ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Фронтальне опитування1. Пригадайте, у який спосіб за давніх часів люди передавали ін­формацію.

2.Назвіть перші пристрої передавання інформації. Які з них ви­користовують і в наші дні?

3. Назвіть сучасні пристрої передавання інформації.

4.Які способи передавання інформації ми вивчили на попередньо­му уроці?

5. Який спосіб передавання вам подобається найбільше? Обґрун­туйте свій вибір.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Чи звертали ви увагу на те, наскільки важливим є поняття інформації в нашому житті? У яких, на вашу думку, си­туаціях ви стикаєтесь з інформацію і які дії з нею виконуєте?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя

Учитель. Для пізнання навколишнього світу в людини є п'ять органів чуття: зір, слух, нюх, смак, дотик (шкіра). Це ми ви­вчили на попередніх уроках.

Запитання до учнів

— Пригадайте, що робить кожен орган чуття.

Учитель пропонує учням намалювати предмети, які можуть не­сти інформацію для відповідних органів чуття.

— Кожен з органів чуття отримує інформацію і передає її до го­ловного мозку. Мозок «подає» команду, «що робити».

— Наприклад, ви побачили велике гарне яблуко. І відразу в роті виділяється слина, виникає бажання скуштувати яблуко. Яблуко в цьому випадку є джерелом інформації.

Інформація для запам'ятовування

Предмети, звуки, явища, що дають нам інформацію, називають джерелами інформації.

Діти наводять власні приклади джерел інформації.

Запитання до учнів

— Чи є джерелом інформації підручник?

Інформація для запам'ятовування

Усіх, хто сприймає інформацію, називають приймачами. Діти наводять власні приклади приймачів інформації.

Запитання до учнів

— Чи є приймачем інформації учень на уроці?

— Використовуючи підручник, дізнайтесь, у яких ситуаціях повсякденного життя ми стикаємось з інформацією.

Самостійне опрацювання підручника

§17.

V. УСВІДОМЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Робота з підручником

§ 17, № 1.

Додаткове завдання

Визначте джерело і приймач інформації в кожній ситуації.

1. Біля школи розташований парк. Навесні в парку чути со­лов'їні пісні. Соловей для солов'їхи - _________________ інформації, а солов'їха — _____________ звукової інформації про те, що вона може спокійно висиджувати пташенят. Діти, які повертаються зі школи, також сприймають цю інформацію, але для них ця пісня без слів.

2.На уроці вчитель розповідав дітям про великого українського поета — Тараса Григоровича Шевченка. Учитель є _________________,а діти —_______________ інформації. Вася не слухав учителя. Для нього джерелом інформації були крики із сусіднього футбольного поля. Наступного дня, коли Васю викликали до дошки, він мов­чав.

3.На ґанку сидить кішка. Ліза гладить кішку. Лізина рука є _____________ тактильної інформації, а кішка — _______________________ цієї інформації.

4.Коли Оксана прийшла зі школи, мама пригостила її смач­ним пиріжком. Пиріжок був недовго ______________ інформації, а Оксанка — ______________________ смакової інформації.

Таким чином, людина може бути і джерелом, і приймачем ін­формації. Джерело може бути одне, а приймачів багато, і навпаки. Звук, колір, світло, запах — це сигнали, які несуть інформацію.

Виконання логічних вправ

Вправа1. Вставте номер фігури із шести пронумерованих.

Учитель звертає увагу учнів на колеса, вікна і дверцята ма­шинок.

Відповідь. 4.

Вправа 2.Три мавпи їли банани. Друга з'їла 5 бананів, третя — 3. Перша і друга з'їли у 3 рази більше, ніж третя. Скільки бананів з'їла перша мавпочка?

Відповідь. Перша і друга разом з'їли 9 бананів, перша з'їла 4 ба­нани.

Вправа 3.Допоможіть поштарю прочитати адресу листа і знайти дорогу до потрібного будиночка. Стрілка вказує на початок шляху. Адреса записана у вигляді послідовності малюнків.

Відповідь. Рухатися необхідно доріжкою, яка має малюнки тра­вички, квіточки, грибочка, дерева, ялинки, тобто це третій бу­динок.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Руки в боки, в кулачок.

Розгинай — і на бочок.

По колінах вдарим нижче, нижче, нижче.

Руки вгору піднімемо вище, вище, вище.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

Практичне завдання

Учитель пропонує дітям повторити правила техніки безпеки. Практичне завдання можна запропонувати у вигляді ігрової про­грами з логічним навантаженням.

Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості Вихідне положення — сісти на стілець.

Заплющити і розплющити очі. Повторити 3 – 4 рази. Виконувати в середньому темпі.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.190.82 (0.008 с.)