РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОКВікові можливості дитини

На шостому році життя продовжують відбуватися зміни у фізичному, психічному та соціальному розвиткові дошкільника. Упродовж цього пе­ріоду маса його тіла збільшується щомісяця на 200 г, а зріст - на 0,5 см. Зростає роль кори головного мозку в регуляції поведінки дитини, вдо­сконалюються процеси вищої нервової діяльності, зростає рухливість дитини. Хребетний стовп дитини п'яти років чутливий до деформувальних дій. Скелетна мускулатура характеризується слабким розвитком су­хожиль, м'язів, зв'язок. При зайвій масі тіла, а також за несприятли­вих умов (наприклад, часте піднімання важких речей) постава дитини порушується.

У дітей шостого року життя процес формування стопи ще не заверше­ний. У зв'язку з цим треба запобігати появі у дітей плоскостопості, при­чиною якої може бути взуття більшого, ніж потрібно, розміру, надмірна маса тіла, перенесені захворювання. Вихователеві варто прислухатися до скарг дітей на стомленість і біль у ногах під час ходьби й стояння.

До п'яти років у дитини добре розвинені великі м'язи тулуба й кінцівок, але, як і раніше, кволими залишаються дрібні м'язи, особли­во рук. Тому діти відносно легко засвоюють завдання з ходьби, бігу, стрибків, але певні труднощі виникають під час виконання вправ, пов'язаних із роботою дрібних м'язів.

М'язова система розвивається інтенсивно, але нерівномірно — дрібні м'язи відстають у розвитку. Внаслідок великої рухливості діти цього віку витрачають багато енергії, через що швидко втомлюються, особливо коли виконують одноманітну роботу.

У п'ятирічних дітей інтенсивно формується серцево-судинна систе­ма, але цей процес упродовж усього дошкільного віку не завершується. У перші роки життя пульс дитини нестійкий і не завжди ритмічний. Се­редня його частота до шести років становить 92-95 ударів за хвилину.

Життєва ємність легенів у п'ятирічних дітей у середньому становить 1100-1200 см3, але вона залежить від багатьох чинників: довжини тіла, типу дихання тощо. Кількість циклів дихання за хвилину в середньому становить 25, а максимальна вентиляція легенів — приблизно 42 дм3 за хвилину. Під час виконання гімнастичних вправ вона збільшується у 2-7 разів, а в момент бігу - ще більше.

Упродовж шостого року життя завершується формування та окосте­ніння скелета; збільшується довжина рук і ніг, зростають їх силові по­казники, формується постава.

Спостерігається статева диференціація у виборі рухів: хлопчики віддають перевагу швидкісно-силовим вправам (стрибкам, метанню, бі­гу), а дівчата - вправам, що вимагають координації рухів, чіткості вико­нання (вправам на рівновагу, стрибкам на скакалці, "класикам"). Проте силові показники дітей обох статей можуть бути рівними.

У п'ятирічному віці встановлюється властива дорослій людині коорди­нація рухів різних м'язових груп. Діти починають розуміти залежність ре­зультату від якості виконання структурних елементів руху. За рахунок роз­витку фізичних здібностей у рухах з'являється легкість та узгодженість.

Освітні завдання

· Удосконалювати навички особистої гігієни, культурно-гігієнічні навички та навички самообслуговування. Забезпечити чітке вико­нання розпорядку дня.

· Вправляти дітей у різних видах рухів, добиватися усвідомленого засвоєння і чіткого виконання їх.

· Зміцнювати й загартовувати організм дитини, формувати пра­вильну поставу.

· Сприяти розвиткові фізичних якостей.

Фізкультурно-оздоровчі заходи

Виховувати у дітей звичку до щоденного виконання ранкової гім­настики та гігієнічної гімнастики після денного сну (тривалість 8-12 хв). Звертати особливу увагу на формування постави, зміцнення стопи. Сте­жити за правильністю дихання дітей.

Загальна тривалість занять із фізкультури - 30-35 хв. Проводити за­няття в легкому натуральному одязі. Двічі на тиждень проводити заняття фізичними вправами під час прогулянки, двічі на тиждень - у залі (на повітрі), за розкладом один раз - дитячий туризм (до 30-35 хв в одну сторону), з активним відпочинком між переходами (виконання основних рухів і проведення рухливих ігор) - за сприятливих погодніх умов.

Раз на місяць проводити День здоров'я, двічі-тричі на місяць - фіз­культурні розваги тривалістю 35-40 хв.

Привчати гратися в природних умовах з використанням особливостей погоди в різні пори року; застосовувати набуті рухові навички в різних ситуаціях, долати різноманітні природні перешкоди.

Проводити на заняттях, які потребують зосередження уваги і тривалого перебування в одноманітній позі, фізкультурну хвилинку на 10-12 хвилині заняття. Організовувати між малорухомими заняттями фізкультурні паузи (динамічні перерви) тривалістю 5-10 хв.

Гартувальні процедури

Продовжувати здійснювати комплекс загартовувальних заходів. У при­міщенні групової кімнати систематичним провітрюванням підтримувати температуру +19-20 С Забезпечити щоденне достатнє перебування дітей на повітрі та ВІДПОВІДНІСТЬ їхнього одягу погоді.

Під час проведення загартування здійснювати індивідуальний підхід до дітей, враховувати стан їхнього здоров'я, ступінь звикання до впливу загартовувальних заходів.

Продовжувати проводити водні процедури: обливання ніг водою кон­трастних температур. Під час обливання всього тіла у весняно-літній період початкова температура води - +34-35 °С, кінцева - +22-24 °С. У літній період продовжувати купання дітей у відкритих водоймах, ба­сейнах. Тривалість купання збільшити до 10-12 хв.

Здійснювати точковий масаж стопи ніг з допомогою ходьби босоніж (пісок, камінці, килимки з гумовими шипами, паличками тощо).

Рухові навички та вміння

Вчити виконувати вправи з різних вихідних положень (стоячи, сидя­чи, лежачи) з використанням обручів, палиць, скакалок, м'ячів та інших

предметів.

Вправи для рук і плечового пояса. Закріплювати вміння набувати різних вихідних положень: руки перед грудьми, руки до плечей (лікті опущені, лікті в сторони); з першого положення розводити руки в сто­рони, випрямляти вперед, розгинаючи в ліктях; з другого - піднімати руки, розводити в сторони долонями вгору; з положення "руки за голо­ву" розводити руки в сторони, піднімати вгору. Вчити піднімати руки вперед - угору зі зчепленими в "замок" пальцями (кисті повертати все­редину тильним боком); обидві руки вгору - назад по черзі й одночасно. Формувати вміння піднімати й опускати кисті, стискати й розтискати пальці.

Вправи для ніг. Вчити переступати на місці, не відриваючи носочків від опори. Вчити присідати кілька разів підряд, з кожним разом нижче, піднімати пряму ногу вперед махом; робити випад уперед, у сторону, три­маючи руки на поясі, виконуючи руками рухи вперед, у сторону, вгору; захоплювати предмети пальцями ніг, трохи піднімати і опускати, пере­кладати або пересувати їх з місця на місце; переступати приставними кро­ками в сторону на п'ятках, спираючись носками ніг на палицю, канат.

Вправи для тулуба. Вчити, притиснувшись спиною до гімнастичної стінки, взятися руками за рейку (на рівні стегон), по черзі піднімати зігнуті та прямі ноги; стоячи обличчям до гімнастичної стінки, взяти­ся руками за рейку на рівні пояса, нахилитися уперед, вигинаючись. Формувати вміння повертатися, розводячи руки в сторони, з положення перед грудьми, за голову; нахилятися уперед, намагаючись торкнутися до підлоги долонями, піднімати за спиною зчеплені руки; тримаючи руки вгорі, нахилятися в сторони; прийняти упор присівши, перехо­дити в упор присівши на одній нозі, відводячи другу в сторону; стоячи на колінах, сідати на підлогу праворуч і ліворуч від колін; лежачи на спині, схрещувати ноги; підтягувати голову, ноги до грудей - групуватися; лежачи на животі, впиратися руками, випрямляти їх, трохи піднімаючи голову та плечі; підтягуватися на руках по гімнастичній лаві.

Танцювальні вправи. Закріплювати вміння починати та закінчувати рухи відповідно до музичної фрази; виконувати приставні кроки з присіданням, крок галопу; змінювати характер рухів на швидкий, по­жвавлений, точно виконувати ритмічний малюнок; чергувати простий і дрібний кроки, виконувати перешикування в колі; розходитися та сходи­тися парами; творчо застосовувати знайомі танцювальні дії.

Шикування та перешикування. Вчити самостійно шикуватися в колону, шеренгу по одному, парами, в коло, перешиковуватися з однієї колони у дві, три, чотири через центр двійками, трійками, четвірками; повертатися праворуч і ліворуч; рівнятися в колону, шеренгу, по лінії, по носках. Вчити вмінню розмикатися у колоні на витягнуті руки вперед у шерензі, колі - на витягнуті руки в сторони.

Ходьба. Закріплювати ходьбу на зовнішній і внутрішній сторонах стоп: напівприсідаючи, схрещеним кроком, спиною вперед, із предметом у руках (гімнастична палиця на плечах, перед грудьми тощо), приставним кроком уперед, в сторони, назад, змінюючи положення рук (угору, вперед, у сторони тощо), з плесканням у долоні; ходити у колоні по одному та па­рами, зі зміною темпу; ходити із заплющеними очима (3-4 м); переступаю­чи через предмети, поставлені на підлогу на відстані 35—40 см.

Біг. Закріплювати біг на носочках, піднімаючи коліна; короткими й ши­рокими кроками, із закиданням гомілки назад; із подоланням перешкод - оббігати предмети (кубики, м'ячі тощо); бігати у колоні по одному і парами, перешиковуватися за певним сигналом (з бігу врозтіч у колону по одному): бігати "змійкою" між розставленими на підлозі предметами в одну лінію, не торкаючись їх; бігати наввипередки (20-25 м), з ловінням і вивертанням; котити обруч по прямій під час бігу. Вчити пробігати повільно до 500 м по пересіченій місцевості, швидко - на відстань 10 м (3-4 рази з перервами); виконувати "човниковий" біг 4-9 м на швидкість із переносом предметів; бігати у середньому темпі 30-35 с; у повільному темпі - до 2 хв.

Стрибки. Вчити стрибати, стоячи на місці (ноги навхрест, нарізно, одна нога вперед, друга назад; підстрибувати на обох ногах, намагаючись доторкнутися до предмета, підвішеного на 15-20 см вище піднятої руки дитини, поперемінно на лівій і правій нозі, з поворотом кругом в поєднанні з різними положеннями та рухами рук і ніг. Вчити стрибати у висоту з розбігу 3-5 м з глибоким присіданням; зістрибувати з висоти 25-30; 35-40 см у зазначене місце, яке розташоване на відстані 50 см від місця відштовхування; перестрибувати на обох ногах 5-6 предметів (ви­сота 15-20 см) через лінії; стрибати на одній нозі, просуваючись вперед; стрибати у довжину з місця (відстань 85-100 см) у висоту (35-40 см) із розбігу 6-8 м; стрибати у довжину (на 140-160 см) із розбігу 8 м.

Вчити застрибувати на предмети: куб, колоду, пеньок (висота 20 см) з місця і з розбігу.

Вчити вмінню стрибати у глибину (куб, колода, пеньок висота 35-40 см) у визначене місце; через довгу та коротку скакалку впродовж 1-1,5 хв, обертаючи її вперед і назад на обох ногах та по черзі - на правій і лівій.

Кидання, ловіння, метання. Вчити вмінню підкидати м'яч угору і ловити його руками; ударяти м'ячем об підлогу, землю не менше 10 разів підряд; кидати м'яч один одному обома руками від грудей, з-за голови, знизу; з відскоком від підлоги, ловити його з різних вихідних положень (сидячи, стоячи); кидати м'яч від грудей, знизу та з-за голови обома ру­ками у кільце, яке прикріплене на відстані 2,2 м від підлоги (землі); відбивати м'яч об землю долонею на місці та в русі.

Вчити метати м'яч, торбинку з піском (маса 200 г) правою та лівою ру­кою у вертикальну й горизонтальну ціль з відстані 3,5-4 м, на дальність не менше як 5,5-9,5 м (у кінці року).

Формування вміння накидати кільця на стержень кільцекиду (відстань 2-2,5; 3-3,5 м).

Повзання, лазіння. Вчити повзати по-пластунськи, з опорою на передпліччя і коліна, штовхаючи перед собою кистями рук по лаві, колоді, похилій дошці; сидячи на колоді, лаві, пересуваючись вперед за допомогою рук і ніг; повзати на грудях і животі по лаві, рухаючи кінцівками поперемінно; чергувати поввання з іншими видами рухів (ходьбою, бігом, переступанням тощо). Вчити лазінню по похилій драбині в упорі стоячи; перелізати з похилої дошки (заввишки 40 см) на гімнастичну стінку; перелізати через лаву, колоду; підлізати під дугу, мотузку, палицю, які розміщені на висоті 40-50 см; лазити по гімнастичній стінці, перелізати приставним кроком з одного прольоту стінки на інший; пролізати в обруч грудьми вперед і боком; лазити по канату довільним способом.

Рівновага. Вчити ходьбі по дошці, гімнастичній лаві (завширш­ки 20-25 см, заввишки 30-35 см), по колоді (діаметром 20 см) пря­мо, правим і лівим приставним кроком, боком, тримаючи у витягнутих руках палицю, м'яч, переступаючи через палицю, мотузок (заввишки 25-30 см). Вчити ходьбі та бігу по дошці, покладеній похило (завширш­ки 15-20 см, кут нахилу 15-20°); ходити по рейці, гімнастичній лаві, мотузці (завдовжки 8-10 м), покладеній на підлогу прямо, по колу, зиґзаґоподібно, з торбинкою або медицинболом (маса 500 г) на голові; стоячи на гімнастичній лаві (колоді): підніматися на носочки, поверта­тися навколо себе; вмінню стояти на одній нозі (друга відведена назад, руки в сторони); після бігу, стрибків присідати на носочках, руки у сторони, вгору, на поясі, робити "ластівку". Закріплювати вміння круж­ляти парами, тримаючись за руки.

Рухливі ігри

Ігри з ходьбою, бігом, рівновагою: "Птахи і зозуля"; "Гуси-лебеді"; "Ми веселі діти"; "Чия ланка швидше збереться"; "Зроби фігуру"; "Каруселі"; "Хто перший"; "Пастка"; "Квач"; "Карасі і щука"; "Хитра лисиця"; "Шпаки"; "Рукавичка"; "Хлібчик".

Ігри з повзанням і лазінням: "Ведмідь і бджоли"; "Хто швидше до прапорця"; "Курочка та горошинки".

Ігри з киданням та ловінням предметів: "Мисливці і зайці"; "Влуч­но цілься"; "Серсо"; "Підкинь і злови"; "Не давай м'яч"; "Кільцекид".

Ігри спортивного характеру

Бадмінтон. Учити правильно тримати ракетку; підбивати волан уго­ру лицевою і тильною частинами ракетки (до 10-15 разів). Вчити вмінню виконувати удари ракеткою знизу, збоку, спрямовуючи волан у певну сторону; уникати перехрещення ніг під час переміщення в лівий або пра­вий бік.

Городки. Вчити кидати биту збоку плечовим та ліктьовим способом, приймати правильне вихідне положення. Знати 3-4 фігури; вибивати го­родки з кону (6 м) і напівкону (3 м).

Баскетбол. Вчити пересуватися по майданчику приставним кроком лівим та правим боком, спиною вперед у різному темпі; передавати м'яч партнерові обома руками від грудей, однією рукою від плеча; ловити м'яч, який летить на різній висоті; вести м'яч правою та лівою рукою з відскоком від землі (підлоги); кидати м'яч у кошик обома руками від грудей, з-за голови та однією рукою від плеча; грати у баскетбол за спро­щеними правилами.

Футбол. Вчити виконувати удари по м'ячу з місця та розбігу; вести м'яч правою та лівою ногою; зупинити м'яч, який котиться, підошвою або внутрішньою стороною стопи, відбивати його у зворотному напрямку, обводити м'яч навколо предметів, "змійкою", вести м'яч 5-8 м; ударяти м'ячем об стійку кілька разів підряд; передавати м'яч ногою один одному в парах (відстань 3-4 м); влучати м'ячем у предмети (булава, кеглі), за­бивати м'яч у ворота; грати в футбол за спрощеними правилами.

Ігрові вправи: "Влучи у ворота", "Влучи в кеглю", "Проведи м'яч", "М'яч у стінку", "Точний пас", "Гол у ворота".

Хокей. Вчити прокочувати маленький м'яч (шайбу) ключкою один одному в парах у заданому напрямку, забивати його у ворота; вести шай­бу ключкою; грати у хокей м'ячем на траві (у теплий період року) та шайбою без ковзанів (узимку) за спрощеними правилами.

Ігрові вправи: "Забий шайбу у ворота", "Збий городок", "Естафета з м'ячем (шайбою)". Вправи спортивного характеру

Катання на санках. Закріплювати вміння кататися з гірки по одно­му, по двоє; катати на рівному місці один одного. Вчити гальмувати під час руху опусканням п'ят і натягуючи мотузку; відхиленням тулуба на­зад. Загальна тривалість катання - 45-60 хв.

Катання на велосипеді. Навчати кататися на двоколісному вело­сипеді по прямій, по колу зі зміною темпу, по рівній доріжці, виконувати повороти праворуч, ліворуч.

Катання на самокатах, спортролерах. Вчити кататися на само­катах і спортролерах на правій і лівій нозі, по прямій, по колу, з поворо­тами, зупинятися у зазначеному місці за сигналом; дотримуючи правил вуличного руху та інтервалу.

Плавання. Закріплювати вміння ходити та бігати по дну басейна, допомагаючи гребковими рухами рук, як під час плавання "брасом"; ви­стрибувати, відштовхуючись долонями від води якомога вище, та падати у воду; занурюватися з головою, затримуючи дихання, відкриваючи очі, збирати предмети, які знаходяться на дні басейну.

Вчити чергувати повний вдих над поверхнею води з інтенсивним ви­дихом у воду (8-10 разів); виконувати видих у воду під час ковзання на грудях. Виконувати вправи: "Поплавок", "Медуза"; ковзати самостійно на грудях з дошкою в руках та на спині.

Вправи для оволодіння плаванням способом "брас"

Спираючись руками об дно на мілкому місці або тримаючись за по­ручень басейну, лягти на груди, підняти тулуб і ноги до поверхні води, зробити вдих і опустити обличчя у воду, затримуючи дихання і лічачи до 5. У цьому самому положенні чергувати вдих із видихом у воду; вико­нувати рухи ногами як під час плавання "брасом", поєднуючи їх із види­хом у воду. Плавання "брасом" за допомогою рухів руками у поєднанні з диханням. Вдих - на початку гребка. Закінчуючи гребок, видих у воду. Вдих швидкий, видих - повільний, очі відкриті.

Ігри у воді: "Фонтан", "Море хвилюється", "Потяг у тунелі", "Сом у сітці", "Гойдалка", "Рибалки".

Заняття з плавання проводити двічі на тиждень у підгрупах по 10-12 ді­тей, тривалістю до 30-40 хв.

Показники компетентності дитини:

· знає правила безпечного загартування організму повітрям, водою та сонцем;

· виконує правила особистої гігієни, усвідомлює доконечність до­тримання режиму харчування, активної діяльності та відпочинку, знає основні ознаки здоров'я;

· володіє навичками основних рухів, уміє доцільно їх використову­вати в разі потреби; отримує фізичне та естетичне задоволення від чіткого виконання рухових дій;

· прагне до легкості в ходьбі й бігові, під час бігу енергійно від­штовхується від опори, збільшує довжину кроку, бігає з різною швид­кістю, поєднує біг із подоланням перешкод;

· стрибає у висоту та довжину з розбігу, правильно розбігається;

· уміє підкидати та ловити м'яч однією рукою, відбиває м'яч від підлоги, стіни, поєднує мах з енергійним кидком предмета;

· лазить по гімнастичній стінці (драбині) різними способами, ово­лодіває лазінням по канату довільним способом; успішно пролізає в об­руч прямо, лівим та правим боком, підлізає під дугу, перелазить через лаву (колоду) довільним способом;

· уміє кататися на велосипеді, плаває довільним способом, знає спрощені правила ігор спортивного характеру (бадмінтон, городки, фут­бол, хокей, баскетбол).

 

ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я

Вікові можливості дитини

Дитина старшого дошкільного віку правильно називає частини свого тіла й органи чуття. Дотримує правил особистої гігієни та культури спо­живання їжі. Знає основні чинники здоров'я: настрій, довкілля, природа, погода, сезонність, харчування, побут. У дитини сформовані знання про хвору і здорову людину, можливі причини захворювань. Дитина може до­помогти дорослим у разі їх хвороби (дати термометр, зробити компрес, ви­кликати швидку допомогу). У дошкільника сформовано уявлення про по­требу використання сезонного одягу. Діти знають оздоровчу спрямованість побуту українського народу; про те, що негативні емоції впливають на здоров'я людини. Дошкільник усвідомлює, що рухова активність, вико­нання гартувальних процедур, дотримання правил особистої гігієни та вживання здорової їжі впливають на збереження здоров'я.

 

Освітні завдання

· Розширювати уявлення дітей про призначення і дію органів та си­стем організму людини й умови їх нормального функціонування.

· Закріплювати поняття про способи зміцнення здоров'я.

· Продовжувати вчити дотримувати правил особистої гігієни та культури споживання їжі.

· Вчити адекватно реагувати на різні життєві ситуації, стримувати негативні емоції.

· Закріплювати знання про оздоровчі властивості української національної обрядової їжі та оздоровчу спрямованість побуту українського народу. фізичне здоров'я.

· Ознайомлювати дітей із головними чинниками здоров'я людини, що поліпшують (або погіршують) його: настрій, довкілля, природа, погода, сезонність, побут.

· Давати знання про складові здорового способу життя та їх значення для здоров'я: корисність праці, рухів, здорового харчування, злагоди в родині, небезпека від тютюнопаління та алкоголю.

· Поглиблювати знання про можливі причини захворювань: люди­на легко одягається взимку, п'є занадто холодну воду, не миє рук, не дотримує правил безпечної поведінки.

· Розповідати дітям про небезпеку, яка може загрожувати людині: пе­реохолодження, перегрів організму, травми, харчові отруєння. Формува­ти ціннісне ставлення до свого життя і здоров'я.

· Давати поняття про те, що людина швидше одужує, коли лікується за порадами лікарів, п'є настої з трав, робить належні процедури (при­кладання гірчичників, промивання горла, компреси); у цьому їй допо­магають рідні.

· Формувати у дітей практичні вміння та навички допомоги дорослим: викликати "швидку допомогу", напоїти відваром із трав, дати термометр, води, допомогти зробити компрес тощо.

· Виховувати бажання бути турботливим, співчутливим до людей, осо­бливо до хворих, немічних.

· Розширювати, уточнювати й систематизувати прості уявлення та елементарні знання дітей про їхнє тіло: його частини, функції різних органів, системи організму та їх вплив на фізичне і психічне здоров'я. Доповнювати знання дітей про очі (як ми бачимо), вуха (як ми чуємо), органи руху (руки, ноги, хребет), рот і ротову порожнину, серце. Форму­вати нові знання про кістки, м'язи, суглоби. Давати уявлення про їх роль для розвитку та росту тіла, формування та зміцнення фізичного здоров'я. Вчити пов'язувати ці знання зі своєю руховою діяльністю.

 

Гігієнічні навички

Продовжувати формувати культурно-гігієнічні навички щодо догляду за тілом та окремими його частинами: обличчям, руками, ногами, волос­сям, нігтями, вухами, ротовою порожниною, органами виділення.

Виробляти навички щоденного чищення зубів, промивання рота після споживання їжі.

Формувати усвідомлення важливості дбайливого ставлення до свого тіла.

Поглиблювати знання дітей про предмети особистої гігієни (зубна щітка, гребінець, носовичок, рушник), їх використання та утримання в чистоті. Вчити дотримувати гігієни тіла, одягу, взуття, білизни. При­вчати хлопчиків і дівчаток до гігієни статевих органів. Розвивати само­контроль під час виконання правил і навичок особистої гігієни. Розпорядок дня

Домагатися розуміння дітьми важливості для здоров'я дотримання режиму сну, ігор, праці, харчування.

Харчування

Ознайомлювати з поняттям "культура споживання їжі", виробляти вміння правильно користуватися столовими приборами.

Пояснювати залежність стану здоров'я від продуктів харчування, ко­ристь овочів і фруктів для організму.

Рухова активність

Розвивати фізичні якості: швидкість, спритність, загальну витри­валість, силу, гнучкість, рівновагу тощо. Домагатися усвідомлення важливості для організму якісного виконання фізичних вправ.

Профілактичні заходи

Привчати самостійно виконувати вправи ранкової гімнастики, гарту­вальні процедури, виробляти стійку звичку та потребу щодо цього. Допо­магати оволодівати елементарними навичками точкового масажу.

Формувати поняття про вплив санітарного стану приміщення на здоров'я (пил, бруд, несвіже повітря, сміття, відсутність зелені сприяють розмноженню мікробів, які викликають різноманітні захворювання). Вчити брати посильну участь у профілактиці захворювань (прибирання приміщень, іграшок, території ДНЗ).

Емоційний комфорт

Вчити адекватно реагувати на різні життєві ситуації, стримувати негативні емоції, які впливають на психічний розвиток, нервову систему. Сприяти прояву почуття щирості, приязності, співчуття.

Закріплювати уявлення про дружні стосунки, взаємоповагу між дітьми як основу духовного здоров'я.

Давати знання про поведінку дітей у дитсадку, на вулиці, в лікарні, крамниці, транспорті. Формувати переконання, що гарна поведінка забезпечує радісне життя, формує соціальне здоров'я.

Вчити під час ігор дотримувати способів рольової поведінки, норм та етикету спілкування; розуміти, що у грі формуються всі позитивні риси характеру.

Приділяти увагу збалансованості фондів "хочу", "можу" та "треба", розвитку здатності поводитися совісно.

Формувати у дитини свідоме ставлення до життя як найвищої людської цінності та здорового способу життя як чинника збереження та зміцнення здоров'я, вчити турбуватися про збереження здоров'я.

Джерела етноздоров'я

Закріплювати знання дітей про оздоровчу спрямованість побуту українського народу: облаштування хати, посуд, одяг, українські стра­ви - запорука здоров'я.

Формувати знання про широке використання українцями природних чинників у оздоровчому світосприйнятті. Давати знання про народну фітотерапію.

Розповідати про українську національну кухню та її вплив на здо­ров'я, символічну силу хліба, паски, крашанок.

Використовувати усну народну творчість, яка оспівує красу, здоро­в'я, витривалість, виховує бажання бачити прекрасне, берегти цінний скарб - здоров'я, природу, навколишній світ.

Здоров'я та природа

Вчити розуміти значення природи в житті людей, їх фізичному, психічному та духовному здоров'ї.

У процесі спостережень за об'єктами та явищами природи підводити дітей до елементарних висновків про їх вплив на настрій, самопочуття, емоції (радість, милосердя, доброта).

Шляхом дослідження вчити робити висновки про вплив кольору, форми, звуків, запахів на самопочуття: спокійне сприйняття природи дарує позитивні емоції. Продовжувати ознайомлювати дітей із тим, як явища природи, її об'єкти, живий світ впливають на стан органів і систем людського організму.

Розширювати знання дітей про лікарські рослини та методи їх засто­сування, вчити застосовувати їх на практиці.

Формувати уявлення про вплив пір року, погоди, температури на здоров'я людини. Вчити розуміти залежність людей від стану погоди. Вчити дітей встановлювати взаємозалежність між самопочуттям і таки­ми змінами.

Пояснювати про відповідність одягу та взуття певній погоді й порі року. Закріплювати з дітьми елементарні правила поведінки під час відпочинку в лісі, біля водойм. Формувати поняття про відпочинок як один із факторів зміцнення здоров'я.

Показники компетентності дитини:

· знає будову власного тіла;

· володіє практичними навичками особистої гігієни та культури споживання їжі;

· розуміє, що рухова активність і гартувальні процедури приносять користь здоров'ю; володіє навиками виконання основних рухів і вправ гартування;

· розуміє важливість для здоров'я дотримання режиму харчуван­ня, сну, рухової активності; розрізняє хвору та здорову людину та розуміє причини захворювань;

· має знання про складники здорового способу життя та їх значен­ня для здоров'я;

· усвідомлює можливі чинники загрози здоров'ю людини;

· має практичні навички допомоги дорослим, які захворіли;

· розуміє корисність споживання овочів і фруктів для організму;

· розуміє залежність стану здоров'я від продуктів харчування;

· усвідомлює необхідність дотримання профілактичних заходів, має поняття про вплив санітарного стану приміщення на здоров'я;

· знає, яких профілактичних заходів потрібно дотримувати, щоб не захворіти;

· намагається стримувати негативні емоції; розуміє, що вони нега­тивно впливають як на власне здоров'я, так і здоров'я довколишніх;

· в іграх, у стосунках з дітьми проявляє дружнє взаєморозуміння;

· розуміє: якщо добре поводитися, це приносить не лише позитивні емоції, а й впливає на гарний настрій довколишніх;

· розуміє оздоровчу спрямованість побуту українського народу, знає страви української національної кухні та про їх вплив на здоров'я;

· усвідомлює вплив сезонного одягу на здоров'я людини й одягається відповідно до пори року;

· розуміє вплив природи та погодніх умов на настрій та самопочуття людини;

· знає деякі лікарські рослини та методи їх застосування;

· розуміє, що відпочинок на природі є фактором зміцнення здоров'я;

· вміє застосувати набуті знання на практиці;

· уміє діяти самостійно, свідомо, мотивувати свої вчинки.

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Вікові можливості дитини

Дитина старшого дошкільного віку знайома з правилами дорожньо­го руху, знає деякі дорожні знаки і їх призначення. Вона компетентна у правилах пожежної безпеки: знає про причини виникнення пожежі, елементарні дії під час рятування; про працю пожежників. Розуміє не­безпеку, яку можуть спричинити гострі, ріжучі, вибухонебезпечні пред­мети, ліки, хімічні речовини. Дитина знає, що не можна їсти невідомі рослини, ягоди, гриби, бо вони можуть бути небезпечними для здоров'я. Дошкільник уміє безпечно поводитися біля водойми, зі своїми та чу­жими тваринами. Старший дошкільник комунікабельний, уміє нала­годжувати дружні взаємини з дітьми; знає, що негативні емоції шко­дять здоров'ю, тому намагається їх уникати і не провокувати інших дітей. Дитина обережно поводиться з незнайомцями, бо знає, що вони можуть бути загрозою для здоров'я дитини.

Освітні завдання

· Продовжувати ознайомлювати з правилами пожежної безпеки та дорожнього руху.

· Формувати знання про безпечне поводження на природі.

· Формувати вміння обережного поводження в побуті та надання першої допомоги у разі травми.

· Закріплювати правила поводження з чужими людьми.

· Формувати знання про стихійні явища, характерні ознаки, негативні наслідки та безпечне поводження під час їх виникнення.

Пожежна безпека

Закріплювати з дітьми правила пожежної безпеки.

Розповідати дітям, що джерелом вогню можуть бути запалений сірник, запалений папір, газова плита. Ознайомлювати з ознаками пожежі та за­собами гасіння (вода, пісок, ковдра, вогнегасник).

Вчити дітей знаходити вихід із ситуації в разі пожежі: якщо у при­міщенні з'явилося багато диму, треба добиратися до виходу поповзом; якщо у приміщенні є менші діти, треба негайно вивести їх на вулицю; не гаючи часу, повідомити про пожежу когось із сусідів або інших дорослих. Дитина має сама вміти викликати пожежників: набирати номер "101" та повідомляти місце пожежі (назвати своє ім'я, прізвище, вулицю, номер будинку і квартири або іншого об'єкта).

Формувати вміння надавати першу допомогу та самодопомогу при опіках.

Продовжувати ознайомлювати дітей із професією пожежників.

Правила дорожнього руху

Закріплювати знання про облаштування проїжджої частини вулиці.

Продовжувати ознайомлювати з правилами дорожнього руху: хо­дити тільки по тротуару і пішохідних доріжках або за сигналом регу­лювальника, йти на зелене світло; стояти, коли горить червоне й жовте

світло.

Вчити орієнтуватися у головних дорожніх знаках (пішохідне пере­хрестя, роздоріжжя, пункт харчування, телефон, місце стоянки, пункт медичної допомоги, поворот, проїзду немає); розуміти необхідність ко­ристування "зеброю", підземним переходом. Вчити дотримувати правил поведінки у транспорті. Мати уявлення про роботу служби ДАІ.

Безпека в побуті

Закріплювати правила поводження з незнайомими предметами та ре­човинами. Вчити визначати призначення речовин за етикетками

Формувати навички користування гострими, колючими та ріжучими предметами (швейне приладдя, столові прибори); вміння користуватися скляним посудом і крихкими предметами. Формувати навички безпечної поведінки з водою: окріп, гаряча пара - причина опіків; брудна вода - причина отруєння чи хвороби.

Вчити обережно поводитися з гарячими предметами та рідинами.

Формувати навички обережного поводження з ліками та хімічними речовинами (ртуть у термометрі, отрута проти шкідників садів і городів, побутова хімія).

Закріплювати знання про небезпеку вибухонебезпечних предметів (петард тощо).

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 233; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.013 с.)