Тема «Складання калькуляційних карток і визначення кінцевих продажних цін» 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема «Складання калькуляційних карток і визначення кінцевих продажних цін»МЕТА:закріпити навики по складанню калькуляційних карток та визначенню кінцевих продажних цін на продукцію власного виробництва.

Забезпеченість уроку:

1. Обчислювальна техніка.

2. Бланки документів.

3. Матеріал завдання.

Студент повинен знати: порядок складання калькуляційних карток, їх документальне оформлення та визначення кінцевих продажних цін на продукцію власного виробництва.

Студент повинен вміти: складати калькуляційні картки, визначати кінцеві продажні ціни на продукцію власного виробництва.

ХІД І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Завдання № 1.

На підставі отриманих даних складіть калькуляційну картку.

Підприємство ТОВ ТПП „Нектар” виготовляє страву за розкладкою № 922 по Збірнику рецептур за 1982 р. Облік запасів у коморі ведеться за закупівельними цінами (продажною вартістю) на продукти для виготовлення страви:

Ø чорнослив – по ціні 49,80 грн. за 1 кг;

Ø вершки (35%-ої жирності) – по ціні 35,00 грн. за 1 кг;

Ø рафінадна пудра – по ціні 42,60 грн. за 1 кг.

Націнка підприємства ресторанного господарства складає – 200%.

 

__________________________________ Заклад (підприємство) Код за ЗКУД*  

КАЛЬКУЛЯЦІЙНА КАРТА N _____

"___" ____________ 20__ р.

 

Найменування страви _______   Номер за збірником рецептур ___

 

N п/п Порядковий номер калькуляції і дата її затвердження N 1 "___" ______ 20_ р. N 2 "___" ______ 20_ р. N 3 "___" ______ 20_ р.
  Найменування продуктів норма ціна сума норма ціна сума норма ціна сума
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Загальна вартість набору продуктів на 100 страв                  
Ціна продажу однієї страви                  
Вихід у готовому вигляді однієї страви, г                  
Завідувач виробництва                  
Калькуляцію склав                  
ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник закладу (підприємства)                  

 

Завдання № 2.

На підставі отриманих даних складіть калькуляційну картку.

Підприємство ТОВ кафе „Парадіз” виготовляє страву за розкладкою № 235 по Збірнику рецептур за 1982 р. Облік запасів у коморі ведеться за закупівельними цінами (продажною вартістю) на продукти для виготовлення страви:

Ø спагеті – по ціні 55,00 грн. за 1 кг;

Ø морква – по ціні 1,70 грн. за 1 кг;

Ø цибуля ріпчаста – по ціні 3,20 грн. за 1 кг;

Ø олія рослинна – по ціні 15,20 грн. за 1 кг;

Ø окорока курячі – по ціні 74,00 грн. за 1 кг;

Ø петрушка (зелень) – по ціні 74,00 грн. за 1 кг;

Ø цибуля порей – по ціні 3,20 грн. за 1 кг

Націнка підприємства ресторанного господарства складає – 120%.

 

__________________________________ Заклад (підприємство) Код за ЗКУД*  

КАЛЬКУЛЯЦІЙНА КАРТА N _____

"___" ____________ 20__ р.

 

Найменування страви _______   Номер за збірником рецептур ___

 

N п/п Порядковий номер калькуляції і дата її затвердження N 1 "___" ______ 20_ р. N 2 "___" ______ 20_ р. N 3 "___" ______ 20_ р.
  Найменування продуктів норма ціна сума норма ціна сума норма ціна сума
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Загальна вартість набору продуктів на 100 страв                  
Ціна продажу однієї страви                  
Вихід у готовому вигляді однієї страви, г                  
Завідувач виробництва                  
Калькуляцію склав                  
ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник закладу (підприємства)                  

Практичне заняття №4.

Тема «Документальне оформлення надходження і вибуття цінностей підприємства ресторанного господарства. Складання звітів матеріально відповідальних осіб»

МЕТА:навчитись складати первинні документи, якими оформлюється рух продукції і товарів на підприємстві ресторанного господарства.

Забезпеченість уроку:

1. Обчислювальна техніка.

2. Бланки документів.

3. Матеріал завдання.

Студент повинен знати: перелік документів, якими оформлюється надходження продукції в комору та вибуття з комори; порядок їх складання.

Студент повинен вміти: складати первинні документи з надходження продукції в комору та вибуття з комори.

ХІД І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

 

Завдання 1.

На підставі наведених даних складіть накладну.

Підприємство ТОВ «Овощебаза» 20.09.20__р. відпустило продукцію підприємству ТОВ кафе “Куба” в номенклатурі (ціна без ПДВ):

Ø картопля - 10 кг по ціні 3,80 грн. за кг;

Ø морква - 8 кг по ціні 7,30 грн. за кг;

Ø буряк – 7 кг по ціні 5,50 грн. за кг;

Ø капуста – 8 кг по ціні 4,90 грн. за кг;

Ø яблука – 11 кг по ціні 2,70 грн. за кг.

Товар відпустив завсклад - Міхальов О.М., отримав комірник – Олійник С.І. по довіреності № 25 від 20.09.20__р.

Завдання 2.

На підставі наведених даних складіть закупівельний акт.

Підприємство ТОВ кафе “Куба” в особі зав виробництвом Іванова В. І. здійснило закупку на ринку “Нива” м. Чернігів у Петрова Олександра Федоровича, який проживає Чернігівська область, м. Мена, вул. Комінтерну, 60, ідентифікаційний номер 1254689758, паспорт серії МК № 254896 видано 30.10.54 р. Менським МВГУМВС в Чернігівській області, 10 кг яблук по ціні 8,50 грн. за кг.

 

___________________ Заклад (підприємство) ___________________ місце закупки ЗАКУПІВЕЛЬНИЙ АКТ N ___ ЗАТВЕРДЖУЮ у сумі _____________ грн. Керівник закладу (підприємства) _________________________ "___" _________ 20__ р.   Дата закупки ________ 20__ р.

Мною, ________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Куплено в _______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Який проживає за адресою: ______________________________________________________________________

 

Наступні сільськогосподарські продукти   Код документа    
    Номер документа      
    Дата документа    
    Код операції    
    Код покупця    
Найменування сільськогосподарських продуктів Код продуктів Одиниця виміру, код Сорт Кількість Ціна Сума Контрольне число
               
               
               
               
Усього      
                           

 

Разом на суму ________________________________ прописом
Гроші отримав ________________________________ прописом _____________
Гроші заплатив ________________________________ прописом _____________

 

 

Завдання 3.

На підставі наведених даних складіть товарний звіт комірника ТОВ кафе “Куба”.

Завкоморою Ромашова О.П.
залишок на початок дня Продукти Тара, в тому числі: Ящики 17,00 Мішки 15,00 Лотки 20,00 Діжка 35,00 Коробки картонні 9,00   3780,00 ? 20 шт
Операції за день  
Отримані продукти від м’ясокомбінату по накладній №327 продукти тара - коробки картонні 3шт.     755,00 ?
За вимогою № 124 передано на кухню продукти 425,00
За накладною № 452 передано в буфет продукти тара - ящики 5шт.   360,00 ?
Списано порчу продуктів за актом №5 58,00
Отримані продукти від молокозаводу по рахунку-фактурі №238 продукти тара - лотки 10шт     259,00 ?
Отримані продукти від овочебази по накладній №36 продукти тара – ящики 7шт     547,00 ?
За вимогою № 125 передано на кухню продукти тара - коробки картонні 2шт.   500,00 ?

 

_______________________________________________ Заклад (підприємство) Код за ЗКУД
 

ТОВАРНИЙ ЗВІТ N ____

за "___" ____________ 20__ р.

Матеріально відповідальна особа ____________ Ліміт товарних залишків ___________
  Документ Сума Особливі примітки
дата номер товару тари  
Залишок на          
Прибуток          
           
           
           
           
Усього в прибутку          
Усього із залишком          
Витрати          
           
           
           
           
           
Усього у витратах          
Залишок          
  Додаток (документів) _____________ ____________ (підпис) _______________________ (прізвище, ім'я, по батькові)
                   

Звіт із документами прийняв і попередньо перевірив ____________________________

Бухгалтер _________________________________________________________________

Звіт перевірив бухгалтер

З виправленнями згодний, залишок товару на суму ____ грн. ____ коп., тари на суму ______________________ грн. __________ коп.

Підтверджую _________________
(підпис)

Зворотний бік

Найменування тари Ціна Залишок на Прибуток Витрати Залишок на
кількість сума кількість сума кількість сума кількість сума
                     
Усього                  
Матеріально відповідальна особа ____________ (підпис) ________________________(прізвище, ім'я, по батькові)  
                         

 

Завдання 4.

На підприємстві проведена інвентаризація товарів. Складіть інвентаризаційний опис і визначте результат інвентаризації, який оформіть відповідним документом. Відсутні реквізити заповніть самостійно.

Вихідні дані:

№ п/п Показники  
  Наказ на проведення інвентаризації № 65 від 03.10.20_р.
  Залишок продуктів по обліковим даним на 30.09. за обліковими даними (грн.) 4385,20
  Склад комісії: Голова   Члени комісії Директор підприємства Нітченко О.С. бухгалтер Осипенко В.І., зав виробництвом Никитенко Л.Г., комірник Петренко О.І.
  Перелік товарів: Яловичина 1 кат. Молоко Масло вершкове Маргарин Сметана Тріска (напівфабрикат) Масло рослинне Горох Пшоно Борошно в/г Рис 1 гат. Соус томатний Яйця столові Капуста Морква Буряк   35 кг. по ціні 43,05 грн. 40 пак.. по ціні 4,50 грн. 13,85 кг. по ціні 57,95 грн. 12,0 кг. по ціні 21,34 грн. 3,93 кг. по ціні 17,62 грн. 17,8 кг. по ціні 45,00 грн. 13,7 кг. по ціні 12,00 грн. 5,0 кг. по ціні 3,00 грн. 4,5кг. по ціні 2,50 грн. 5,9 кг. по ціні 5,80 грн. 2,9 кг. по ціні 7,20 грн. 10 бан. по ціні 8,50 грн. 30 дес. по ціні 7,25 грн. 15 кг. по ціні 5,80 грн. 10 кг. по ціні 9,80 грн. 10 кг. по ціні 6,80 грн.

 

 

" " Типова міжвідомча форма № інв.3

підприємство, організація

Цех (склад)

 

Інвентаризаційний опис № _________

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 328; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.012 с.)