Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-волинська державаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-волинська держава· Роздробленість – розчленування держави на декілька самостійних князівств, період в історії Київської Русі, середина 12 до середини 13 ст., перехід від ранньофеодальної держави до зрілого феодального суспільства.

· Федеративна монархія – форма державного устрою, що складається з кількох державних утворень за якими зберігається певна самостійність

· Колективний сюзеренітет – верховне право кількох правителів щодо певної території, що шукали компромісних рішень на своїх зібраннях; форма колективного правління в період феодальної роздробленості

· Золотоординське ярмо - система правління ординських феодалів на українських землях

 

Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави у ІХ-ХІV ст.

· Вотчинне землеволодіння – землеволодіння феодала, яке передавалося у спадок,закріплення тих або тих територій за певною гілкою князівського роду

· Ікони – живописні або мозаїчні картини на релігійні теми

· Билини – народні пісні про богатирів,їх подвиги

· Літописи – древньоруські історичні твори,в яких важливі події писалися за роками

· Мозаїка – зображення з різнокольорових камінців чи шматочків кольорового непрозорого скла,смальти

· Фреска – живописний твір ,виконаний водяними фарбами на свіжій вогкій штукатурці

· Книжкова мініатюра – живописні зображення , що прикрашали, ілюстрували середньовічні рукописи

…………………………………………………………………………………………………….

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав

· Шляхта – привілейований стан, родова українська знать, аристократія

· Пан – людина, яка володіла власною вотчинною землею, поміщик у старих Польщі, Литві, дореволюційних Україні та Білорусі

· Панщина - дарова примусова праця покріпачених селян у господарстві поміщика

· Магдебурзьке право – право міст на самоврядування, податковий, судовий імунітет, проведення ярмарків,право власності на землю

· Магістрат – адміністративний орган міського самоврядування; об’єднував раду і лаву, муніципалітет

· Рада – адміністративний орган і суд у цивільних справах

· Лава – суд у кримінальних справах

· Війт – керівник органів місцевого самоврядування, очолював лаву

· Цехи – професійні об’єднання ремісників в середньовічному місті; самоврядна громада вільних ремісників однієї чи кількох спеціальностей на чолі з виборним старшиною

· Дума – збори, рада виборних на Русі

………………………………………………………………………………………….

Українські землі в другій половині ХVI ст.

· Українська шляхта привілейованийпануючий стан на українських землях в XVI – XVIII ст.

· Українське козацтво – стан вояків-землеробів в Україні 15-18 ст., виник в процесі боротьби землеробського і кочового населення в зоні Великого кордону

· Реєстрове козацтво – козацтво, найняте на службу до польського короля, внесене до спеціального реєстру

· Запорозька Січ – столиця запорозьких козаків; територія степової України, де формувався козацький військово-адміністративний устрій і діяли козацькі порядки

· Козацька старшина – військове та адміністративне керівництво Запорозької Січі; привілейована верхівка українського козацтва, його військовий та адміністративно-політичний керівний склад. Походила із заможної верхівки козацтва.

· Козацькі клейноди – козацькі символи-відзнаки

…………………………………………………………………………………………….

Українські землі в першій половині XVII ст.

· Греко-католицька церква– союз православної та католицької церков під зверхністю Папи Римського.

· Покозачення – масовий перехід селян до козацького стану, що спостерігався в др.пол.16 століття – п.п. 17 століття; спроба звільнитися від панщини й отримати право вільно працювати на власній землі. ...............................................................................................................................

Національно-визвольна війна українського народу середини ХVII ст.

· Національно-визвольна війна війна, головна мета якої – досягнення національної незалежності, суверенітету.

· Військо Запорозьке самовладна військово-політична організація українського козацтва.

· Гетьманщина - українська козацька держава, утворена внаслідок Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Офіційна назва Військо Запорозьке

……………………………………………………………………………………………………….

Українські землі в 60-80-ті рр. ХVII ст.

· Вічний мир - мирний договір між Річчю Посполитою і Московською державою, підписаний 6 травня 1686 р. у Москві. Закріплено поділ України між державами.

· Руїна - період історії України кінця 17 ст., що відзначився розпадом української державності і загальним занепадом.

 

Тут кінц

…………………………………………………………………………………………………………..

Українські землі наприкінці ХVII – п.п. ХVIIІ ст.

· Малоросія - назва Гетьманщини в законодавчих актах і розпорядженнях царського уряду після українсько - московського договору1654 року. Від Андрусівського договору1667 р. до кінця 18 ст. Назва України в Російській імперії.

· Малоросійська колегія - центральний орган російської колоніальної адміністрації в Гетьманщині у 18 ст. Мета - контроль за діяльністю гетьмана та українського уряду й поступового обмеження політичної автономії Гетьманщини.

· Козацьке бароконазва архітектурного стилю на українських землях у 17-18 ст. В умовах Запорізької Січі українське барокко поєднується з аскетизмом козацького життя, з військово-оборонними функціями споруд, набирає стриманої урочистості і одержує назву „козацького барокко”.

· Козацькі літописи – історико-літературні твори 2-ї половини XVII — середини XVIII століття, присвячені козацьким війнам. Цінні джерела для дослідження вітчизняної історії і важливі пам'ятки літератури.

……………………………………………………………………………………………………………

Українські землі в другій половині ХVIIІ ст.

· Нова(Підпільненська) Січ - адміністративний і військовий центр запорозького козацтва в 1734—1775 роках. Остання Запорозька Січ.

· Задунайська Січ - військово-державна організація колишніх запорозьких козаків яка виникла після зруйнування царськими військами Нової Січі й ліквідації Запорізького козацького війська у червні 1775 року в нижній течії Дунаю. Запорожці оселилися спочатку на лівому березі, а потім турецька адміністрація переселила їх на правий берег.

· Коліївщина - велике національно-визвольне повстання проти польського та єврейського гніту в Правобережній Україні 1768 року.

· Паланка - адміністративно-територіальна одиниця (округ) у Запорізькій Січі.

· Зимівник - зимове житло запорожця за межами Січі.

............................................................................................................................................................

Українські землі в складі Російської імперії наприкінці ХVIIІ – у п.п. ХІХ ст.

· Нація - Конкретно-історична форма спільності людей, об'єднаних єдиною мовою і територією, глибокими внутрішніми економічними зв'язками, певними рисами культури і характеру.

· Національне відродженняпроцес пробудження, формування самосвідомості народу, проявляється у розвитку його духовної культури,прагненні відтворити власне історичне минуле, захисті мови.

· Національна ідеяусвідомлення українцями себе як окремого народу з власною історією, політичними, економічними, культурними запитами.

· Декабристи - руху групи дворян проти кріпацької неволі і самодержавства, що завершився революційним повстанням 14 грудня 1825 р.

· Масонство релігійно-етичний рух, що бере свій початок з мулярських цехів, мета якого об’єднати всі народи світу в розумне суспільство.

……………………………………………………………………………………………………………...

Західноукраїнські землі наприкінці ХVIIІ – у п.п. ХІХ ст.

· Просвітництво – ідейний та культурницький рух, який у 18 ст. охопив країни Європи. Головним засобом розв’язання суспільних проблем вбачав в просвіті, поширенні знань.

· Руська Трійцядемократично-просвітницьке, літературне товариство, що з кінця 1820-их років розпочало на Західних Українських землях національно-культурне відродження.

· Русалка Дністровая - український альманах, виданий «Руською Трійцею» у Буді в 1837,в якому через твори проголошена ідея єдності українських земель.

……………………………………………………………………………………………………………...

Культура України кінця ХVIIІ – п.п. ХІХ ст.

· Історія русівпам’ятка української історичної прози, перша політична історія України від найдавніших часів до 1769 року. Обґрунтована думка, що Україна є прямою наступницею Київської Русі, що українці є окремим від росіян народом, що Україна має всі права на відновлення козацького самоврядування.

………………………………………………………………………………………………………………..Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.011 с.)