ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тематика вправ, ігор, репертуар"Що ти запам'ятав?", "Пофантазуємо", "Уяви, що ти - пісенька. Про що ти співаєш?", "Скажи швидко (поволі)", "Тихо-голосно", "Як говорить мишка (вовк, зайчик)?", "Кого показує твій друг?", "Розкажи, який твій улюблений персонаж".

Настільний театр "Пан Коцький" (українська народна казка); ляльковий театр "День народження Катрусі"; фланелеграф "Колосок" (українська народна казка); гра-драматизація "Колискова для Наталочки"; гра-імітація "Зоопарк".

Показники компетентності дитини:

· доречно імітує рухи, жести персонажів;

· вдало передає рольову поведінку;

· згруповує однолітків для спільної театралізованої діяльності;

· вміє відтворювати позитивних і негативних персонажів;

· зважає на інтереси інших учасників дійства;

· емоційно переживає сюжет твору;

· знає, називає та може передати основні емоції людини;

· вдало передає характерні риси персонажів;

· діє в ігрових ситуаціях відповідно до змісту;

· вміє розповісти про враження від вистави;

· описує характер героя, його вчинки;

· пробує читати монолог;

· висловлює своє ставлення до художніх творів;

· розуміє, що вистава з гарними яскравими декораціями ліпше сприймається;

· бере активну участь в обговоренні сюжету;

· проявляє фантазію та вигадку, передаючи образ персонажа, від­творює власну думку про нього.

 

 

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вікові можливості дитини

Істотно зростають фізичні можливості дитини, збільшується по­треба у самостійності та фізичній активності, рухові дії стають більш усвідомленими, цілеспрямованими.

Дитина ускладнює сюжети ігор, намагається поводитися відповідно до правил гри, прагне виконувати більше ролей.

Малюк проявляє ініціативу у спілкуванні з однолітками, більше цікавиться ними, демонструє в іграх свої можливості. Проявляється здатність попередньо обдумати та узгодити з іншими нескладний сюжет гри, розподілити ролі та ігровий матеріал. Дитина здатна свідомо узгоди­ти свою поведінку та дії з поведінкою інших учасників гри.

В іграх дитина починає не тільки наслідувати дорослого, а й проявляє творчість, вигадку. Зростає здатність діяти за особистим бажанням, проявляється відповідальність. У цьому віці дитина вже може свідомо оцінювати свої можливості та можливості інших дітей. Самостійно обирає місце гри, партнерів.

Основним видом діяльності дітей цього віку є сюжетно-рольова гра. Наприкінці цього вікового етапу сюжет стає більш розгорнутим; дитина починає відображати у грі не просто послідовно взаємопов'язані дії, а й передає людські взаємодії; оволодіває рольовою поведінкою. З'являється стійкість сюжету, зростає кількість учасників гри, проявляються творчі взаємини. В іграх діти починають використовувати не лише власний досвід, а й передають враження від образу героя художнього твору, мультиплікаційного героя, кіногероя. На цьому етапі істотного значення для розвитку дітей набувають ігри, особливо спільні сюжетно-рольові, що стають провідним видом діяльності і мають вагомий вплив на формування світогляду дитини.

Чималу роль у фізичному та розумовому розвитку відіграють рухливі та дидактичні ігри. А оскільки у чотирирічок велике бажання займати­ся продуктивною діяльністю, вони реалізовують його через будівельно-конструктивні ігри.

У цьому віці діти також стають дуже допитливими, прагнуть са­мотужки знайти відповіді на запитання, що їх цікавлять, активно використовують раніше набутий життєвий досвід, експериментують, досліджують у творчих іграх.

Поступово сюжети ігор стають стійкішими, зростає кількість учас­ників гри. Завдання вихователя - розвивати зацікавлення різними ви­дами ігор, уміння зайняти себе грою, дотримувати правил, доводити гру до логічного завершення.

Освітні завдання

· Заохочувати до спільних сюжетно-рольових ігор.

· Розвивати зацікавлення дітей різними видами ігор, уміння до­тримувати правил, дружно гратися, завершувати гру.

Сюжетно-рольові ігри

Вчити дітей самостійно обирати тему гри, задумувати сюжет, що містить 1-2 життєві ситуації; поступово розширювати його (переходити від подій у сім'ї та в дитячому садку до відображення того, що відбувається в найближчому соціальному оточенні); переходити від показу послідовних дій, пов'язаних між собою, до рольової поведінки.

Привчати погоджувати тему та сюжет гри з іншими її учасниками, спільно добирати атрибути та предмети, використовувати предмети-замінники; задумувати сюжет, де є 2-3 ролі (мама-тато-дитина або вихователь-няня-дитина), що взаємодіють між собою.

Розвивати за допомогою гри культуру поведінки та спілкування.

Розширювати та урізноманітнювати рольові дії, заохочувати до наслі­дування побутових дій. Вчити самостійно продумувати майбутній план гри, обігрувати за ним сюжет, по можливості виконувати чітко та якісно обрану роль. Сприяти реалізації знайомих казок, літературних сюжетів, використо­вуючи засоби зовнішньої виразності (темп мови, силу голосу, тембр тощо), міміку та пантоміму. Спонукати використовувати усну народну творчість.

Вчити організації гри: обрати місце та облаштувати обстановку за сюжетом.

Ігри-драматизації

Удосконалювати вміння відтворювати в іграх сюжети знайомих улюблених казок, об'єднуючи для цього по кілька дітей у невеликі підгрупи, використовувати в іграх різні види театрів. Розвивати інтерес до драматизації.

Конструкторсько-будівельні ігри

Вчити дітей зводити споруду на обрану тему (за планом), продуму­вати, якою вона буде, радитися з товаришами щодо намірів та планів будівництва, спільно добирати матеріал та деталі.

Вправляти в умінні використовувати раніше набутий досвід для бу­дівництва нескладних споруд; продумувати та створювати складніші конструкції (багатоповерховий будинок, гараж для двох автомобілів, магазин на два відділи тощо) Вчити добирати матеріал для будівництва, враховуючи його якості (масу, стійкість, величину, просторове розмі­щення) та можливості використання.

Розвивати вміння відчувати пропорції та симетрію деталей споруди. Заохочувати до використання в будівлях великого будматеріалу (дош­ки, ящики, коробки тощо). Вчити використовувати зведені споруди у сюжетно-рольових та дидактичних іграх. Вчити будувати з природного матеріалу (сніг, вода, пісок, каміння), визначаючи та використовуючи його властивості.

Розвивати інтерес до різноманітних мозаїк, розрізних картинок (6-12 частин), кубиків із картинками й іншого настільного "будівельно­го матеріалу". Привчати тримати "будівельний матеріал" у порядку.

Дидактичні ігри

Продовжувати розвивати за допомогою дидактичних ігор пізнаваль­ні процеси дитини: увагу, уяву, мислення.

Вчити визначати властивості предметів (величина, форма, колір), ко­ристуючись органами чуття: слух, дотик, зір.

Вправляти в умінні об'єднувати предмети за зовнішньою подібністю, групувати їх, виокремлювати спільні та відмінні ознаки; розташову­вати предмети у порядку зростання чи спадання, вживати порядкові та кількісні числівники, зіставляти їх із геометричними фігурами; порівнювати дві множини; орієнтуватися у часі.

Закріплювати знання про рослинний і тваринний світ, об'єкти нежи­вої природи.

Вправляти у звуковимові, вмінні виокремлювати певний звук. Збага­чувати словник дітей, формувати вміння змінювати слова, узгоджувати їх з іншими словами; розмовляти реченнями.

Розвивати наполегливість, зосередженість.

Тематика дидактичних ігор

Пізнавальний розвиток.

Ознайомлення з природою: "Парні картинки", "Букет", "Знайди собі пару", "Голоси тварин", "Свійські тварини", "Зоологічне лото", "Чарівна торбинка", "Хто, де живе і що їсть?", "Склади картинку", "Листочки", "Пори року", "По гриби", "Наші рослини", "Ботанічне лото", "Магазин", "Наш город", "Малята", "Місяць, Сонце, Земля".

Логіко-математичний розвиток.

Кількість і лічба: "У кого скільки?", "Збудуємо драбинку", "Що змінилося?", "Магазин", "Пройди у ворота", "Знайдемо кошенят (курчат, каченят)", "Яку іграшку заховано?", "Знайди свій будиночок", "Кому скільки?"

Величина: "Кольоровий диск", "Хто краще виконає завдання?", "Навпаки", "Яка іграшка захована?", "Піраміда".

Форма: "Гаражі", "Чарівна торбинка", "Що там?", "З яких фігур скла­дається предмет?", "Подорож", "Знайди таке саме", "Відгадай, що це".

Ознайомлення із простором: "Що змінилося?", "Відгадай, що де розміщено", "Склади такий самий орнамент", "Хто скаже правильно?".

Ознайомлення з часом: "Наш день", "Коли це буває?", "Вчора і сьогодні", "Завтра", "Навпаки".

Мовленнєвий розвиток.

Зв'язне мовлення: "Магазин", "Листоноша приніс посилку", "Розкажи казочку", "Що ти бачиш на картинці?", "Чарівна торбинка".

Звукова культура мовлення: "Зіпсований телефон", "Упіймай м'яч", "Як про це сказати?", "Назви і відгадай", "Літак", "Летять сніжинки", "Комар", "Покатайся на конику", "Поверни слово", "Підкажи звук", "Слова забули своє місце", "Добери різні слова", "Ось так вимовляються звуки".

Словник: "Додай слово", "Широке, довге, високе", "Що потрібно?", "Покажи те, що я назву", "Скажи навпаки", "Одним словом", "Хто, що робить?".

Граматика: "Ви хочете - ми хочемо", "Чий будинок?", "Загадка", "Доручення", "Зроби, як було", "Де собачка?", "Квіти розквітли", "Чого не вистачає?", "Кого не стало?", "Один - багато".

Народні рухливі ігри

Вивчити декілька нескладних рухливих ігор, у тому числі народних, самостійно організовувати їх. Вчити чітко дотримувати правил гри. Ви­кликати зацікавленість рухливими іграми, бажання займатися руховою активністю, правильно виконувати рухові дії, отримувати від цього за­доволення.

Виховувати наполегливість, витримку, взаємодопомогу. Сприяти роз­витку дружніх взаємин.

Розвивати вміння самостійно бавитися м'ячами, скакалками, обруча­ми. Заохочувати до використання усної народної творчості: лічилки, заклички тощо.

Формувати почуття задоволення від участі у спортивних вправах і рухливих іграх.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.01 с.)