ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правила внутрішнього розпорядкуГоловою Правління ОК

«Дачне містечко

«СОСНОВИЙ БОР»

«___» ______ 2015 року

Голова Правління ___________

Правила внутрішнього розпорядку

О К «ДАЧНЕ МІСТЕЧКО «СОСНОВИЙ БОР»

Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього розпорядку (надалі за текстом – Правила) обслуговуючого кооперативу «Дачне містечко «СОСНОВИЙ БОР» (надалі за текстом – Кооператив) розроблені з урахуванням діючого законодавства України, Статуту Кооперативу.

1.2. Право змінювати, доповнювати, переглядати, призупиняти дію або відміняти дані Правила належить загальним зборам членів Кооперативу або Правлінню Кооперативу. Рішення з такого питання приймається більшістю голосів (більше 50%) Правління. Правління Кооперативу має право видавати від імені Кооперативу тимчасові дозволи на виконання будь-яких дій або робіт, що виходять за рамки Правил, якщо видача таких дозволів не суперечить інтересам членів Кооперативу.

Правила поширюються на усіх членів Кооперативу і обов'язкові для виконання усіма членами Кооперативу та громадянами, що мають земельну ділянку у межах Кооперативу, членами їх сімей, родичами, особам які мають право користування та розпорядження земельною ділянкою та будівлями оформлені належним чином і особам, що приїжджають до мешканців дачного містечка у гості або у справах.

Мешканці дачного містечка зобов'язується дотримуватися справжніх Правил, утримувати будинки, господарські будівлі, проїзди, рекреаційні майданчики, прилеглу до ділянки територію, елементи інфраструктури Кооперативу в належному стані (відповідно до вимог протипожежної безпеки, екологічних, санітарних вимог та принципів добросусідства відповідно до вимог ст.17 Земельного Кодексу України”. Будівельні робити, забудову реконструкцію будівель на ділянці, що належить мешканцям дачного містечка, виконувати відповідно до діючих правил і норм забудови.

Члени Кооперативу зобов'язується своєчасно надавати (оновлювати) інформацію на себе або свою довірену особу протягом 7 днів після її зміни.

Мешканці дачного містечка не мають права перешкоджати виконанню службових обов'язків технічному персоналу Кооперативу (електрик, водопровідник, охоронник та іншим працівникам) на своїй ділянці і прилеглій до ділянки території.

За порушення положень Правил, що ведуть до адміністративної, кримінальної і/або матеріальної відповідальності, що накладається органами місцевого самоврядування або державної влади, усю повноту відповідальності несе власник земельної ділянки.

Правила користування загальним майном

2.1. Член Кооперативу (мешканці дачного містечка) не повинні використовувати загальне майно Кооперативу в цілях, що не відповідають цілям діяльності Кооперативу, зобов'язані дотримуватися чинного законодавства України і Статуту Кооперативу.

Не дозволяється на території Кооперативу вести будь яку виробничу або комерційну діяльність, іншу професійну діяльність, не передбачену Статутом Кооперативу, яка може заважати відпочинку мешканцям дачного містечка за винятком добровільного благоустрою території Кооперативу. Усі види робіт мають бути погоджені з Правлінням до початку їх виконання.

Дороги Кооперативу можуть використовуватися тільки за призначенням для проходу або проїзду.

Якщо важка техніка, яка приїхала на будівництво до дачного містечка пошкодила проїжджу частину дороги, бордюр дороги, пішохідну доріжку (тротуар) або інше майно Кооперативу відповідальність за пошкодження майна Кооперативу лягає на власника земельної ділянки до якого направлялась ця техніка.

Мешканці дачного містечка не повинні зберігати або дозволяти зберігання третім особам будматеріалів, добрива, будь яких інших предметів на території загального користування і узбіччях доріг (за винятком спеціальних місць тимчасового складування, погоджених з Правлінням).

На період ремонту або перебудови свого майна Члену Кооперативу, або власнику ділянки (не члену Кооперативу), з дозволу Правління, дозволяється тимчасове складування предметів виробничої діяльності на обмеженій території поза ділянкою, поблизу огорожі, якщо це не перешкоджає вільному проїзду і проходу по території Кооперативу. Прибирання вказаної території має бути зроблене не пізніше ніж за три дні після закінчення робіт.

Тверді малогабаритні побутові відходи (ТБО) не повинні складуватися в межах ділянки Кооперативу, мешканці дачного містечка самостійно здійснює їх вивезення у відповідні місця. Складування металобрухту здійснюється на окремому майданчику, на території біля будинку охорони. Відходи рослинного походження (листя, бадилля, гілки, залишки фруктів і овочів і так далі) утилізувалися самостійно (компостуються), або вивозиться власником самостійно. В осінній період Правління може організувати вивіз листя, бадилля, гілок, залишків фруктів і овочів і так далі за заявами мешканців дачного містечка. Категорично забороняється виносити сміття і відходи на територію загального користування і за захисну огорожу дачного містечка. Великогабаритні ТБО (меблі, побутова техніка, будівельне сміття і таке інше) повинні утилізуватися власником самостійно.

Забороняється виконувати будь-які дії, що призводять до ушкодження водопроводу, дренажної системи, ліній електропередачі, громадських огорож, воріт (шлагбауму) і хвірток, доріг і їх узбіч, громадських приміщень і іншого майна Кооперативу. Ремонтні роботи по усуненню будь-яких ушкоджень, що виникли внаслідок таких дій, робляться за рахунок винного.

За наявності ознак порушення робочого стану громадського водопроводу, ліній електропередач, доріг і тому подібне або ознак, які можуть привести до цього, мешканці дачного містечка негайно оповіщають про це Голову або членів Правління, а в їх відсутність – чергового охорони.

Не допускається захаращення ділянок землі (спорудження хоз. будівель), по якій проходять лінії водопроводу і електропередачі. Власник несе персональну відповідальність за доступність проведення робіт по ремонту і обслуговуванню інфраструктури Кооперативу на своїй ділянці. У разі невиконання своїх обов'язків у встановлені терміни, винний компенсуватиме витрати Кооперативу по розчищенню ділянки і прилеглої до неї території за свій рахунок.

За рішенням членів Правління Кооперативу укладається договір про торгівлю на території Кооперативу та оренду приміщення для підприємницької діяльності.

Дотримання громадського порядку.

Мешканець дачного містечка не повинен чинити шум, здійснювати або допускати здійснення будь-яких дій, що порушують права і комфортне проживання інших громадян. Усі мешканці дачного містечка повинні регулювати гучність радіоприймачів, телевізорів, музичних інструментів і інших пристроїв, що виробляють звуки, так, щоб це не турбувало сусідів. Будівельні і інші роботи, що чинять шум, виконуються в період з 9.00 до 22.00.

Забороняється використання радіотехнічних пристроїв і споруд, що викликають перешкоди в роботі побутової техніки та електронного обладнання на території дачного містечка.

Забороняється засмічувати територію дачного містечка, в т.ч. дрібним побутовим сміттям (обгортки харчових продуктів, недопалки, сигаретні пачки, пляшки, пакети і тому подібне).

При будівництві на своїй ділянці житлових будівель і споруд власник зобов'язаний керуватися діючими будівельними нормами і правилами.

Власник несе відповідальність перед іншими власниками за дії/бездіяльності робітників, що залучені до роботи на своїй ділянці.

Власник самостійно інформує найманих робітників про правила, що діють на території Кооперативу, у тому числі про режим проведення шумних робіт, про неприпустимість забруднення території Кооперативу.

У разі пошкодження майна загального користування, у тому числі дорожнього покриття, власник зобов'язаний за свій рахунок привести вказане майно в колишній стан.

Загальні правила безпеки

Не допускається знаходження сторонніх осіб на території дачного містечка, які не є гостями (орендарями) або відвідувачами Членів Кооперативу. У разі появи підозрілих осіб Член Кооперативу повинен повідомити про це охороннику.

У разі здачі своєї ділянки (будови) в оренду, власник ділянки зобов'язаний заздалегідь письмово сповістити про це Правління, вказавши паспортні дані орендаря і терміни його проживання на території Кооперативу. У разі відсутності даних про перебування на ділянці Власника третіх осіб, Правління залишає за собою право залучення правоохоронних органів для перевірки законності перебування цих громадян на території Кооперативу.

Категорично заборонено на ділянках і громадській території підпалювати траву, гілки. Розпалювати вогнища (мангали) допускається у разі дотримання заходів пожежної безпеки та забезпечення належного контролю за вогнищем (мангалом). При розведенні вогнища на ділянці мешканець дачного містечка зобов'язаний враховувати інтереси сусідів. Власник несе особисту відповідальність за нерозповсюдження вогню.

Забороняється зберігання в особистих приміщеннях і на території ділянок вибухових або легкозаймистих матеріалів, за винятком пального для побутової садової техніки, що зберігається в місці, обладнаному з урахуванням вимог протипожежної безпеки.

Домашніх тварин (собак, кішок, та інш.) можна вигулювати, тримаючи на руках або на повідку, довжина якого повинна забезпечувати упевнений контроль над твариною (собаки бійцівських і службових порід повинні вигулюватися у намордниках). Власники, що вигулюють домашніх тварин на дорогах і їх узбіччях, повинні негайно прибирати за ними екскременти.

Власники домашніх тварин несуть повну відповідальність за тілесні ушкодження і /або збиток майну, заподіяні домашніми тваринами. Кооператив не несе будь-якої відповідальності по позовах, що виникли у зв'язку з неналежним утриманням домашньої тварини мешканцем дачного містечка.

Стоянка автотранспорту

Коорератив надає місце для стоянки автомашин, причепів, човнів і іншого великогабаритного транспорту на громадській території. Громадяни, які не є членами Кооперативу сплачують за місце на стоянці за встановленими Правлінням розцінками та тарифами.

Допускається короткочасне розміщення автомашин мешканців дачного містечка і його гостей на громадській території (на проїзній частині дороги біля власного помешкання), короткочасна парковка не повинна перекривати проїзди і проходи іншим учасникам руху. Кооператив не несе відповідальність за ушкодження або втрату вказаного вище транспортного засобу.

6.4. Категорично забороняється:

заїжджати авто транспортом на пішохідні доріжки (тротуари);

Зміна Власника

Охорона Кооперативу

Охоронник під час чергування знаходиться у будинку охорони, слідкує за проїздом транспорту на територію дачного містечка, фіксує у журналі в’їзду та виїзду автотранспорту. Не допускає на територію сторонніх осіб без дозволів власників, не ріже двох разів за добу обходить територію, годує охоронних собак, виконує громадські роботи та інше за рішенням Правління.

Член Кооперативу не має права направляти, керувати або намагатися встановити будь-який інший спосіб контролю над службовцями Кооперативу, окрім контролю, визначеного положеннями Статуту Кооперативу. Вимагати від вищеназваних осіб надання послуг (виконання робіт), що не входять в їх обов'язки або не передбачених затвердженою Правлінням Кооперативу кошторисом.

9.3. Усі членські, цільові, вступні внески підлягають сплаті в терміни, встановлені рішенням Зборів Кооперативу. Членські внески можуть бути сплачені на перед, в межах поточного фінансового року. Оплата за електроенергію, водопостачання та каналізацію здійснюється щомісячно, не пізніше 10-го числа наступного місяця. За прострочення платежів Правлінням може бути встановлена пеня. У разі сплати членських внесків на перед (за місяць до встановленої дати) члену Кооперативу надається 5% знижка.

У відповідність із Статутом Кооперативу, за систематичне порушення Статуту цих правил внутрішнього розпорядку та інших Положень член Кооперативу може бути виключений з Кооперативу, а також може притягатися до відповідальності згідно з діючим законодавством України.

Якщо мешканець дачного містечка ігнорує вимоги про усунення порушень екологічного, протипожежного характеру, пов'язаних з недотриманням їм екологічних, протипожежних та санітарних норм і правил, Правління зобов'язане направити відповідну заяву на порушника в органи державного екологічного контролю, службу протипожежного нагляду та санітарну епідеміологічну службу.

З усіх питань життєдіяльності дачного містечка можна звернутися до Правління Кооперативу, у разі відсутності членів Правління, заява реєструється у відповідному журналі та залишається на посту охорони.

«ПРИЙНЯТЕ»

Головою Правління ОК

«Дачне містечко

«СОСНОВИЙ БОР»

«___» ______ 2015 року

Голова Правління ___________

Правила внутрішнього розпорядку

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.012 с.)