Семінари (заочний період навчання)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінари (заочний період навчання)Теми Оцінка Бали ПІБ лікаря Підпис
1. Економічні переваги впровадження сімейної медицини в первинну медико-санітарну допомогу. Впровадження страхової медицини в Україні        
2. Профілактичні програми в практиці сімейного лікаря. Етичні норми при проведенні клінічних досліджень        

 

Загальна оцінка оволодіння модулем № 1 Оцінка Бали ПІБ лікаря (викладача) Підпис
Заочне навчання        
Очне навчання        

 

 

МОДУЛЬ 2

ЗАХВОРЮВАННЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ У ДОРОСЛИХ

Змістовний модуль “Хвороби органів дихання”

Тривалість курсу в період очного навчання: 72 години.

Місце роботи в період очного навчання

Тривалість курсу в період заочного навчання: 54 години.

Місце роботи в період заочного навчання

Кількість хворих (щомісячно) Всього
1р. 2р. VIII IX X XI XII I II III IV V VI
VIII IX X XI XII I II III IV V VI
ГРВІ                            
Грип                            
Ларингіт                            
Фарингіт                            
Трахеїт                            
Гострий бронхіт                            
Алергічний риніт                            
Пневмонії                            
ХОЗЛ                            
Хронічний бронхіт                            
Бронхіальна астма                            
Захворювання плеври                            
Інші хвороби:                            

 

Практичні навички

Перелік СО належний 1-й рік 2-й рік
Кількість Ступінь оволодіння Кількість Ступінь оволодіння
О З О З О З О З
Діагностичні
Забір мокротиння для дослідження +++
Оцінка результатів лабораторний показників:
крові +++                
мокроти +++                
Оцінка результатів бактеріологічного, серологічного, імунологічного дослідження крові, мокроти та біологічних рідин +++                
Трактування даних рентгенологічного дослідження легень +++                
Проведення пікфлуометрії +++                
Оцінка показників функції зовнішнього дихання (пневмотахометрія, спірометрія) +++                
Трактування результатів КТ легень +++                
Проведення та оцінка бронхомоторного тесту +++                
Проведення плевральної пункції, показання ++                
Постановка алергічних проб (внутрішньошкірна, скарифікаційна) перед введенням лікарських засобів +++                
Інтерпретація результатів алергологічних проб +++                
Лікувальні                  
Інгаляції з бронхолітиками +++        
Відсмоктування слизу з дихальних шляхів +++                
Проведення лікувальної плевральної пункції +++                
Проведення оксигенотерапії +++                
Лікування захворювань бронхолегеневої системи згідно чинних протоколів надання медичної допомоги, що затверджені МОЗ України +++                
Невідкладна допомога                  
Астматичний стан та бронхообструктивний синдром +++        
Гостра дихальна недостатність +++        
Гострі алергози +++        
Гостре легеневе серце +++        

Курація хворих в період очного навчання

ПІБ хворого, вік Діагноз Термін курації
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Підпис керівника ________________________________________________________________

 

Тематичні хворі, що були розібрані під час практичної лікарської діяльності в період очного навчання

Дата ПІБ хворого, вік Діагноз Ступінь участі
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Підпис керівника _________________________________________________________________

 

Семінари (заочний період навчання)

Тема Оцінка Бали ПІБ лікаря Підпис
1. Перелік обов’язкових досліджень при найбільш розповсюджених в амбулаторній практиці захворюваннях органів дихання        
2. Фактори ризику виникнення та загострення ХОЗЛ        
3. Диференційна діагностика бронхоектатичною хвороби та муковісцидозу        
4. Профілактика хронічного легеневого серця        
5. Захворювання та патологічні стани, що супроводжуються синдромом плеврального випоту        

 

Оцінка оволодіння змістовним модулем Оцінка Бали ПІБ лікаря (викладача) Підпис
Заочне навчання        
Очне навчання        

 

 

Змістовний модуль “Хвороби серцево-судинної системи”

Тривалість курсу в період очного навчання: 98 годин.

Місце роботи в період очного навчання

Тривалість курсу в період заочного навчання: 54 годин.

Місце роботи в період заочного навчання

Захворювання Кількість хворих (щомісячно) Всього
1 р. 2 р. VIII IX X XI XII I II III IV V VI
VIII IX X XI XII I II III IV V VI
ІХС                            
Стабільна стенокардія напруги (за ФК)                            
Кардіосклероз:                            
постінфарктний                            
дифузний                            
Нестабільні стенокардії                            
Інфаркт міокарду                            
Гіпертонічна хвороба                            
Вторинні АГ                            
АГ + ІХС                            
ВСД                            
Міокардити                            
Кардіоміопатії                            
Пролапс мітрального клапану                          
Перикардити                            
Аритмії                            
Хронічна серцева недостатність                          
Гостра серцева недостатність                          
Атеросклероз периферичних судин                          
Хвороби вен                            
Інші хвороби:                            

Практичні навички

Перелік СО належний 1-й рік 2-й рік
Кількість Ступінь оволодіння Кількість Ступінь оволодіння
О З О З О З О З
Діагностичні
Вимірювання артеріального тиску на верхніх та нижніх кінцівках +++
Реєстрація ЕКГ +++
Розшифровка ЕКГ +++                
Проведення функціональних, медикаментозних проб та проб з фізичним навантаження, їх оцінка +++                
Оцінка рентгенограм серця +++                
Трактування заключення ехокардіограми (М-В-режим, допплерехокг) +++                
Проведення та трактування результатів ВЕМ +++                
Проведення та трактування результатів холтеровського моніторингу ЕКГ +++                
Проведення та трактування результатів ДМАТ +++                
Клінічна інтерпретація результатів:                  
- ліпідограми +++                
- коагулограми ++                
- показників тропонінового тесту +++                
- загальноклінічного аналізу крові +++                
- комплексного біохімічного дослідження у хворих на серцево-судинні захворювання +++                
Спостереження за хворим з імплантованим ЕКС +++                
Лікувальні        
Проведення штучного дихання +++                
Проведення закритого масажу серця +++                
Проведення оксигенотерапії +++                
Проведення дефібриляції +++                
Проведення кровопускання (венесекція) +++                
Лікування захворювань серцево-судинної системи згідно чинних протоколів надання медичної допомоги, що затверджені МОЗ України +++                
Невідкладна допомога        
Набряк легень +++        
Гострий коронарний синдром на догоспітальному етапі +++        
Гострі порушення серцевого ритму та провідності +++        
Гіпертензивні кризи +++        
Гіпотензивні кризи +++        
Шок та колапс +++        
Тромбоемболія +++        
Синкопальні стани +++        
Ядуха та задуха +++        

Курація хворих в період очного навчання

ПІБ хворого, вік Діагноз Термін курації
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Підпис керівника ________________________________________________________________

 

Тематичні хворі, що були розібрані під час практичної лікарської діяльності в період очного навчання

Дата ПІБ хворого, вік Діагноз Ступінь участі
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Підпис керівника _________________________________________________________________

 

Семінари (заочний періоду навчання)

Тема Оцінка Бали ПІБ лікаря Підпис
1. Перелік обов’язкових досліджень при найбільш розповсюджених в амбулаторній практиці захворюваннях серцево-судинної системи        
2. Основні фармакотерапевтичні засоби для лікування пацієнтів з хронічними та гострими формами ІХС        
3. Основні групи антигіпертензивних препаратів та особливості їх застосування у хворих різних вікових груп        
4. Диференційна діагностика та особливості лікування вторинних артеріальних гіпертензій        
5. Основні групи антиаритмічних препаратів, покази та протипокази до їх застосування        
6. Консультування пацієнтів з ХСН з питань харчування, фізичної активності, модифікації стилю життя        

 

Оцінка оволодіння змістовним модулем Оцінка Бали ПІБ лікаря (викладача) Підпис
Заочне навчання        
Очне навчання        

 

 

Змістовний модуль “Ревматичні хвороби”

Тривалість курсу в період очного навчання: 36 годин.

Місце роботи в період очного навчання

Тривалість курсу в період заочного навчання: 36 годин.

Місце роботи в період заочного навчання

Захворювання Кількість хворих (щомісячно) Всього
1 р. 2 р. VIII IX X XI XII I II III IV V VI
VIII IX X XI XII I II III IV V VI
Гостра ревматична гарячка                          
Хронічні ревматичні хвороби серця:                          
вади мітрального клапану                          
аортального клапану                          
Колагенози                            
Захворювання суглобів:                          
ревматоїдний артрит                            
реактивні артрити                            
подагра                            
остеоартроз                            
анкілозуючий спондиліт                          
ураження міжхребцевих дисків хребта                          
Інші хвороби:                            

Практичні навички

Перелік СО належний 1-й рік 2-й рік
Кількість Ступінь оволодіння Кількість Ступінь оволодіння
О З О З О З О З
Діагностичні
Вимірювання об’єму рухів у суглобах +++
Оцінка рентгенограм великих та дрібних суглобів, хребта +++
Оцінка лабораторних показників:                  
Ревмопроби +++                
Протеїнограма +++                
Імунограма +++                
показників пуринового обміну +++                
Лікувальні                  
Іммобілізація при захворюваннях суглобів +++                
Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів ++                
Лікування ревматичних захворювань згідно чинних протоколів надання медичної допомоги, що затверджені МОЗ України +++                
Невідкладна допомога                  
Гостре запалення в суглобах, м’язах, сухожиллях ++                
Подагричний криз +++                

Курація хворих в період очного навчання

 

ПІБ хворого, вік Діагноз Термін курації
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Підпис керівника ________________________________________________________________

 

 

Тематичні хворі, що були розібрані під час практичної лікарської діяльності в період очного навчання

Дата ПІБ хворого, вік Діагноз Ступінь участі
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Підпис керівника _________________________________________________________________

Семінари (заочний період навчання)

Тема Оцінка Бали ПІБ лікаря Підпис
1. Перелік обов’язкових досліджень при найбільш розповсюджених ревматологічних захворюваннях        
2.Санаторно-курортне лікування хворих з ревматологічними захворюваннями        

 

Оцінка оволодіння змістовним модулем Оцінка Бали ПІБ лікаря (викладача) Підпис
Заочне навчання        
Очне навчання        

Змістовний модуль “Хвороби органів травлення”

Тривалість курсу в період очного навчання: 70 годин.

Місце роботи в період очного навчання

Тривалість курсу в період заочного навчання: 36 годин.

Місце роботи в період заочного навчання

Захворювання Кількість хворих (щомісячно) Всього
1 р. 2 р. VIII IX X XI XII I II III IV V VI
VIII IX X XI XII I II III IV V VI
ГЕРХ                          
Функціональні хвороби шлунка                          
Гострий гастрит                            
Хронічний гастрит та дуоденіт                          
Виразкова хвороба шлунка                          
Виразкова хвороба 12-палої кишки                          
Хвороба оперованого шлунка                          
Ентерити                            
Коліти                            
Синдром подразненого кишечнику                          
Дисбактеріоз кишок                


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.197.23 (0.01 с.)