ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перетин поверхонь площинами.При перетині поверхонь геометричних тіл, площинами отримуємо лінії прямі і плоскі алгебраїчні криві другого порядку (коло, еліпс, парабола, гіпербола). Будь-яка лінія представляє собою сукупність точок, тому побудова проекцій ліній, розміщених на поверхнях геометричних тіл базується на побудові проекцій декількох точок (двох для прямих і більше - для кривих) цих ліній.

На рис. 4.7 зображені три проекції і аксонометрія призми яку перетинають: горизонтальною площиною - a (рис. 4.7,а); фронтальною - b (рис. 4.7,б); профільною - g (рис. 4.7,в); фронтально-проектуючою площиною - d (рис. 4.7,в) та побудову решти проекцій точок для яких задано - 1A (рис. 4.7,а), 2B (рис. 4.7,б), 3C (рис. 4.7,в), 1D (рис. 4.7,в), які належать переліченим вище площинам.

Рис. 4.7

На рис. 4.8 зображені три проекції і аксонометрія піраміди яку перетинають: горизонтальною площиною - a (рис. 4.7,а); фронтально-проектуючою площиною - b (рис. 4.7,б) та побудову решти проекцій точок для яких задано - 1A (рис. 4.7,а), 1B (рис. 4.7,б), які належать переліченим вище площинам.

Рис. 4.8

На рис. 4.9 зображені три проекції і аксонометрія циліндра який перетинають: фронтально-проектуючою площиною - a (рис. 4.9,а); профільною площиною рівня- b (рис. 4.9,б) та побудову решти проекцій точок для яких задано - 1E (рис. 4.9,а), 3F (рис. 4.9,б), які належать переліченим вище площинам. Перетин циліндра фронтально-проектуючою площиною - a утворює криву лінію на його поверхні – еліпс, який на профільній проекції будують по точках визначених проектуванням на горизонтальну проекцію циліндра - коло.

Рис. 4.9

На рис. 4.10 зображені три проекції і аксонометрія сфери яку перетинають: горизонтальною площиною - a (рис. 4.10,а); фронтальною - b (рис. 4.10,б); профільною - g (рис. 4.10,в); фронтально-проектуючою площиною - d (рис. 4.10,в) та побудову недостаючих проекцій точок для яких задано проекція точки 1A належить фронтальному мередіану та площині- a(рис. 4.7,а), проекція точки 2B належить екватору сфери та площині- b(рис. 4.7,б), проекція точки3C належить екватору сфери та площині- g(рис. 4.7,в) які належать переліченим вище площинам.

Зріз сфери фронтально-проектуючою площиною - d (рис. 4.10,в) зображується на інших площинх проекцій - 1P, 3P у вигляді еліпсів. Зрештою зріз іншими проектуючими площинами (горизонтально-проектуючою та профільно-проектуючою) також зумовить зображення еліпсів на інших площинах проекцій - 2P, 3P (для горизонтально-проектуючої) та 1P, 2P (для профільно-проектуючої).

Рис. 4.10

На рис. 4.12,а зображені три проекції і аксонометрія конуса який перетинає горизонтальна площина рівня - a. В перетині конічної поверхні утворюється коло.

На рис. 4.12,б зображені три проекції і аксонометрія конуса який перетинає фронтально-проектуюча площина рівня - b, яка проходить через його вершину. В перетині конічної поверхні його дві твірні утворюють трикутник.

На рис. 4.12,в та 4.12,г зображені три проекції і аксонометрія конуса який перетинає фронтально-проектуюча площина - g, яка нахилена до осі конуса під кутом, більшим за кут нахилу твірної конуса до осі. В перетині конічної поверхні утворюється еліпс. Неповний еліпс утворюється, якщо фронтально-проектуюча площина перетинає основу конуса. На першому етапі побудови (див.рис. 4.12,в) слід побудувати горизонтальні проекції точок 1A і 1B (велика піввісь еліпса) та 1C і 1D (мала піввісь еліпса). Пошук профільної проекції цих точок розглянуто вище (див. рис.4.4,г). На другому етапі побудови (див.рис. 4.12,д) проекції допоміжних точок еліпса як належних конусові точок знаходимо за допомогою площин-посередників mі, які являють горизонтальні площини рівня, у такій послідовності (рис.11).

а) б) в) г)

Рис. 4.11. Побудова проекцій належної поверхні конуса точки Е.

Через задану на поверхні конуса фронтальну проекцію 2E точки E (рис. 4.11,а) проводимо горизонтальну площину рівня 2m як площину-посередник (рис. 4.11,б). Ця площина перетинає конус по колу радіуса R. Будуємо горизонтальну проекцію кола, що являє дійсну величину перерізу конуса площиною m. На перетині лінії проекційного зв’язку з колом будуємо горизонтальну проекцію 1E точки E (рис. 4.11,в). Профільну проекцію 3E точки E будуємо, визначивши на горизонтальній проекції значення координати yE (рис. 4.11,г).

На рис. 4.12,д зображені три проекції і аксонометрія конуса який перетинає фронтально-проектуюча площина паралельна одній твірній конуса - 2d. В перетині конічної поверхні утворюється парабола. Побудову характерних точок параболи – 1, 2, 6 розглянуто вище (див. рис.4.4, в, г, д ,точки –B, C, D, E). Проекції допоміжних точок – 3, 4, 5 знаходимо за допомогою площин посередників (див.рис. 4.12).

На рис. 4.12,е зображені три проекції і аксонометрія конуса який перетинає фронтально-проектуюча площина паралельна двом твірним або осі конуса - 2e. В перетині конічної поверхні утворюється гіпербола.

Рис.4.12

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.009 с.)