ПОКАЗНИКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОКАЗНИКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУПроявляє пізнавальний інтерес до навколишнього світу і взаємин людей;

уміє адекватно поводитися в колективі, бути ввічливим, вихова­ним, приймати правильні рішення в різних життєвих ситуаціях;

· має сформовані уявлення про доброту, гуманність, чесність, справедливість як важливі якості взаємин між людьми;

· проявляє прихильність до дорослих та однолітків; уміє висловлю­вати своє ставлення; прагне позитивної оцінки довколишніх;

· здатний до особистісного контакту з дорослими;

· уміє регулювати свої емоції;

· володіє вміннями планувати, організовувати (гру, працю), прагне досягти позитивних результатів в індивідуальній і спільній діяльності;

· уміє розв'язувати проблемні ситуації;

· дотримує правил особистої гігієни, знає основні ознаки здоров'я, усвідомлює необхідність проведення профілактичних заходів;

· уміє самостійно організувати рухливу, народну, дидактичну, сюжетно-рольову гру, розподіляти ролі;

· володіє навичками основних рухів, уміє доцільно їх використову­вати в разі потреби;

· ознайомлений з правилами пожежної безпеки, вуличного руху, без­пеки в побуті, у природі та з правилами поведінки з незнайомими людьми;

· уміє спілкуватися з людьми різного віку, статі;

· знає свої права та відповідально виконує обов'язки;

· ознайомлений з предметами довкілля (житло, споруди соціального призначення, зв'язок тощо), цінує предмети, зроблені людьми;

· має уявлення про державу, її символи;

· має елементарні уявлення про історію України, її столицю, місто (село), в якому проживає;

· ознайомлена з культурою свого народу та Західного регіону зокре­ма (народні ігри, іграшки, ремесла, календарно-обрядові свята, звичаї та обряди, народний одяг, українська оселя);

· має сформований інтерес до історії свого краю;

· знає імена рідних, поважає родину, родинні обереги, складає ро­динне дерево;

· знає характерні ознаки об'єктів природи (сонце, вода, повітря, ґрунт, пісок, глина) загалом та у Західному регіоні зокрема;

ü знає назви свійських і диких тварин, птахів, кущів, лікарських рослин, грибів, квітів, городніх рослин, садових рослин, комах, земно­водних свого регіону;

ü доглядає за квітами та мешканцями куточка природи;

ü володіє трудовими вміннями та навичками, проявляє працьови­тість, бережне ставлення до результатів праці;

ü усвідомлює, що стан здоров'я залежить від чистоти повітря, ґрун­ту, води;

ü знає, що люди вивчають космос;

ü має розвинені навички самообслуговування, господарсько-побутової праці, праці в природі; вміє виготовляти прості вироби з папе­ру, тканини, природного матеріалу;

· чітко й правильно вимовляє звуки рідної мови;

· має розвинене граматично-правильне та зв'язне мовлення (складає розповіді та переказує тексти);

· володіє мовленнєвим етикетом;

· має розвинену дрібну моторику (вміння володіти олівцем, ручкою, ножицями);

· знає жанри художніх творів, передає зміст українських народних казок, уміє характеризувати персонажів твору;

· має уявлення про основні одиниці мовлення (звук, слово, речення);

· уміє лічити в межах 10, робити нескладні усні обчислення, розв'язувати арифметичні задачі;

· встановлює закономірності, причинно-наслідкові зв'язки;

· уміє спостерігати, обстежувати, аналізувати, виокремлювати го­ловне і другорядне, порівнювати і запам'ятовувати;

· уміє здійснювати найпростіші форми контролю власної діяльності, перевіряти зроблене, виправляти помилки;

· здійснює серіацію за величиною, довжиною, масою, об'ємом, орієнтується у просторі та часі;

· має розвинену інтелектуальну активність (уміння перетворити на­вчальне завдання на самостійну мету діяльності);

· має розвинене абстрактно-логічне мислення (здатність розуміти символи і, формулюючи запитання, самостійно розмірковувати, знаходи­ти причини явищ, робити прості висновки);

· намагається економно використовувати електроенергію, воду, за­лишки продуктів харчування, вміє виокремлювати першочергові потреби сім'ї;

· уміє виокремлювати суттєві явища навколишнього середовища, порівнювати їх, бачити їх подібність і відмінність;

· малює, ліпить, аплікує, використовуючи нетрадиційні техніки зо­браження предметів;

· уміє розрізняти музичні твори, танцювати, відтворюючи в рухах ритмічний малюнок; співати виразно, без напруження; грати на дитячих музичних інструментах;

· виготовляє власноруч і з допомогою дорослого конструкції, будівлі, саморобки, використовує їх для реалізації ігрових задумів;

· уміє застосовувати творчий досвід у повсякденній діяльності, досліджувати, продукувати ідеї;

· бере участь в іграх-драматизаціях, іграх-інсценуваннях, театра­лізованих іграх, передаючи образ за допомогою засобів зовнішньої виразності та пантоміми, вносить творчі фрагменти в театралізацію;

· самостійно організовує і здійснює театралізовано-ігрову діяль­ність.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК МУЗИЧНОГО РЕПЕРТУАРУ

Слухання

"Пісня про осінь", на вибір муз. керівника; "Ой, є в лісі калина", укр. нар. пісня в обробці Д. Ревуцького; "Дитяча полька", муз. М. Глінки; "Вихід із хлібом і сіллю", муз. С. Гулака-Артемовського; "Клоуни", муз. Д. Кабалевського; "Щедрик", укр. нар. щедрівка, муз. М. Леонтовича; "Хвороба ляльки", муз. П. Чайковського; "Нова лялька", муз. П. Чай- ковського; "Колискова", на вибір; "Котику сіренький", укр. нар. пісня; Гімн "Ще не вмерла України", муз. М. Вербицького; "Христос воскрес", укр. нар. мелодія; "Веснянка", муз. В. Уманця; "Українська мелодія", муз. І. Берковича; "Труба і барабан", муз. Д. Кабалевського; "Скрипка чарівниця", сл. і муз. В. Дікшина.

Співи, розпівки

"Іди, іди дощику", муз. Я. Степового; "Танцювала риба з раком", муз. Я. Степового; "Дрібушечки", муз. Я. Степового; "Щедрик-ведрик", укр. нар. пісня в обр. Я. Степового; "Ми любимо свій край", муз. А. Філіпенка; "Пісенька Лисички", муз. М. Лисенка; "Під Новий рік", муз. Н. Осокіної; "Зимонька", муз. А. Філіпенка; "Ой хто, хто Миколая любить", укр. нар. мелодія; "Зацвіла в долині", муз. А. Філіпенка, сл. Т. Шевченка; "Для рідної, для мами", муз. І. Кишка; "Тече вода" муз. А. Філіпенка, сл. Т. Шевченка; "Гуси", муз. А. Філіпенка; "Веселий хоровод", муз. І. Кишка; "Голубко моя", муз. І. Шевчук; "Пісня про Новорічне свято", муз. А. Філіпенка; щедрівка "Ой, соколе", сл. народні, муз. Ф. Колесси; Щедрівка "Ой, чи є, чи нема, пан господар вдома"; колядки: "Во Вифлиемі нині новина", "Возвеселімся всі разом нині"; "Українська мова", муз. Ю. Михайленко, сл. Ю. Косицької; "Козачата", муз. М. Ведмедері, сл. О. Яворської; "Добрий день, матусю Україно", муз. і сл. Н. Рубальської; "Прощання з дитячим садком", муз. і сл. Н. Рубальської; "По дорозі жук- жук", укр. нар. пісня; "Щедрий вечір, добрий вечір", укр. нар. мелодія; "Ку-ку, ку-ку, чути в ліску" (гаївка), муз. Ф. Колесси; "Ой, зацвіли фіалочки" (гаївка), муз. Ф. Колесси; "Гопа-гопа", сл. В. Щурата, муз.Вахнянина; "Танцювала риба з раком", сл. В. Щурата, муз. В. Вах- нянина; "Щедрівочка щедрувала", укр. нар. мелодія; "Чабанець", сл.Жупанина, муз. нар.; "Пташина", сл. і муз. В. Дікшина; "Обжинкова", сл. народні, муз. Ф. Колесси.

Музично-ритмічні рухи та вправи під мелодії:

"Звуження та розширення кола", муз. Ф. Шуберта; "Дрібний крок", рос. нар. мелодія; "Колупалочка", укр. нар. мелодія; "Крок з підскоком", муз. В. Косенка; "Викидання ніг", укр. нар. мелодія; "Галоп", муз. Ф. Шуберта; "Передача хустинки", муз. Т. Ломової; "Утворення малень­ких кіл", муз. Т. Шутенка; "Перемінний крок", укр. нар. мелодія; вправи до українського танку; елементи сучасних танців.

Танці

"Танцювати починаймо", муз. І. Кишка; "Пружинка", муз. С. Шнай- дера; "Новорічний хоровод", муз. А. Філіпенка; "Танець ялинок і сніжинок", муз. І. Кишка; "Український танець", укр. нар. мелодія; "Веснянка", муз. І. Кишка; "Танець із віночками", укр. нар. мелодія; "Повітряні кульки", муз. В. Золотарьова, Е. Хорчинського; "Танець хлопців-козачків", укр. нар. музика; "Український танець трійками", укр. нар. мелодія в обр. В. Ступницького; "Танець із бубнами", укр. нар. музика в обр. В. Вериківського; "Танець із притулами", укр. нар. мелодія в обр. М. Метлова; "Топчу ряску", сл. і муз. народні; "Танець із писанками", укр. нар. мелодія; "Українська полька", укр. нар. мелодія.

Ігри

"Оркестр", укр. нар. мелодія; "Василю, здогадайся, яка у нас робота", муз. В. Верховинця; "Діти, котик і мишка", муз. М. Шнайдермана; "Галя по садочку ходила", укр. нар. пісня; "Відгадай, кого нема", муз. Ф. Шу- берта; "Не пустимо", укр. нар. мелодія; "Нумо, любі діти", муз. В. Верхо­винця; "Голубочки", укр. нар. пісня в обр. А. Назаренка; "Гра в сніжки", муз. І. Кишка; "Пішли діти в поле", укр. нар. гра; "Журавель", укр. нар. гра; "Яструб і курчата", укр. нар. гра; "Шевчик", укр. нар. гра; "Жучок", муз. О. Суховерської; "Огірочки" (гаївка), муз. Ф. Колесси; "А ми просо сіяли", укр. нар. гра; "Чий буде вінок", укр. нар. гра; "Ой, на Івана, та й на Купала", укр. нар. мелодія; "Ой, єсть в лісі калина", укр. нар. мелодія; "Коло Бугу", муз. Ф. Колесси; "Барвінок", муз. О. Суховерської; "Сінокоси", муз. В. Кудрик; творчість дітей під музику.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 210; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.011 с.)