НАНОЧАСТИНКИ ОКСИДУ КРЕМНІЮ ПОСИЛЮЮТЬ ГЕПАТОТОКСИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СВИНЦЮ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАНОЧАСТИНКИ ОКСИДУ КРЕМНІЮ ПОСИЛЮЮТЬ ГЕПАТОТОКСИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СВИНЦЮДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Василець Ю.О., Климко І.П., Мордвінова О.М.

АКТИВНІСТЬ ЛУЖНОЇ ФОСФАТАЗИ ПРИ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОМУ ГІПЕРТИРЕОЗІ У ЩУРІВ

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

М. Вінниця, Україна

Данильчак Софія

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСКРЕТОРНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК СТАРИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВПЛИВУ СТРЕСОВИХ ЧИННИКІВ

ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

М. Чернівці, Україна

Демчишин Ярослав, Медяна Валентина

ОСОБЛИВОСТІ ПАТОМОРФОГЕНЕЗУ ГОСТРОГО АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТУ: РОЗРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

М. Вінниця, Україна

Долик Наталія, Брик Анастасія, Яремчук Ольга, Драган Наталія, Фролов Максим

РОЛЬ ПРООКСИДАНТО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ПАТОГЕНЕЗІ УРАЖЕННЯ НИРОК ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АНТИФОСФОЛІПІДНОМУ СИНДРОМІ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Долик Наталія, Брик Анастасія, Яремчук Ольга

РОЛЬ ПРООКСИДАНТО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ПАТОГЕНЕЗІ УРАЖЕННЯ НИРОК ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АНТИФОСФОЛІПІДНОМУ СИНДРОМІ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Данилів Віталія

ЗАСТОСУВАННЯ МЕКСИДОЛУ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЇХ ОДНОЧАСНОГО УРАЖЕННЯ КАРБОФОСОМ ТА ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Данилко Костянтин, Миронюк Дмитро, Куліцька Марія

ЗМІНИ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СИРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХОЛЕСТАЗУ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Косовська Віта

ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ ПРИ КОМБІНОВАНІЙ ТРАВМІ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Міц Ірина, Вівчар Зоряна

ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЕКГ, КАРДІОІНТРЕВАЛОГРАФІЇ, АКТИВНОСТІ НАТРІЙ-КАЛІЄВОЇ-АТФАЗИ ПІД ВПЛИВОМ ПРЕ- І ПОСТНАТАЛЬНОГО СТРЕСУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Мокрій Володимир Ярославович

ГЕНОТИП PRO12PRO ПОЛІМОРФІЗМУ RS18012824 ГЕНА PPARG ОБУМОВЛЮЄ НЕДОСТАТНІСТЬ КАТАЛАЗИ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2 ТИПУ

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

М. Київ, Україна

Мороз Тарас, Когут Мар'ян, Перевізник Богдана

ВПЛИВ ЯКОСТІ СНУ НА УСПІШНІСТЬ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Мокра Анжеліка

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІМФОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Осінчук Роксолана, Шумеляк Антоніна, Лиса Ірина, Мялюк Оксана

СТАН МЕМБРАННИХ СТРУКТУР У ТВАРИН З АЛІМЕНТАРНИМ ОЖИРІННЯМ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Пікас Петро Богданович, Пікас Галина Богданівна, Пікас Ольга Богданівна

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ ЛІПІДІВ КОНДЕНСАТУ ПОВІТРЯ, ЩО ВИДИХАЄТЬСЯ У КУРЦІВ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

М. Київ, Україна

Плітонова Олена

ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЙНОЇ ДІЇ РОСЛИННИХ ПЕКТИНІВ НА СОЛІ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

Чемеровецький медколедж

М. Чемерівці, Україна

Радецький Олександр

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН ЛІПІДНОГО КОМПЛЕКСУ У КРОВІ ТА НИРКАХ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ДІАБЕТІ 2 ТИПУ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ НІКОТИНАМІДОМ

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

М. Київ, Україна

Романюк Альона

АМПЛІТУДА N2-Р3 КОГНІТИВНИХ ВИКЛИКАНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ У СПОРТСМЕНІВ

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

М. Луцьк, Україна

Рашко Артур

РОЛЬ ОКСИДАТИВНОГО І НІТРООКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ В МЕХАНІЗМАХ УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МНОЖИННІЙ ТРАВМІ ТА КОРЕКЦІЯ ВИЯВЛЕНИХ ЗМІН

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Рицик Ольга

ВИКОРИСТАННЯ МЕКСИДОЛУ З МЕТОЮ КОРЕКЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛІТИН ПРИ КОМБІНОВАНОМУ УРАЖЕННІ ЩУРІВ ТЕТРАХЛОМЕТАНОМ ТА АДРЕНАЛІНОМ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Рудой Дмитро Олексійович, Каплун Анастасія Вадимівна, Аль-Надаві Нора

ПРОЛОНГОВАНИЙ ПЕНТИЛЕНЕТЕТРАЗОЛ-ІНДУКОВАНИЙ КІНДЛІНГ ЯК МОДЕЛЬ ДЕПРЕСІЇ

Одеський національний медичний унiверситет

М. Одеса, Україна

Рудой Дмитрий Алексеевич, Каплун Анастасия Вадимовна, Аль-Надави Нора Джавадовна

ПРОЛОНГОВАНИЙ ПЕНТИЛЕНЕТЕТРАЗОЛ-ІНДУКОВАНИЙ КІНДЛІНГ ЯК МОДЕЛЬ ДЕПРЕСІЇ

Одеський національний медичний унiверситет

М. Одеса, Україна

Скрипник Максим

ВПЛИВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОЖИРІННЯ НА М'ЯКІ ТКАНИНИ ПАРОДОНТА ЩУРІВ

ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія"

М. Полтава, Україна

Сокирко Маргарита, Гладких Федір

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ШЛУНКОВОЇ СЕКРЕЦІЇ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІБУПРОФЕНУ ТА ЙОГО КОМБІНАЦІЇ З ВІНБОРОНОМ НА МОДЕЛІ АД’ЮВАНТНОГО АРТРИТУ У ЩУРІВ

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

М. Вінниця, Україна

Сіренко В. А., Ковальцова М. В., Степаненко К.М.

РІВЕНЬ КАЛЬЦІЮ В ГОМОГЕНАТІ ТКАНИНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ ТА ІХ ПОТОМСТВА В УМОВАХ СТРЕСУ

Харківський національний медичний університет

м. Харків, Україна

Сатурська Уляна

ВПЛИВ КСЕНОДЕРМОПЛАСТИКИ НА СТАН ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ ПРИ КОМБІНОВАНІЙ ТРАВМІ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

м. Тернопіль, Україна

Сатурська Уляна, Слободян Марія

ОСОБЛИВОВСТІ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДИФУЗНОГО ІШЕМІЧНО-НЕКРОТИЧНОГО КАРДІОСКЛЕРОЗУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КРИСТАЛІЧНОГО НАНОКРЕМНІЮ ПРИРОДНЬОГО ТА ШТУЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Сокирко Маргарита, Присіч Владислава, Короткий Юрій

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ АДРЕНАЛІНОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ МІОКАРДА У ЩУРІВ НА ТЛІ ДІЇ СПОЛУКИ ЮК-76 ТА КОРДАРОНУ

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

М. Вінниця, Україна

Стародубська Олександра Олексіївна

ВПЛИВ КАРБОЦЕТАМУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЕРЕКІСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

М. Київ, Україна

Табас Петро, Гладчук Xристина, Боднарчук Наталія, Стецюк Ігор

СТАН ТРИВОЖНОСТІ ТА РІВНЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У СТУДЕНТІВ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Тис Олеся

ТИПИ ТЕМПЕРАМЕНТУ ЛЮДИНИ. СПІВВІДНОШЕННЯ ТИПІВ ТЕМПЕРАМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України"

М. Тернопіль, Україна

Юзьків Ярослав

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 177; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.252.84 (0.006 с.)