УРОК № 16. ПРИСТРОЇ РІЗНІ, АЛЕ ВСІ КОРИСНІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

УРОК № 16. ПРИСТРОЇ РІЗНІ, АЛЕ ВСІ КОРИСНІПЕРЕДМОВА

Мета видання — надати допомогу вчителеві, який викладає ін­форматику в початковій школі, в підготовці та проведенні уроків з курсу «Сходинки до інформатики» в 2-му класі загальноосвітніх навчальних закладів за підручником Коршунової О. В. Сходинки до інформатики. — К. : Ґенеза, 2012.

У посібнику подані навчальні матеріали відповідно до «Програ­ми з інформатики для початкового курсу «Сходинки до інформати­ки». Календарно-тематичне планування та розробки уроків відпо­відають підручнику Коршунової О. В. Сходинки до інформатики. Курс розрахований на 35 години (1 год на тиждень). Розробки уро­ків передбачають проведення уроків у комп'ютерному кабінеті, що працює під керівництвом ОС Windows. Під час проведення уроків учні повинні мати доступ до комп'ютерів у межах санітарних норм перебування за монітором персонального комп'ютера.

Розробки уроків структуровані за схемою: цілі, зміст вивчення матеріалу, вправи для засвоєння нового матеріалу, блок завдань для розвитку логічного мислення та завдання для практичної ро­боти за комп'ютером.

Для вивчення теоретичного матеріалу пропоновано різноманіт­ні методи і форми, які перевірені на практиці. Вправи для засво­єння теоретичного матеріалу подані у формі ігрових завдань, у ви­гляді тестів і малюнків.

Блок вправ для розвитку логічного мислення передбачає само­стійну і групову роботу учнів, містить низку цікавих завдань для роз­витку уваги, спостережливості, формує вміння доводити свою думку.

Практичні завдання розраховані на 15-20 хвилин уроку, що є санітарною нормою для учнів початкової школи. Оскільки зараз є багато програм, що розраховані на розвиток розумових здібнос­тей дитини, формування навичок роботи з клавіатурою і мишею комп'ютера, формування вміння шукати і знаходити відмінності, визначати закономірності, проводити аналогію тощо, то вчитель може на свій розсуд вибирати практичні завдання і вправи.

Учитель може використовувати весь матеріал методичного по­сібника або його частину залежно від навченості учнів та їх розумо­вих здібностей. Для добре встигаючих і обдарованих дітей у мето­дичному посібнику є додаткові вправи і завдання.


 

УРОК № 16. ПРИСТРОЇ РІЗНІ, АЛЕ ВСІ КОРИСНІ

ТЕМА. ПРИСТРОЇ РІЗНІ, АЛЕ ВСІ КОРИСНІ

Цілі:

навчальна:ознайомити з пристроями, які люди використовували та використовують для передавання повідомлень; ознайомити зі спосо­бами передавання повідомлень;

розвивальна:розвивати логічне мислення; активізувати пізнавальну діяльність учнів;

виховна:виховувати дбайливе ставлення до комп'ютерної техніки.

Тип уроку:засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Угорський кросворд

Укажіть поняття, які ми вивчали на попередньому уроці.

Відповідь. Абак, машина, пристрій, книга.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Минулого уроку ми ознайомилися з історією обчис­лювальних машин. Вони обробляють і зберігають інформацію. Сьо­годні ми дізнаємось про пристрої, які можуть передавати інформа­цію на відстані. Поміркуйте, що це можуть бути за пристрої. Чи використовуєте ви їх у повсякденному житті? Чи можуть сучасні комп'ютери передавати інформацію?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Самостійне опрацювання підручника

§16.

Розповідь учителя

— Повідомлення можна передавати за допомогою кода, тобто використовуючи спеціальні знаки. Наприклад, щодня переходячи дорогу, ви дивитесь на світлофор: червоний знак світлофора озна­чає стояти, жовтий — підготуватися, а зелений — можна переходи­ти дорогу. Отже, світлофор повідомляє знаками, як поводитися на дорозі. Ребуси, які ми розв'язуємо на уроках, теж є способом коду­вання інформації (слова).

Закодувати слово можна, поставивши у відповідність до бук­ви число. Наприклад, поставивши в правильному порядку цифри, розгадайте слово.

а ф І м я р н і о ц

— Яке слово тут закодовано? Відповідь. Інформація.

V. УСВІДОМЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Робота з підручником

§ 16,1 – 2.

Додаткові завдання

Вправа1. Закінчіть речення.

Людина може передавати інформацію усно і _______________.

Відповідь. Письмово.

Сполучіть стрілкою відповідні прямокутники.

Вправа 2.Пронумеруйте носії інформації в порядку їх виник­нення.

Глиняна дошка

Папірус

Камінь

Папір

Диск

Відповідь. З, 2,1, 4, 5.

Вправа 3.Визначте зі списку найшвидший спосіб передавання інформації: потягом, літаком, пароплавом, електронною поштою, телеграфом.

Вправа 4.Виберіть зображення, які передають усну інформацію. Обведіть їх кружечками.

Вправа5. Покажіть виразом свого обличчя, що ви:

✓задоволені;

✓сумні;

✓щасливі;

✓здивовані.

Продемонструйте, що ви:

✓отримали подяку;

✓розбили мамину улюблену вазу;

✓не вивчили уроки і боїтеся, що вас викличуть до дошки.

Запропонуйте вихід із цих ситуацій.

Вправа 6.Передайте інформацію однокласникам за допомогою рухів, міміки, жестів:

✓політ пташки;

✓кошеня, яке загубилося;

✓дзвоник на урок;

✓бажання відповідати на запитання вчителя.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Навколо дерев весело підемо.

Різні листочки дружно підберемо.

Відразу вгору піднімемо,

А потім їх підкинемо,

Нехай собі летять!

Релаксація

Гімнастика для очей

Міцно заплющити очі. Порахувати до 3, розплющити очі та по­дивитися вдалечінь. Порахувати до 5. Повторити 4-5 разів.

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.Завдання за підручником: § 16.

2.Додаткове завдання

Поставте « + » або «-» у відповідних клітинках.

  Збереження Передавання
Комп'ютер + +
Телефон - +
Магнітофон    
Радіо    
Людина + +
Поштовий голуб    
Лист    

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Розповідь учителя

Учитель. Для пізнання навколишнього світу в людини є п'ять органів чуття: зір, слух, нюх, смак, дотик (шкіра). Це ми ви­вчили на попередніх уроках.

Запитання до учнів

— Пригадайте, що робить кожен орган чуття.

Учитель пропонує учням намалювати предмети, які можуть не­сти інформацію для відповідних органів чуття.

— Кожен з органів чуття отримує інформацію і передає її до го­ловного мозку. Мозок «подає» команду, «що робити».

— Наприклад, ви побачили велике гарне яблуко. І відразу в роті виділяється слина, виникає бажання скуштувати яблуко. Яблуко в цьому випадку є джерелом інформації.

Інформація для запам'ятовування

Предмети, звуки, явища, що дають нам інформацію, називають джерелами інформації.

Діти наводять власні приклади джерел інформації.

Запитання до учнів

— Чи є джерелом інформації підручник?

Інформація для запам'ятовування

Усіх, хто сприймає інформацію, називають приймачами. Діти наводять власні приклади приймачів інформації.

Запитання до учнів

— Чи є приймачем інформації учень на уроці?

— Використовуючи підручник, дізнайтесь, у яких ситуаціях повсякденного життя ми стикаємось з інформацією.

§17.

Робота з підручником

§ 17, № 1.

Додаткове завдання

Визначте джерело і приймач інформації в кожній ситуації.

1. Біля школи розташований парк. Навесні в парку чути со­лов'їні пісні. Соловей для солов'їхи - _________________ інформації, а солов'їха — _____________ звукової інформації про те, що вона може спокійно висиджувати пташенят. Діти, які повертаються зі школи, також сприймають цю інформацію, але для них ця пісня без слів.

2.На уроці вчитель розповідав дітям про великого українського поета — Тараса Григоровича Шевченка. Учитель є _________________,а діти —_______________ інформації. Вася не слухав учителя. Для нього джерелом інформації були крики із сусіднього футбольного поля. Наступного дня, коли Васю викликали до дошки, він мов­чав.

3.На ґанку сидить кішка. Ліза гладить кішку. Лізина рука є _____________ тактильної інформації, а кішка — _______________________ цієї інформації.

4.Коли Оксана прийшла зі школи, мама пригостила її смач­ним пиріжком. Пиріжок був недовго ______________ інформації, а Оксанка — ______________________ смакової інформації.

Таким чином, людина може бути і джерелом, і приймачем ін­формації. Джерело може бути одне, а приймачів багато, і навпаки. Звук, колір, світло, запах — це сигнали, які несуть інформацію.

Виконання логічних вправ

Вправа1. Вставте номер фігури із шести пронумерованих.

Учитель звертає увагу учнів на колеса, вікна і дверцята ма­шинок.

Відповідь. 4.

Вправа 2.Три мавпи їли банани. Друга з'їла 5 бананів, третя — 3. Перша і друга з'їли у 3 рази більше, ніж третя. Скільки бананів з'їла перша мавпочка?

Відповідь. Перша і друга разом з'їли 9 бананів, перша з'їла 4 ба­нани.

Вправа 3.Допоможіть поштарю прочитати адресу листа і знайти дорогу до потрібного будиночка. Стрілка вказує на початок шляху. Адреса записана у вигляді послідовності малюнків.

Відповідь. Рухатися необхідно доріжкою, яка має малюнки тра­вички, квіточки, грибочка, дерева, ялинки, тобто це третій бу­динок.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Руки в боки, в кулачок.

Розгинай — і на бочок.

По колінах вдарим нижче, нижче, нижче.

Руки вгору піднімемо вище, вище, вище.

Практичне завдання

Учитель пропонує дітям повторити правила техніки безпеки. Практичне завдання можна запропонувати у вигляді ігрової про­грами з логічним навантаженням.

Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості Вихідне положення — сісти на стілець.

Заплющити і розплющити очі. Повторити 3 – 4 рази. Виконувати в середньому темпі.

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 17, № 2.

2.Додаткове завдання

Домалюйте обличчя, яких не вистачає.


АЛГОРИТМИ ТА ВИКОНАВЦІ

УРОК № 18. СТІЙ, ГОТУЙСЬ — КОМАНДУВАТИ БУДУ!

ТЕМА. СТІЙ, ГОТУЙСЬ — КОМАНДУВАТИ БУДУ!

Цілі:

навчальна:пригадати, які бувають речення; ознайомити з поняттям ко­манди; формувати вміння складати спонукальні речення і команди;

розвивальна:розвивати алгоритмічне мислення;

виховна:виховувати інтерес до вивчення предмета і поважне ставлен­ня до однокласників.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Робота з підручником

§18, № 1.

Додаткове завдання

До чого тебе спонукають сигнали світлофора? Вставте пропуще­ні слова у речення.

Переходь вулицю в дозволених місцях за (якого?) ... сигналу світлофора. (Яке?) ... світло забороняє перехід. (Яке?) .... Попере­джає.

Запитання до учнів

— Яке речення в тексті є спонукальним?

— Як ти його розпізнав?

— Яким словом виражено спонукання?

2. Гра «На уроці фізкультури»

Учитель вибирає учня, який на мить може стати учителем фіз­культури. Його завдання — вигукувати правильно команди: щоб учні вишикувалися в шеренгу, вирівнялися в ряд, стали струнко, почали крокувати.

Учитель може поміняти завдання, зимітувавши інші ситу­ації, наприклад, призначити учня вчителем, який давати­ме такі команди: відкрити підручник, прочитати параграф, підвестись (нехай проведе фізкультхвилинку). Можна по­гратися в маму, яка спонукає сина чи дочку до якихось дій. Учитель може вибрати ситуацію на свій розсуд, використав­ши свою фантазію. Учитель має стежити, щоб команди ставилися з повагою до сво­їх однокласників.

Виконання логічних вправ

Вправа 1.Цифри від 1до 11розташуйте так, щоб сума трьох будь-яких чисел у квадратиках, сполучених однією прямою, дорів­нювала 18.

Вправа2. Нарисуйте фігуру за лініями клітинок за командами, починаючи з кружечка.

Команди: 1клітинка навкіс праворуч-угору, 2 — вгору, 1— ліво­руч, 1— навкіс ліворуч-угору, 1— навкіс праворуч-угору, 1— пра­воруч, 1— угору, 1— навкіс праворуч-угору, 1— вниз, 1— навкіс ліворуч-униз, 1— праворуч, 1— вгору, 1навкіс праворуч-угору, 1— вниз, 1— навкіс ліворуч-униз, 2 вниз, 4 праворуч, 1вгору, 1— ліворуч, 3 — вниз, 1навкіс ліворуч-униз, 1ліворуч, 1навкіс праворуч-угору, 2 ліворуч, 1навкіс ліворуч-униз, 1— ліворуч. Яка тваринка намальована?

V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Ой ходили журавлі

То великі, то малі.

Сіли собі на ріллі,

Та й співають тра-ла-лі.

Релаксація

Гімнастика для очей

У середньому темпі виконати 3-4 колові рухи очима в правий бік, стільки ж — у лівий. Розслабивши очні м'язи, подивитися вда­лечінь — на рахунок 1-6.Повторити 1-2 рази.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.Завдання за підручником: § 18, № 2.

2. Додаткове завдання

«Логічні кінцівки»

✓Якщо стіл вищий за стілець, то стілець... (нижчий від стола).

✓Якщо 10 більше за 9, то 9... {менше від 10).

✓Якщо сестра старша за брата, то брат... (менший від сестри).

✓Якщо річка глибша за струмок, то струмок... (мілкіший від річки).

✓Якщо Галинка із квартири вийшла раніше, ніж її братик, то братик вийшов... (пізніше).

✓Якщо влітку день довший, то ніч... (коротша). S Якщо права рука праворуч, то ліва... (ліворуч).

УРОК № 19. АЛГОРИТМИ

ТЕМА. АЛГОРИТМИ

Цілі:

навчальна: сформувати поняття алгоритму, вміння складати прості ал­горитми;

розвивальна: розвивати логічне та алгоритмічне мислення;

виховна: виховувати уважність.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Розповідь учителя

— Отже, у природі все розвивається за певними законами, від­бувається у заданій послідовності. Якщо змінити послідовність дій, то утвориться безлад.

У житті людини також усе виконується у певному порядку. Школярі щодня виконують домашні завдання, при цьому вони ді­ють за планом. Наприклад, під час виконання домашнього завдан­ня з української мови дії можуть бути такими:

1.Відкрити щоденник.

2. Визначити, що задано.

3. Розгорнути підручник.

4. Відшукати потрібну сторінку.

5.Відшукати потрібну вправу.

6.Розгорнути зошит...

Продовжте самостійно ланцюжок дій.

Запитання до учнів

— Чи можна виконати вправу в зошиті, не розгорнувши його?

Інформація для запам'ятовування

Алгоритм — це послідовність дій, спрямованих на розв'язання поставленої задачі.

Алгоритм складається з окремих команд-указівок виконати де­які конкретні дії. Команди алгоритму виконуються одна за одною, і на кожному кроці відомо, яка команда повинна виконуватися. Почергове виконання команд за кінцеву кількість кроків приво­дить до розв'язання задачі.

Учням пропонується навести власні приклади ланцюжка (по­слідовності) дій.

Робота з підручником

§ 19, № 1-3.

Додаткові завдання

Вправа 1. Розташуйте висловлювання у потрібному порядку (по­ставте біля дій відповідні цифри).

Алгоритм «Як нагодувати кошеня»

✓Налити молоко в блюдце кошеняти.

✓Взяти молоко з холодильника.

✓Відкрити холодильник.

✓Покликати кошеня.

✓Відкрити пакет чи банку.

Вправа2. Виконайте алгоритм:

1.Розфарбуйте першу фігурку в ланцюжку жовтим кольором.

2. Розфарбуйте другу фігурку в ланцюжку синім кольором.

3. Розфарбуйте третю фігурку в ланцюжку червоним кольором.

4. Розфарбуйте п'яту фігурку в ланцюжку чорним кольором.

5.Розфарбуйте останню фігурку в ланцюжку зеленим кольором.

6.Розфарбуйте передостанню фігурку в ланцюжку кольором за бажанням.

7. Розфарбуйте решту фігур у ланцюжку рожевим кольором.

Запитання до учнів

— Як ви вважаєте, чи у всіх дітей вийшов однаковий ланцюжок фігур? Поясніть чому.

Діти самостійно доходять висновку, що алгоритм має команду під номером 6,яка передбачає самостійний вибір кольору, а тому в дітей ланцюжки різні.

Вправа3. Запишіть літери в клітинки за алгоритмом:

1.У третій клітинці напиши Н.

2. У п'ятій напиши Ю.

3. У передостанній напиши О.

4. У четвертій напиши Ц.

5.У першій напиши Л.

6.У третій з кінця напиши Ж.

Відповідь. Ланцюжок.

Виконуючи вправи на розвиток логічного мислення, діти також складають алгоритми.

Виконання логічних вправ

Ліза, Галя і Ніна живуть у різних будинках. Перший буди­нок — високий кам'яний, другий — високий дерев'яний, третій — невисокий кам'яний. Хто в якому будинку живе, якщо Галя і Ніна живуть у високих, а Ніна і Ліза — у кам'яних?

       
   
 
 

 

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Сильний вітер до землі

Гне дерева молоді.

А вони ростуть, міцніють,

Вгору тягнуться, радіють.

Вітер віє нам в лице;

Захиталось деревце.

Вітерець все тихше, тихше,

Деревце все вище, вище!

Практичне завдання

Робота з комп'ютерною програмою, яка передбачає створення ал­горитму. Наприклад, «Навантажувач», програма «Шукачі скарбів».

Релаксація

Гімнастика для очей

Витягнути руку вперед. Подивитися на вказівний палець ви­тягнутої руки на рахунок 1-4.Потім перенести погляд удалечінь на рахунок 1-6. Повторити 4-5разів.

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.Завдання за підручником: § 19, № 4.

2. Додаткове завдання

       
 
   
 

Поставте замість знака запитання відповідну фігуру.

Відповідь. Фігура під номером 5.


ТЕМА. ВИКОНАВЦІ АЛГОРИТМІВ

Цілі:

навчальна:сформувати поняття виконавець алгоритма; формувати вміння складати алгоритми;

розвивальна:розвивати алгоритмічне мислення;

виховна:виховувати інтерес до вивчення інформатики.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Розповідь учителя

— Розглянемо приклад алгоритму — розпорядок дня школяра. Хто виконавець цього алгоритму?

Щоб скласти алгоритм, потрібно записати дії у певній послідов­ності.

Складіть алгоритм, за яким треба діяти, щоб полити вазони.

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

4.____________________________________

5.____________________________________

6. ____________________________________

7.____________________________________

Запитання до учнів

— Хто є виконавцем цього алгоритму? Спробуйте вдома пере­вірити, чи правильно ви склали алгоритм: полийте квіти за своїм алгоритмом.

Інформація для запам'ятовування

Виконавець алгоритму — це людина, тварина або пристрій, який виконує алгоритм. Для того щоб виконавець міг розв'язати задачу за заданим алгоритмом, він повинен уміти виконувати кож­ну з дій, що вказується командами алгоритму.

Виконавцями алгоритмів можуть бути людина, тварини, авто­мати, тобто ті, хто розуміє та може виконати вказівки алгоритму.

Система команд виконавця — сукупність команд, які можуть бути виконані виконавцем; кожна команда алгоритму належить до системи команд виконавця.

Робота автоматичних пристроїв ґрунтується на положенні, що найпростіші операції, на які розпадається процес розв'язання за­дачі, може виконати машина, яка спеціально створена для вико­нання окремих команд алгоритму і виконує їх у послідовності, вка­заній в алгоритмі.

Комп'ютер також є виконавцем алгоритму, оскільки працює за певним алгоритмом (програмою).

Робота з підручником

§20,№ 1-2.

Додаткові завдання

1. Виконайте перетворення «кішки» на «мишку». Простежте, вписуючи слова, як кішка перетворюється на мишку за алго­ритмом.

1) У слові «кішка» замініть літеру «і», щоб вийшла ласкава назва дитячої страви. (Кашка)

         

2) У цьому слові замініть першу літеру, щоб вийшла фігура на­стільної гри. (Шашка)

         

3) Замініть другу літеру так, щоб вийшла назва плоду ялинки чи сосни. (Шишка)

         

4) Замініть першу літеру на «м». (Мишка)

         

— Чи вдалося вам виконати завдання? Чи змінився б алгоритм, якщо в ньому поміняти порядок дій?

Для учнів із високим рівнем навчальних досягнень учитель може запропонувати додаткові вправи на перетворення слів, на­приклад: мир — мис — лис — ліс — лік — пік, рід — рік — рик — рис. Набір подібних вправ розміщено в додатку.

1. Кого з перелічених казкових героїв можна вважати виконавця­ми алгоритму?

✓Героїв казки «Рукавичка»;

✓золоту рибку з казки про золоту рибку;

✓діда з казки про золоту рибку;

✓бабу з казки про золоту рибку.

Діти наводять приклади героїв казок, які є виконавцями пев­них алгоритмів.

2. Що з переліченого можна вважати алгоритмом?

✓Опис комп'ютерної гри;

✓правила гри « Зіпсований телефон »;

✓правила написання слів з часткою « не »;

✓перелік деталей конструктора;

✓інструкцію зі складання літака з елементів конструктора;

✓правила переходу вулиці.

Розв'язуючи логічні задачі, ми також виконуємо певний алго­ритм.

Виконання логічних вправ

На столі стояли три мотрійки. У кожній з них вміщується три маленьких. Скільки всього мотрійок було?

Відповідь. 12.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Стрибу-стрибу! Скоки-скоки!

Прилетіли дві сороки.

Прискакали жабенята,

Стали у танку кружляти.

Прибігла лисонька —

Заграла на скрипочці.

Скре-ке-ке, ква-ква-кваї

Щоб спочила голова.

Релаксація

Гімнастика для очей

Швидко покліпати очима, заплющити очі та посидіти спокій­но, повільно рахуючи до 5. Повторити 4-5 разів.

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 20, № 3.

2. Додаткове завдання

На дошці різними кольорами написані слова. У синього і білого слова однакова перша літера, у білого і червоного — третя. Розфар­буйте клітинки зі словами у потрібний колір.


ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Бліцопитування

1. Що таке алгоритм?

2. Що таке команда?

3. Кого називають виконавцем алгоритму? Наведіть приклади ви­конавців алгоритму.

4.Складіть алгоритм, як ви збираєтесь до школи.

5.Складіть алгоритм приготування улюбленої страви.

Робота з підручником

§21,№ 1-2.

Додаткові завдання

Метод «Відкритий мікрофон»

Продовжте речення.

— Об'єкт «комп'ютер» складається з таких пристроїв: систем­ний блок,...

— До об'єктів живої природи належать: тварини,...

1. Запишіть ознаки (яка?) об'єкта «книга». Книга (яка?)________________________________

2.Мишко, Ігор, Борис і Вася відвідували спортивні секції. Один з хлопчиків захоплювався плаванням, другий — бігом, тре­тій — стрибками, четвертий — ковзанами. Хто і яким видом спорту захоплювався, якщо Вася не катався на ковзанах, Боря не плавав і не катався на ковзанах, а Мишко бігав?

Відповідь. Мишко — бігом, Боря — стрибками, Вася — плаван­ням, Ігор — ковзанами.

3. Вправа на увагу. Розгляньте малюнок, закрийте підручник і дайте відповіді на запитання.

— Який об'єкт намальований під цифрою 5?

— Чи має ручку портфель?

— Собачка сидить чи стоїть?

— З якого боку будинку росте ялинка?

— Скільки листочків намальовано на малюнку?

4.Складіть алгоритм миття посуду. Хто може бути виконавцем цього алгоритму?

5.Запитання по колу (логічні кінцівки) Закінчіть речення.

— Якщо дерево не білокоре, це не...

— Якщо тварина не живе у воді, це не...

— З яєць вилуплюються...

6. На уроці фізкультури хлопчики вишикувались у ряд. Микола повідомив, що він шостий зліва і справа. Скільки хлопчиків було на уроці фізкультури?

Відповідь. 11.

7.Миколиного татка звати Іван Борисович, а дідуся — Семен Пе­трович. Як по батькові маму Миколки? Підкресліть правильну відповідь: Іванівна, Борисівна, Семенівна, Петрівна.

Відповідь. Дідусь Семен Петрович — мамин тато. 9. Які з цих об'єктів складають пару? Сполучіть їх стрілками.

IV. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Встаньте, діти, посміхніться,

Землі нашій уклоніться

За щасливий день вчорашній.

Всі до сонця потягніться,

Вліво, вправо нахиліться,

Веретенцем покрутіться.

Раз присядьте, два присядьте

І за парти тихо сядьте.

Практичне завдання

Діти добре попрацювали, тому можна пограти в комп'ютерну гру. Є достатньо програм, які розвивають увагу, спостережливість (пошук предметів), смак (програми з дизайнерським наповненням), формують навички роботи на клавіатурі та з мишею.

Релаксація

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: опрацювати § 21 підручника.

2. Додаткове завдання

Які об'єкти сховалися на цих малюнках?

 

 

 
 

 
 

 

 


ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Розповідь учителя

— В інформатиці предмети називають об'єктами. Кожен об'єкт має свої властивості, якими відрізняється від інших. Наприклад, коли ми говоримо слово «дерево», ми уявляємо різні дерева: хтось яблуньку, хтось берізку, а хтось ялинку. Тому важливо знати не тільки назву об'єкта, а й властивості, які йому притаманні, середо­вище, у якому знаходиться об'єкт, а також дії, які з цим об'єктом відбуваються.

Додаткові завдання

1. Дайте відповідь, що ви знаєте про подані об'єкти.

— Яблуко (яке?)______________________________________________________________

— Суничка (яка?)_____________________________________________________________

— Соловей (який?)____________________________________________________________

— Олівці (які?)_______________________________________________________________

2. Назвіть, які дії виконує кожен об'єкт.

— Яблуко (що робить?)________________________________________________________

— Суничка (що робить?)_______________________________________________________

— Соловей (що робить?)_______________________________________________________

— Олівці (що роблять?)________________________________________________________

3. Кожен об'єкт може перебувати в якомусь середовищі. Назвіть можливе місце знаходження перелічених об'єктів.

— Яблуко (де?)_______________________________________________________________

— Суничка (де?)______________________________________________________________

— Соловей (де?)_______________________________________________________________

— Олівці (де?)_________________________________________________________________

4. Прочитайте назви об'єктів: ВОРЕДЕ, ІЛБАК, ГОІШРИК.

Такі завдання називають анаграмами (літери можна тільки пе­реставляти, дописувати і закреслювати літери не можна).

Складіть речення, використовуючи назви перелічених об'єктів.

Очікувана відповідь. Дерево, білка, горішки. Білка сидить на дере­ві і гризе горішки.

Об'єкти у вигляді малюнків часто зустрічаються в цікавих за­дачах на розвиток уваги і спостережливості.

Учитель пропонує розв'язати такі задачі.

Виконання логічних вправ

Вправа 1. На рисунку не вистачає одного об'єкта. Якого? Дори­суйте потрібний об'єкт.

Вправа 2. У якого клоуна об'єктів більше і на скільки?

       
   
 

Вправа 3. Знайдіть фігури А, В, С на рисунку праворуч і розфар­буйте їх.

 

 

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Ось до лісу ми дійшли,

Потім ми лісочком йшли

І грибочок там знайшли.

Нахилились, підняли,

У кошик поклали

І рушили далі.

Ми лісочком йшли,

Малинку знайшли.

Дотягнулися, зірвали

У кошик поклали

І рушили далі.

Ми лісочком йшли,

Пташеня знайшли.

Нахилилися, підняли,

В гніздечко поклали

І рушили далі.

Практичне завдання

Дотримуйтеся правил техніки безпеки під час роботи за комп'­ютером.

Робота з навчальною програмою.

Релаксація

Гімнастика для очей

Міцно заплющити очі. Порахувати до 3, відкрити очі та подиви­тися вдалечінь. Порахувати до 5. Повторити 4-5 разів.

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 22, № 5.

2. Додаткове завдання

Розфарбуйте малюнок. Ближче за всіх — рамка червоного ко­льору, за нею зелена, найвіддаленіша — коричнева. Червона рамка зсередини жовта, зелена — зсередини синя, а коричнева — зсере­дини жовта.


 

УРОК № 23. ЯКИЙ? ЯКА? ЯКЕ?

ТЕМА. ЯКИЙ? ЯКА? ЯКЕ?

Цілі:

навчальна: закріпити поняття об'єкта; формувати вміння визначати його властивості, вказувати значення властивостей;

розвивальна: розвивати мовлення; формувати навички самостійної роботи на комп'ютері;

виховна: виховувати зацікавленість інформатикою.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Розповідь учителя

Робота з підручником

§23, №1-3, 5.

Додаткові завдання

1. До слів підібрані їх властивості. Виберіть суттєві властивості.

✓Учень — високий, розумний, одягнений у форму, на спині но­сить ранець, відвідує школу, любить книги, багато знає, опано­вує знання, веселий.

✓Джерело — чисте, холодне, б'є з-під землі, прозоре, тамує спра­гу, знаходиться в лісі, переходить у струмочок.

✓Ваза — кришталева, красива, призначена для квітів, наповнена водою, прозора, прикрашає стіл, чиста.

✓Ромашка — польова квітка, лікарська рослина, має білі пелюст­ки і жовту серцевину, невибаглива квітка, росте біля дороги.

2. Підберіть загальну назву до перелічених об'єктів. Поясніть, чому саме так.

1) Понеділок, середа, вівторок. (Дні тижня)

2) Юра, Сашко, Ігор, Зоя, Вася, Катя. (Імена людей)

3) Сухий, мокрий, добрий, сердитий, владний, злий. (Властивості)

4) Радість, сум, здивування. (Стан)

5) Африка, Америка, Азія, Австралія. (Материки)

6) Слон, крокодил, мавпа. (Тварини)

3. Намалюйте об'єкт за описом.

— Він маленький, сіренький улітку, біленький узимку, боягуз, куцохвостий, довговухий.

— Які властивості цього об'єкта суттєві?

— Живі об'єкти можуть виконувати різні дії, а над неживими об'єктами певні дії виконують інші об'єкти. Живі об'єкти можуть рухатися і стояти на місці. У різний час вони можуть перебувати в різних місцях.

V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Хто ж там, хто вже так втомився

І ліворуч нахилився?

Треба дружно всім нам встати, (Вийти із-за парт.)

Фізкультпаузу почати.

Сонце спить, небо спить, (Очі закрити долонями)

Навіть вітер не шумить. (Присісти.)

Рано-вранці сонце встало, (Розплющити очі, встати, підвести голови, підвестися на носки, руки підвести угору, розвести в боки, підвести угору, помахати руками.)

Всіх промінням привітало.

Хмарка сонечко закрила,

Слізки срібнії зронила. (Закрити обличчя руками.)

Ми ті слізки пошукаємо,

У травичці позбираємо. (Присідання.)

Практичне завдання

Дотримуйтеся правил техніки безпеки під час роботи за комп'­ютером.

Робота з навчальною програмою з логічним навантаженням.

Релаксація

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 23, № 4.

2. Додаткове завдання

Перед вами маршрут руху мишок. Запишіть усі числа, які кож­на зустріла на своєму шляху. Спробуйте їх додати.

ХІД УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учням пропонуємо новий порядок проведення уроків. Оскільки вивчення матеріалу стосується практичних навичок роботи з гра­фічним редактором, від початку уроку учні розв'язують задачі ло­гічного спрямування, потім учитель пояснює матеріал, пов'язаний з практичним завданням. Практична робота дозволяє закріпити вивчений матеріал.

Гра «Знайди зайве»

Знайдіть зайве слово, підкресліть його. Поясніть свої мірку­вання.

✓Ромашка, конвалія, бузок, волошка;

✓змія, павук, ящірка, дуб, равлик;

✓м'яч, ковзани, гойдалка, ключка, лижі;

✓диван, ліжко, шафа, парта, зошит.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 117; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.011 с.)