ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХСИСТЕМ ЄВРОПЕЙСЬКЕ КОГО СОЮЗУ

Соціально-економічна природа Європейської інтеграції. Роль ЄС у загальному світовому розвитку. Етапи економічної інтеграції в Європі. Створення і розвиток ЄС. Організація, структура і динаміка Союзного бюджету. Принципи організації оподаткування в ЄС. Актуальні проблеми і перспективи розвитку ЄС.

 

Питання для самоконтролю

1. Поясніть причини інтеграційних процесів у Європі.

2. Перелічіть етапи створення Європейського Союзу.

3. Які функції виконують загальноєвропейські інститути, що входять у ЄС?

4. За рахунок яких коштів формується бюджет ЄС і на які цілі ви­трачається?

5. Яка податкова політика ЄС?

6. Розповісти про роль ЄС у сучасному світі. Які переваги і не­доліки буде мати ЄС у зв’язку з розширенням своїх кордонів?

7. Фінансова система Австрії.

8. Експансія спекулятивного капіталу в Румунії.

 

План семінарського заняття

1. Етапи економічної інтеграції в Європі. Створення і розвиток ЄС

2. Бюджетна система ЄС

3. Особливості податкової політики в ЄС

4. Перспективи розвитку європейської економічної інтеграції

 

Теми доповідей:

1. Соціально-економічні кількісні і якісні показники розвитку Європейського Союзу.

2. Спеціальні фонди ЄС і фінансування окремих програм соці­ально-економічного розвитку. Фінансування науки в ЄС.

3. Кредитна діяльність ЄС, склад і структура союзної заборгова­ності.

4. Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи ЄС у XXI ст.

5. Державна підтримка малих та середніх підприємств у ЄС.

6. Фінансові аспекти інноваційної політики ЄС.

7. Формування системи протекціонізму в умовах лібералізації економіки на прикладі ЄС.

 

 

ТЕМА 7. ФІНАНСОВА СИСТЕМА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Структурна будова фінансової системи США. Державний бюджет, склад і структура його доходів і витрат. Бюджетний процес і державний фінансовий контроль. Бюджетний дефіцит і динаміка державного боргу. Фінанси місцевих органів влади. Міжбюджетні відносини. Фінансова інфраструктура США.

 

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте структуру фінансової системи США.

2. Які фактори впливають на зміну складу дохідної і видаткової частини федерального бюджету США.

3. Перелічіть основні етапи бюджетного процесу в США.

4. За рахунок яких факторів був досягнутий профіцит бюджету при Б. Клінтоні.

5. Охарактеризуйте фінанси місцевих органів влади і міжбюджетні відносини.

 

План семінарського заняття

1. Структура фінансової системи США

2. Федеральна резервна система

3. Організація бюджетної системи у США

4. Місцеві фінанси США

 

Теми доповідей:

1. Структура економіки США, соціально-економічні показники розвитку.

2. Напрямки бюджетної і податкової політики при діючому пре­зиденті.

3. Практика внутрішніх і зовнішніх запозичень федерального уряду і місцевих органів влади.

4. Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи США на сучасному етапі.

5. Система державної підтримки малих та середніх підприємств у США.

6. Монетарні та економічні цикли у США.

7. Макроекономічний аналіз закономірностей зростання заробітної плати у США.

8. Особливості спільного фінансування та виробництва озброєнь у НАТО.

 

 

ТЕМА 8. ФІНАНСОВА СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Бюджетний устрій і бюджетна системи Великобританії. Державний бюджет Великобританії. Склад і структура його доходів та видатків. Бюджетний процес. Державний фінансовий контроль. Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи Великобританії. Фінансова політика Великобританії і Європейський Союз.

Питання для самоконтролю

1. Опишіть систему доходів і витрат Великобританії.

2. Які особливості державного фінансового контролю у Велико­британії?

3. Перелічіть основні напрямки розвитку країни на сучасному етапі.

4. Охарактеризуйте динаміку взаємин Великобританії і Євро­пейського Союзу.

 

План семінарського заняття

1. Структура бюджетної системи Великобританії

2. Бюджетна та податкова система Великобританії

3. Фінанси державних та приватних підприємств

 

Теми доповідей:

1. Фінансування дефіциту державного бюджету Великобританії.

2. Державний кредит, склад, структура і динаміка державного боргу.

3. Фінанси місцевих органів влади і міжбюджетні відносини.

4. Фінанси державних підприємств. Структура, інструменти й учасники фінансових ринків Великобританії.

 

ТЕМА 9. ФІНАНСОВА СИСТЕМА НІМЕЧЧИНИ

Місце ФРН у світовій економіці. Особливості національної економічної моделі. Бюджетний устрій та бюджетна система Німеччини. Міжбюджетні відносини і фінансове вирівнювання у ФРН. Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи Німеччини.

 

Питання для самоконтролю

1. Яка особливість національної економічної моделі Німеччини?

2. Опишіть бюджетну систему країни.

3. За рахунок якого податку відбувається перерозподіл фінансо­вих ресурсів? Як у вигляді схеми можна представити фінансо­ве вирівнювання в Німеччині?

4. Яких проблем зазнає фінансова система ФРН у зв'язку з уве­денням євро?

 

План семінарського заняття

1. Особливості розвитку фінансової системи Німеччини після другої світової війни

2. Структурна будова бюджетної системи ФРН

3. Податкова політика Німеччини

 

Теми доповідей:

1. Державний сектор Німеччини — склад і структура. Система доходів і витрат держави.

2. Бюджетний процес у ФРН.

3. Сучасна податкова система ФРН.

4. Напрями, проблеми і перспективи фінансово-кредитних відносин Німеччини й України.

5. Особливості нарахування амортизації основних засобів у ФРН.

 

 

ТЕМА 10. ФІНАНСОВА СИСТЕМА ФРАНЦІЇ

Основні соціально-економічні показники розвитку Франції. Державний устрій. Бюджетна система. Бюджетний процес у Франції. Державний податковий контроль у Франції. Фінанси місцевих органів влади і фінансове вирівнювання у Франції. Напрямки фінансової політики.

 

Питання для самоконтролю

1. Який податок у структурі доходів державного бюджету Франції займає провідне місце, чому?

2. Чим пояснюється високий ступінь організації податкового контролю у Франції? Чи пов'язано це з перевагою в країні не­прямого оподатковування?

3. Розповісти про систему фінансового вирівнювання у Фран­ції.

4. Яку роль у керуванні державними фінансами Франції зіграла тверда монетарна політика?

План семінарського заняття

1. Характеристика окремих ланок фінансової системи Франції

2. Організація бюджетної системи у Франції

3. Особливості державного фінансового контролю

4. Податкова політика Франції

 

Теми доповідей:

1. Структурна будова і загальна характеристика окремих ланок фінансової системи Франції.

2. Державний бюджет, склад і структура його доходів та витрат.

3. Спеціальні урядові фонди, джерела їхнього формування і на­прями використання.

4. Проблеми і перспективи співробітництва Франції та України у сфері фінансів.

 

ТЕМА 11. ФІНАНСОВА СИСТЕМА ЯПОНІЇ

Суть корпоративної ринкової економіки Японії. Джерела стрімкого економічного зростання. Фінанси великих приватних корпорацій і державних підприємств. Бюджетний устрій і бюджетна система Японії. Державний бюджет, склад і структура його доходів та витрат. Бюджетний процес. Державний фінансовий контроль у Японії. Бюджети місцевих органів влади та фінансове вирівнювання. Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи Японії.

Питання для самоконтролю

1. Які фактори сприяли зростанню соціально-економічних по­казників країни в XX ст.?

2. Чи можна говорити про особливий менеджмент у японському бізнесі?

3. Охарактеризуйте бюджетну систему і бюджетний процес Японії.

4. Які особливості структури місцевих бюджетів і фінансового вирівнювання в Японії?

5. Яка динаміка розвитку фінансової системи країни в останні роки, причини економічного застою?

 

План семінарського заняття

1. Особливості економічного розвиту Японії після другої світової війни

2. Бюджетна система в Японії

3. Фінанси суб’єктів господарювання у Японії

4. Особливості організації місцевих фінансів Японії

 

Теми доповідей:

1. Структурна будова і загальна характеристика окремих ланок фінансової системи Японії.

2. Організація оподатковування Японії.

3. Державний кредит, склад, структура і динаміка державного боргу Японії.

4. Японія, “азійські тигри” і розвиток світової економіки.

5. Міжнародна конкурентоспроможність нових індустріальних країн Азії.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; просмотров: 110; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.008 с.)