Методичні вказівки до розв’язання задачі № 1 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки до розв’язання задачі № 1Визначення індивідуальних, групових та інтегрального показника якості та конкурентоспроможності завжди проводиться відносно бази порівняння, деякого еталону або зразка. Таким зразком можуть виступати потреби споживачів, вимоги стандартів або існуючі на ринку товари конкурентів. Саме останні найдоцільніше брати за зразок при визначенні рівня якості та конкурентоспроможності продукції, вважаючи їх матеріалізованим вираженням потреби споживачів. За зразок по черзі будемо брати вироби конкурентів КВТВП „Київ”, які дано в умові задачі.

1. Оцінимо індивідуальні, групові та інтегральний показники якості та конкурентоспроможності туфель домашніх чоловічих КВТВП „Київ” відносно зразка, яким є туфлі домашні чоловічі ЗАТ „Берегиня”:

1.1. Індивідуальні показники споживчих параметрів якості та конкурентоспроможності розрахуємо за формулами:

(1)

(2)

- одичний показник конкурентоспроможності;

- значення параметру виробу, що оцінюється;

- значення параметру зразка.

Якщо із зростанням значення споживчого параметра зростає конкурентоспроможність, використовуємо формулу 1. Якщо зниження значення споживчого параметра призводить до зростання конкурентоспроможності, використовуємо формулу 2.

м.п.п. , гн ,

м.н.ш. , м ,

д

1.2. Індивідуальні показники економічних параметрів конкурентоспроможності розрахуємо за формулою (1):

ц

1.3. Груповий показник конкурентоспроможності за споживчими параметрами розрахуємо за формулою:

(3)

де – вага і-го споживчого параметра

1.4. Груповий показник конкурентоспроможності за економічними параметрами розрахуємо за формулою (3). Оскільки в даній задачі тільки один економічний параметр – ціна, груповий показник за економічними параметрами співпадає з індивідуальним показником за економічними параметрами.

1.5. Інтегральний показник конкурентоспроможності К розраховується за формулою:

(4)

Якщо виріб, що оцінюється, випереджає зразок за якістю та конкурентоспроможністю, якщо - поступається йому. При якість та конкурентоспроможність виробу і зразка є однаковими.

 

 

Отже, туфлі домашні чоловічі КВТП „Київ” випереджають конкурентів виробництва ЗАТ “Берегиня” за якістю та конкурентоспроможністю.

2. Оцінимо індивідуальні, групові та інтегральний показники якості та конкурентоспроможності туфель домашніх чоловічих КВТВП „Київ” відносно зразка, яким є туфлі домашні чоловічі виробництва приватних підприємств Польщі:

2.1. м.п.п. , гн ,

м.н.ш. , м ,

д

 

2.2. ц

 

2.3.

 

2.4.

 

2.5.

 

Туфлі домашні чоловічі КВТВП „Київ” випереджають ПП Польщі за конкурентоспроможністю.

3. Оцінимо індивідуальні, групові та інтегральний показники якості та конкурентоспроможності туфель домашніх чоловічих КВТВП „Київ” відносно зразка, яким є туфлі домашні чоловічі виробництва Росії:

3.1. м.п.п. , гн ,

 

м.н.ш. , м ,

д

 

3.2. ц

 

3.3.

 

3.4.

 

3.5.

 

Туфлі домашні чоловічі КВТВП „Київ” випереджають аналогічну продукцію російського виробництва за конкурентоспроможністю.

4. Оцінимо індивідуальні, групові та інтегральний показники якості та конкурентоспроможності туфель домашніх чоловічих КВТВП „Київ” відносно зразка, яким є туфлі домашні чоловічі китайських виробників:

 

4.1. м.п.п. , гн. ,

м.н.ш. , м ,

д

 

4.2. ц

 

4.3.

4.4.

 

4.5.

 

Туфлі домашні чоловічі КВТВП „Київ” поступаються туфлям домашнім чоловічим виробництва Китай за конкурентоспроможністю.

5. Розрахуємо загальний показник якості та конкурентоспроможності туфель домашніх чоловічих КВТВП „Київ” на ринку взуття як середньоарифметичне значення із інтегральних показників відносно кожного зразка:

(5)

 

m – кількість підприємств-конкурентів;

- питома вага виробництва туфель домашніх чоловічих j-го виробника;

- інтегральний показник конкурентоспроможності j-го виробника.

 

Висновки: результати оцінки конкурентоспроможності туфель домашніх чоловічих КВТВП „Київ” показали, що вони виперджають конкурентів за якістю та конкурентоспроможністю, бо . Таке взуття випереджає аналогічну продукцію вітчизняного виробництва „Берегиня”, та продукцію російських і польських виробників. Проте вони поступаються туфлям домашнім чоловічим китайського виробництва, внаслідок того, що це взуття в силу низки чинників є дешевшим. Тому робимо висновок, що для перемоги у конкурентній боротьбі КВТВП “Київ” повинно прагнути знизити рівень цін на продукцію, що виробляється, при умові збереження досягнутого рівня якості даної продукції.


Задача 2

Маємо дані статистичної звітності про брак та втрати від браку ВАТ „Каскад” (табл. 3).

Таблиця 3

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 97; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.250.158 (0.011 с.)