ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення обсягів снігових відкладень біля захистуНа сніг, який накопичується біля перешкоджень, впливають різні кліматичні фактори, внаслідок чого його обсяг постійно змінюється: збільшується внаслідок хуртовин, снігопадів та зменшується внаслідок дії танення, випаровування та самоущільнення. Відношення величини зменшення обсягу снігових відкладень до розрахункового обсягу снігоприносу, який відклався біля снігозахисту в даний момент часу, називається динамічним коефіцієнтом втрат Kt.

Обсяг снігових відкладень за весь зимовий період можливо визначити:

 

(3.3.1)

Підсумкові дані щодо визначення обсягів снігоприносу і снігових відкладень біля захисту зводимо в таблицю 2.3.1.

Для урахування різної снігозатримуючої здатності захисту вводиться коефіцієнт і розраховується обсяг снігоприносу для різних типів захисту:

(3.3.2)

де - коефіцієнт снігозатримуючої здатності захисту, середнє значення якого визначається з додатку 2.

Таблиця 2.3.1 Характеристика ділянок автомобільної дороги за умовами обсягів снігоприносу і снігових відкладень у захисту

Напрямок ділянки дороги Місцерозташування Розрахунковий обсяг снігоприносу прийнятої забезпеченості , м3 Динамічний коефіцієнт втрат, Kt Розрахунковий обсяг снігових відкладень у захисту Wз, м3
початок кінець сторона
  ПК+ ПК+ Ліва      
  Права      

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ДІЛЯНОК ДОРОГИ ЗА СТУПЕНЕМ СНІГОЗАНОСИМОСТІ

Основними заходами, які перешкоджають снігозаносимості насипу, є забезпечення швидкості вітру над проїзною частиною, достатньою для здування снігової маси і надання поперечному профілю дороги окреслення, обтікаїмого для сніговітрового потоку.

Перша вимога забезпечується підйомом насипу над рівнем снігового покриву.

При висоті насипу, яка дорівнює чи більше керівної відмітки Нн для даної місцевості, яка визначається у відповідності з діючим ДБН В.2.3-4 «Автомобільні дороги» [10], вона не заноситься.

Висоту снігозаносимого насипу на ділянках дороги, які проходять по відкритій місцевості, слід визначати за формулою:

(4.1)
де - висота незаносимого насипу;

- розрахункова висота снігового покриву в районі спорудження насипу з ймовірністю перевищення 5%, м; - підвищення брівки насипу над розрахунковим рівнем снігового покриву, необхідне для її незаносності, м [10].

 

Категорія дороги І ІІ ІІІ IV V
Дельта h 1,2 0,7 0,6 0,5 0,4

 

В районах, де hs>1м, необхідно перевіряти достатність підвищення брівки насипу над сніговим покривом з умови безперешкодного розміщення снігу, який скидається з дороги при снігоочистці, використовуючи формулу:

(4.2)

де - підвищення брівки насипу над розрахунковим рівнем снігового покриву за умовами снігоочищення, м; b ширина земляного полотна, м; а – відстань відкидання снігу з дороги снігоочисником, м.

Для доріг з регулярним режимом зимового утримання допускається приймати а=4 м.

У випадках, коли дельта h менше підвищення брівки насипу над розрахунковим рівнем снігового покриву за умовами снігоочистки дельта hs, в формулу (3.1) замість дельта h вводять дельта hsc.

Насипи, висота яких менше керівної відмітки Нн, можуть піддаватися сніговим заносам при хуртовинах і їх необхідно підняти до незаносної відмітки чи огородити захистом.

Виїмка не заноситься, якщо вся кількість снігу, яка відкладається при хуртовинах і снігопадах, розміщується на підвітряному відкосі, не виходячи на дорожнє полотно.

 

Класифікація ділянок поздовжнього профілю дороги за ступенем снігозаносності

№ ділянки Місцерозта-шування Протяж-ність, м Ознаки снігозаносності Категорія снігозаносності ділянок
початок кінець
  ПК + ПК+      

Виїмки з пологими відкосами (1:3 і більше) є снігозаносними незалежно від того, яку снігоємність має їх підвітряний відкіс.

Глибину снігозаносної нерозкритої виїмки, підвітрений відкіс якої здатний розмістити весь сніг, що приноситься хуртовинами з кожної сторони дороги, орієнтовно можна визначити:

(4.3)

де - щільність снігу, т/м3

 

 

Аналізуючи поздовжній профіль, розбиваємо його на ділянки за ступенем снігозаносності (табл. 3.1) згідно [6].

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.011 с.)