Радянська модернізація України (1929-1938 рр.) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Радянська модернізація України (1929-1938 рр.)· Форсована індустріалізація - процес створення великого чи просто машинного виробництва в усіх галузях народного господарства і перехід на цій основі від аграрного до індустріального суспільства прискореним темпом.

· Стаханівський рух - масовий робітничий рух за підвищення продуктивності праці, досягнення високих виробничих показників.Початок стахановського руху покладено у Донбасі. У ніч на 31 серпня 1935 вибійник кадіївської шахти «Центральна-Ірміне» О.Стаханов протягом зміни видобув 102 т вугілля (норма 7 т).

· КолективізаціяНасильницьке об’єднання одноосібних селянських господарств у великі господарства – колгоспи.

· Розкуркулення - Позбавляти куркулів засобів виробництва та землі (в період ліквідації куркульства як класу); операція експропріації селянських господарств у 30-ті роки XX століття в Україні, складова частина примусової колективізації.

· Закон про п’ять колосків - Закон "Про охорону соціалістичної власності". В народі його називали "закономпро 5 колосків". За пів кишені зерна, принесеного з поля для голодуючої сім’ї, селянин діставав повний строк концтаборів.

· Голодомор - Штучний голод, організований у величезних масштабах злочинною владою проти населення власної країни.

  • Геноцид - Винищення окремих груп населення за расовими, національними, релігійними мотивами. Дії, вчинені з наміром знищити, повністю або частково, яку-небудь національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку.

· Репресії - Захід державного примусу, покарання. Каральні заходи, покарання, вжиті державними органами.

· Розстріляне відродження - Літературно-мистецьке покоління 20-х — початку 30-х рр. в Україні, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, живопису, музики, театру і яке було знищене тоталітарним більшовицьким режимом.

............................................................................................................................................

Західноукраїнські землі (1921-1938 рр.)

· Осадництво - Політика заселення польськими колоністами західноукраїнських та західнобілоруських земель, яку проводив уряд Польщі у період між двома світовими війнами.

· Пацифікація Польська урядова політика, спрямована на замирення (певною мірою, пацифізм, що впроваджується насильницькими методами) злокалізованих етносів (нацменшин).Офіційна назва масових репресій щодо населення Західної України, проведених урядом Польщі восени 1930 року.

· Русофільство - Мовно-літературна і суспільно-політична течія серед українського населення Галичини, Буковини і Закарпаття у 1919—1930-х рр. Відстоювала національно-культурну, а пізніше — державно-політичну єдність з російським народом і Росією. Основною передумовою виникнення москвофільства була втрата українським народом власної державності, багатовікове іноземне поневолення, роздробленість і відособленість окремих земель, денаціоналізація освіченої еліти та низький рівень національної самосвідомості мас.

· Русинство - Русинами на Закарпатті заведено називати корінних мешканців, слов'янські предки яких мешкали на території сучасного Закарпаття до 1945 року, себто, до моменту офіційного приєднання його до Української РСР. Русинами свого часу називалися всі предки українців, не тільки на Закарпатті. Самоназва капатоукраїнців, як окрема нація.

· Українофільство - термін, поширений з другої пол. XIX ст., на означення любові до України, українського народу, української культури. Українофіли Закарпаття боролися за пробудження самосвідомості русинів.

Україна під час Другої світової війни (1939-1945рр.)

· Депортація - вигнання, висилка з постійного місця проживання або держави окремих осіб чи народів. Застосовується як засіб карного чи адміністративного покарання.

· План Ост - план колонізації Німеччиною держав Східної Європи під час Другої світової війни. Текст цього плану не був знайдений. План німецького уряду Третього рейху за «звільнення життєвого простору» для німців та інших «германських народів», що передбачав масові етнічні чистки населення Східної Європи.

· Новий порядокРежим фізичного, морального терору, насильства пограбування національних скарбів, вивіз до рейху мільйонів робітників.

· Рух Опору - поняття, що увійшло в політичну літературу під час другої світової війни і вживається на означення підпільної і повстанської боротьби народів Європи проти окупації Німеччиною та її союзниками.

Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945- початку1950-х рр.

· Операція «Вісла» - етнічна чистка, здійснена польським комуністичним режимом у 1947-му році проти свого українського населення. Полягала у примусовій депортації (виселенні) українців з Лемківщини, Посяння, Підляшшя і Холмщини на ті території у західній та північній частині польської держави, що до 1945 належали Німеччині.

  • Ждановщина - радянська культурна доктрина, запроваджена секретарем ЦК КПРС

А. Ждановим в 1946. Згідно цієї доктрини світ був поділений на два табори: 1. «імперіалістичний», очолюваний США та 2. «демократичний», очолюваний СРСР. Культурна настанова, за якої всі радянські митці, письменники та інтелігенція у своїй творчості мали дотримуватись основної лінії Партії. Ця настанова передбачала переслідування митців, що відхилялися від цієї генеральної лінії. Із метою здійснення тотального контролю «ідеологічної чистоти» змісту газет, журналів, літературних та інших мистецьких творів при ЦК КП(б)У створювались спеціальні комісії у справах видавництва, літератури та мистецтва.

 

· Космополітизм - ідеологія світового громадянства, яка надає пріоритетне значення загальнолюдським цінностям і другорядне — національним проблемам. Теорія та ідеологія, що обґрунтовують відмову від національних традицій і культури, що заперечують державний і національний суверенітет в ім'я єдності людського роду . Що характерно, космополітизм протилежний як інтернаціоналізму, так і націоналізму

  • Лисенківщина - умовне найменування політичної кампанії, що вилилася в переслідування і шельмування генетиків, заперечення генетики та тимчасову заборону генетичних досліджень в СРСР. Відноситься до подій, що відбувалися в наукових біологічних колах, приблизно з середини 1930-х до першої половини 1960-х років. У переносному значенні лисенківщини - будь-яке адміністративне переслідування вчених за їх «політично некоректні» наукові погляди.

……………………………………………………………………………………………………….

Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)

· Відлига - неофіційна назва періоду історії СРСР, що розпочався після смерті Й. Сталіна (друга половина 1950-х р. — початок 1960-х р.) Його характерними рисами був певний відхід від жорсткої Сталінської тоталітарної системи, спроби її реформування в напрямку лібералізації, відносна демократизація, гуманізація політичного та громадського життя.

· Політична реабілітація - поновлення доброго імені, репутації несправедливо заплямованої або безпідставно звинуваченої людини, жертви політичних репресій.

· Раднаргоспи - ради народного господарства, державні органи територіального управління й планування промисловістю УРСР і СРСР, що існували 1918-1931 і 1957-1964рр.

· Шістдесятники - назва нового покоління радянської та української національної інтелігенції, що ввійшла в культуру та політику в СРСР в другій половині 1950-х — у період тимчасового послаблення комуністично-більшовицького тоталітаризму та хрущовської «відлиги» (десталінізації та деякої лібералізації) і найповніше себе творчо виявила на початку та в середині 1960-х років. Шістдесятники виступали на захист національної мови і культури, свободи художньої творчості.

· Дисидентство - Виступ проти існуючого державного ладу чи загальноприйнятих норм певної країни, протистояння офіційній ідеології та політиці.

………………………………………………………………………………………….

29. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960 –

Початок 1980-х рр.)

· Розвинутий соціалізмсмуга історичного розвитку неокресленої тривалості між побудованим соціалізмом і комунізмом.

· Застій - назва одної з останніх фаз існування радянської економічної та політичної системи (середина 1970-х — середина 1980-х років). В цей період в радянському суспільстві складалися передумови глибокої системної кризи - економічної та соціальної, які врешті призвели до краху радянської економіки та політичного розпаду СРСР. Відсутність розвитку, зупинка, затримка в чому-небудь.

· Номенклатура - Працівники, призначені чи затвер­джені вищими органами на якісь посади. Групи осіб у країнах з комуністичним ладом, що займають посади, призначення на які гласно або негласно знаходилося у веденні секретаріатів правлячої партії.

· Дефіцит - Мала кількість, нестача чого-небудь порівняно з потребою. Неспівпадання попиту та пропозиції та відсутність врівноважуючої ціни.

· Урбанізація - процес зростання ролі міст в розвитку суспільства, який супроводжується ростом і розвитком міських поселень, зростанням питомої ваги міського населення.

· Самвидав - Самостійне (без участі видавництва) тиражування літературних, публіцистичних і т. ін. творів для їх поширення. Видавання в СРСР поза цензурою підпільних листівок, брошур, книжок й серійних видань — один з виявів Руху опору.

  • Правозахисник - людина, яка займається громадською діяльністю, що полягає у захисті прав людини мирними засобами, як правило, від свавілля державних структур або посадових осіб.

…………………………………………………………………………………………

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; просмотров: 253; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.014 с.)