ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІУчитель. Програми можна використовувати не тільки для створення різних документів, зображень тощо. Програми можуть допомагати вчитися. Зазвичай їх називають програмами для під­тримки вивчення навчальних предметів. Сьогодні ви ознайомите­ся з програмами, за допомогою яких можна вивчати математику, українську та англійську мови, мистецтво, природознавство та ба­гато інших шкільних предметів, з якими вам ще належить ознайо­митися у майбутньому.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Самостійне опрацювання підручника

§30.

V. УСВІДОМЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Додаткові завдання

1. Розшифруйте приклади. Впишіть цифри в кожну фігуру.

Гра «Плутанина»

Жили у казці 5 тваринок. Усе в них було гаразд, поки зла чарів­ниця не переплутала букви в назвах тварин. Допоможіть тварин­кам.

 

Дорисуйте візерунок за лініями.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Раз! Два! Час вставати —

Будемо відпочивати.

Три! Чотири! Присідаймо,

Швидко втому проганяймо.

П'ять! Шість! Засміялись,

Кілька раз понахилялись.

Зайчик сонячний до нас

Завітав у вільний час.

Будем бігати, стрибати,

Щоб нам зайчика впіймати.

Прудко зайчик утікає

І промінчиками грає.

Сім! Вісім! Час настав

Повернутись нам до справ.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК Практичне завдання

Учитель ознайомлює учнів з програмою для підтримки вивчення математики, української чи англійської мов, мистецтва, природо­знавства чи будь-якого іншого предмета, на розсуд учителя відпо­відно до рекомендованого для вивчення в другому класі програмного забезпечення чи за підручником.

Учні вивчають вікно програми, правила роботи, підказки. Ви­конують завдання, подані у програмі.

Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості

Вихідне положення — сісти на стілець.

Заплющити й розплющити очі. Повторити 3-4 рази. Виконува­ти в середньому темпі.

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 30.

2. Додаткове завдання

Знайдіть закономірність і нарисуйте фігуру, якої не вистачає. Спробуйте самостійно скласти подібну задачу.


 

УРОК № 31. ПРИГАДАЙ, ЩО ВЖЕ ЗНАЄШ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ З ТЕМ «ОСНОВНІ СКЛАДОВІ КОМП'ЮТЕРА. ПОЧАТКОВІ НАВИЧКИ РОБОТИ З КОМП'ЮТЕРОМ», «ПОНЯТТЯ ПРО ПОВІДОМЛЕННЯ, ІНФОРМАЦІЮ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ»

ТЕМА. ПРИГАДАЙ, ЩО ВЖЕ ЗНАЄШ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ З ТЕМ «ОСНОВНІ СКЛАДОВІ КОМП'ЮТЕРА. ПОЧАТКОВІ НАВИЧКИ РОБОТИ З КОМП'ЮТЕРОМ», «ПОНЯТТЯ ПРО ПОВІДОМЛЕННЯ, ІНФОРМАЦІЮ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ»

Цілі:

навчальна:узагальнити та систематизувати матеріал з тем «Основні складові комп'ютера. Початкові навички роботи з комп'ютером», «По­няття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси»;

розвивальна:розвивати пам'ять, увагу, логічне, просторове та алгорит­мічне мислення; формувати вміння узагальнювати, міркувати;

виховна:виховувати відповідальність за виконану роботу. Тип уроку: повторення, систематизація та узагальнення вивченого.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПОВТОРЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Виконання завдань

7. Гра «Інформаційне коло»

Діти по черзі утворюють нові слова із запропонованого: напри­клад, ІНФОРМАТИКА.

Очікувані відповіді. Форма, романтика, формат, мат, кит, кіт, так, кат, рима, тор тощо.

Пазли»

Для виконання цього завдання можна скористатися магніт­ною дошкою і заздалегідь створеними картками, на яких записані складові комп'ютера. Можна також зробити наочність у вигляді пазлів. Вправа полягає в тому, що діти розповідають про пристрої комп'ютера і складають пазли.

— Запишіть в овалах, з чого складається комп'ютер. Які ще пристрої ви знаєте?

3. Підкресліть потрібне.

Людина отримує зорову інформацію, коли:

1) п'є чай;

2) розглядає малюнок:

3) пригадує вірш;

4) слухає радіо;

5) розв'язує задачу (думає).

4. Підкресліть, що може бути джерелом інформації про погоду.

Радіо, термометр, книжка, людина.

5. Підкресліть письмові джерела інформації.

Лист, телеграма, мамина колискова, бабусина казка, пісня, книжка.

6. Сполучіть лінією. «Хто або що чує пташку».

7. Сполучіть лінією. «Хто або що бачить дерево».

8. Доповніть таблицю.

Вухо Око Шкіра Язик  
грім червоний     запашний

9. Розставте номери будинків по лівій стороні вулиці. Скільки бу­динків на правій стороні вулиці?

Який номер останнього будинку на лівій стороні вулиці? (Впра­ва дозволяє повторити сторони- ліва, права, пригадати, що но­мери будинків по одній стороні парні або непарні.)

10. Як діти обмінюються інформацією, коли розмовляють по теле­фону?

11. Підкресліть зайве:

✓Шкіра, очі, вуха, язик, ніс, обличчя.

✓Круглий, зелений, квадратний, прямокутний.

✓Голосний, тихий, гарячий, дзвінкий.

12. Знайдіть «зайві» числа в кожному рядку:

1) 10, 12, 5, 31,17, 22; (5 — одноцифрове)

2) 3, 7,18, 9, 0, 1; (18 — двоцифрове)

3) 10, 20, 37, 80, 40, 90; (37 —решта закінчуються нулем)

4) 21, 25, 87, 22, 20, 29. (67 —решта числа третього десятку)

13. Продовжте ряд:

1) 1,2, 3,

2) 1, 3, 5,_,_,_.

3) 2, 4, 6,

4) 6, 5,4,

III. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Навколо дерев весело підемо.

Різні листочки дружно підберемо.

Відразу вгору піднімемо,

А потім їх підкинемо,

Нехай собі летять!

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.39.7 (0.009 с.)