РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ6.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів:

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №5236-VI від 27.08.2014

6.1.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», ДБН А.2.2.-6-2008 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об’єктів нерухомої культурної спадщини», ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» та інших нормативних актів.

6.1.2. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи фасадів.

6.1.3. Усі види проектних робіт на території міста здійснюються згідно з діючою містобудівною документацією, державними нормами будівельного і технологічного проектування, державними стандартами, нормами та Правилами забудови міста, а також відповідно до вимог екологічного законодавства (після їх розробки та затвердження).

6.1.4. Усі ремонтні, реставраційні, відновлювальні або будівельні роботи фасадів здійснюються за проектами, узгодженими та затвердженими у встановленому порядку.

6.1.5. Після затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації замовник будівельних робіт отримує дозвіл на виконання підготовчих або будівельних робіт відповідно до вимог діючого законодавства.

6.1.6. Суб’єкти господарювання, що є власниками, користувачами будинків, споруд, їх частин, а також приміщень зобов’язані:

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №5236-VI від 27.08.2014

1) проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів згідно з паспортом зовнішнього оздоблення, погодженого з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради та управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради, якщо об’єкти розташовані на територіях Центрального історичного ареалу та історичного ареалу «Французький бульвар»;

2) забезпечувати щорічне обстеження, а також після стихійного лиха відповідних будівель та споруд, засвідчувати проведені обстеження актами;

3) змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання документа дозвільного характеру на виконання таких робіт;

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №5236-VI від 27.08.2014

4) Розміщення на фасадах будинків, розташованих на територіях Центрального історичного ареалу та історичного ареалу «Французький бульвар» елементів зовнішнього благоустрою, обладнання архітектурно-художнього освітлювання та освітлювальної арматури, сонцезахисних конструкцій, шатрів, «маркізів» (за винятком елементів зовнішньої реклами та вивісок) забороняється без Проекту розміщення елементів зовнішнього благоустрою, погодженого управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради та управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради, якщо об’єкти розташовані на територіях Центрального історичного ареалу та історичного ареалу «Французький бульвар»;

Облаштування, перебудова (розширення, зміна параметрів і таке інше) скління балконів, лоджій, еркерів, зміна геометричної форми віконних прорізів на фасадах будинків, розташованих на територіях Центрального історичного ареалу та історичного ареалу «Французький бульвар» забороняється без Проекту розміщення елементів зовнішнього благоустрою, погодженого управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради та управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради;

Забороняється розміщення повітряних комунікаційних мереж (а саме кабельної продукції), будь-яких кондиціонерів, іншого вентиляційного обладнання (вентиляційних коробів), супутникових антен та ін. на фасадах будинків, розташованих на територіях Центрального історичного ареалу та історичного ареалу «Французький бульвар».

5) при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;

6) регулярно проводити обстеження та здійснювати паспортизацію будівель і споруд відповідно до затверджених уповноваженим органом Правил обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд інших нормативних актів з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації;

7) забезпечувати створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд до маломобільних груп населення”.

6.1.7. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями і громадянами міста щодо організації робіт з утримання фасадів будинків та споруд у належному стані визначається виконавчим комітетом Одеської міської ради.

6.1.8. У разі оренди будівель, споруд або окремих приміщень, за винятком пам’яток культурної спадщини, порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.

6.1.9. Контроль за виконанням вимог, встановлених пунктом 7.1 цих Правил, здійснюють органи державної влади та місцевого самоврядування відповідно до наданих повноважень.

6.1.10. Розміщення вивісок на території міста регулюється рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету.

6.2. Порядок утримання спортивних споруд.

6.2.1. Матеріально-технічну базу фізичної культури і спорту складають усі види фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження і обладнання, інше майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом.

6.2.2. Власники фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, спеціальних приміщень для занять фізкультурою і спортом, фізкультурно-оздоровчого і спортивного інвентарю або уповноважені ними органи зобов'язані забезпечувати їх належний стан, безпечний для життя і здоров'я людей, майна та навколишнього природного середовища та умови доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до ДБН В.2.2-17:2006.

6.2.3. Адміністрація фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, організатор спортивного заходу або занять фізичною культурою забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурно-спортивних занять і змагань відповідно до правил їх проведення, вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших державних вимог і несуть відповідальність, встановлену законодавством, за шкоду, заподіяну здоров'ю глядачів та осіб, які займаються в них фізичною культурою і спортом.

6.2.4. Будівництво в житлових районах фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів здійснюється відповідно до встановлених нормативів за рахунок коштів, що спрямовуються на житлове будівництво, та коштів організацій – забудовників житла.

6.2.5. Нормативи мінімальної забезпеченості основними фізкультурно-оздоровчими і спортивними спорудами жилих районів, а також підприємств, установ і організацій всіх форм власності визначаються центральними органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, архітектури та будівництва.

6.2.6. Не допускається:

1) будівництво нових та реконструкція наявних дошкільних виховних, загальноосвітніх та професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладів без передбачених нормативами фізкультурно-спортивних споруд та функціональних приміщень;

2) перепрофілювання та ліквідація діючих фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд без створення рівноцінних споруд.

6.2.7. Експлуатація спортивних споруд та обладнання, що не забезпечує безпеки спортсменів та глядачів, не допускається. Спортивні споруди повинні відповідати вимогам загальної та спеціальної безпеки учасників і глядачів.

6.3 Вимоги до утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок з декоративного підсвічування будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин.

6.3.1. Підприємства, установи, організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки з декоративного підсвічування будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан.

6.3.2. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

6.3.3. На головних магістралях, проспектах та вулицях міста має бути забезпечено освітлення вітрин.

6.3.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири жилих будинків.

6.3.5. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до графіка, встановленого рішенням Одеської міської ради залежно від пори року та природних умов.

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №5236-VI від 27.08.2014

6.3.6. Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлювання та освітлювальної арматури на фасадах будівель та споруд, розташованих на територіях Центрального історичного ареалу та історичного ареалу «Французький бульвар», здійснюється на підставі відповідного Дозволу, згоди власника будівлі або приміщень, за Проектом розміщення елементів зовнішнього благоустрою, погодженим управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради та управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради;

6.3.7. Відключення освітлення у темний час доби забороняється.

6.3.8. Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати ДСТУ 3587 і СніП ІІ-4, ДБН В.2.5.-28-2006.

6.4. Порядок утримання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності:

6.4.1 Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, у тому числі пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі – одноповерхові споруди, що виготовляються з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, встановлюється тимчасово без улаштування фундаменту.

6.4.2. Суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному санітарно-технічному стані тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, місця розміщення пунктів оптової та роздрібної торгівлі, сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі тощо).

6.4.3. Біля кожної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності повинно бути зовнішнє штучне освітлення, дві урни для сміття об’ємом не менше 40 літрів та вжиті заходи щодо озеленення території навколо споруди.

6.4.4. У разі розміщення тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності поза межами тротуару, до неї з тротуару повинна бути збудована пішохідна доріжка завширшки не менше ніж 1,5 метри.

6.4.5. Підключення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж, цих Правил і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об'єктів.

6.4.6. Забороняється користуватися тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності, якщо їх власниками не укладено договорів про водопостачання та водовідведення (у разі необхідності в наданні цих послуг), а також обов’язково на вивезення відходів.

6.4.7. Під час розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень без оплати їх відновної вартості.

6.4.8. Лотки, столи, ємкості з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини.

6.4.9. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, «зелених зон», утримання та збереження зелених насаджень, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі; здійснювати полив прилеглої території у весняно-літній період року, при температурі навколишнього повітря вище ніж +20 С з 6.00 до 8.00, або можуть укласти договори про надання таких послуг із спеціалізованими підприємствами.

6.4.10. Забороняється:

- зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзній частині доріг, тротуарах, зелених зонах, інших територіях загального користування;

- самовільно проводити торговельну діяльність з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку.

6.4.11. Контроль за виконанням обов’язків, викладених у пункті 6.4 цих Правил, покладається на Компетентний орган та районні адміністрації Одеської міської ради.

6.5. Порядок утримання малих архітектурних форм:

6.5.1. Мала архітектурна форма – невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду, громадських місць і міських об’єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель та їх комплексів.

6.5.2. Утримання в належному стані малих архітектурних форм та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.

6.5.3. Відповідальність за збереження та контроль за утриманням малих архітектурних форм, розташованих на території міста, що належать до комунальної власності, покладається на районні адміністрації Одеської міської ради.

6.5.4. Департамент міського господарства Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, житлово-експлуатаційні організації та підприємства, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, домоуправління, установи, підприємства, організації, заклади освіти та інші, які утримують будинки, а також власники будинків та споруд зобов’язані забезпечити наявність на кожному будинку однотипних, погоджених з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради адресних покажчиків, їх освітлення в нічний час.

6.5.5 Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати в справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об'єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

6.6. Порядок утримання телефонних автоматів:

6.6.1. Утримання телефонних автоматів загального користування, малих архітектурних форм, в яких знаходяться телефонні автомати, розташовані на об’єктах загального користування, здійснюють їх балансоутримувачами.

6.6.2. Балансоутримувачі зобов’язані забезпечити належну роботу телефонних автоматів, регулярне їх обстеження, своєчасне проведення ремонтних робіт, підтримувати у належному технічному та естетичному стані малі архітектурні форми, в яких знаходяться телефонні автомати.

Таксофони повинні встановлюватись на горизонтальній площині із застосуванням рифленого покриття або на окремих плитах заввишки до 0,04 м, край яких повинен знаходитися від встановленого обладнання на відстані 0,7-0,8 м. Форми і краї підвісного обладнання повинні бути заокруглені.

6.6.3. Не допускається наявність пошкоджених та/або непрацюючих телефонних автоматів, малих архітектурних форм, в яких знаходяться телефонні автомати.

6.7. Порядок утримання мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів:

6.7.1. Утримання мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів здійснюється з додержанням вимог цих Правил, державних норм та правил, інших нормативних актів. Організація обстеження мостів та труб здійснюється їх балансоутримувачами згідно з вимогами законодавства та ДБН 2.3-6-2002 «Мости та труби. Обстеження та випробування».

6.7.2. До складу робіт з прибирання мостів та шляхопроводів у літній період входять: видалення пилу, сміття та бруду з проїзної частини та тротуарів; при необхідності проводиться миття проїзної частини доріг, тротуарів, перил, декоративних та огороджуючих елементів. Роботи, як правило, повинні виконуватися механізованим способом, лише важкодоступні місця прибираються вручну. Роботи з прибирання проводять не менше ніж один раз на десять днів та в залежності від забруднення.

6.7.3. До складу робіт з прибирання мостів та шляхопроводів у зимовий період включаються збір та видалення снігу та льоду, боротьба з ожеледицею. Вказані роботи необхідно проводити механізованим способом, очищення вузьких тротуарів проводиться вручну. Проїзна частина та тротуар повністю очищуються від снігу. Не допускається заледеніння огорож та накопичення вздовж них снігових та льодових валків, що зменшують проїзд. Прибирання снігу та льоду на металевих конструкціях повинне забезпечувати збереження офарблення металу. Боротьба з ожеледицею на проїзній частині доріг, тротуарах мостів та шляхопроводів здійснюється шляхом посипання їх піском та шлаком без застосування хлоридів.

6.7.4. Прибирання підземних переходів поряд із загальним санітарним очищенням включає прибирання прилеглих територій на відстані 3 м до сходів. У зимовий період території поряд зі сходами та сходи посипають протиожеледними сумішами.

6.7.5. Забороняється:

- рух на мостах, шляхопроводах та під шляхопроводами транспортних засобів, що забруднюють проїзну частину та тротуари, включаючи автомобілі, які перевозять сміття та відходи з відкритими люками;

- скидання бруду, відходів, снігу та льоду зі штучних інженерних споруд.

6.7.6. Відповідальність за якість виконання робіт з прибирання та утримання у належному стані штучних споруд несуть особи, які виконують такі роботи.

6.8. Порядок утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху:

6.8.1. Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків, світлофорів тощо здійснює КП «Спеціалізований монтажний експлуатаційний підрозділ».

6.8.2. Використання та утримання вищевказаних елементів благоустрою здійснюється згідно з ДСТУ 2587-94 «Розмітка дорожня», ДСТУ 4100-02 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування», ДСТУ 2735-95 «Огородження дорожні і напрямні пристрої», ДСТУ 4092-02 «Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування», іншими нормами та правилами. Пішохідні переходи повинні бути оснащенні спеціальними звуковими світлофорами для створення безпечних умов руху осіб з вадами зору.

6.8.3. Кожний учасник дорожнього руху повинен використовувати елементи дорожніх об'єктів відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства.

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №5236-VI від 27.08.2014

6.8.4. Порядок встановлення та утримання пристроїв примусового обмеження швидкості «Лежачих поліцейських»

- юридична або фізична особа, яка має намір встановити засоби примусового обмеження швидкості, звертається з відповідною заявою на ім’я Одеського міського голови;

- зазначена заява розглядається департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради;

- за умови отримання позитивного висновку департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху щодо можливості облаштування пристроїв примусового обмеження швидкості, КП «СМЕП» розробляється відповідна схема розміщення останніх.

Схема погоджується:

• УДАІ ГУ МВС України в Одеській області;

• Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради;

• Балансоутримувачем ділянки вулично – дорожньої мережі міста на якій планується встановлення «Лежачих поліцейських);

• Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради;

• Інспекцією з благоустрою міста Одеської міської ради.

Після погодження схеми, юридичною або фізичною особою укладається відповідний договір на встановлення та обслуговування пристроїв примусового обмеження швидкості «Лежачих поліцейських».

6.9. Розміщення та утримання зовнішньої реклами, інформаційних вивісок.

6.9.1. Правове регулювання порядку розміщення та утримання зовнішньої реклами та інформаційних вивісок:

6.9.1.1. Розміщення зовнішньої реклами та інформаційних вивісок на території міста Одеси здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 року № 434 (зі змінами та доповненнями), Порядку розміщення вивісок на території міста Одеси, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008 року № 178 (зі змінами та доповненнями).

6.9.1.2. Визначення та терміни з питань розміщення та утримання зовнішньої реклами та інформаційних вивісок застосовуються у значенні, визначеному Законом України «Про рекламу»та Правилами розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі.

6.9.2. Загальні вимоги щодо розміщення та утримання зовнішньої реклами:

6.9.2.1. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, конструктивних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів міського середовища.

6.9.2.2. Розміщення рекламних засобів у випадках, визначених Правилами розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі, здійснюється відповідно до схем комплексного розміщення зовнішньої реклами, що затверджуються виконавчим комітетом Одеської міської ради та з урахуванням визначеного вказаними Правилами рекламного зонування території міста.

6.9.2.3. Рекламні засоби розміщуються з дотриманням вимог техніки безпеки та у спосіб, що забезпечує видимість дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

6.9.2.4. Рекламні засоби не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на яких чи поблизу з якими вони розташовуються.

6.9.2.5. З метою збереження історичного архітектурного середовища та самобутності міського простору під час розміщення зовнішньої реклами враховуються такі вимоги:

- у підзоні А1 допускається встановлення наземних стаціонарних рекламних засобів формату не більше 4,5 кв.м;

- у підзоні А2 формат наземного стаціонарного рекламного засобу не може перевищувати 9 кв. м за виключенням Італійського бульвару, Привокзальної площі та вулиці Приморської, у межах яких дозволяється розміщувати рекламні засоби форматом до 12 кв.м;

- для підзон В1 та В2 обмеження щодо формату рекламних засобів можуть встановлюватись у схемах комплексного розміщення зовнішньої реклами у залежності від специфіки міського простору у межах території, що визначаються такими схемами.

6.9.2.6. Нижній край рекламної конструкції, яка встановлена на опорі, над проїжджою частиною автомобільної дороги, повинен розміщуватися на висоті не менше 5 м від поверхні дорожнього покриття, у разі якщо рекламний засіб встановлений над пішохідною зоною – то на висоті не менше ніж 3 м від поверхні дорожнього покриття.

6.9.2.7. Підключення рекламних засобів до електромереж повинно здійснюватися відповідно до законодавства з дотриманням умов і правил експлуатації та технічної безпеки.

6.9.2.8. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати приміщення житлових будинків.

6.9.2.9. Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

6.9.2.10. Рекламні засоби, які розміщуються поблизу житлових будинків, з вмонтованим обладнанням, що забезпечує обертання конструктивних елементів динамічних рекламних площин, у нічний час переводяться у статичний режим роботи у випадку, якщо вказане обладнання виступає джерелом шуму та створює у зв’язку з цим незручності мешканцям житлових будинків.

6.9.2.11. Власники рекламних засобів зобов’язані утримувати рекламні засоби у належному технічному та санітарному стані, зокрема не допускати ржавіння конструктивних елементів конструкцій, своєчасно відновлювати фарбу на їх зовнішніх поверхнях, інші матеріали, які нанесені на зовнішню поверхню рекламних засобів, усувати забруднення тощо.

6.9.3. Розміщення та утримання стаціонарних наземних засобів зовнішньої реклами:

6.9.3.1. У разі розташування в одному напрямку декількох великоформатних рекламних засобів, їх тип, габарити, інтервали між місцями розташування та кути нахилу рекламних площин між ними повинні бути узгоджені між собою.

6.9.3.2. Інтервали між стаціонарними рекламними засобами, встановленими в одному напрямку, повинні бути витримані таким чином, щоб не створювати візуального враження перенасиченості міського простору елементами зовнішньої реклами.

6.9.3.3. Стаціонарні рекламні засоби, розміщені на територіях, що є межею двох різних зон, визначених Правилами розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі, не повинні створювати візуальний конфлікт між собою.

6.9.3.4. Фундаменти наземних стаціонарних конструкцій повинні бути заглиблені в грунт з відновленням твердого покриття, трав'яного покрову та виконанням у повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою місця розташування рекламного засобу.

Відхилення від цієї вимоги в частині заглиблення фундаменту рекламного засобу можливе виключно у випадку, якщо таке заглиблення є технічно небезпечним у зв'язку з розміщенням під поверхнею місця розташування рекламного засобу ліній тепло-, енерго-, водопостачання, комунікаційних засобів і т. ін. У такому випадку частина фундаменту, що виступає над поверхнею землі, повинна бути декоративно оформлена з урахуванням архітектурних, естетичних та історичних чинників, принадних міському середовищу.

До початку робіт з влаштування рекламних засобів для розміщення на них зовнішньої реклами в межах відведеної території, які пов’язані з розкопуванням ґрунту, порушенням цілісності асфальтного покриття, виконавець робіт повинен укласти дозвіл на порушення об’єктів благоустрою (додатки 1, 2 цих Правил).

Роботи, пов’язані з влаштуванням рекламних засобів для розміщення на них зовнішньої реклами, виконуються з обов'язковим відновленням благоустрою місця їх розміщення у порядку, визначеному цими Правилами.

6.9.3.5. Рекламний засіб повинен маркуватися та містити найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефон, номер дозволу та терміну його дії. Маркування повинно бути єдиної форми та кріпитись в установленому місці.

6.9.3.6. Розміщення екстендерів (елементів об’ємно-просторової візуалізації конкретного сюжету зовнішньої реклами) на рекламних засобах здійснюється з дотриманням вимог безпеки за попереднім погодженням з робочим органом.

6.9.3.7. Відповідальність за технічний, естетичний стан засобу зовнішньої реклами, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування засобів зовнішньої реклами несе балансоутримувач або власник засобів зовнішньої реклами.

6.9.4. Розміщення та утримання рекламних засобів й інформаційних вивісок на зовнішній поверхні будинків, споруд, інших навісних рекламних засобів, а також рекламних засобів на елементах вуличного обладнання

6.9.4.1. Розташування рекламних засобів та/або інформаційних вивісок на зовнішній поверхні будинків та споруд має здійснюватися зі збереженням структурної побудови та стилю фасадів без пошкодження елементів архітектури.

6.9.4.2. Для розташування рекламних засобів та/або інформаційних вивісок не можуть використовуватись будинки, споруди, елементи благоустрою, вуличне обладнання, які знаходяться в аварійному стані.

6.9.4.3. Рекламні засоби та/або інформаційні вивіски на зовнішній поверхні будинків та будівель не повинні внаслідок надмірного скупчення або неузгодженості перешкоджати сприйняттю їх архітектурних характеристик та стилістики.

6.9.4.4. У межах міста не допускається встановлення навісних рекламних засобів на опорах ліній електромереж, ліній міського транспорту, опорах вуличних ліхтарів зовнішнього освітлення за виключенням афішних тумб висотою не більш 1,85 м, розміщених навколо вісі відповідних опор.

Не допускається розміщення будь-яких навісних конструкцій, що розташовуються на вказаних об'єктах поперек руху транспорту та пішоходів. Допускається тимчасове розміщення таких рекламних засобів виключно з метою святкового оформлення міста на відповідний період.

6.9.4.5. Розміщення зовнішньої реклами на елементах вуличного обладнання, що забезпечує безпеку руху транспорту та/або пішоходів, у тому числі на огороджувальних конструкціях, що відділяють пішохідну зону від проїжджої частини, забороняється.

6.9.4.6. Забороняється розташування друкованої реклами на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах, електричних та телефонних шафах, трансформаторних підстанціях.

6.9.4.7. Відповідальність за розміщення реклами в неустановлених для цього місцях несе рекламодавець, у тому числі, у випадку наявності договору між рекламодавцем та суб’єктом господарської діяльності, громадянином, що розповсюджує рекламу, а також у випадку, якщо особу розповсюджувача реклами встановити неможливо.

6.9.5. Розміщення тимчасових виносних рекламних засобів:

6.9.5.1. Тимчасові виносні рекламні засоби можуть розташовуватися фізичними та юридичними особами на прилеглій території до їх об’єктів у спосіб, що не повинен перешкоджати руху пішоходів.

6.9.5.2. Забороняється встановлення тимчасових виносних рекламних засобів на проїжджих частинах вулиць, доріг або у спосіб, що орієнтує розміщену на них інформацію для сприйняття з проїжджої частини вулиці, дороги.

6.9.5.3. На території міста не допускається розміщення тимчасових виносних рекламних засобів з форматом рекламної площини більш ніж 1,5 кв. м.

6.10. Порядок утримання інших об’єктів та елементів благоустрою:

6.10.1. Місць зупинок транспорту, суб’єктами господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів.

6.10.1.1. Санітарне очищення, механічне та ручне прибирання місць зупинок маршрутних транспортних засобів, стоянок таксі здійснюється відповідно до умов цих Правил в радіусі 15 метрів від облаштування елементів благоустрою місць зупинок маршрутних транспортних засобів.

6.10.1.2. Поряд з місцем зупинки маршрутних транспортних засобів або пасажирським майданчиком підприємства та організації, що утримують вказані території, зобов’язані встановлювати урни для сміття. У разі призначення зупинки для 1 виду транспорту – 1 урна. У разі призначення зупинки для двох та більше видів транспорту – не менш ніж 2 урни. Прибирання сміття з цих урн вказані підприємства, або інші особи відповідно до укладеного договору, здійснюють по мірі їх наповнення, але не менш ніж 1 раз на добу.

6.10.1.3. Залізниця здійснює утримання та прибирання залізничних колій, що проходять через місто, в межах зон відчуження (4 м від крайніх колій в обидві сторони), залізничних мостів, відкосів, насипів, переїздів, переходів через колії, платформ, що знаходяться в межах міста, виїмок (до верхніх кромок в обидві сторони).

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №5236-VI від 27.08.2014

6.10.1.4. Утримання у належному стані зупинкових комплексів, іншого облаштування місць зупинок маршрутних транспортних засобів здійснюють суб’єкти господарювання, прилеглих до зупинок маршрутних автобусних транспортних засобів торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших об’єктів торгівлі на відстані 15 метрів навколо них, а також палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів виносної вуличної торгівлі на відстані 5 метрів, а при їх відсутності такі особи визначаються районними адміністраціями.

6.10.2. Ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок з декоративного підсвічування будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин.

6.10.2.1. Підприємства, установи, організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки з декоративного підсвічування будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан.

Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

6.10.2.2. На головних магістралях, проспектах та вулицях міста має бути забезпечене освітлення вітрин.

6.10.2.3. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири жилих будинків. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до графіка, встановленого рішенням Одеської міської ради, залежно від пори року та природних умов.

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №5236-VI від 27.08.2014

6.10.2.4.Розміщення обладнання архітектурно-художнього підсвітлювання та освітлювальної арматури на фасадах будівель та споруд, розташованих на територіях Центрального історичного ареалу та історичного ареалу «Французький бульвар», здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень, за Проектом розміщення елементів зовнішнього благоустрою, погодженим управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради та управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради;

6.10.2.5. Відключення освітлення у темний час доби забороняється.

6.10.2.6. Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати ДСТУ 3587 і СніП ІІ-4, ДБН В.2.5.-28-2006.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.022 с.)