АТЕРОГЕННІ ЗМІНИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

АТЕРОГЕННІ ЗМІНИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Джула Марія,Кульчінська Вероніка,Крицький Тарас

ПОРУШЕННЯ ЕЛЕКТРОЛІТНОГО БАЛАНСУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ В СТАНІ ДЕКОМПЕНСАЦІЇ ТА ВПЛИВ НА ЙОГО ПЕРЕБІГ ПРЕПАРАТУ РЕГІДРОН ОПТІМ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Жегестовська Діана, Ольховик Віталій

ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЧНІ ТА КОРОНАРО-АНГІОГРАФІЧНІ ПАРАЛЕЛІ У ХВОРИХ З ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Іваночко Олександр; Оліх Віта; Явна Ольга

ЗАСТОСУВАННЯ ЕПОВІТАНУ У ПАЦІЄНТІВ З ТЕРМІНАЛЬНОЮ СТАДІЄЮ ХРОНІЧНОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

Ісаєва М.Л.,Телекі Я.М., Оліник О.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХОЕМОЦІЙНОГО ЗДОРОВ'Я ХВОРИХ НА ПОДАГРИЧНИЙ АРТРИТ

ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

М. Чернівці, Україна

Іванюк Микола; Явна Ольга

АНАЛІЗ АНТИТРОМБОТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ ХВОРИХ ІЗ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Івасенко Тетяна

ОЦІНКА КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО РИЗИКУ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Коханюк Юлія Валеріївна, Пужняк Юлія Василівна

ВПЛИВ АЛЕЛЬНОГО СТАНУ ГЕНА GSTT1 НА ПОЯВУ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ ІЗ СУПРОВІДНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2

ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

М. Чернівці, Україна

Куца Стефан, Юркевич Богдан

ЕХОГРАФІЧНІ ЗМІНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У СТУДЕНТІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

М. Івано-Франківськ, Україна

Криворучко Іван, Приходько Наталія

ПЕРЕБІГ СЕРЦЕВО СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ У ХВОРИХЗ НАЯВНІСТЮ ОСТЕОПЕНІЇ ТА ПЕРВИННОГО ОСТЕОПОРОЗУ

ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія"

М. Полтава, Україна

Крайдашенко Олександр

ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ПРИ СТЕНОКАРДІЇ НАПРУГИ ПОЄДНАНОЇ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ

Запорiзький державний медичний унiверситет

М. Запоріжжя, Україна

Короташ Іраїда, Рибак Ольга, Чимпой Кристина, Гончарук Людмила

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ДИФУЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ

ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

М. Чернівці, Україна

Ковбаса Надія,Сидоренко Оксана,Бенів Мар׳ яна

РИЗИК ГЕМОРАГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ НА НЕ-Q ІНФАРКТ МІОКАРДА

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Комар Христина Богданівна,Халак Наталія Володимирівна

ПУХЛИНИ СЕРЦЯ: У ФОКУСІ ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

М. Івано-Франківськ, Україна

Кульчінська Вероніка,Джула Марія,Крицький Тарас

ВІТАМІН D І ГЛІКЕМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2-ГО ТИПУ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Кучер Світлана, Олексяк Олена

ДИНАМІКА РІВНЯ МОЛЕКУЛ СЕРЕДНЬОЇ МАСИ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ НА ХОЗЛ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЕНТЕРОСОБЦІЇ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Муцяк Мар’яна, Ткачук Надія, Старичков Павло

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Медвідь Ігор

РОЛЬ ВЕГЕТАТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ПЕРЕБІГУ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ В УМОВАХ КОМОРБІДНОСТІ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Новак Аліна

ДОСВІД КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАКРЕПІВ У ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

М. Вінниця, Україна

Новіцький Микола

СИНДРОМ БРАТІВ БРУГАД: У ФОКУСІ РАПТОВА СЕРЦЕВА СМЕРТЬ

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

М. Івано-Франківськ, Україна

Охрімчук Роксолана, Свинаренко Анастасія

ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОЦИТОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ПАЦІЄНТІВ З ІСТИННОЮ ПОЛІЦИТЕМІЄЮ

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

М. Львів, Україна

Оренчук Тетяна

ПОКАЗНИКИ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ З АНЕМІЧНИМ СИНДРОМОМ

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

М. Львів, Україна

Порохнавець Софія

ОЦІНКА РИЗИКУ НЕСПРИЯТЛИВИХ ПОДІЙ У ХВОРИХ З ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

М. Львів, Україна

Поліщук Н.Ю., Кмита В.В., Приступа Л.Н.

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ІЗ УРАХУВАННЯМ ГЕНОТИПІВ ЗА ВСІ1 ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНА ГЛЮКОКОРТИКОЇДНОГО РЕЦЕПТОРА

Сумський державний університет Медичний інститут

М. Суми, Україна

Паніч Р.В., Шубіна М.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ КОМПЛАЄНТНОСТІ ДО ЛІКАРЯ-ТЕРАПЕВТА

Харківський національний медичний університет

М. Харків, Україна

Павлічук Єлизавета

ВАКЦИНАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Харківський національний медичний університет

М. Харків, Україна

Палига Вікторія

ПЕРВИННИЙ ГІПОТИРЕОЗ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ АБДОМІНАЛЬНОГО ОЖИРІННЯ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Слобода Мар’яна, Коцюба Оксана, Балабан Алла, Лаба Ілона

РІВЕНЬ С - РЕАКТИВНОГО ПРОТЕЇНУ ТА ПОКАЗНИКИ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ У ХВОРИХ НА ІХС З ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОМБІНОВАНОГО ПРЕПАТАТУ МЕЛДОНІЮ З Ɣ- БУТИРОБЕТАЇНОМ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Сас Мар'яна

ВПЛИВ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУПАХ

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

М. Львів, Україна

Соломончук Андрій, Распутіна Анна, Бронюк Ярослав

ГОСТРА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ У ПАЦІЄНТІВ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

М. Вінниця, Україна

Слобода Мар’яна, Коцюба Оксана, Балабан Алла, Лаба Ілона

РІВЕНЬ С - РЕАКТИВНОГО ПРОТЕЇНУ ТА ПОКАЗНИКИ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ НА ФОНІ ПРИЙОМУ КОМБІНОВАНОГО ПРЕПАТАТУ МЕЛДОНІЮ З Ɣ- БУТИРОБЕТАЇНОМ У ХВОРИХ НА ІХС З ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Ткачук Надія, Муцяк Мар’яна, Паньків Ірина

ДИСФУНКЦІЯ МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ II ТИПУ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Тащук МаксимПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.137.68 (0.01 с.)