ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад складання розрахункової частиниПриклад схеми складання розрахункової частини за темою курсової роботи «Податковий облік податку на прибуток на вітчизняних промислових підприємствах».

Після висвітлення короткої характеристики фінансового становища розглядаємого платника податку слід визначити податковий період, в якому буде здійснюватись розрахунок. Податковий період повинен бути один податковий рік або декілька років та обов’язково зазначити з яким значенням платник податку закінчив податковий період, який передував звітному (розглядаємому).

Враховуючи специфіку виду діяльності розглядаємого суб’єкта господарювання необхідно розрахувати доходи звітного періоду, які увійдуть до складу валових.

Таблиця 1.

Щоквартальні валові доходи звітного періоду

грн.

Валові доходи звітного періоду: І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал
1) від продажу товарів 748564,0 681004,5 563020,0 800032,4
2) від торгівлі валютними цінностями, цінними паперами 28045,0 31078,6 - 34392,5
3) доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді - - 31533,0 9713,4
4) суми податку на додану вартість, отримані (нараховані) на вартість продажу товарів 149712,8 136200,9 112604,0 160006,5
5) суми безповоротної фінансової допомоги, вартості товарів, безоплатно наданих платнику податків 219007,0 - - -
6) суми коштів у частині надмірно сплачених податків, що повертаються платнику податків з бюджетів, при цьому такі суми не були включені до складу валових витрат - 2074,3 - 13218,4
7) суми коштів страхового резерву, використаних не за призначенням - 8711,0 - -
8) суми коштів та вартість майна, що надійшли у вигляді прямих інвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податків 21009,7 - - 12598,0
9) одержані суми штрафів та неустойки чи пені, за рішенням сторін договору, контролюючих органів, суду - - 3050,5 1560,0
10) отримані суми дотацій і субсидій з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та бюджетів 2071,8 1944,9 - -

 

Валові доходи наведені без врахування сум пов’язаних з продажем основних фондів, яка повинна бути включена до складу валових доходів звітного періоду. Відповідна інформація наведена в операціях, пов'язаних з пересуванням та оновленням основних фондів. У 2009 році коригування валових доходів не відбувалося.

Скоригований валовий дохід за звітний період визначається:

В.д = д.а + д.б + ….. + д.н. (грн.),

де д.а + д.б + ….. + д.н. доходи платника податків, які увійшли до складу валових звітного періоду.

Подалі розрахувати витрати обігу та виробництва платника податку, які увійдуть до складу валових та скоригують валові доходи звітного періоду.

Таблиця 1.

Щоквартальні валові витрати виробництва та обігу

грн.

Валові витрати виробництва та обігу: І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал
1) суми витрат на організацію та проведення прийомів, презентацій 5062,8 3790,0 7814,2 8122,4
2) суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв’язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції і охороною праці 534110,0 491080,2 410707,6 599381,3
3) виплата дивідендів 21021,3 - 10083,4 12386,8
4) суми коштів, внесені до страхового резерву платника податку - 13071,8 19566,0 -
5) суми внесених (нарахованих) податків, установлених ЗУ «Про систему оподаткування»        
6) суми витрат, не віднесені до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів, у зв’язку з втратою, знищенням або зіпсуттям документів, установлених правилами податкового обліку, та підтвердженими такими документами у звітному податковому періоді 9007,1 - 2174,5 -
7) суми витрат пов’язані з професійною підготовкою, навчанням, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податків 33005,5 - 15655,0 10640,0
8) суми витрат, не враховані у минулих податкових періодах у зв’язку з допущенням помилок та виявлених у звітному податковому періоді у розрахунку податкового зобов’язання 2705,4 - 12816,0 -
9) суми безнадійної заборгованості в частині, що не була віднесена до валових витрат, у разі коли відповідні заходи щодо стягнення таких боргів не привели до позитивного наслідку - 17060,0 - 5229,3
10) суми витрат, пов’язаних з поліпшенням основних фондів        

 

Валові витрати обігу та виробництва наведені без врахування сум пов’язаних з продажем та поліпшинням основних фондів, які повинні бути включені до складу валових витрат платника податку в межах встановлених норм на звітний період. Відповідна інформація наведена в операціях, пов'язаних з пересуванням та оновленням основних фондів. У 2009 році коригування валових витрат не відбувалося.

Скориговані валові витрати виробництва та обігу за звітний період визначаються:

В.в = в.а. + в.б + ….. + в.н. (грн.).,

де в.а. + в.б + ….. + в.н. витрати виробництва та обігу, які увійшли до складу валових платника податку у звітному періоді.

Розрахунок амортизаційних відрахувань (А) за звітний період та залишкової балансової вартості основних фондів на початок звітного періоду необхідно розробити самостійно враховуючі зміни у податкових періодах, які стосуються з пересуванням та оновленням основних фондів.

 

Таблиця 2

Розрахунок амортизаційних відрахувань та залишкової балансової вартості за податковими періодами

грн.

Група основних фондів БВ*ОФ** на 01.01.09 Амортизаційні відрахування І кварталу БВ*ОФ** на 01.04.09 Амортизаційні відрахування І півряччя БВ*ОФ** на 01.07.09 Амортизаційні відрахування ІІІ кварталів БВ*ОФ** на 01.10.09 Амортизаційні відрахування року БВ*ОФ** на 01.01.10
Група І                
Виробничий корпус                
Адміністративний корпус                
Складове приміщення                
Група ІІ                
Група ІІІ                
Група ІV                
Всього                

БВ* - балансова вартість.

ОФ** - основних фондів.

У 2009 році підприємство

У 2009 році підприємство здійснило наступні операції, пов'язані з пересуванням та оновленням основних фондів:

у першому кварталі:

1) введені в експлуатацію основні фонди групи ІІ з первісною вартістю 174308,0 грн.;

2) здійснені роботи з реконструкції виробничого корпусу, сума витрат склала 228044,0 грн.;

3) виведені з експлуатації частину основних фондів групи ІІ, балансова вартість 190831,0 грн. у зв'язку продажем на суму 188540,0 грн.;

4) виведені з експлуатації частину основних фондів групи ІІІ, балансова вартість 16405,0 грн. у зв'язку з продажем на суму 18230,0 грн.;

5) введені в експлуатацію основні фонди групи ІV з первісною балансовою вартістю 1700,0 грн.;

у другому кварталі:

1) введені в експлуатацію основні фонди групи ІV з первісною вартістю 4064,0 грн.;

2) введені в експлуатацію основні фонди групи ІІІ з первісною вартістю 31055,0 грн.;

3) виведені з експлуатації частину основних фондів групи ІІІ, балансова вартість 11400,0 грн. у зв'язку продажем на суму 9050,0 грн.;

4) виведені з експлуатації частину основних фондів групи ІІ, балансова вартість 38952,0 грн. у зв'язку з продажем на суму 41988,0 грн.;

5) здійснені роботи з реконструкції виробничого корпусу, сума витрат склала 1172044,0 грн.;

в третьому кварталі:

1) введені в експлуатацію основні фонди групи ІІІ з первісною вартістю 34660,0 грн.;

2) здійснені роботи з ремонту адміністративного корпусу на суму 120405,0 грн.;

3) виведені з експлуатації частину основних фондів групи ІV, балансова вартість 10141,0 грн. у зв'язку продажем на суму 13599,0 грн.;

4) введені в експлуатацію основні фонди групи ІІІ з первісною вартістю 9264,0 грн.;

5) виведені з експлуатації частину основних фондів групи ІV, балансова вартість 10141,0 грн. у зв'язку продажем на суму 21045,0 грн.;

в четвертому кварталі:

1) виведені з експлуатації частина основних фондів групи ІІ, балансова вартість 210044,0 грн. у зв'язку з продажем на суму 228500,0 грн.;

2) здійснені роботи з реконструкції виробничого корпусу на суму 15042,0 грн.;

3) понесені витрати з оновлення основних фондів групи ІІІ на суму 8034,0 грн.;

4) введені в експлуатацію основні фонди групи ІІ з первісною вартістю 117380,0 грн.;

5) введені в експлуатацію основні фонди групи ІІІ з первісною вартістю 41064,0 гривень.

Після отриманих даних податкової звітності визначається прибуток, який підлягає оподаткуванню. Прибуток, що підлягає оподаткуванню у звітному періоді розраховується наступним чином:

О.п = В.д – В.в – А (грн.)

Після отриманого прибутку з’ясувати значення з яким подається податкова декларація. Позитивне значення – розраховується податкове зобов’язання. Від’ємне значення декларуються збитки у звітному періоді. При позитивному значенні застосувати ставку податку та розрахувати податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств. Сума податку на прибуток підприємств (П.з) платника податків за відповідний податковий період розраховується:

П.з = О.п × Ст.п (грн.),

де, Ст.п – діюча ставка податку на прибуток підприємств.

При від’ємному значенні збитки зменшують позитивне значення або збільшують від’ємне значення періоду який передував звітному.

На завершальної стадії кожного розглянутого періоду зазначити граничні терміни подання платниками податку податкової декларації з податку на прибуток до податкового органу за та сплати податкового зобов’язання до державного бюджету.

В додатках до курсової роботи надати заповнені по розглядаємих періодах податкові декларації з податку на прибуток підприємств та при необхідності додатки до них.

 

Законодавча база

1. Конституція України.

2. Кодекс України про адміністративне правопорушення.

3. Митний кодекс України.

4. Закон України «Про систему оподаткування».

5. Закон України «Про бухгалтерський облік».

6. Закон України «Про державну податкову службу в Україні»

7. Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»

8. Закон України «Про податок на прибуток підприємств».

9. Закон України «Про податок на додану вартість».

10. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб».

11. Закон України «Про плату за землю».

12. Закон України «Про податок з власників наземних транспортних засобів».

13. Закон України « Про забруднення природного навколишнього середовища».

14. Закон України «Про митний тариф в Україні».

15. Закон України «Про єдиний митний тариф».

16. Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки та збори».

17. Декрет Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір».

18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативів збору за спеціальне водокористування».

Додаток А

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.012 с.)