Опитувальник нервово-психічної напругиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Опитувальник нервово-психічної напруги(Немчін Т.А)

 

Інструкція. Уважно читайте твердження і поруч з ни­ми позначайте знаком "+", якщо ви згодні, і знаком "-", якщо не згодні.

 

Запитання та варіанти відповідей Знак «+» або «-»
1. Наявність фізичного дискомфорту:    
А) повна відсутність яких-небудь неприємних фізич­них відчуттів;    
Б) мають місце незначні неприємні відчуття, що не за­важають роботі;    
В) наявність великої кількості неприємних фізичних відчуттів, що серйозно заважають роботі.    
2. Наявність болісних відчуттів:    
А) повна відсутність яких-небудь болів;    
Б) болісні відчуття періодично з'являються, але швид­ко зникають і не заважають роботі;    
В) мають місце постійні болісні відчуття, що істотно заважають роботі.    
3. Температурні відчуття:    
А) відсутність яких-небудь змін у відчутті температури тіла;    
Б) відчуття тепла, підвищення температури тіла;    
В) відчуття похолодання тіла, кінцівок, почуття ознобу.    
4. Стан м'язового тонусу:    
А) звичайний м'язовий тонус;    
Б) помірне підвищення м'язового тонусу, почуття пев­ної м'язової напруги;    
В) значна м'язова напруга, посмикування окремих м'язів обличчя, шиї, рук (тики, тремор).    
5. Координація рухів:    
А) звичайна координація рухів;    
Б) підвищення точності, легкості, координованості' рухів під час писання, іншої роботи;    
В) зниження точності рухів, порушення координації, погіршення почерку, утруднення при виконанні дрібних рухів, що вимагають високої точності.    
6. Стан рухової активності загалом:    
А) звичайна рухова активність;    
Б) підвищення рухової активності, збільшення швид­кості й енергійності рухів;    
В) різке посилення рухової активності, неможливість усидіти на одному місці, метушливість, прагнення ходи­ти, змінювати положення тіла.    
7. Відчуття збоку серцево-судинної системи:    
А) відсутність яких-небудь неприємних відчуттів з бо­ку серця;    
Б) відчуття посилення серцевої діяльності, що не за­важає роботі;    
В) наявність неприємних відчуттів з боку серця -частішання серцебиття, почуття тиску в ділянці серця, поколювання, болі в серці.    
8. Прояви збоку шлунково-кишкового тракту:    
А) відсутність яких-небудь неприємних відчуттів у животі;.    
Б) одиничні, швидко минущі і такі, що не заважають роботі, відчуття в животі. Почуття легкого голоду, періодичне "гурчання";    
В) виражені неприємні відчуття в животі - біль, зни­ження апетиту, нудота, відчуття спраги.    
9. Прояви з боку органів дихання:    
А) відсутність яких-небудь відчуттів;    
Б) збільшення глибини і частішання дихання, що не заважає роботі;    
В) значна зміна дихання - задишка, почуття недостат­ності вдиху, "комок у горлі".    
10. Прояви з боку видільної системи:    
А) відсутність яких-небудь змін;    
Б) помірна активізація видільної функції - більш часте бажання скористатися туалетом при повному збере­женні здатності утриматися (терпіти);    
В) різке частішання бажання скористатися туалетом, чи труднощі, навіть неможливість терпіти.    
11. Стан потовиділення:    
А) звичайне потовиділення без яких-небудь змін;    
Б) помірне посилення потовиділення;    
В) поява рясного "холодного" поту.    
12. Стан слизової оболонки порожнини рота:    
А) звичайний стан без яких-небудь змін;    
Б) помірне збільшення слиновиділення;    
В) відчуття сухості в роті.    
13. Колір шкірних покривів:    
А) звичайний колір шкіри обличчя, шиї, рук; Б) почервоніння шкіри обличчя, шиї, рук; В) блідний колір шкіри обличчя, шиї, поява на шкірі кистей рук "мармурового" (плямистого) відтінку.    
14. Сприйнятливість, чутливість до зовнішніх подразників:    
А) відсутність яких-небудь змін, звичайна чутливість;    
Б) помірне підвищення сприйнятливості до зовнішніх подразників, що не заважає роботі;    
В) різке загострення чутливості, відволікаємість, фіксація на сторонніх подразниках.    
15. Почуття впевненості в собі, у власних силах:    
А) звичайне почуття впевненості у власних силах, здібностях:    
Б) підвищене почуття впевненості в собі, віра в успіх:    
В) почуття непевності в собі, очікування невдачі, про­валу.    
16. Настрій:    
А) звичайний настрій;    
Б) піднесений, підвищений настрій, відчуття підйому приємного задоволення роботою чи іншою діяльністю;    
В) зниження настрою, пригніченість.    
17. Особливості сну:    
А) нормальний, звичайний сон;    
Б) гарний, міцний, освіжаючий сон напередодні;    
В) неспокійний, з частими пробудженнями і сно­видіннями сон упродовж кількох попередніх ночей, зок­рема, напередодні.    
18. Особливості емоційного стану загалом:    
А) відсутність яких-небудь.змін у сфері емоцій і почуттів; Б) почуття заклопотаності, відповідальності за робо­ту що виконується, "азарт", активне бажання діяти; В) почуття страху, паніки, розпачу.    
19. Перешкодостійкість:    
А) звичайний стан, без яких-небудь змін;    
Б) підвищення перешкодостійкоеті в роботі, здатність працювати в умовах шуму й інших перешкод;    
В) значне зниження перешкодостійкоеті, нездатність працювати при відволікаючих подразниках.    
20. Особливості мови:    
А) звичайна мова;    
Б) підвищення мовної активності, збільшення гучності голосу, прискорення мови без погіршення її якості (логічності, грамотності тощо);    
В) порушення мови - поява тривалих пауз, запинок, збільшення кількості особистих слів, заїкуватість, занад­то тихий голос.    
21. Загальна оцінка психічного стану:    
А) звичайний стан;    
Б) стан зібраності, підвищена готовність до роботи, мобілізованість, високий психічний тонус;    
В) почуття втоми, незібраності, неуважності, апатії, зниження психічного тонусу.    
22. Особливості пам'яті:    
А) звичайна пам'ять;    
Б) поліпшення пам'яті - легко пригадується те, що потрібно;    
В) погіршення пам'яті.    
23. Особливості уваги:    
А) звичайна увага без яких-небудь змін;    
Б) поліпшення здатності до зосередження, відволікання від сторонніх справ;    
В) погіршення уваги, нездатність зосередитея на справі, відволікаємість.    
24. Кмітливість:    
А) звичайна кмітливість;    
Б) підвищення кмітливості, гарна спритність;    
В) зниження кмітливості, розгубленість.    
25. Розумова працездатність:    
А) звичайна розумова працездатність; Б) підвищення розумової працездатності; В) значне зниження розумової працездатності, швид­ка розумова стомлюваність.    
26. Явище психічного дискомфорту:    
А) відсутність яких-небудь неприємних відчуттів і пе­реживань з боку психіки загалом;    
Б) почуття психічного комфорту, підйому психічної діяльності або одиничні, слабко виражені, які швидко ми­нають і не заважають роботі, явища;    
В) різко виражені, різноманітні і численні, які серйоз­но заважають роботі порушення з боку психіки.    
27.Ступінь поширеності (генералізованості) ознак напруги:    
А) одиничні, слабко виражені ознаки, на які не звер­тається увага;    
Б) чітко виражені ознаки напруги, не лише такі, що не заважають діяльності, але, навпроти, що сприяють її про­дуктивності;    
В) невелика кількість різноманітних неприємних ознак на­пруги, що заважають роботі різних органів і систем організму.    
28. Частота виникнення стану напруги:    
А) відчуття напруги не розвивається практично ніколи;    
Б) деякі ознаки напруги розвиваються лише за наяв­ності реально важких ситуацій;    
В) ознаки напруги розвиваються дуже часто і нерідко без достатніх на те причин.    
29. Тривалість стану напруги:    
А) дуже короткочасний, не більше кількох хвилин, швидко зникає ще до того, як минула складна ситуація;    
Б) продовжується практично впродовж усього часу перебування в умовах складної ситуації і виконання не­обхідної роботи, припиняється невдовзі після Ті закінчення:    
В) дуже велика тривалість стану напруги. Напруга не при­пиняється впродовж тривалого часу після складної ситуації.    
30. Загальний ступінь виразності напруги:    
А) повна відсутність чи дуже слабкий ступінь виразності;    
Б) помірковано виражені, виразні ознаки напруги;    
В) різко виражена, надмірна напруга.    

Обробка та інтерпретація.

За оцінку «+», поставлену напроти пункту "А" нараховується 1 бал, напроти пункту "Б" - 2 бали, навпроти "В" - 3 бали.

Min - 30 балів;

Мах - 90 балів

30-50 балів - слабка чи детензивна нервово-психічна напруга;

51-70 балів - помірна чи інтенсивна нервово-психічна напруга;

71-90 балів - надмірна чи екстенсивна нервово-психічна напруга.

Шкала депресії

(Т.І. Балашова)

 

Інструкція. Прочитайте уважно кожне з наведених тверджень і закресліть відповідну цифру праворуч за­лежно від того, як ви почуваєтеся останнім часом. Над запитаннями довго не задумуйтеся, оскільки правильних чи неправильних відповідей немає.

Бланк для відповідей

 

Твердження Ніколи Іноді Часто Завжди
1. Я почуваю пригніченість
2. Ранком я почуваюся найкраще
3. У мене бувають періоди плачу чи майже сліз
4. У мене поганий нічний сон
5. Апетит у мене не гірше за звичайний
6. Мені приємно дивитися на привабливих жінок (чоловіків), розмовляти з ними, знаходитися поруч
7. Я помічаю, що втрачаю вагу
8. Мене турбують запори
9. Серце б'ється швидше, ніж звичайно
10. Я втомлююся без певних причин
11. Я думаю так само ясно, як завжди
12. Мені легко робити те. що я вмію
13. Почуваю занепокоєння і не можу всидіти на місці
14. У мене є надії на майбутнє
15. Я більш дратівливий (дратівлива), ніж звичайно
16. Мені легко приймати рішення
17. Я відчуваю, що корисний (корисна) і необхідний (необхідна)
18. Я живу достатньо повним життям
19. Я відчуваю, що іншим людям стане краще, якщо я вмру
20. Мене зараз радує те, що радувало завжди

 

Обробка та інтерпретація.

Рівень депресії (РД) визначається сумою "прямого" і "зворотного" підрахунку.

"Зворотний" підрахунок.

Наприклад: у висловлюванні №2 закреслена цифра 1, ми ставимо 4 бали; у висловлюванні №5 закреслена відповідь 2 - ставимо 3 бали; у висловлюванні №6 закреслена відповідь 3 - ставимо 2 бали; у висловлюванні №11 закреслена відповідь 4 - ставимо один бал тощо.

"Прямий" підрахунок: твердження - 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19;

"Зворотний" підрахунок; твердження - 2, 5, 6, 11,2, 14, 16, 17, 18,20.

У сумі одержуємо рівень депресії, що коливається в діапазоні 20-80 балів.

Результати:

20-50 балів: відсутня депресія;

50-59 балів: легка ситуативна чи стресова депресія;

60-69 балів: субдепресивний стан;

70-80 балів: високий рівень депресії.

Диференціальна шкала емоцій

(К. Ізард)

 

Інструкція. Оцініть за 4-бальною шкалою те, в якій мірі кожне поняття описує ваше самопочуття в даний момент, поставивши підходящу для вас цифру праворуч.

Пропоновані значення цифр.

"1" - зовсім не підходить;

"2" - мабуть, правильно;

"3" - правильно;

"4" - цілком правильно.

 

Шкала емоцій у поняттях Сума Емоція
Уважний Концентрований Зібраний   1. Інтерес
Що насолоджується Щасливий Радісний   2. Радість
Здивований Уражений Зачудований   3. Подив
Сумовитий Сумний Зломлений   4. Горе
Розлючений Гнівний Божевільний   5. Гнів;
Що відчуває ворожість Що відчуває відразу Що відчуває огиду   6. Відраза
Презирливий Зневажливий Гордовитий   7. Презирство
Що лякає Страшний Що панікує   8. Страх
Сором'язливий Боязкий Соромливий   9. Сором
Співчутливий Винуватий Що кається   10. Провина

 

Обробка та інтерпретація. Підраховуються суми балів за кожним рядком, і ці значення підставляються в графу "сума". У такий спосіб виявляються домінуючі емоції, що дозволяють якісно описати самопочуття. Можна також порівняти суми позитивних і негативних емоцій.

 

Сп (самопочуття) = (сума позитивних емоцій 1+2+3+9+10)
(сума позитивних емоцій 4+5+6+7+8)

 

 

Якщо СП > 1, то самопочуття більше відповідає пози­тивному,

якщо СП < 1 - негативному.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.160.86 (0.011 с.)