НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗАПРОПОНОВАНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗАПРОПОНОВАНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИДля реєстрації запропонованої громадянської ініціативи в онлайн-реєстрі Комісії надається така інформація:

1. Назва запропонованої громадянської ініціативи, не більш 100 символів;

2. Предмет, не більш ніж 200 символів;

3. Опис цілей запропонованої громадянської ініціативи, щодо яких Комісії пропонується діяти, не більше 500 символів;

4. Положення договорів, які, відповідно до організаторів, мають відношення до запропонованих дій;

5. Повні імена, поштові адреси, національності і дати народження семи членів комітету громадян, зазначаючи, зокрема, представників та заступників, а також їх адреси електронної пошти ([10]);

6. Всі джерела підтримки та фінансування запропонованої громадянської ініціативи на момент реєстрації (1).

 

Організатори можуть надати більш детальну інформацію стосовно предмету, мети і основи запропонованої громадянської ініціативи у додатку. Вони також можуть, за бажанням, представити проект правового акту.

 

_______


ДОДАТОК IІІ

ФОРМА Заяви щодо підтримки – ЧАСТИНА А (для держав-членів, які не вимагають надання особистого ідентифікаційного номера / номера документа, що посвідчує особу)

Всі поля цієї форми є обов’язковими і мають бути заповнені.

ПОПЕРЕДНО ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ОРГАНІЗАТОРАМИ:

 

1. Всі підписанти цієї форми

Будь-ласка, відмітьте лише одну державу-член у переліку.

 

Постійно проживають у: IE NL UK

 

Постійно проживають або є громадянами: EE FI SK
Постійно проживають або є громадянами (громадянами, що проживають за кордоном, якщо вони повідомили національні органи про місце проживання) BE DK DE

 

2. Реєстраційний номер Комісії:

 

 
3. Дата реєстрації:

 
 
 


4. Веб-адреса запропонованої громадянської ініціативи в онлайн-реєстрі Комісії:

 

 
5. Назва запропонованої громадянської ініціативи:

 
 
 


6. Предмет:

 
 
 


7. Основні цілі:

 

 
8. Імена організаторів:

 
 
 


9.Імена та адреси електронної пошти контактних осіб:

 
10. Веб-сайт запропонованої громадянської ініціативи (якщо є):

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПІДПИСАНТАМИ:

 

«Цим засвідчую, що інформація, яку я надав у цій формі, є вірною, і що я підтримую цю запропоновану громадянську ініціативу лише один раз.»


 

ПОВНІ ІМЕНА ПРІЗВИЩА(1) ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ (вулиця, номер, поштовий код, місто, країна) (2) ДАТА ТА МІСЦЕ (3) НАРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНІСТЬ ДАТА ТА ПІДПИС (4)
           
           
           
           

 

(1 Для Нідерландів та Словаччини, будь-ласка, зазначте також ім’я при народженні.

(2) Для Фінляндії, будь-ласка, зазначте лише країну постійного проживання.

(3) Для Фінляндії та Сполученого Королівства, будь-ласка, зазначте лише дату народження.

(4) Підпис не є обов’язковим, якщо форма подається в електронному вигляді без електронного підпису.

 

Захист особистої інформації: відповідно до статті 10 Директиви 95/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 жовтня 1995 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних інституціями та органами Співтовариства і про вільне переміщення таких даних, персональні дані у цій формі доступні лише компетентним органам для цілей перевірки та сертифікації кількості чинних заяв щодо підтримки, отриманих для цієї громадянської ініціативи (див. статтю 8 регламенту (ЄС) № 211/2011 Європейського парламенту та Ради про громадянську ініціативу) та, за необхідності, у подальшому оброблюються для цілей адміністративних або правових проваджень, що відносяться до цієї запропонованої громадянської ініціативи (див. статтю 12 Регламенту (ЄС) № 211/2011.) Дані не можуть використовуватись для інших цілей. . Суб’єкти даних мають право доступу до їх персональних даних. Всі заяви щодо підтримки знищуються щонайменше через ё8 місяців після дати реєстрації запропонованої громадянської ініціативи, або, у випадку адміністративних або правових проваджень, щонайменше після одного тижня з дати завершення зазначеного провадження.

 


ФОРМА Заяви щодо підтримки – ЧАСТИНА В (для держав-членів, які вимагають надання особистого ідентифікаційного номера / номера документа, що посвідчує особу)

Всі поля цієї форми є обов’язковими і мають бути заповнені.

ПОПЕРЕДНО ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ОРГАНІЗАТОРАМИ:

 

1. Всі підписанти цієї форми мають особисті ідентифікаційні номери / номери документів, що посвідчує особу:

Будь-ласка, відмітьте лише одну державу-член у переліку.

 

BF CZ EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT AT PL PT RO Sl SE

 

Дивись Частину С для особистих ідентифікаційних номерів / номерів документів, що посвідчує особу, які мають бути надані:

 

 
2. Реєстраційний номер Комісії:

 

 
3. Дата реєстрації:

 

 
4. Веб-адреса запропонованої громадянської ініціативи в онлайн-реєстрі Комісії:

 

 
5. Назва запропонованої громадянської ініціативи:

 
 
 


6. Предмет:

 
 
 


7. Основні цілі:

 

 
8. Імена організаторів:

 
 
 


9.Імена та адреси електронної пошти контактних осіб:

 
10. Веб-сайт запропонованої громадянської ініціативи (якщо є):

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПІДПИСАНТАМИ:

 

«Цим засвідчую, що інформація, яку я надав у цій формі, є вірною, і що я підтримую цю запропоновану громадянську ініціативу лише один раз.»

ПОВНІ ІМЕНА ПРІЗВИЩА(1) ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ (вулиця, номер, поштовий код, місто, країна) (2) АТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ(3) НАЦІОНАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТИЙ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР/НОМЕР ДОКУМЕНТА, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ (4) ДАТА ТА ПІДПИС (5)
             
             
             
             

 

(1 Для Болгарії та Греції, будь-ласка, зазначте також ім’я батька; для Греції та Латвії, будь-ласка, також зазначте ім’я при народженні.

(2) Лише для Іспанії, Франції, Італії, Австрії, Польщі та Румунії.

(3) Для Греції, Франції, Мальти, Португалії та Румунії, будь-ласка, зазначте лише дату народження; для Люксембургу, будь-ласка, зазначте лише місце народження; для Італії, Латвії, Австрії, Словенії та Швеції, будь-ласка, зазначте і дату, і місце народження.

(4) Для італійських документів, що посвідчують особу, будь-ласка, зазначте також орган, що їх видав.

(5) Підпис не є обов’язковим, якщо форма подається в електронному вигляді без електронного підпису.

 

Захист особистої інформації: відповідно до статті 10 Директиви 95/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 жовтня 1995 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних інституціями та органами Співтовариства і про вільне переміщення таких даних, персональні дані у цій формі доступні лише компетентним органам для цілей перевірки та сертифікації кількості чинних заяв щодо підтримки, отриманих для цієї громадянської ініціативи (див. статтю 8 регламенту (ЄС) № 211/2011 Європейського парламенту та Ради про громадянську ініціативу) та, за необхідності, у подальшому оброблюються для цілей адміністративних або правових проваджень, що відносяться до цієї запропонованої громадянської ініціативи (див. статтю 12 Регламенту (ЄС) № 211/2011.) Дані не можуть використовуватись для інших цілей. . Суб’єкти даних мають право доступу до їх персональних даних. Всі заяви щодо підтримки знищуються щонайменше через ё8 місяців після дати реєстрації запропонованої громадянської ініціативи, або, у випадку адміністративних або правових проваджень, щонайменше після одного тижня з дати завершення зазначеного провадження.

 


ЧАСТИНА С

 

2. Перелік держав-членів, які не вимагають надання персональних ідентифікаційних номерів/номерів документів, що посвідчують особу (форма заяви щодо підтримки – Частина А):

 

Держава-член Підписанти, заяви яких щодо підтримки подаються до зазначеної держави-члена
Бельгія - резиденти у Бельгії - громадяни Бельгії за межами країни, якщо вони повідомили національні органи влади про їх місце проживання
Данія - резиденти у Данії - громадяни Данії за межами країни, якщо вони повідомили національні органи влади про їх місце проживання
Німеччина - резиденти у Німеччині - громадяни Німеччини за межами країни, якщо вони повідомили національні органи влади про їх місце проживання
Естонія - резиденти в Естонії - громадяни Естонії за межами країни, якщо вони повідомили національні органи влади про їх місце проживання
Ірландія - резиденти в Ірландії
Нідерланди - резиденти у Нідерландах
Словаччина - резиденти у Словаччині - громадяни Словаччини за межами країни
Фінляндія - резиденти у Фінляндії - громадяни Фінляндії за межами країни
Сполучене Королівство - резиденти у Сполученому Королівстві

2. Перелік держав-членів, які вимагають надання одного з персональних ідентифікаційних номерів/документів, що посвідчують особу, як визначено нижче, у формі заяви щодо підтримки – Частина В:

БОЛГАРІЯ

— Единен граждански номер (особистий номер)

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА

— Občanský průkaz (національна ідентифікаційна картка)

— Cestovní pas (паспорт)

ГРЕЦІЯ

— Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ідентифікаційна картка)

— Διαβατήριο (паспорт)

— Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (дозвіл на проживання/постійний дозвіл на проживання)

ІСПАНІЯ

— Documento Nacional de Identidad (ідентифікаційна картка)

— Pasaporte (паспорт)

ФРАНЦІЯ

— Passeport (паспорт)

— Carte nationale d’identité (національна ідентифікаційна картка)

— Titre de séjour (дозвіл на проживання)

— Permis de conduire (посвідчення водія)

— Autre (інше):

— Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire (ідентифікаційна картка члена парламенту з фото, видана головою парламентської асамблеї),

— Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat (ідентифікаційна картка обраного члена місцевого органу влади з фото, видана державним представником),

— Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (посвідчення ветерана війни, жовто-помаранчеве або трьохкольорове),

— Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie (цивільне або військове посвідчення інваліда з фото),

— Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie (ідентифікаційна картка державного службовця з фото),

— Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires (ідентифікаційна карта/дозвіл на вільне пересування з фото, видана військовими органами),

— Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat (дозвіл на полюваня з фото, виданий державним представником),

— Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n o 69-3 du 3 janvier 1969 (дозвіл на пересування мандрівника, виданий префектом відповідно до Закону № 69-3 від 3 січня 1969 року),

— Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7 o ) de l’article 138 du code de procédure pénale (рахунок як документ, що засвідчує особу, виданий в обмін на документацію, що посвідчує особу у порядку судового нагляду відповідно до частини 9 (під номером частини 7) статті 138 Кримінально-процесуального кодексу)

— Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune (сертифікат подачі заявки на національне посвідчення особи або паспорт, виданий не більш ніж за три місяці раніше муніципалітетом, з фото заявника та завірене муніципальним штампом)

ІТАЛІЯ

— Passaporto (паспорт), inclusa l’indicazione dell’autorità di rilascio (включаючи орган, що видав)

— Carta di identità (ідентифікаційна картка), inclusa l’indicazione dell’autorità di rilascio (включаючи орган, що видав)

КІПР

— Δελτίο Ταυτότητας (ідентифікаційна картка громадянина або резидента)

— Διαβατήριο (паспорт)

ЛАТВІЯ

— Personas kods (особистий ідентифікаційний номер)

ЛИТВА

— Asmens kodas (особистий номер)

ЛЮКСЕМБУРГ

— Numéro d’identification national (numéro inscrit sur la carte d’identification de la Sécurité sociale) (національний ідентифікаційний номер на ідентифікаційній картці соціального страхування)

УГОРЩИНА

— személyazonosító igazolvány (ідентифікаційна картка)

— útlevél (паспорт)

— személyi azonosító szám (személyi szám) (особистий ідентифікаційний номер)

МАЛЬТА

— Karta tal-Identità (ідентифікаційна картка)

 

 

АВСТРІЯ

— Reisepass (паспорт)

— Personalausweis (ідентифікаційна картка)

ПОЛЬЩА

— Numer ewidencyjny PESEL (ідентифікаційний номер PESEL)

ПОРТУГАЛІЯ

— Bilhete de identidade (ідентифікаційна картка)

— Passaporte (паспорт)

— Cartão de Cidadão (картка громадянина)

РУМУНІЯ

— carte de identitate (ідентифікаційна картка)

— pasaport (паспорт)

— certificat de inregistrare (свідоцтво про реєстрацію)

— cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (картка громадян ЄС щодо постійного проживання)

— Cod Numeric Personal (особистий ідентифікаційний номер)

СЛОВЕНІЯ

— Osebna izkaznica (ідентифікаційна картка)

— Potni list (паспорт)

ШВЕЦІЯ

— Personnummer (особистий ідентифікаційний номер в ідентифікаційній картці )

— Personnummer (особистий ідентифікаційний номер у паспорті)

______

 


ДОДАТОК IVПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.175.15 (0.01 с.)