходимо максимальні моменти в розрахункових перерізах плити, перпендикулярних осям X і Y, при центральному її навантаженні.

Розрахункова схема основної опори літака Як-42

 

Таблиця 5. Проміжні результати розрахунку

Колесо
Перше 0,21 0,2028 - - - -
Друге - - 0,76 0,0163 0,0759
Третє - - 1,76 1,2 0,0177 -0,0029
Четверте - - 1,2 0,0412 -0,0098

 

Приймаємо як більше з одержаних значень і :

Ан-140:

кН

м

Де ;

Згідно п.4.4 визначаємо глибину стискуваної товщі ґрунтової основи . Залежно від навантаження на одне колесо основної опори кН і числа коліс на опорі з табл.15 приймаємо м.

Обчислюємо значення еквівалентного коефіцієнта постелі:

МН/м3

Де

В наведених обчисленнях умовний діаметр передачі навантаження на основу приймався рівним 2,2м, оскільки літак Ан-140 відповідає V категорії нормативного навантаження.

Знаходимо жорсткість плити покриття на одиницю ширини розрахункового розрізу (1м).

Згідно з п.5.52 визначаємо пружну характеристику плити

м

Згідно з п.5.52 знаходимо максимальні моменти в розрахункових перерізах плити, перпендикулярних осям X і Y, при центральному її навантаженні.

Розрахункова схема основної опори літака Ан-140.

 

Таблиця 5. Проміжні результати розрахунку

Колесо
Перше 0,23 0,1944 - - - -
Друге - - 0,61 0,0326 0,0937

 

Приймаємо як більше з одержаних значень і :

9.Виходячи з визначаємо (розрахунковий згинальний момент):

Де (приймається з урахуванням того, що покриття бетонне і передбачається застосування в плитах стикових з‘єднань або крайового армування); (за наявності на ділянках покриття групи А піщаної штучної основи, не обробленої в‘яжучим); (оскільки жорсткість плит у напрямках X і Y однакова).

10.Визначаємо граничний згинальний момент на одиницю ширини розрахункового перерізу плити (1м):

Де (приймається з табл.31 для бетонного покриття на ділянках групи А при розташуванні аеродрому на північ від 50º північної широти); (визначається з графіка креслення 3 дод.10 залежно від розрахункового числа прикладань навантаження при зльотах літаків ).

Зазначене розрахункове число прикладань навантаження на покриття обчислюємо в такій послідовності. Визначаємо число прикладань навантаження від основної опори кожного типу літака за проектний строк служби покриття Т, який у відповідності з п.5.54 для жорстких покриттів повинен прийматися рівним 20 років:

Для літака Трайдент C:

;

Для літака Як-42:

;

Для літака Ан-140:

;

Залежно від відношення центральних моментів і від навантажень відповідно і-того і розрахункового типу літаків, а також від прийнятих з графіка креслення 4 дод.10 , значень обчислюємо еквівалентне число прикладень навантаження від опори і-того типу літака на покриття , приведене до прикладань навантаження від опори розрахункового літака:

Для розрахункового типу літака Трайдент 3 з урахуванням

і

;

Для другого (і=2) типу літака Як-42 з урахуванням , і , ;

Для третього (і=3) типу літака Ан-140 з урахуванням , і , дуже мале.

Тоді

Де означає число типів літаків, які враховується, а і – порядковий номер типу літака.

11.Перевіряємо міцність плити:

.

Отже, прийнята товщина плити не відповідає умовам міцності.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 144; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.006 с.)