Який метод виховання застосували батьки?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який метод виховання застосували батьки?+ опосередкованого залякування

педагогічної вимоги

осуду
прикладу

2. Для того, щоб виховні заходи відповідали завданням виховання, необхідно:

+ усі відповіді правильні

аналізувати педагогічну якість проведених виховних заходів щодо їх відповідності завданням виховання

відображати в методиці підготовки і проведення виховних заходів ступінь розвитку колективу

використовувати досягнення передового педагогічного досвіду та регіональні особливості, специфіку міста, села тощо

3. Організаційно-методична функція вчителя-класовода – це …

+ надання практичної і методичної допомоги учням, активу класу у засвоєнні ними засобів аналітичної, комунікативної та організаторської діяльності, батькам, представникам громадських об’єднань – у педагогічній самоосвіті та самовдосконаленні

спостереження за діяльністю учнів, діагностика і прогнозування їх розвитку, складання психолого-педагогічних характеристик і програм випереджувального розвитку

вивчення вихователем об’єктивних і суб’єктивних чинників, які впливають на формування й розвиток особистості і виявлення найбільш сприятливих з них, що нейтралізують небажаний вплив

узгодження спільних зусиль і вимог учителів, батьків, громадських організацій, трудових колективів, позашкільних закладів у роботі згідно навчально-виховного плану школи, класу

4. Дослідницька функція вчителя-класовода – це …

+ спостереження за діяльністю учнів, діагностика і прогнозування їх розвитку, складання психолого-педагогічних характеристик і програм випереджувального розвитку

надання практичної і методичної допомоги учням, активу класу у засвоєнні ними засобів аналітичної, комунікативної та організаторської діяльності, батькам, представникам громадських об’єднань – у педагогічній самоосвіті та самовдосконаленні

вивчення вихователем об’єктивних і суб’єктивних чинників, які впливають на формування й розвиток особистості і виявлення найбільш сприятливих з них, що нейтралізують небажаний вплив

узгодження спільних зусиль і вимог учителів, батьків, громадських організацій, трудових колективів, позашкільних закладів у роботі згідно навчально-виховного плану школи, класу

5. Соціальна функція вчителя-класовода – це …

+ вивчення вихователем об’єктивних і суб’єктивних чинників, які впливають на формування й розвиток особистості і виявлення найбільш сприятливих з них, що нейтралізують небажаний вплив

надання практичної і методичної допомоги учням, активу класу у засвоєнні ними засобів аналітичної, комунікативної та організаторської діяльності, батькам, представникам громадських об’єднань – у педагогічній самоосвіті та самовдосконаленні

спостереження за діяльністю учнів, діагностика і прогнозування їх розвитку, складання психолого-педагогічних характеристик і програм випереджувального розвитку

узгодження спільних зусиль і вимог учителів, батьків, громадських організацій, трудових колективів, позашкільних закладів у роботі згідно навчально-виховного плану школи, класу

6. Координаційна функція вчителя-класовода – це …

+ узгодження спільних зусиль і вимог учителів, батьків, громадських організацій, трудових колективів, позашкільних закладів у роботі згідно навчально-виховного плану школи, класу

надання практичної і методичної допомоги учням, активу класу у засвоєнні ними засобів аналітичної, комунікативної та організаторської діяльності, батькам, представникам громадських об’єднань – у педагогічній самоосвіті та самовдосконаленні

спостереження за діяльністю учнів, діагностика і прогнозування їх розвитку, складання психолого-педагогічних характеристик і програм випереджувального розвитку

вивчення вихователем об’єктивних і суб’єктивних чинників, які впливають на формування й розвиток особистості і виявлення найбільш сприятливих з них, що нейтралізують небажаний вплив

7. В умовах особистісно-орієнтованої системи виховання учні як суб'єкти діяльності проходять три основні етапи розвитку. Вкажіть на зайвий етап становлення особистості вихованця:

+етап становлення особистості як частини соціуму – формування потреби в уподібненні («стадності»)

етап становлення особистості – засвоєння засобів і норм діяльності

етап становлення особистості як людини праці – формування потреби у набутті значущих результатів через власну працю

етап становлення особистості як людини культури – формування потреби у творчості

8. Який принцип системи особистісно-орієнтованого виховання вимагає від учителя ставитися доброзичливо до всіх вихованців: слухняних і неслухняних, працьовитих і ледачкуватих, відмінників і відстаючих:

+ принцип безумовного позитивного ставлення до особистості

Принцип диференціації

Принцип індивідуалізованого підходу до кожної особистості

Принцип опори на позитивне в особистості

9. «Хто хоче виправити недоліки людини, повинен шукати її достоїнства, хоча б потенційні, ті її властивості, що можуть бути перетворені на достоїнства при належному спрямуванні наявних у неї сил» - сутність якого принципу особистісно-орієнтованого виховання розкриває цей вислів:

+ принцип опори на позитивне в особистості

Принцип безумовного позитивного ставлення до особистості

Принцип індивідуалізованого підходу до кожної особистості

Принцип диференціації

10. Методику непрямого впливу на особистість через колектив, до якого вона входить, А. Макаренко назвав:

+ законом «паралельної дії»

системою «перспективних ліній»

законом «руху колективу»

«школою радості»

Завдання якого виду виховання визначають як формування наукового світогляду, розвиток інтелектуальних потенційних можливостей, здатності до інтелектуального зусилля та тривалої інтелектуальної діяльності, вироблення здібностей до самостійної пізнавальної діяльності.

+завдання розумового виховання

завдання морального виховання

завдання естетичного виховання

завдання трудового виховання

Який з перелічених етапів проведення виховної справи є зайвим?

+контроль вчителя за виконанням отриманих завдань

колективне планування виховної справи

визначення цілей і завдань виховної справи

підготовка і проведення виховної справи. Колективне підведення підсумків справи і найближча післядія

Виберіть групу, в якій перераховані індивідуальні форми виховної роботи?

+бесіда, обмін думками, консультація, спільний пошук вирішення проблеми, виконання спільного доручення;

виставки, зустрічі з відомими людьми, спортивні змагання, тижні з різних предметів, класна година, предметні гуртки;

В) диспути, етичні бесіди, тематичні вечори, масові свята, концерти, обговорення книг, політичні інформації, творчі групи.

класна година, душевна розмова, консультація, виконання спільного доручення, різноманітні конкурси.

Яка педагогічна ідея характеризується наступним чином: “Навчання без виховання є засобом без мети, а моральне виховання без навчання є метою, позбавленою засобів”.

+морального виховання

виховуючого навчання

розвиваючого навчання

патріотичного виховання

15. Виховання дітей на культурно-історичному досвіді рідного народу, його традиціях, звичаях і обрядах, багатовіковій мудрості, духовності – це:

+ національне виховання

естетичне виховання

екологічне виховання

не має правильної відповід

16. Методику непрямого впливу на особистість через колектив, до якого вона входить, А.С. Макаренко назвав:

+законом «паралельної дії»

системою перспективних ліній

законом руху колективу

«завтрашньою радістю»

Виховна вимога, що полягає в негативній оцінці конкретних дій і вчинків учнів і розрахована на гальмування небажаних вчинків та стимулювання позитивних – це..

+ вимога-схвалення

вимога-натяк

вимога-заохочення

вимога-покаранняПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.137.68 (0.005 с.)