Запорізького державного медичного
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Запорізького державного медичногоУніверситету

 

 

Протокол від 22.02.13 року № 3

 

Згідно нормативних документів МОЗ України, щоденник лікаря-інтерна є обов’язковим звітним документом, який підтверджує види та об’єм виконаної роботи за час проходження спеціалізації, як у період заочного, так і очного циклів інтернатури.

Щоденник складено у відповідності до типового навчального плану та програми спеціалізації лікарів-інтернів за фахом “загальна практика – сімейна медицина”. У третьому виданні внесені деякі зміни згідно напрямку підготовки лікаря для первинної медичної допомоги в зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я. Також переглянуто перелік практичних навичок та рівень їх засвоєння відповідно Наскрізній Програмі підготовки студентів та лікарів-інтернів (2011). Правила заповнення наведено на початку щоденника.

Зразок щоденника підготували співробітники кафедри сімейної медицини і терапії факультету післядипломної освіти Запорізького державного медичного університету професор, д.мед. н. Кривенко В.І., доцент, к. мед. н. Пахомова С.П., доцент к. мед. н. Федорова О.П., к. мед. н. Непрядкіна І.В., к. мед. Н. Гріненко Т.Ю., доцент к. мед. н. Колесник М.Ю.

Щоденник адаптований з рекомендаціями НМАПО ім. П.Л. Шупика за 2014.

 

 


Пояснення до заповнення щоденника

Заповнюючи щоденник необхідно враховувати наступне:

1. Чітко вказувати місце та термін роботи за відповідним курсом. В залежності від структури базового закладу робота за курсом навчальної програми здійснюється в спеціалізованому відділенні (при наявності), терапевтичному відділенні та певна частина в поліклініці та / або сімейній амбулаторії. Курс навчальної програми “Інтенсивна терапія, невідкладні стани” в період заочного навчання відпрацьовується на станції швидкої допомоги та відділенні реанімації та інтенсивної терапії (при наявності). Робота за курсами “Онкологія”, “Фтизіатрія”, “Інфекційні хвороби” та інших спеціальностей здійснюється у відповідних закладах та відділеннях.

2. В графі “кількість захворювань” клітину поділяти на дві частини, де у верхній її частині заповнювати результат першого року, а в нижній – другого року навчання.

3. В графу “захворювання” включати хворих, в огляді яких особисто брав участь лікар-інтерн.

4. Під час очного навчання додатково оформлюється графа з формулюванням діагнозів хворих, яких вів лікар-інтерн та діагнози хворих під час клінічних розборів.

5. Оволодіння практичними навичками визначати за трьома ступенями: ознайомлений (+), засвоїв - вміти виконувати практичні навички(++), оволодів – володіти практичними навичками та самостійно їх застосовувати(+++).

6. Після кожного курсу навчання на очному та заочному періодах виставляється оцінка. Оцінка оволодіння курсом враховує якість курації хворих, ступінь оволодіння практичними навичками та рівень засвоєння теоретичного матеріалу (семінарські заняття). Якщо керівник на базі стажування є адміністративною особою, то підпис та особисту печатку завідувача відділення необхідно підтвердити його підписом та особистою печаткою.

7. По закінченню навчання в інтернатурі лікарем-інтерном складається загальна чисельна характеристика оволодіння практичними навичками та вміннями на основі їх підрахування та підтверджується підписом керівника та печаткою лікувального закладу.

 

 

В кінці щоденника та в заліковій книжці за результатами заочного, очного періодів навчання виставляється оцінка “відмінно”, “добре”, “задовільно” за рівень практичної, теоретичної підготовки та загальна оцінка за весь період навчання, котра підтверджується підписом керівника та печаткою лікувального закладу.


Графік навчального процесу лікарів-інтернів

Рік навчання Назва циклу Місяці
    VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
1 рік Очний   К К К К К К         В
  Заочний Б             Б Б Б Б  
2 рік Очний               К К К К  
  Заочний Б Б Б Б Б Б Б         В

Очний цикл

Кафедри ЗДМУ Години очного навчання
Організація охорони здоров’я
Внутрішні хвороби
Охорона здоров’я дітей
Охорона здоров’я жінки та репродуктивне здоров’я
Загальна хірургія з курсом дитячої хірургії та проктологія
Травматологія і ортопедія
Урологія
Онкологія
Хвороби ока з курсом дитячої офтальмології
Отолярингологія з курсом дитячої отолярингології
Стоматологія
Нервові хвороби з курсом дитячої неврології
Психіатрія
Еідеміологія
Інфекційні хвороби з курсом дитячих інфекційних хвороб
Фтизіатрія
Дерматовенерологія
Немедикаментозні методи лікування
Реаніматологія та інтенсивна терапія
Військово-спеціальна підготовка
Організація невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях
СНІД та вірусні гепатити
Радіаційна медицина
Особливо небезпечні інфекції
Клінічна імунологія
Імунопрофілактика та вакцинація
Протидія насильству в сім’ї
Трансплантологія
Медична інформатика
Гуманітарні аспекти клінічного мислення
Невідкладна медична допомога*
  Базисний контроль знань
  Підсумковий річний контроль знань
  Конференції
  Іспит
  Разом

Заочний цикл

Практична підготовка лікарів-інтернів на базі стажування

1-й рік ( тривалість: 5 місяців – 780 год.)

Назва відділення (кабінету) Кількість навчальних годин Число тижнів практичної роботи
Центр первинної медико-санітарної допомоги/АСМ 18,7
Кабінет функціональної діагностики
Жіноча консультація
Рентгенологічний кабінет

2-й рік (тривалість: 7 місяців – 1092 год.)

Назва відділення (кабінету) Кількість навчальних годин Число тижнів практичної роботи
Центр первинної медико-санітарної допомоги/АСМ 28,3
Фізіотерапевтичний кабінет
Жіноча консультація

 


МОДУЛЬ 1

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тривалість курсу в період очного навчання: 38 годин.

Місце роботи в період очного навчання

Тривалість курсу в період заочного навчання: 16 годин.

Місце роботи в період заочного навчання

Практичні навички

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.008 с.)