Лабораторна робота 8. Робота з таймерами-лічильниками. Система переривань МК51 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лабораторна робота 8. Робота з таймерами-лічильниками. Система переривань МК51Тема «Робота з таймерами-лічильниками. Система переривань МК51».

Мета роботи -вивчити режими роботи системи переривання ЕОМ, таймерів-лічильників, програмну обробку дискретних сигналів.

Порядок виконання лабораторної роботи

Вивчити систему роботи стека МК51.

Розробити алгоритм для виконання індивідуального завдання.

Розробити програму для виконання індивідуального завдання.

Ввести програму індивідуального завдання на ПК.

За допомогою ПОЗ проаналізувати виконання індивідуальної програми.

Завантажити програму в стенд ЕОМ. Переконатися у правильному виконанні індивідуального завдання, при негативному результаті змінити алгоритм або програму. Повторити завантаження програми на стенд ЕОМ.

Роздрукувати лістинг правильно працюючої програми.

8 Відповісти на контрольні питання викладача.

Приклад програми

Організувати почергове переключання лінійки світлодіодів у шаховому порядку. На статичному індикаторі відображати числа 01h і 02h. Організувати затримку почергового виведення на світлодіоди й індикатор, що дорівнює 1 сек. Використовувати таймер 0 і переривання.

$ NOMOD51

$ Include (D:\ Sum_GU_STUD\MPP\ BIN\ASM51\mod51)

ORG 0

jmp Config

ORG 000Bh

jmp Timer_0

Config:

mov R7, # 20d

mov R6, # 20d

mov R1, # 01h; записати в R1 число 1

mov R2, # 02h; записати в R2 число 2

MOV TMOD, # 00000001B; 16-бітний таймер 0 і таймер1

MOV IE, # 10000010B; Дозволені переривання від таймера1

SETB TR0; запустити таймер 0

JMP $; Чекаємо переривання

Timer_0:

MOV TH0, # HIGH (15542)

MOV TL0, # LOW (15542)

djnz R6, Sec_1

mov R6, # 20d

jnb F0, label

mov P2, R1

mov P1, # 01010101b; виведення на лінійку світлодіодів

clr F0

reti

label:

mov P2, R2

mov P1, # 10101010b; виведення на лінійку світлодіодів

setb F0

Sec_1:

reti

END

Варіанти індивідуальних завдань

Таблиця 14 - Варіанти індивідуальних завдань до ЛР 8

Номер вар. Текст індивідуального завдання
1,11, Занести до регістра R1число 09Н, віднімаючи від числа "1", відображати результат на статичному індикаторі у молодшому розряді до нуля. Вмикати переміщення світлодіода на HL1-HL8. Організувати затримку почергового виведення на світлодіоди й індикатор, що дорівнює 2 с. Використовувати таймер 0 і переривання
2,12, Занести до регістра R1 число 05Н. Організувати біжучий рядок на статичному індикаторі справа наліво. Вмикати в шаховому порядку світлодіоди HL1-HL8. Організувати затримку почергового виведення на світлодіоди й індикатор, що дорівнює 1,5 с. Використовувати таймер 1 і переривання

Продовження табл. 14

3,13, Занести до регістра R1 число 05Н. Організувати біжучий рядок на статичному індикаторі справа наліво. Вмикати в шаховому порядку світлодіоди HL1-HL8. Організувати затримку почергового виведення на світлодіоди й індикатор, що дорівнює 1,5 с. Використовувати таймер 1 і переривання
4,14, Почергово відображати на статичному індикаторі числа від 0 до 9, дублювати ці числа на лінійці світлодіодів (у двійковій формі). Організувати затримку почергового виведення на світлодіоди й індикатор, що дорівнює 3 с. Використовувати таймер 1 і переривання
5,15, Вмикати переміщення світлодіода на HL1-HL8 зліва направо, а потім справо наліво. На статичному індикаторі відображати номер варіанта у форматі ХХН. Організувати затримку почергового виведення на світлодіоди й індикатор, що дорівнює 3,5 с. Використовувати таймер 0 і переривання
6,16 Занести до регістра R7 08Н, віднімаючи від числа "2", відображати результат на статичному індикаторі в старшому розряді до нуля. Вмикати переміщення світлодіода на HL1-HL8. Організувати затримку почергового виведення на світлодіоди й індикатор, що дорівнює 1 с. Використовувати таймер 1 і переривання
7,17 Занести до регістра R1 число 08Н. Організувати біжучий рядок на статичному індикаторі зліва направо. Вмикати в шаховому порядку світлодіоди HL1-HL8. Організувати затримку почергового виведення на світлодіоди й індикатор, що дорівнює 4 с. Використовувати таймер 0 і переривання
8,18 Вмикати в шаховому порядку світлодіоди HL1-HL8.Занесті до регістра R0 00Н, додаючи до числа "2", відображати результат на статичному індикаторі у молодшому розряді до 0АН. Вмикати переміщення світлодіода на HL1-HL8. Організувати затримку почергового виведення на світлодіоди й індикатор, що дорівнює 5 с. Використовувати таймер 1 і переривання
9,19 Почергово відображати на статичному індикаторі числа від 9 до 0, дублювати ці числа на лінійці світлодіодів (у двійковій формі). Організувати затримку почергового виведення на світлодіоди й індикатор, що дорівнює 5,5 с. Використовувати таймер 0 і переривання
10,20 Вмикати переміщення світлодіода на HL1-HL8 справа наліво, а потім зліва направо. На статичному індикаторі відображати номер варіанта у форматі ХХН. Організувати затримку почергового виведення на світлодіоди й індикатор, що дорівнює 6 с. Використовувати таймер 1 і переривання
Примітка. Х – цифра від 0 до 9.

 

Рисунок 19 - Схема до лабораторної роботи 8


Список літератури

1. Абрайтис В.Б. Быстродействующие интегральные микросхемы " Электронная промышленность ", 1989.

 1. А.Л. Булычёв, В.И. Галкин, В.А. Прохоренко. - Аналоговые интегральные схемы: справочник. Минск.: Беларусь, 1993.- 382с.
 2. Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП / под ред. А.К.Марцинкявичуса. - М.: Радио и связь, 1990.
 3. Виглеб Г. Датчики. - М.: Мир, 1989.
 4. Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - Л.: Энегроатомиздат, 1990.
 5. П.М. Грицевский, А.Е. Мамченко. - Основы автоматики, импульсной и вычислительной техники. - М.: - Радио, 1989.
 6. Кушнир Ф.В. Радиотехнические измерения. М.: Связь, 1986.
 7. Липовецкий Г.П. Однокристальные микроЭВМ. - М.: МП "БИНОМ",1992.
 8. Литвинский Г.П. Однокристальные микроЭВМ. Техническое описание и руководство по применению. М. - 1982.
 9. Зубчук В.И. Справочник по цифровой схемотехнике.- К.: Техніка, 1990.
 10. Сопряжение датчиков и устройств ввода данных с компьютерами IBM PC / под ред. У.Томпкинса и

Дж. Уэбстера, Москва: Мир, 1992.

 1. Хвощ С.Т. Микропроцессоры и микроЭВМ в системах автоматизации и управления: справочник. - М.: Машиностроение, 1987.
 2. Шевкопляс Б.В. Микропроцессорные структуры. - М.: Радио и связь, 1990.
 3. Шило В.П. Популярные цифровые микросхемы. - М.: Радио и связь, 1988.

ДОДАТОК А

(довідковий)

Теоретичні відомості.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 111; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.014 с.)