Тема 1.6. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення (агропромисловий (АПК) соціальний; транспортний).
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1.6. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення (агропромисловий (АПК) соціальний; транспортний).Мета заняття: визначити роль і значення АПК в господарстві України; галузеву і територіальну структуру АПК, проблеми і перспективи розвитку АПК по економічним регіонам; структуру і регіональні особливості розвитку соціального комплексу України; структуру і розвиток транспортного комплексу.

План заняття

1. Агропромисловий комплекс України (АПК):

Ø роль і значення АПК в господарстві України; трансформаційні процеси в АПК;

Ø галузева і територіальна структура АПК;

Ø регіональні особливості розвитку і розміщення сільського господарства;

Ø регіональні особливості розвитку і розміщення харчової промисловості.

2. Соціальний комплекс України:

Ø поняття і економічна сутність соціального комплексу; структура;

Ø сучасний стан та регіональні особливості розміщення галузей соціальної інфраструктури;

Ø виробництво товарів народного споживання – сучасний стан та регіональні особливості розміщення;

Ø рекреаційний комплекс – регіональні особливості розвитку і розміщення.

3. Транспортний комплекс України:

Ø роль і значення транспорту в народногосподарському комплексі України;

Ø територіальна організація транспортної системи;

Ø характеристика окремих видів транспорту. Особливості їх функціонування і взаємодії в транспортних вузлах;

Ø проблеми та перспективи розвитку транспортної системи України.

Питання і завдання

1. Галузева і територіальна структура АПК (типи АПК).

2. Розглянути агрокліматичні ресурси України, дати їм господарську оцінку.

3. Регіональні особливості розвитку і розміщення сільського господарства в Україні; основні напрямки його інтенсифікації.

4. Розглянути структуру харчової промисловості і фактори розміщення. Оцінити сучасний стан харчової промисловості України, використовуючи дані табл.. 3.

5. Визначте структуру соціального комплексу.

13. Охарактеризуйте сучасний стан та регіональні особливості розміщення кожної з галузей соціальної інфраструктури України.

14. Охарактеризуйте структуру легкої промисловості і основні чинники розміщення даних підприємств.

15. Дайте характеристику легкої промисловості України.

16. Охарактеризуйте регіональні особливості розвитку рекреаційного комплексу України.

17. Охарактеризуйте структуру транспортного комплексу за вантажообігом.

18. охарактеризуйте регіональні особливості розвитку і розміщення кожного виду транспортного комплексу України.

19. Транзитний потенціал України.

Таблиця 3

Виробництво головних видів харчової промисловості в Україні

у 1985-2010 рр. *)

 

Роки   Види продукції
М’ясо, тис. т
Ковбасні вироби, тис. т 159,7
Тваринне масло, т 108,3
Жирні сири (вкл. Бринзу), тис. т 44,8 52,5 67,5
Олія, тис. т 576,8
Маргаринова продукція, тис. т 84,1 120,0
Цукор, тис. т 1857,5
Консерви, млн.ум.банок 1186,1
Хліб, хлібобулочні вироби, т 134,5 140,4 132,7 131,0 130,0
Крупи, тис. т
Кондитерські вироби, тис. т 529,0
Макаронні вироби, тис. т 154,0
Безалкогольні напої, млн.пляшок 43,6 59,7 67,4
Сіль (видобуток), тис. т

*) таблиця зі статистичного щорічника “України у 2010 р” – К.: 2011, с. 180.

 

 

Питання для дискусії

1. Напрямки реформування АПК в умовах ринкової економіки.

2. Вплив рівня розвитку соціального комплексу на якість життя населення.

3. Транспортній потенціал України.

 

Література

1. Лишиленко В.І. Регіональна економіка. Навч. посіб. – Киів.: ЦНЛ, 2011. – 325 с.

2. Манів З.О. Регіональна економіка: навч. посіб. / Манів З.О. та ін. – Львів: Магнолія, 2009. – 638 с.

3. Пістун М.Д., Гуцел В.О., Проводар Н.І. Географія агропромислових комплексів. – К.:ЦНЛ, 2008 . – 205 с.

4. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов Т.А. Заєць, Ю.І. Пітюренко та ін. – К.: КНЕУ, 2008. – 992 с.

5. Україна 2010 р. – К.:Держ видав. України, 2011 р.

6. Щербіна Н.М., Ягодзинська О.В. Регіональна економіка – Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання для самостійної роботи студентів Регіональна економіка – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2008.

7. Щербіна Н.М., Нефьодова Ю.В. Регіональна економіка – Методичні вказівки і завдання для практичних занять для студентів економічних спеціальностей, денної форми навчання – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2012.

 

 

Змістовий модуль 2. Економіка регіонів України. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в Європейські та інші світові структури

Тема 2.1. Економіка Східних регіонів України – Донецького, Придніпровського, Східного.

Мета заняття: визначити роль і значення Донецького, Придніпровського і Східного регіонів в економіці України, їх спеціалізація і особливості розвитку в територіальному поділу праці.

План заняття

1. Особливості територіальної організації економіки Донецького економічного регіону.

2. Особливості територіальної організації економіки Придніпровського економічного регіону.

3. особливості територіальної організації економіки Східного економічного регіону.

Питання і завдання

1. Охарактеризуйте склад, географічне положення, спеціалізацію Донецького регіону.

2. Особливості і основні передумови розвитку економіки Донецького регіону.

3. Регіональні особливості розвитку галузей спеціалізації Донецького регіону.

4. Охарактеризуйте розвиток основних територіально-виробничих комплексів (ТВК) Донецького регіону.

5. Склад, географічне положення і спеціалізація Придніпровського району.

6. Економічна оцінка основних передумов Придніпровського району.

7. Територіальна організація продуктивних сил Придніпровського району.

8. Економічні зв’язки Придніпровського району.

9. склад, географічне положення, спеціалізація Східного регіону.

10. Охарактеризуйте основні передумови економічно-соціального розвитку Східного регіону.

11. Територіальна організація економіки Східного району.

Питання для дискусії

1. Трансформаційні процеси Донецького регіону в умовах ринкових відносин.

2. Екологізація продуктивних сил Придніпровського району.

3. Формування і розвиток технополісів Східного району.

 

Література

1. Економіка регіонів (області) України. / під ред. Л.Г.Чернюк, Д.В.Клиновий. – Київ: ЦУЛ, 2002. – с. 68-116; с.157-183; с.287-307; с.353-373; с.393-411; с.453-473.

2. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України. Підручник. – К.: Кондор, 2004. – с.192-290.

3. Клиновий Д.В., Пепа Т.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України: / Навч.посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – с. 636-703.

4. Лишеленко В.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч.посібник– К.: Центр навчальної літератури, 2006. с. 288-305.

5. Розміщення продуктивних сил України./ С.І.Дорогунцов, Ю.І.Пітюренко, Я.Б.Олійник та ін. –К.: КНЕУ, 2000 – с. 31-60.

6. Україна 2010 р. – К.:Держ видав. України, 2011 р.

7. Щербіна Н.М., Ягодзинська О.В. Регіональна економіка. Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання для самостійної роботи студентів Регіональна економіка – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2008.

8. Щербіна Н.М., Ягодзинська О.В. Регіональна економіка – Методичні вказівки і завдання для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2010.

9. Щербіна Н.М., Нефьодова Ю.В. Регіональна економіка – Методичні вказівки і завдання для практичних занять для студентів економічних спеціальностей, денної форми навчання – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2012.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.011 с.)