Тема «Оформлення касових документів та їх занесення до касової книги»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема «Оформлення касових документів та їх занесення до касової книги»МЕТА:закріпити навики по оформленню касових документів та їх занесенню до касової книги.

Забезпеченість уроку:

1. Обчислювальна техніка.

2. Бланки документів.

3. Матеріал завдання.

Студент повинен знати:первинні документи, якими оформлюються касові операції та порядок їх складання; порядок ведення та документальне оформлення касової книги.

Студент повинен вміти: складати прибутковий та видатковий касові ордери, заповнювати касову книгу.

 

ХІД І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Завдання 1.

На підставі отриманих даних складіть прибутковий касовий ордер.

До каси ТОВ кафе «Куба» (код ЄДРПОУ 12596458) 29.10.20__р. Максименко Ю.С. внесені кошти, зняті з розрахункового рахунку на господарські потреби по чеку КЕ 4439438 в сумі 1250грн. 00 коп.

 

Типова форма № КО-1  
 

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

 

 

_____________________________________________

(найменування підприємства (установи, організації))

 

Прибутковий касовий ордер № ____

від “__” ___________ 20__ р.

 

    Л і н і я в і д р і з у     ______________________________________ (найменування підприємства (установи, організації))   Квитанція до прибуткового касового ордера № ___ від “__” _________ 20__ р.   Прийнято від _______________________________ ___________________________________________ Підстава: __________________________________ ___________________________________________ Сума ______________________________________ (словами) _____________________________ грн. _____ коп.     М.П.   Головний бухгалтер __________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)   Касир _____________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)  
Кореспондую-чий рахунок, субрахунок Код аналітичного рахунку Сума цифрами Код цільового призначення    
         
  Прийнято від _____________________________________________________ _________________________________________________________________ Підстава: ________________________________________________________ _________________________________________________________________ Сума ____________________________________________________________ ______________________________________ грн. _____ коп. (словами) Додатки: _________________________________________________________ _________________________________________________________________   Головний бухгалтер ________________________________ (підпис, прізвище, ініціали) Одержав касир ____________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)  

 

Завдання 2.

На підставі отриманих даних складіть видатковий касовий ордер.

З каси підприємства ТОВ кафе «Куба» (код ЄДРПОУ 12596458) 29.10.20__р. видані кошти комерційному директору Ляшенко М.П., який їде у відрядження за наказом № 1 від 27.10.20__р., в сумі 1300 грн. 00 коп.

Типова форма № КО-2

    Ідентифікаційний  
(найменування підприємства (установи, організації))   код ЄДРПОУ  
         

Видатковий касовий ордер

від "__" ___________ 20__ р.

 

Номер документа Дата складання   Кореспондуючий рахунок, субрахунок Код аналітичного рахунку Сума Код цільового призначення  
               

 

Видати _______________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Підстава: _____________________________________________________________________________________________

Сума _________________________________________________________________________________________________

_________________________________________ грн. ___ коп.

(словами)

Додаток: _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

Керівник ____________________________________ Головний бухгалтер __________________________________

(підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали)

Одержав: __________________________________________________________________________________ грн. __ коп. (словами)

«___» ________________ 20__ р. Підпис одержувача ____________________________

 

За ___________________________________________________________________________________________________

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

______________________________________________________________________________________________________

 

Видав касир __________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Завдання 3.

На підставі отриманих даних заповніть касову книгу та визначте чи порушена касова дисципліна.

На початок 30.10.20__року залишок в касі підприємства становив – 302 грн. 25 коп. За день були оформлені:

- касовий ордер № 4 – з каси підприємства видані кошти Гриценко С.М. у підзвіт в сумі 2250 грн. 00 коп.;

- касовий ордер № 7 – до каси підприємства внесені кошти винною особою в сумі 470 грн. 17 коп.;

- касовий ордер № 6 – з каси підприємства видана Коваленко І.С. невиплачена заробітна плата за вересень 20__р. в сумі 2354 грн. 30 коп..

- касовий ордер № 5 – в касу внесені кошти з розрахункового рахунку в сумі 4650 грн. 00 коп.;

- касовий ордер № 6 – в касу внесена виручка за реалізовані товари в сумі 16000 грн. 00 коп.;

- касовий ордер № 5 – з каси підприємства здана готівка до банку в сумі 15800 грн. 00 коп.;

Каса за “__” _________ 20__ р. Сторінка _____

Номер доку-мента Від кого отримано чи кому видано Номер кореспон-дуючого рахунку, субрахунку Надход-ження Видаток Л і н і я в і д р і з у Номер доку-мента Від кого отримано чи кому видано Номер кореспон-дуючого рахунку, субрахунку Надход-женьня Видаток
  Залишок на початок дня   Х          
                   
                   
                   
                   
                   
          Разом за день    
          Залишок на кінець дня,   Х
          у тому числі на зарплату   Х
          Касир ________________ (підпис) Запис в касовій книзі перевірив і документи в кількості ___________________ прибуткових та ______________ (словами) (словами) видаткових одержав. Бухгалтер ______________ (підпис)
         
         
         
         
         
         
    __________________

Практичне заняття №2.

Тема «Оформлення документів з руху коштів на поточному рахунку. Складання звіту про використання коштів виданих на відрядження або підзвіт»

МЕТА:закріпити навики по складанню документів, якими оформлюються рух коштів на поточному рахунку в банку та службові відрядження.

Забезпеченість уроку:

1. Обчислювальна техніка.

2. Бланки документів.

3. Матеріал завдання.

Студент повинен знати: документи, якими оформлюється рух коштів на поточному рахунку в банку, порядок документального оформлення службових відряджень.

Студент повинен вміти: складати платіжне доручення, супровідну відомість на здачу готівки, грошовий чек; накази про відрядження, звіт про використання коштів наданих на відрядження або під звіт.

ХІД І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

 

Завдання 1.

На підставі отриманих даних скласти платіжне доручення.

Підприємство ТОВ кафе «Куба» (код ЄДРПОУ 12596458, в АК Полікомбанку рахунок № 26009005174, МФО 125693) 30.10.20__року сплатило підприємству ВАТ „Млібор” (код ЄДРПОУ 13965451, в АКБ „Демарк” рахунок № 26009051952, МФО 235841) кошти за отримане борошно по накладній № 23 від 20.10.20__року в сумі – 1850,00 грн..

  ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №____    
  від «_____»_________________20____р.      
              Одержано банком від «____»
                _____________20____р.
Платник                
Код                
Банк платника              
          Код банку ДЕБЕТ рах. № СУМА
    у м.            
Отримувач                
Код                
Банк отримувача         КРЕДИТ рах. №  
          Код банку      
    у м.            
Сума (словами)              
                 
Призначення платежу              
ДР                
                 
М.П. Підписи           Проведено банком від «_____»
                _________20____р.
                 
              Підпис банку

Завдання 2.

На підставі отриманих даних заповніть супровідну відомість.

10.10.20__року касиром ТОВ кафе «Куба» (код ЄДРПОУ 12596458, в АК Полікомбанку рахунок № 26009005174, МФО 125693) Коваленко І.С. була здана виручка за продукцію купюрами:


500 грн. – 2 шт.

200 грн. – 3 шт.

100 грн. – 5 шт.

50 грн. – 10 шт.

20 грн. – 17 шт.

10 грн. – 22 шт.

5 грн. – 29 шт.

2 грн. – 11 шт.

1 грн. – 16 шт.


Завдання 3.

На підставі отриманих даних заповніть грошовий чек.

10.10.20_року з розрахункового рахунку (№ 26009005195 в АК Полікомбанку) підприємства ТОВ кафе «Куба» касиром Коваленко І.С. були зняті грошові кошти на виплату заробітної плати за вересень 20__р. в сумі – 32265,60 грн. та на господарські потреби в сумі – 34,40 грн..

 

Завдання 4.

На підставі отриманих даних складіть наказ про відрядження та розрахуйте суму коштів використаних на відрядження.

На підставі наказу керівника підприємства ТОВ кафе «Куба» № 17 від 20.10.20_р. адміністратор Морозова Ю.О. 23.10.20_року відправляється у відрядження до міста Дніпропетровськ до підприємства ВАТ „****” на 15 днів для обміну досвідом, і отримала у підзвіт кошти за касовим ордером в сумі 6000,00 грн.

Витрати:

- квітки на потяг Чернігів – Дніпропетровськ, Дніпропетровськ – Чернігів – 186 грн. 83 коп. за кожен квіток;

- проживання в готелі, де одна доба коштує – 250 грн. 00 коп.;

- чек на придбання спеціальної літератури – 200 грн. 00 коп.;

Практичне заняття №3.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 94; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.012 с.)