Методичні вказівки до визначення рослин.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки до визначення рослин.Визначити рослину – це значить з’ясувати, до якої родини, роду і виду вона належить. При визначенні рослин користуються спеціальними визначниками рослин. Крім того, студент повинен добре знати морфологічні особливості будови кореня, стебла, листка, квітки, плодів ін.

Визначають рослини в основному в незів’ялому вигляді. Але це можна зробити і за гербарними зразками: засушені квітки обережно вміщують у пробірку з водою і розварюють на слабкому вогні (на спиртівці). Після розварювання вони стають м’якими, еластичними і легко піддаються морфологічному аналізу.

Для визначення родин на початку визначника, наприклад, «Определитель высших растений Украины;» 1987 р., на стор.11 наводиться таблиця для визначення родин флори України, а в межах родин – ключі для визначення роду. У свою чергу, роди містять ключі для визначення видів рослин. Ботанічні визначники та ключі до визначення рослин побудовані за дихотомічним принципом, який у таблицях та ключах подається у вигляді ступеней.

Усі ступені наводяться зліва і позначаються порядковими цифрами 1,2,3… і містять певну суму ознак, частина з яких має стверджувальний, а друга, заперечувальний характер. Це значить,що за кожною групою ознак у визначнику висловлюється певне стверджувальне положення (теза) і зразу за ним вміщено заперечення цих ознак (антитеза). Разом вони і становлять ступінь визначення рослин. Визначаючи рослину, обов’язково прочитайте повністю текст ступеня, тобто тезу і антитезу (перша відповідає цифрі порядкового номера ступеня, а друга позначається у визначниках «-,», «о» або «t»). Співставляючи суму ознак певної рослини, яку знаємо внаслідок морфологічного аналізу, з сумою ознак тези чи антитези, вибираємо, що найбільш підходить для нашої рослини : теза чи антитеза. Усі тези і антитези помічені цифрами з правого боку. Якщо фактичні ознаки рослини збігаються з тими, які згадуються у тезі, переходять до того ступеня, який помічено цифрою, поставлено праворуч тези і, навпаки, коли ознаки рослин збігаються з антитезою, то переходять до нового ступеня визначення, який відповідає цифрі, проставленій праворуч антитези. Переходячи таким чином від одного ступеня до іншого, зрештою знаходять такий комплекс ознак, який властивий для даної рослини, тобто цим самим визначають назву ботанічної родини, до якої належить визначуваний нами вид рослини.

Інноваційна методика вивчення рослинних асоціацій різних форм та ознак.

В исхолодавшее небо глядится Вы проходите мимо цветка

Астра, лучистая астра-звезда, Наклонитесь, поглядите на чудо,

Астру с прямими её лепестками Которое видеть, вы раньше нигде

С давних времён называли «звездой», не могли.

В ней лепестки розбежались лучами Он имеет такое, что никто на

От серцевинки сов сем золотой. земле не умеет.

(В.Рождественский) Из одной и той же черного цвета

земли

Он то красный , то синий, то

сиреневый, то золотой.

(В.Солоухин)

Вивчаючи слідуючі теми: рослинність лісу, лугу, річкових заплав та боліт, придорожніх рослин, поля, саду, городу, парків, газонів, квітників, їх геоботанічна і господарська характеристика, вивчення ядовитих, шкідливих і лікарських рослин України, бур’яни польових сівозмін, гербаризація та визначення рослин.

Рослинність лісу, річкових заплав, боліт, лугу.

Рослинність ця представлена деревами, кущами, трав’янистими та болотними рослинами, а також іншими систематичними групами рослин. В залежності від росту рослин є різні формації, які мають специфічні умови середовища ( родючі грунти, ступінь – заболочуваність і ін.).

Серед рослин лісу, боліт, лугу, річкових заплав багато лікарських, ядовитих, шкідливих рослин.

Якщо їх кореневі системи займають різні яруси в грунті; в одних видів корені знаходяться в верхньому горизонті, в інших стрижневі корені проникають на значну глибину і тому не співпадають з першими; в третіх видів коренева система розміщується в вільних проміжках . різні види розміщуються не тільки підземними, але і надземними ярусами. Одні види займають верхній ярус – це

світлові рослини, які відмічаються інтенсивним ростом; другі види являють середній ярус, треті – будучи тіньовими видами, вільно вегетують в нижньому ярусі, не пригнічуючись з сторони верхніх ярусів. Число ярусів буває різним. Самий верхній ярус впливає на нижній. Іноді ця залежність велика і даже має важливі наслідки. Так, якщо вирубати в лісі дерева, які складають верхній ярус, то відкривається широкий доступ світла і можуть загинути інші види рослин нижніх ярусів.

Характерними ознаками рослинних угрупувань є:

1. Ярусність в розміщенні надземних і підземних органів рослин, тобто розрізняють ступінь їх розвитку в висоту і глибину;

2. Фенологічна різнотиповість, тобто різна швидкість розвитку видів на протязі літа;

3. Відома рухливість і стійкість видів в складі рослинного покриву, тобто більш або менш швидка зміна одних видів іншими.

Під керівництвом викладача студенти знайомляться з екологічними та біологічними особливостями рослин, збирають гербарій по систематиці рослин та проводять геоботанічний опис асоціацій різних формацій (сосновий, широколистяний, ялиновий ліс і ін.).

 

Методика звітності студента

І. Геоботанічний опис рослинності угрупування.

Дата та місце проведення практик

Ознайомлення з екологічними та біологічними особливостями рослин.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Що зроблено: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________При геоботанічному опису студенти оформляють бланк опису асоціацій різних формацій (сосновими, широколистяний, ялиновий ліс і інш.)

ІІ. Визначення ботанічного складу лугу, заплави, придорожні дороги.

Не залежно від цілеспрямованості будь-якої природної зони, луги, заплави, придорожні дороги являють собою рослинні угрупування (фітоценози).

«Сукупність рослин на даній частині території, яка знаходиться в стані взаємозалежності і характеризується як визначеним складом та будовою, так і визначеними взаємовідносинами з середовищем ». В залежності від місцевості (рельєфу) розрізняють горбисті та рівнинні луки, заливні і материкові (суходільні та рівнинні).

Основна економічна група лугових рослин – мезофіти. Багато з цих рослин мають велике народногосподарське значення: одні з них – хороші кормові рослини, другі – цінні лікарські види. Тому вивчення цієї рослинності має велике значення.

В задачу даної теми входить знайомство з фітоценозами, та різними видами рослин, геоботанічний опис рослинності. При вивченні рослинності студенти збирають гербарій.

Результати записуються в спеціальний бланк.

 

Дата та місце проведення практики:_________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Що зроблено:____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІІІ. Визначення ботанічного складу поля за шкідливими, ядовитими і лікарськими рослинами.

До групи шкідливих рослин відносять такі, які не викликають отруєння але шкодить якості продукції тваринництва.

Ядовиті рослини містять в клітинах листків, стебел, коренів ядовиті хімічні речовини – алкалоїди, глюкозиди, сапоніни, терпени, смоли, органічні кислоти та інші речовини.

Попадаючи в організм людини або тварини ( даже в незначній кількості), вони викликають отруєння, які можуть стати причиною смерті людини або тварини.

В невеликих дозах ядовиті речовини, які забираються з рослини мають цінні лікарські властивості і використовуються в медицині та ветеринарії.

Основним завданням і ознайомлення з видовим складом лікарських, шкідливих та ядовитих рослин, вивчення біологічних та екологічних особливостей цих рослин, збір гербарію.

 

Дата та місце проведення практики:____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Що зроблено:________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІV. Визначення рослинності поля , саду, городу, парків за бур’янами.

Бур’яни по своїм економічним і біологічним особливостям виключно різні.

Бур’яни наносять великої шкоди сільському господарству.

Завдання теми є методика вивчення бур’янів в різних агрофітоценозах, біологічними та екологічними особливостями бур’янів, збір гербарію.

При геоботанічному дослідженні рослинності, студенти оформляють бланк опису, в який заносяться результати досліджень різних агрофітоценозів.

 

Дата та місце проведення практики: _______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Що зроблено:________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

V.Рослинність квітників

Багато видів рослин використовується в квітникарстві. Багато їх використовують в декоративно та лісо-парковому господарствах. З цією метою створюються спеціальні станції та науково-дослідні установи.

В завдання цієї теми входить знайомство студентів з колекцією декоративних та квіткових рослин, які вирощуються в Україні.

 

Дата і місце проведення практики:___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Що зроблено:________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.016 с.)