I. Черевна аорта. Каудальна порожниста вена. Ворітна вена 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

I. Черевна аорта. Каудальна порожниста вена. Ворітна вена1. Основною артеріальною магістраллю черевної порожнини є:

а) aorta thoracica;

б) a. iliaca externa;

в) aorta abdominalis;

г) a. iliaca interna;

д) a. subclavia;

є) a. axillaris

 

2. Aorta abdominalis є продовженням:

а) aorta thoracica;

б) a. iliaca externa;

в) a. iliaca interna;

г) a. subclavia;

д) truncus brachiocephalicus;

є) a. axillaris

 

3. До парієтальних гілок черевної аорти відносяться:

а) a. testicularis (a. ovarica);

б) aa. lumbales;

в) a. lienalis;

г) a. phrenica caudalis;

д) a. abdominalis;

є) a. phrenica cranialis

 

4. До парних вісцеральних гілок черевної аорти відносяться:

а) a. suprarenales;

б) a. mesenterica caudalis;

в) a. hepatica;

г) a. renalis;

д) a. testicularis (a. ovarica)

 

5. До непарних вісцеральних гілок черевної аорти відносяться:

а) a. mesenterica cranialis;

б) a. mesenterica caudalis;

в) a. abdominalis;

г) a. renalis;

д) a. testicularis (a. ovarica);

є) a. suprarenales;

е) a. coeliaca

 

 

6. A. circumflexa ilium profunda відгалужується від черевної аорти у:

а) коня;

б) собаки;

в) великої рогатої худоби;

г) свині

 

7. Від a. coeliaca у тварин з однокамерним шлунком відгалужуються:

а) a. mesenterica cranialis;

б) a. mesenterica caudalis;

в) a. hepatica;

г) a. renalis;

д) a. testicularis (a. ovarica);

є) a. lienalis;

е) a. gastrica sinistra

 

8. А. lienalis у тварин з однокамерним шлунком відгалужується від:

а) a. mesenterica cranialis;

б) a. mesenterica caudalis;

в) a. hepatica;

г) a. renalis;

д) a. abdominalis;

є) a. coeliaca;

е) a. gastrica sinistra

 

9. A. gastrica sinistra у тварин з однокамерним шлунком відгалужується від:

а) a. mesenterica cranialis;

б) a. mesenterica caudalis;

в) a. hepatica;

г) a. renalis;

д) a. abdominalis;

є) a. coeliaca;

е) a. gastrica sinistra

 

10. A. hepatica у тварин з однокамерним шлунком відгалужується від:

а) a. mesenterica cranialis;

б) a. mesenterica caudalis;

в) a. hepatica;

г) a. renalis;

д) a. abdominalis;

є) a. coeliaca;

е) a. gastrica sinistra

 

11. А. lienalis в кінцевій частині у тварин з однокамерним шлунком переходить у:

а) a. gastrica dextra;

б) a. gastroduodenalis;

в) a. gastroepiploica dextra;

г) a. gastroepiploica sinistra;

д) a. pancreaticoduodenalis;

є) a. gastrica sinistra

 

12. А. gastroepiploica sinistra на більшій кривині шлунка у тварин з однокамерним шлунком анастомозує з:

а) a. gastrica dextra;

б) a. gastroduodenalis;

в) a. gastroepiploica dextra;

г) a. hepatica;

д) a. pancreaticoduodenalis;

є) a. gastrica sinistra

 

13. Від а. hepatica на меншу кривину шлунка у тварин з однокамерним шлунком відгалужуються:

а) a. lienalis;

б) a. gastroduodenalis;

в) a. mesenterica caudalis;

г) a. gastroepiploica sinistra;

д) a. gastrica dextra;

є) a. gastrica sinistra;

е) aa. jejunales

 

14. А. gastroduodenalis на більшу кривину шлунка у тварин з однокамерним шлунком відгалужує:

а) a. gastrica dextra;

б) a. lienalis;

в) a. gastroepiploica dextra;

г) a. gastroepiploica sinistra;

д) a. pancreaticoduodenalis;

є) a. gastrica sinistra

е) a. mesenterica cranialis

 

15. Від a. coeliaca у тварин з багатокамерним шлунком відгалужуються:

а) a. mesenterica cranialis;

б) a. hepatica;

в) a. renalis;

г) a. testicularis (a. ovarica);

д) a. ruminalis dextra;

є) a. mesenterica caudalis;

е) a. ruminalis sinistra

 

16. А. mesenterica cranialis відгалужується від:

а) aorta thoracica;

б) a. iliaca externa;

в) aorta abdominalis;

г) a. iliaca interna;

д) a. subclavia;

є) a. axillaris

 

17. Від a. mesenterica cranialis відгалужуються:

а) aa. jejunales;

б) a. colica sinistra;

в) a. ileocolica;

г) a. colica dextra;

д) a. colica media;

є) a. rectalis cranialis;

е) a. pancreaticoduodenalis;

ж) a. gastroduodenalis

 

18. А. mesenterica caudalis відгалужується від:

а) aorta thoracica;

б) a. iliaca externa;

в) aorta abdominalis;

г) a. iliaca interna;

д) a. subclavia;

є) a. axillaris

 

19. Від а. mesenterica caudalis відгалужуються:

а) aa. jejunales;

б) a. colica sinistra;

в) a. ileocolica;

г) a. colica dextra;

д) a. colica media;

є) a. rectalis cranialis;

е) a. pancreaticoduodenalis;

ж) a. gastroduodenalis

 

20. Однокамерний шлунок постачають кров’ю:

а) a. gastroduodenalis;

б) a. lienalis;

в) a. pancreaticoduodenalis;

г) a. gastroepiploica dextra;

д) a. gastroepiploica sinistra;

є) a. colica sinistra;

е) a. colica dextra;

ж) a. gastrica sinistra;

з) a. gastrica dextra

 

21. Рубець постачають кров’ю:

а) a. gastrica dextra;

б) a. gastroepiploica dextra;

в) a. ruminalis sinistra;

г) a. reticularis;

д) a. ruminalis dextra;

є) a. gastroduodenalis;

е) a. pancreaticoduodenalis;

ж) a. gastrica sinistra

 

22. Сітку постачають кров’ю:

а) a. gastrica dextra;

б) a. gastroepiploica dextra;

в) a. ruminalis sinistra;

г) a. reticularis;

д) a. ruminalis dextra;

є) a. gastroduodenalis;

е) a. pancreaticoduodenalis;

ж) a. gastrica sinistra

 

23. Книжку постачають кров’ю:

а) a. gastrica dextra;

б) a. gastroepiploica dextra;

в) a. ruminalis sinistra;

г) a. reticularis;

д) a. ruminalis dextra;

є) a. gastroduodenalis;

е) a. pancreaticoduodenalis;

ж) a. gastrica sinistra

 

24. Сичуг постачають кров’ю:

а) a. gastrica dextra;

б) a. gastrica sinistra;

в) a. colica dextra;

г) a. gastroepiploica dextra;

д) a. ruminalis dextra;

є) a. gastroepiploica sinistra;

е) a. gastroduodenalis;

ж) a. reticularis;

з) a. colica sinistra

 

25. Підшлункову залозу постачають кров’ю:

а) a. gastroduodenalis;

б) a. lienalis;

в) a. pancreaticoduodenalis;

г) a. gastroepiploica dextra;

д) a. gastroepiploica sinistra;

є) a. gastrica sinistra;

е) a. gastrica dextra

 

26. Селезінку постачають кров’ю:

а) a. gastroduodenalis;

б) a. lienalis;

в) a. pancreaticoduodenalis;

г) a. gastroepiploica dextra;

д) a. gastroepiploica sinistra;

є) a. gastrica sinistra;

е) a. gastrica dextra

 

27. Дванадцятипалу кишку постачають кров’ю:

а) a. gastroduodenalis

б) a. lienalis;

в) a. pancreaticoduodenalis;

г) a. ileocolica;

д) a. colica dextra;

є) aa. jejunales;

е) a. gastrica dextra

 

28. Порожню кишку постачають кров’ю:

а) aa. jejunales;

б) a. colica sinistra;

в) a. ileocolica;

г) a. colica dextra;

д) a. colica media;

є) a. rectalis cranialis;

е) a. pancreaticoduodenalis;

ж) a. gastroduodenalis

 

29. Клубову кишку постачають кров’ю:

а) aa. jejunales;

б) a. colica sinistra;

в) a. ileocolica;

г) a. colica dextra;

д) a. colica media;

є) a. rectalis cranialis;

е) a. pancreaticoduodenalis;

ж) a. gastroduodenalis

 

30. Сліпу кишку постачають кров’ю:

а) aa. jejunales;

б) a. colica sinistra;

в) a. ileocolica;

г) a. colica dextra;

д) a. colica media;

є) a. rectalis cranialis;

е) a. pancreaticoduodenalis;

ж) a. gastroduodenalis

 

31. Ободову кишку постачають кров’ю:

а) aa. jejunales;

б) a. colica sinistra;

в) a. ileocolica;

г) a. gastroduodenalis;

д) a. colica media;

є) a. rectalis cranialis;

е) a. colica dextra;

ж) a. pancreaticoduodenalis

 

32. Пряму кишку постачають кров’ю:

а) aa. jejunales;

б) a. colica sinistra;

в) a. ileocolica;

г) a. rectalis caudalis;

д) a. colica media;

є) a. rectalis cranialis;

е) a. colica dextra;

ж) a. pancreaticoduodenalis

 

33. Кровопостачання однокамерного шлунка відбувається завдяки судинам, які відгалужуються від:

а) a. mesenterica cranialis;

б) a. mesenterica caudalis;

в) a. hepatica;

г) a. renalis;

д) a. testicularis (a. ovarica);

є) a. lienalis;

е) a. gastrica sinistra

 

34. Кровопостачання відділів багатокамерного шлунка відбувається завдяки судинам, які відгалужуються від:

а) a. mesenterica cranialis;

б) a. hepatica;

в) a. renalis;

г) a. testicularis (a. ovarica);

д) a. ruminalis dextra;

є) a. mesenterica caudalis;

е) a. ruminalis sinistra

 

35. Кровопостачання рубця відбувається завдяки судинам, які відгалужуються від:

а) a. mesenterica cranialis;

б) a. hepatica;

в) a. renalis;

г) a. testicularis (a. ovarica);

д) a. ruminalis dextra;

є) a. mesenterica caudalis;

е) a. ruminalis sinistra;

ж) a. gastrica sinistra

 

36. Кровопостачання сітки відбувається завдяки судинам, які відгалужуються від:

а) a. mesenterica cranialis;

б) a. hepatica;

в) a. renalis;

г) a. testicularis (a. ovarica);

д) a. ruminalis dextra;

є) a. mesenterica caudalis;

е) a. ruminalis sinistra;

ж) a. gastrica sinistra

 

37. Кровопостачання книжки відбувається завдяки судинам, які відгалужуються від:

а) a. mesenterica cranialis;

б) a. hepatica;

в) a. renalis;

г) a. testicularis (a. ovarica);

д) a. ruminalis dextra;

є) a. mesenterica caudalis;

е) a. ruminalis sinistra;

ж) a. gastrica sinistra

 

38. Кровопостачання сичуга відбувається завдяки судинам, які відгалужуються від:

а) a. mesenterica cranialis;

б) a. hepatica;

в) a. renalis;

г) a. testicularis (a. ovarica);

д) a. ruminalis dextra;

є) a. mesenterica caudalis;

е) a. ruminalis sinistra;

ж) a. gastrica sinistra

 

39. Кровопостачання підшлункової залози відбувається завдяки судинам, які відгалужуються від:

а) a. mesenterica cranialis;

б) a. mesenterica caudalis;

в) a. hepatica;

г) a. renalis;

д) a. testicularis (a. ovarica);

є) a. lienalis;

е) a. gastrica sinistra

 

40. Кровопостачання дванадцятипалої кишки відбувається завдяки судинам, які відгалужуються від:

а) a. mesenterica cranialis;

б) a. mesenterica caudalis;

в) a. hepatica;

г) a. renalis;

д) a. testicularis (a. ovarica);

є) a. lienalis;

е) a. gastrica sinistra

 

41. Кровопостачання порожньої кишки відбувається завдяки судинам, які відгалужуються від:

а) a. mesenterica cranialis;

б) a. mesenterica caudalis;

в) a. hepatica;

г) a. renalis;

д) a. testicularis (a. ovarica);

є) a. lienalis;

е) a. gastrica sinistra

 

42. Кровопостачання клубової кишки відбувається завдяки судинам, які відгалужуються від:

а) a. mesenterica cranialis;

б) a. mesenterica caudalis;

в) a. hepatica;

г) a. renalis;

д) a. testicularis (a. ovarica);

є) a. lienalis;

е) a. gastrica sinistra

 

43. Кровопостачання сліпої кишки відбувається завдяки судинам, які відгалужуються від:

а) a. mesenterica cranialis;

б) a. mesenterica caudalis;

в) a. hepatica;

г) a. renalis;

д) a. testicularis (a. ovarica);

є) a. lienalis;

е) a. gastrica sinistra

 

44. Кровопостачання ободової кишки відбувається завдяки судинам, які відгалужуються від:

а) a. mesenterica cranialis;

б) a. mesenterica caudalis;

в) a. hepatica;

г) a. renalis;

д) a. testicularis (a. ovarica);

є) a. lienalis;

е) a. gastrica sinistra

 

45. Кровопостачання прямої кишки та відхідника відбувається завдяки судинам, які відгалужуються від:

а) a. mesenterica cranialis;

б) a. mesenterica caudalis;

в) a. hepatica;

г) a. renalis;

д) a. pudenda interna;

є) a. lienalis

 

46. A. testicularis відгалужується від:

а) aorta thoracica;

б) a. iliaca externa;

в) aorta abdominalis;

г) a. iliaca interna;

д) a. subclavia;

є) a. axillaris

 

47. A. ovarica відгалужується від:

а) aorta thoracica;

б) a. iliaca externa;

в) aorta abdominalis;

г) a. iliaca interna;

д) a. subclavia;

є) a. axillaris

 

48. A. renalis відгалужується від:

а) aorta thoracica;

б) a. iliaca externa;

в) aorta abdominalis;

г) a. iliaca interna;

д) a. subclavia;

є) a. axillaries

 

49. Нирки постачають кров’ю:

а) a. suprarenales;

б) a. mesenterica caudalis;

в) a. hepatica;

г) a. renalis;

д) a. testicularis (a. ovarica)

 

50. Наднирники постачають кров’ю:

а) a. suprarenales;

б) a. mesenterica caudalis;

в) a. hepatica;

г) a. renalis;

д) a. testicularis (a. ovarica)

 

51. Сім’яник та його оболонки постачають кров’ю:

а) a. suprarenales;

б) a. mesenterica caudalis;

в) a. hepatica;

г) a. renalis;

д) a. testicularis;

є) a. ovarica;

е) a. femoralis profunda (a. cremasterica)

 

52. Придаток сім’яника постачають кров’ю:

а) a. suprarenales;

б) a. mesenterica caudalis;

в) a. hepatica;

г) a. renalis;

д) a. testicularis;

є) a. ovarica;

е) a. femoralis profunda (a. cremasterica)

 

53. Яєчник постачають кров’ю:

а) a. suprarenales;

б) a. mesenterica caudalis;

в) a. hepatica;

г) a. renalis;

д) a. testicularis;

є) a. ovarica

 

54. М’язи черевних стінок постачають кров’ю:

а) a. epigastrica cranialis;

б) aa. lumbales;

в) a. lienalis;

г) a. epigastrica caudalis;

д) a. abdominalis;

є) a. mesenterica caudalis;

е) a. circumflexa ilium profunda

 

55. М’язи попереку постачають кров’ю:

а) a. testicularis (a. ovarica);

б) aa. lumbales;

в) a. lienalis;

г) a. phrenica caudalis;

д) a. abdominalis;

є) a. mesenterica caudalis;

е) a. circumflexa ilium profunda;

ж) a. iliolumbalis

 

56. Каудальну порожнисту вену, зливаючись, утворюють:

а) v. iliaca communis dextra;

б) v. sacralis mediana;

в) v. portae;

г) v. mesenterica caudalis;

д) v. mesenterica cranialis;

є) v. iliaca communis sinistra

 

57. Безпосередньо в каудальну порожнисту вену вливаються:

а) v. lienalis (v. gastrolienalis);

б) v. renalis;

в) v. ovarica (v. testicularis);

г) v. mesenterica caudalis;

д) vv. lumbales;

є) v. suprarenales;

е) v. mesenterica cranialis

 

58. V. portae збирає венозну кров від:

а) стінок черевної порожнини;

б) органів тазової порожнин;

в) стінок тазової порожнини;

г) органів травлення;

д) тазової кінцівки;

є) органів грудної порожнини

 

59. Відтік венозної крові в каудальну порожнисту вену від органів травлення (за винятком каудального відрізка прямої кишки) відбувається через:

а) v. cava cranialis;

б) v. iliaca externa;

в) v. iliaca interna;

г) v. portae;

д) v. sacralis mediana

 

60. Ворітну вену, зливаючись, формують:

а) v. lienalis (v. gastrolienalis);

б) v. renalis;

в) v. ovarica (v. testicularis);

г) v. mesenterica caudalis;

д) v. mesenterica cranialis;

є) v. suprarenales;

е) vv. lumbales

 

61. Венозна кров з ворітної вени через печінкові вени вливається у:

а) v. cava cranialis;

б) v. cava caudalis;

в) v. iliaca externa;

г) v. iliaca interna

 

62. Відтік венозної крові від нирок та надниркових залоз відбувається у:

а) v. cava cranialis;

б) v. iliaca externa;

в) v. iliaca interna;

г) v. portae;

д) v. sacralis mediana

є) v. cava caudalis

 

63. Відтік венозної крові від сім’яників та їх придатків відбувається у:

а) v. cava cranialis;

б) v. iliaca externa;

в) v. iliaca interna;

г) v. portae;

д) v. sacralis mediana

є) v. cava caudalis

 

64. Відтік венозної крові від яєчників відбувається у:

а) v. cava cranialis;

б) v. iliaca externa;

в) v. iliaca interna;

г) v. portae;

д) v. sacralis mediana

є) v. cava caudalis

 

 

65. Відтік венозної крові від м’язів черевних стінок відбувається у:

а) v. cava cranialis;

б) v. iliaca externa;

в) v. iliaca interna;

г) v. portae;

д) v. sacralis mediana

є) v. cava caudalis

 

66. Відтік венозної крові від м’язів попереку відбувається у:

а) v. cava cranialis;

б) v. iliaca externa;

в) v. iliaca interna;

г) v. portae;

д) v. sacralis mediana

є) v. cava caudalis

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 110; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.007 с.)