Вимоги до організаторів підписантівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до організаторів підписантів1. Організатори повинні бути громадянами Союзу і мати вік, достатній для голосування на виборах до Європейського Парламенту.

2. Організатори формують комітет громадян, принаймні з семи осіб, які проживають принаймні у семи різних державах-членах.

Організатори призначають одного представника і одного заступника («контактні особи»), які повинні підтримувати зв’язок між комітетом громадян та інституціями Союзу протягом всієї процедури, та які уповноважені виступати і діяти від імені комітету громадян.

Організатори, які є членами Європейського Парламенту не зараховуються до мінімальної кількості, необхідної для формування комітету громадян.

Для реєстрації запропонованої громадянської ініціативи відповідно до статті 4, Комісія розглядає тільки ту інформацію, що стосується семи членів комітету громадян, які необхідні з метою відповідності вимогам, встановленим у частині 1 цієї статті та у цій частині.

3. Комісія може вимагати від організаторів надати відповідні докази виконання вимог, викладених у частинах 1 і 2.

4. Для того, щоб мати право на підтримку запропонованої громадянської ініціативи, підписанти повинні бути громадянами Союзу і мати вік, достатній для голосувати на виборах до Європейського Парламенту.

Стаття 4

Реєстрація запропонованих громадянських ініціатив

1. До початку збору заяв щодо підтримки запропонованої громадянської ініціативи, організатори зобов’язані зареєструвати її в Комісії, надаючи інформацію, викладену у Додатку II, зокрема, щодо предмету і цілей запропонованої громадянської ініціативи.

Ця інформація надається однією з офіційних мов Союзу, в онлайн-реєстрі, зробленому Комісією доступним для цієї мети («реєстр»).

Організатори надають на їхньому веб-сайті, для реєстрації та у разі необхідності, регулярно оновлювану інформацію про джерела підтримки та фінансування запропонованої громадянської ініціативи.

Після підтвердження реєстрації відповідно до частини 2, організатори можуть надати запропоновану громадянську ініціативу іншими офіційними мовами Союзу для включення до реєстру. Переклад запропонованої громадянської ініціативи іншими офіційними мовами Союзу покладається на організаторів.

Комісія встановлює контактний пункт, який надає інформацію та допомогу.

2. Протягом двох місяців з моменту отримання інформації, встановленої у Додатку II, Комісія реєструє запропоновану громадянську ініціативу під унікальним реєстраційним номером, та надсилає підтвердження організаторам, якщо виконуються такі умови:

(а) комітет громадян було сформовано і контактних осіб було призначено відповідно до частини 2 статті 3;

(b) запропонована громадянська ініціатива явно не виходить за рамки повноважень Комісії надавати пропозицію щодо правових актів Союзу з метою імплементації Договорів;

(с)запропонована громадянська ініціатива не є образливою, легковажною або обтяжливою; і

(d)запропонована громадянська ініціатива не суперечить цінностям Союзу, викладеним у статті 2 Договору про Європейський Союз.

3. Комісія відмовляє у реєстрації, якщо умови, встановлені у частині 2, не виконуються.

Якщо Комісія відмовляється від реєстрації запропонованої громадянської ініціативі, вона повинна повідомити організаторам причини такої відмови та про всі можливі судові та позасудові засоби захисту у їх розпорядженні.

4. Запропонована громадянська ініціатива, яка була зареєстрована, має бути опублікована у реєстрі. Без шкоди своїм прав відповідно до Регламенту (ЄС) № 45/2001, суб’єкти даних мають право вимагати видалення своїх особистих даних з реєстру після закінчення дворічного терміну від дати реєстрації запропонованої ініціативи громадян.

5. У будь-який час до подачі заяв щодо підтримки відповідно до статті 8, організатори можуть відкликати запропоновану громадянську ініціативу, яку було зареєстровано. У цьому випадку, позначення цього вноситься у реєстр.

Стаття 5

Порядок і умови для збору заяв підтримки

1. Організатори несуть відповідальність за збір у підписантів заяв щодо підтримки для запропонованої громадянської ініціативи, яку було зареєстровано відповідно до статті 4.

Тільки форми, які відповідають моделі, викладеної у Додатку III, і які викладені однією з мовних версій, включених до реєстру запропонованих громадянських ініціатив, можуть бути використані для збору заяв щодо підтримки. Організатори повинні заповнити форму, як зазначено в Додатку III, до початку збору заяв щодо підтримку у підписантів. Інформація, наведена у формах, повинна відповідати інформації, що міститься в реєстрі.

2. Організатори можуть збирати заяви щодо підтримки в паперовому формі або в електронному вигляді. Якщо заяви щодо підтримки збираються онлайн, застосовується стаття 6.

Для цілей цього Регламенту, заяви щодо підтримки, підписані в електронному вигляді з використанням електронного підпису, в межах значення Директиви 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 про рамки Співтовариства для електронних підписів ([8]), повинні розглядатися так само, як і заяви щодо підтримки в паперовому вигляді.

3. Підписанти повинні заповнити форму заяви щодо підтримки, надану організаторами. Вони повинні вказувати тільки персональні дані, які потрібні для цілей перевірки державами-членами, як встановлено у Додатку III.

Підписанти можуть підтримати дану запропоновану громадянську ініціативу один раз.

4. Держави-члени направляють Комісії будь-які зміни до інформації, викладеної у Додатку III. Беручи до уваги ці зміни, Комісія може ухвалити, за допомогою делегованих актів, відповідно до статті 17 та з урахуванням умов статей 18 і 19, зміни до Додатку III.

5. Всі заяви щодо підтримку збираються після дати реєстрації запропонованих громадянських ініціатив і в межах терміну, що не перевищує 12 місяців.

В кінці цього періоду, в реєстрі вказується, що термін минув і, за необхідності, що потрібну кількість заяв щодо підтримки не було зібрано.

Стаття 6

Онлайн-системи збору

1. Якщо заяви щодо підтримки зібрані в Інтернеті, дані, отримані через онлайн-систему збору, повинні зберігатися на території держави-члена.

Онлайн-системи збору повинні бути сертифіковані відповідно до частини 3 в державі-члені, в якій будуть зберігатися дані, зібрані за допомогою онлайн-системи збору. Організатори можуть використовувати одну онлайн-систему збору для цілей збору заяв щодо підтримки в декількох або всіх державах-членах.

Моделі форми заяви щодо підтримки можуть бути адаптовані для збору в Інтернет.

2. Організатори забезпечують, щоб онлайн-система збору, яка використовується для збору заяв щодо підтримки, відповідала частині 4.

До початку збору заяв щодо про підтримку, організатори повинні звернутися до компетентного органу відповідних держав-членів для засвідчення, що онлайн-система збору, яка використовується для цієї мети, відповідає вимогам частини 4.

Організатори можуть розпочати збирати заяви щодо підтримку через онлайн-систему збору тільки тоді, коли вони отримують сертифікат, зазначене у частині 3. Організатори роблять копію цього сертифіката у відкритому доступі на веб-сайті, що використовується для онлайн-системи збору.

До 1 січня 2012 року Комісія встановлює та управляє відкритим програмним забезпечення, що включає відповідні технічні характеристики та характеристики безпеки, необхідні для дотримання положень цього Регламенту стосовно онлайн-систем збору. Програмне забезпечення надається безкоштовно.

3. Якщо онлайн-система збору відповідає частині 4, відповідний компетентний орган зобов’язаний протягом одного місяця видати сертифікат стосовно цього відповідно до моделі, встановленій у Додатку IV.

Держави-члени визнають сертифікати, видані компетентними органами інших держав-членів.

4. Онлайн-системи збору мають надійні технічні характеристики для забезпечення, що:

(а) тільки фізичні особи можуть подати форму заяви щодо підтримку онлайн;

(b) дані, надані онлайн, надійно збираються і зберігаються, щоб забезпечити, inter alia, неможливість їх зміни та використання для інших цілей, ніж зазначена підтримка даної громадянської ініціативи, та захисту персональних даних від випадкового або незаконного знищення чи випадкової втрати, зміни або несанкціонованого розкриття чи доступу до них;

(с) система може створювати заяви щодо підтримки у формі, яка відповідає моделям, встановленим у Додатку III, з метою забезпечити проведення перевірки державами-членами відповідно до частини 2 статті 8.

5. До 1 січня 2012 року Комісія приймає технічні специфікації для імплементації частини 4, відповідно до регулятивної процедури, зазначеної у частині 2 статті 20.

Стаття 7Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.7.207 (0.007 с.)