Т.Шевченко. Аскольдова Могила. 1846. (Аскольд міг уособлювати зимове божество близьке до Велеса чи Миколи)
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Т.Шевченко. Аскольдова Могила. 1846. (Аскольд міг уособлювати зимове божество близьке до Велеса чи Миколи)Статуя скіфського воїна з акинаком у вигляді фалоса. Селище Ново-Василівка, V ст. до н.е. Зберігається в Національному музеї історії України. До інформації про акини на д.17б, 17в   Статуя Рода-Святовита (VIII–X ст.). Знайдена в річці Збруч, припускають, що стояла на горі Богит (Тернопільська обл.) Зберігається в Краківському археологічному музеї

Храмина Велеса. Модель храму з ріжками, Трипільська культура.

Колт 12 ст. із зображенням Матир-Сви. (Житомирська обл.).

Руські щити мають образ крила Птиці

Давньоруський шолом.

Надбрівні дуги і перенісся мають образ Матир-Сви.

До д.18а: "Да маєте Птицю тую на чолі вашому".

Навершя у вигляді Триглава.

Пальчасті фібули: 1 - Сучава-Шипот, 2 - Царичин Град, 3 - Морешти, 4 – Мартинівка, 5 – Серата-Монтеору, 6 – Кладово. [Седов]

(Для розуміння мітологічно сюжету про П'ятиріччя і Семиріччя, див. Словник ВК).

Комонце – до д. 4в. Бронзовий амулет із с.Скельки Запорізької обл. [Шаповалов].

Руно – до д. 4в. Фрагмент Пекторалі із Товстої могили – нагрудна прикраса скіфського царя IV ст. до н. е.

Чернігівський Симаргл

Зображення Симаргла (браслет XII–XIII ст.)

Приклад означення Триглава-Трійці: Права (голова, середина), Ява (рука, праворуч) і Нава (нога, ліворуч). Дрогобицький костел св. Бартоломія, кінця XIV–XVI століть.

Давньоруський корабель, сучасний малюнок. До пояснень на д. 4в, 4г. – хрестовидна щогла, Щек-Змій, вітрила з образом Сонця.

ВикористанА ЛІТЕРАТУРА

1. Археология Украинской ССР в 3-х томах. – К.: Наук. думка, 1986.

2. Біблія або книги святого письма старого і нового заповіту, 1988.

3. Велесова книга: Легенди. Міти. Думи. Скрижалі буття українського народу. I тис. до н.д. – I тис. н.д./ Упоряд. Б.І.Яценка. – К.: Індоєвропа, 7502 (1994). – 320 с.

4. Велесова книга: ритм. пер. укр. мовою, дослідження та рецензії Б. Яценка; рос. мовою – В. Яценка. – К.: Велес, 2004. – 256 с.

5. Велесова книга: Волховник / Упоряд. Г.Лозко. – К.: Такі справи, 7510 (2002). – 368 с.

6. Велесова книга / пер. и комент. Валентина и Юлии Гнатюк. – Москва: Амрита-Русь, 2006. – 272 с.

7. Велесова книга / пер. Дан Берест. – 2010. – http://pravoslavu.narod.ru/ veles.htm.

8. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: Перун, 2001. – 1440 с.

9. Виклади давньослов'янських легенд, або міфологія / укладена Головацьким Я.Ф. – К.: Довіра, 1991. – 94 с.

10. Википедия. Свободная энциклопедия. – http://ru.wikipedia.org.

11. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. – http://uk.wikipedia.org.

12. Войтович В.М. Сокіл-Род. Легенди та міфи стародавніх українців. – Рівно: Оріяна, 1997. – 332 с.

13. Войтович Л. Готи на території України: результати досліджень напочаток ХХІ століття // Археологічні дослідження Львівського університету. – Випуск 11. – Львів, 2008. – С.35–64.

14. Грейс Р. Мифы Древней Греции / пер. с англ. К. Лукьяненко. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 1008 с.

15. Гуменна Д. Минуле пливе в прийдешнє: Розповідь про Трипілля. – Нью-Йорк: Укр. Вільн. Акад. Наук у США, 1978. – 384 с.

16. Етимологічний словник української мови: в 7-ми томах. – К.: Наук. думка, 1982.

17. Знойко О.П. Мiфи Київськоi землi та події стародавнi. – Київ, 1989. – 304 с.

18. Клочек Г. Світ "Велесової книги". – Кіровоград: Степова Еллада, 2001. – 160 с.

19. Костомаров Н. Славянская мифология // Хроника 2000. Вип. 1. – К.: Довіра, 1992. – С.34-49.

20. Костомаров Н. Славянская мифология // Хроника 2000. Вип. 2. – К.: Довіра, 1992. – С.35-49.

21. Літопис руський / Пер. з давньоруської Л.Є.Махновця. – К.: Дніпро, 1989. – 591 с.

22. Лозко Г.С. Іменослов: імена слов'янські, історичні та міфологічні. – К.: Сварог, 1998. – 176 с.

23. На ріках вавілонських: З найдавнішої літ. Шумеру, Вавілону, Палестини / Упоряд. М.Н. Москаленко; Авт. передм. І.М. Дьяконов. – К.: Дніпро, 1991. – 398 с.

24. Пашник С.Д. Іменослов – Запоріжжя: Руське Православне Коло, 7517 (2009) – 60 с.

25. Пашник С.Д. Перевтілення душі воїна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Основи теорії військової справи та бойових мистецтв", Запоріжжя, 26-27 травня 2006 р. – Запоріжжя, 2006. – С. 47-53.

26. Пашник С.Д. Священний острів Хортиця. – Запоріжжя.: Руське Православне Коло, 7522 (2014). – 64 с.

27. Плачинда С.П. Словник давньоукраїнської міфології. – К.: Укр. письменник, 1993. – 63 с.

28. Піддубний С.В. Ілар Хоругин. Влескнига. – Голованівськ, 2010. – 340 с.

29. Піддубний С.В. Священні тексти України-Русі. Золоті руни. – Кіровоград: Поліграф-Сервіс, 2012. – 248 с.

30. Ребіндер Б. Велесова книга: Життя та релігія слов’ян. – К.: Фотовідеосервіс, 1993. – 80 с.

31. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. – М.: София, Гелиос, 2001. – 744 с.

32. Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. – М.: Наука, 1979. – http://www.historylib.org/historybooks/V--V--Sedov.

33. Словарь древняго славянскаго языка составленый по Остромировому Евангелію / сост. А.В.Старчевскій. – С.-Петербургъ: типография А.С.Суворина, 1899. – 946 с.

34. Словник античної міфології / Укладачі І.Я.Козовик, О.Д.Пономарів, Вступна стаття А.О.Білецького. – Київ, 1985. – 236 с.

35. Словник рідновіра / Уклав С.Д. Пашник. – Запоріжжя: Руське Православне Коло, 7517 (2009).

36. Старославянский словарь (по рукописям Х–ХІ веков) / Э.Благова, Р.М.Цейтлин, С.Геродес и др. Под ред. Р.М.Цейтлин, Р.Вечерки и Э.Благовой. – Москва: Рус. яз., 1994. – 842 с.

37. Шаян В. Віра Предків Наших. – Гамільтон, 1987.

38. Щокін Г.В. Людство і віра: навч.-метод. Посіб.: в 3 т.- К.: МАУП, 2002.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.006 с.)