V. Органи кровотворення та імунного захисту. Ендокринні залози 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

V. Органи кровотворення та імунного захисту. Ендокринні залози195. До центральних ендокринних залоз відносяться:

а) gl. pinealis;

б) hypophysis;

в) gl. thyroidea;

г) gl. suprarenalis;

д) нейросекреторні ядра гіпоталамуса;

є) thymus;

е) pancreas

196. До периферичних ендокринних залоз відносяться:

а) gl. pinealis;

б) hypophysis;

в) gl. thyroidea;

г) gl. suprarenalis;

д) gl. parathyroidea;

є) thymus;

е) нейросекреторні ядра гіпоталамуса

 

197. До органів, які поєднують ендокринні функції з неендокринними відносяться:

а) testis, ovarium;

б) hypophysis;

в) gl. thyroidea;

г) gl. suprarenalis;

д) gl. parathyroidea;

є) thymus;

е) pancreas

 

198. Нypophysis відноситься до:

а) центральних ендокринних залоз;

б) органів універсального гемопоезу та імунного захисту;

в) центральних органів лімфоцитопоезу;

г) периферійних ендокринних залоз;

д) анатомічно оформлених периферійних лімфоїдних органів;

є) периферійних лімфоїдних органів без чітко виражених анатомічних меж

 

199. Gl. рinealis відноситься до:

а) центральних ендокринних залоз;

б) органів універсального гемопоезу та імунного захисту;

в) центральних органів лімфоцитопоезу;

г) периферійних ендокринних залоз;

д) анатомічно оформлених периферійних лімфоїдних органів;

є) периферійних лімфоїдних органів без чітко виражених анатомічних меж

 

200. Gl. thyroidea відноситься до:

а) центральних ендокринних залоз;

б) органів універсального гемопоезу та імунного захисту;

в) центральних органів лімфоцитопоезу;

г) периферійних ендокринних залоз;

д) анатомічно оформлених периферійних лімфоїдних органів;

є) периферійних лімфоїдних органів без чітко виражених анатомічних меж

 

201. Gl. suprarenalis відноситься до:

а) центральних ендокринних залоз;

б) органів універсального гемопоезу та імунного захисту;

в) центральних органів лімфоцитопоезу;

г) периферійних ендокринних залоз;

д) анатомічно оформлених периферійних лімфоїдних органів;

є) периферійних лімфоїдних органів без чітко виражених анатомічних меж

 

202. Gl. parathyroidea відноситься до:

а) центральних ендокринних залоз;

б) органів універсального гемопоезу та імунного захисту;

в) центральних органів лімфоцитопоезу;

г) периферійних ендокринних залоз;

д) анатомічно оформлених периферійних лімфоїдних органів;

є) периферійних лімфоїдних органів без чітко виражених анатомічних меж

 

203. За походженням ендокринні органи поділяють на:

а) центральні;

б) периферійні;

в) ектодермальні;

г) ентодермальні;

д) мезодермальні

 

204. До ектодермальних ендокринних залоз відносять:

а) gl. pinealis;

б) задня частка hypophysis;

в) gl. thyroidea;

г) мозкова речовина gl. suprarenalis;

д) gl. parathyroidea;

є) кіркова речовина gl. suprarenalis;

е) передня частка hypophysis;

ж) thymus;

з) острівці Лангерганса gl. pancreas

 

205. До ентодермальних ендокринних залоз відносять:

а) gl. pinealis;

б) задня частка hypophysis;

в) gl. thyroidea;

г) мозкова речовина gl. suprarenalis;

д) gl. parathyroidea;

є) кіркова речовина gl. suprarenalis;

е) передня частка hypophysis;

ж) thymus;

з) острівці Лангерганса gl. pancreas

 

206. До мезодермальних ендокринних залоз відносять:

а) gl. pinealis;

б) задня частка hypophysis;

в) gl. thyroidea;

г) мозкова речовина gl. suprarenalis;

д) gl. parathyroidea;

є) кіркова речовина gl. suprarenalis;

е) передня частка hypophysis;

ж) thymus;

з) статеві залози

 

207. Gl. thyroidea складається із:

а) лівої частки;

б) правої частки;

в) зовнішньої залози;

г) внутрішньої залози;

д) перешийка

 

208. Gl. parathyroidea складається із:

а) лівої частки;

б) правої частки;

в) зовнішньої залози;

г) внутрішньої залози;

д) перешийка

 

209. Gl. thyroidea розміщена на:

а) кільцеподібному хрящі гортані та перших хрящах трахеї;

б) черпакуватих хрящах гортані та перших хрящах трахеї;

в) щитоподібному хрящі гортані та перших хрящах трахеї;

г) кільцеподібному та черпакуватих хрящах гортані;

д) кільцеподібному та щитоподібному хрящах гортані;

є) черпакуватих та щитоподібному хрящах гортані

 

210. Краніомедіально від нирки розміщена:

а) gl. pinealis;

б) hypophysis;

в) gl. thyroidea;

г) gl. suprarenalis;

д) gl. parathyroidea;

є) thymus

 

211. До центральних органів кровотворення та імунного захисту в ссавців відносяться:

а) клоакальна сумка;

б) гіпофіз;

в) кістковий мозок;

г) лімфатичні вузли;

д) щитоподібна залоза;

є) тимус;

е) селезінка

 

212. До органів універсального гемопоезу та імунного захисту в ссавців відносяться:

а) клоакальна сумка;

б) гіпофіз;

в) кістковий мозок;

г) лімфатичні вузли;

д) щитоподібна залоза;

є) тимус;

е) селезінка

 

213. До центральних органів лімфоцитопоезу в ссавців відносяться:

а) клоакальна сумка;

б) гіпофіз;

в) кістковий мозок;

г) лімфатичні вузли;

д) щитоподібна залоза;

є) тимус;

е) селезінка

 

214. У пренатальному періоді онтогенезу центральними органами кровотворення та імунного захисту в ссавців є:

а) лімфатичні вузли;

б) мигдалики;

в) печінка;

г) кишкові бляшки;

д) селезінка

 

215. До периферійних лімфоїдних органів у ссавців відносяться:

а) клоакальна сумка;

б) мигдалики;

в) кістковий мозок;

г) лімфатичні вузли;

д) кишкові бляшки;

є) тимус;

е) селезінка;

ж) периваскулярні вузлики сальника та шкіри;

з) периваскулярні вузлики органів та сполучної тканини

 

216. До анатомічно оформлених периферійних лімфоїдних органів у ссавців відносяться:

а) клоакальна сумка;

б) мигдалики;

в) кістковий мозок;

г) лімфатичні вузли;

д) кишкові бляшки;

є) тимус;

е) селезінка;

ж) периваскулярні вузлики сальника та шкіри;

з) периваскулярні вузлики органів та сполучної тканини

 

217. До периферійних лімфоїдних органів без чітко виражених анатомічних меж відносяться:

а) клоакальна сумка;

б) мигдалики;

в) лімфатичні вузли;

г) кишкові бляшки;

д) тимус;

є) селезінка;

е) периваскулярні вузлики сальника та шкіри;

ж) периваскулярні вузлики органів та сполучної тканини

 

218. Кістковий мозок відноситься до:

а) центральних ендокринних залоз;

б) органів універсального гемопоезу та імунного захисту;

в) центральних органів лімфоцитопоезу;

г) периферійних ендокринних залоз;

д) анатомічно оформлених периферійних лімфоїдних органів;

є) периферійних лімфоїдних органів без чітко виражених анатомічних меж

 

219. Тhymus відноситься до:

а) центральних ендокринних залоз;

б) органів універсального гемопоезу та імунного захисту;

в) центральних органів лімфоцитопоезу;

г) периферійних ендокринних залоз;

д) анатомічно оформлених периферійних лімфоїдних органів;

є) периферійних лімфоїдних органів без чітко виражених анатомічних меж

 

220. Lien у дорослих тварин відноситься до:

а) центральних ендокринних залоз;

б) органів універсального гемопоезу та імунного захисту;

в) центральних органів лімфоцитопоезу;

г) периферійних ендокринних залоз;

д) анатомічно оформлених периферійних лімфоїдних органів;

є) периферійних лімфоїдних органів без чітко виражених анатомічних меж

 

 

221. Nodi lymphatici відносяться до:

а) центральних ендокринних залоз;

б) органів універсального гемопоезу та імунного захисту;

в) центральних органів лімфоцитопоезу;

г) периферійних ендокринних залоз;

д) анатомічно оформлених периферійних лімфоїдних органів;

є) периферійних лімфоїдних органів без чітко виражених анатомічних меж

 

222. Тonsilla відносяться до:

а) центральних ендокринних залоз;

б) органів універсального гемопоезу та імунного захисту;

в) центральних органів лімфоцитопоезу;

г) периферійних ендокринних залоз;

д) анатомічно оформлених периферійних лімфоїдних органів;

є) периферійних лімфоїдних органів без чітко виражених анатомічних меж

 

223. Кишкові бляшки відносяться до:

а) центральних ендокринних залоз;

б) органів універсального гемопоезу та імунного захисту;

в) центральних органів лімфоцитопоезу;

г) периферійних ендокринних залоз;

д) анатомічно оформлених периферійних лімфоїдних органів;

є) периферійних лімфоїдних органів без чітко виражених анатомічних меж

 

224. Периваскулярні вузлики сальника відносяться:

а) центральних ендокринних залоз;

б) органів універсального гемопоезу та імунного захисту;

в) центральних органів лімфоцитопоезу;

г) периферійних ендокринних залоз;

д) анатомічно оформлених периферійних лімфоїдних органів;

є) периферійних лімфоїдних органів без чітко виражених анатомічних меж

 

225. Периваскулярні вузлики шкіри відносяться:

а) центральних ендокринних залоз;

б) органів універсального гемопоезу та імунного захисту;

в) центральних органів лімфоцитопоезу;

г) периферійних ендокринних залоз;

д) анатомічно оформлених периферійних лімфоїдних органів;

є) периферійних лімфоїдних органів без чітко виражених анатомічних меж

 

226. Периваскулярні вузлики сполучної тканини відносяться:

а) центральних ендокринних залоз;

б) органів універсального гемопоезу та імунного захисту;

в) центральних органів лімфоцитопоезу;

г) периферійних ендокринних залоз;

д) анатомічно оформлених периферійних лімфоїдних органів;

є) периферійних лімфоїдних органів без чітко виражених анатомічних меж

 

227. Периваскулярні вузлики органів відносяться:

а) центральних ендокринних залоз;

б) органів універсального гемопоезу та імунного захисту;

в) центральних органів лімфоцитопоезу;

г) периферійних ендокринних залоз;

д) анатомічно оформлених периферійних лімфоїдних органів;

є) периферійних лімфоїдних органів без чітко виражених анатомічних меж

 

228. Тимус складається з:

а) парної шийної частки;

б) парної грудної частки;

в) непарної шийної частки;

г) непарної грудної частки

 

229. Селезінка розміщена в лівому підребер’ї на більшій кривині шлунка в:

а) коня;

б) великої рогатої худоби;

в) свині;

г) собаки;

д) дрібної рогатої худоби

 

230. Селезінка розміщена в лівому підребер’ї на лівій поверхні дорсального мішка рубця в:

а) коня;

б) великої рогатої худоби;

в) свині;

г) собаки;

д) дрібної рогатої худоби

 

231. Пульпа – це паренхіма:

а) тимуса;

б) селезінки;

в) лімфатичних вузлів;

г) гіпофіза;

д) клоакальної сумки

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 77; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.006 с.)