Секція ”МОРФОЛОГІЯ В НОРМІ ТА ПРИ ПАТОЛОГІЇ. БІОЛОГІЯ ТА 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Секція ”МОРФОЛОГІЯ В НОРМІ ТА ПРИ ПАТОЛОГІЇ. БІОЛОГІЯ ТАМІКРОБІОЛОГІЯ”

26 квітня 2016 р. - 900 – 1300

Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, актовий зал

стор. 33

Секція ”АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ”

26 квітня 2016 р. - 900 – 1300

Конгрес-ценр НОК ” Червона калина ”, конференц-зал

стор.37

Секція ”КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО.

КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ (НА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ)”

26 квітня 2016 р. – 1400 – 1730

Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, учбова кімната

 

стор.40

Секція ”ПЕДІАТРІЯ”

26 квітня 2016 р. - 900 – 1300

Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, зелений зал

стор.43

Секція ”ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ”

26 квітня 2016 р.- 900 – 1130

Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, камінний зал

стор. 47

Секція ”ОФТАЛЬМОЛОГІЯ, СТОМАТОЛОГІЯ, ЛОР-ПАТОЛОГІЯ”

26 квітня 2016 р. - 1130 – 1300

Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, камінний зал

стор. 49

 

Регламент доповідей: усна – 7 хв, стендова – 4 хв, обговорення – 3 хв


ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

25 квітня 2016 р. – 1000 - 1130

Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”

 

ГОЛОВА:Галей Катерина – студентка 4 курсу медичного факультету, голова ради студентського наукового товариства

КУРАТОРИ:

- д-р мед. наук, проф. М. М. Корда – ректор ТДМУ;

- д-р мед. наук, проф. О. Л. Ковальчук – перший проректор з науково-педагогічної роботи;

- д-р мед. наук, проф. А. Г. Шульгай – проректор з науково-педагогічної роботи;

- д-р біол. наук, проф. І. М. Кліщ – проректор з наукової роботи;

- д-р мед. наук, проф. С. Й. Запорожан – проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи;

- канд. мед. наук, доц. О. О. Шевчук – керівник наукового відділу;

- канд. мед. наук, доц. Л. П. Мазур – куратор студентського наукового товариства;

- асистент С. В. Кучер.– голова ради молодих вчених;

- Т. В. Мороз – голова студентської ради.

 

Порядок денний:

1. Урочисте відкриття конгресу;

2. Привітальне слово ректора університету проф. М. М. Корди;

3. Вітальні виступи гостей конгресу;

4. Обговорення організаційних питань роботи конгресу.


РОБОТА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ КОНГРЕСУ

Секція ”ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ”

25 квітня 2016 р. - 1130 – 1730

Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, актовий зал

 

Голова:Лопушанська Ольга – клінічний ординатор кафедри терапії і сімейної медицини ННІПО

Куратори:

- завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, д-р мед. наук, проф. Андрейчин Сергій Михайлович;

- завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, д-р мед. наук,

проф. Пасєчко Надія Василівна;

- завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2, д-р мед. наук,

проф. Сміян Світлана Іванівна;

- завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3, д-р мед. наук,

проф. Мартинюк Лілія Петрівна;

- завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини , д-р мед. наук, проф. Бабінець Лілія Степанівна;

- завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги, д-р мед. наук,

проф. Швед Микола Іванович;

- завідувач кафедри терапії і сімейної медицини ННІПО, д-р мед. наук,

проф. Гребеник Мар’ян Васильович.

УСНІ ДОПОВІДІ

Андріїшен Діана,Яцишин Марія, Лаба Ілона

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НАСІННЯ ЛЬОНУ ПРИ КОРЕКЦІЇ ДИСЛІПІДЕМІЙ У ХВОРИХ НА ІХС

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Артамонов Р.О., Дубовик В.В.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Харківський національний медичний університет

М. Харків, Україна

Бідованець Лариса

ВПЛИВ КОМОРБІДНОСТІ НА ПОКАЗНИКИ NT-PRO-BNP У ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Бєлова Лілія

ОЦІНКА АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

М. Львів, Україна

Боровець Роман

ОБЛІТЕРУЮЧИЙ ТРОМБАНГІЇТ (ХВОРОБА БЮРГЕРА): ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

М. Львів, Україна

Бенів Мар׳ яна, Ковбаса Надія

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ У ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА, ЖИТЕЛІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Бутнару Марія, Павлюкович Наталія

ПСИХОСОМАТИЧНІ АСПЕКТИ ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ, ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2-ГО ТИПУ ТА АНЕМІЇ

ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

М. Чернівці, Україна

Білоус Іванна, Борик Марія, Макар Тарас

БАЗАФІЛІЯ ЯК КРИТЕРІЙ ПРОГНОЗУ ПЕРЕБІГУ ДИФУЗНОЇ В-ВЕЛИКОКЛІТИННОЇ НЕГОДЖКІНСЬКОЇ ЛІМФОМИ (В-НГЛ) ТА МНОЖИННОЇ МІЄЛОМИ (ММ)

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

М. Львів, Україна

Боб О.О., Чукур П.А.

РЕСПІРАТОРНА КОМОРБІДНІСТЬ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Брюханова Анастасія

MЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ: ЗВ’ЯЗОК З ПЕРЕБІГОМ ЗАХВОРЮВАННЯ

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

М. Вінниця, Україна

Бєлінський Микита

СИНДРОМ WELLENS, ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА РОЗГЛЯД КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

М. Івано-Франківськ, Україна

Вецко Лілія, Оліник Оксана, Телекі Яна, Польова Марина

АНАЛІЗ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З ВИРАЗКОВОЮ ХВОРОБОЮ, ПОЄДНАНОЮ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ

ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

М. Чернівці, Україна

Варунків С.В., Лесюк Н. С., Соловій Р.Д.

ЗАСТОСУВАННЯ СОЛЕЙ МАГНІЮ І КАЛІЮ В ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ В ПОЄДНАННІ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

М. Івано-Франківськ, Україна

Василишин Вікторія

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

М. Івано-Франківськ, Україна

Воробель Володимира, Новиченко Світлана

ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ НИРОК У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ З НАЯВНІСТЮ ДІАБЕТИЧНОЇ НЕФРОПАТІЇ

ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

М. Чернівці, Україна

Галицька Валерія, Гончарук Людмила, Чимпой Кристина

ЧУТЛИВІСТЬ HELICOBACTER PYLORI ДО МАКРОЛІДІВ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНОПАТІЯХ, ІНДУКОВАНИХ НЕСТЕРОЇДНИМИ ПРОТИЗАПАЛЬНИМИ ПРЕПАРАТАМИ, У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ

ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

М. Чернівці, Україна

Грицак Ганна, Березова Мирослава

ВПЛИВ ОЖИРІННЯ НА ПЕРЕБІГ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК

ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

М. Чернівці, Україна

Галімурка Христина

ГРАНУЛЕМАТОЗ З ПОЛІАНГІЇТОМ: КЛІНІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

М. Львів, Україна

Галей К.., Крицький Т.

МІКРОФЛОРА РОТОГЛОТКИ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Дмитерко Уляна, Іванків Лідія, Левицька Соломія, Панасюк Марія, Сивик Марта, Хім'як Юлія

ОЦІНКА ФАКТОРІВ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ПОДІЙ СЕРЕД ЖИТЕЛІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Давіденко Сергій, Гучок Микола, Боєчко Олег

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ ХВОРОБИ

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

М. Вінниця, Україна

Дигодюк Юлія Гончарук Людмила, Коханюк Юлія

ДИНАМІКА ЛІКУВАННЯ ЗМІН МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕРИТРОЦИТІВ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНОПАТІЯХ, СПРИЧИНЕНИХ НЕСТЕРОЇДНИМИ ПРОТИЗАПАЛЬНИМИ ПРЕПАРАТАМИ, У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ

ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

М. Чернівці, Україна

Дмитрук Ірина, Паньків Ірина

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 161; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.008 с.)