Тема 38 Інвентаризація активів і зобов’язань підприємства
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 38 Інвентаризація активів і зобов’язань підприємстваВступ

1 Теоретичні основи інвентаризації активів і зобов’язань підприємства

1.1 Поняття, мета і завдання проведення інвентаризації

1.2 Умови обов’язкового проведення інвентаризації

1.3 Наукові основи проведення інвентаризації

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

3 Інвентаризація активів і зобов’язань підприємства

3.1 Методика проведення інвентаризації

3.2 Документування процесу інвентаризації

3.3 Відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Тема 39 Облік капітальних інвестицій в придбання

Та виготовлення необоротних активів

Вступ

1 Теоретичні основи обліку капітальних інвестицій

1.1 Економічний зміст капітальних інвестицій та завдання їх обліку

1.2 Наукові основи обліку капітальних інвестицій

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

3 Облік капітальних інвестицій в придбання та виготовлення необоротних активів

3.1 Первинний облік капітальних інвестицій

3.2 Синтетичний та аналітичний облік капітальних інвестицій в придбання та виготовлення необоротних активів

3.3 Напрями удосконалення обліку капітальних інвестицій

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 40 Облік капітальних інвестицій в капітальне будівництво

Вступ

1 Теоретичні основи обліку капітальних інвестицій

1.1 Економічний зміст капітальних інвестицій та завдання їх обліку

1.2 Наукові основи обліку капітальних інвестицій

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

3 Облік капітальних інвестицій в капітальне будівництво

3.1.Облік капітального будівництва, яке виконується господарським способом

3.2 Облік капітального будівництва, яке виконується підрядним способом

3.3 Інвентаризація незавершених капітальних інвестицій

3.4 Напрями удосконалення обліку капітальних інвестицій

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Тема 41 Облік капітальних інвестицій при придбанні (вирощуванні)

Довгострокових біологічних активів

Вступ

1 Теоретичні основи обліку капітальних інвестицій

1.1 Економічний зміст капітальних інвестицій та завдання їх обліку

1.2 Наукові основи обліку капітальних інвестицій

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

3 Облік капітальних інвестицій в придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

3.1 Облік формування основного стада

3.2 Облік закладки та вирощування багаторічних насаджень

3.3 Особливості обліку закладки та вирощування багаторічних насаджень за рахунок коштів бюджету

3.4 Напрями удосконалення обліку капітальних інвестицій

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 42 Облік статутного капіталу в акціонерних товариствах

Вступ

1 Теоретичні основи обліку власного капіталу

1.1 Визначення власного капіталу, його складові та функції

1.2 Наукові основи обліку власного капіталу

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

3 Облік статутного капіталу в акціонерних товариствах

3.1. Формування та облік статутного капіталу в акціонерних товариствах

3.2 Бухгалтерський облік при ліквідації товариства

3.3 Напрями удосконалення обліку власного капіталу

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 43 Облік статутного капіталу

В товариствах з обмеженою відповідальністю

Вступ

1 Теоретичні основи обліку власного капіталу

1.1 Визначення власного капіталу, його складові та функції

1.2 Наукові основи обліку власного капіталу

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

3 Облік статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

3.1. Формування та облік статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

3.2 Облік операцій при ліквідації товариства

3.3 Напрями удосконалення обліку власного капіталу

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 44 Облік пайового капіталу

Вступ

1 Теоретичні основи обліку власного капіталу

1.1 Визначення власного капіталу, його складові та функції

1.2 Наукові основи обліку власного капіталу

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

3 Облік пайового капіталу

3.1 Формування та облік пайового капіталу в кооперативах

3.2 Облік операцій при ліквідації кооперативу

3.3 Напрями удосконалення обліку власного капіталу

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Тема 45 Облік джерел фінансування майбутніх витрат і платежів

Вступ

1 Теоретичні основи обліку джерел фінансування майбутніх витрат і платежів

1.1 Економічна сутність джерел фінансування майбутніх витрат і платежів та порядок їх формування

1.2 Наукові основи обліку джерел фінансування майбутніх витрат і платежів

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

3 Облік джерел фінансування майбутніх витрат і платежів

3.1 Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів

3.2 Облік цільового фінансування і цільових надходжень

3.3 Напрями удосконалення обліку джерел фінансування майбутніх витрат і платежів

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Тема 46 Облік доходів і фінансових результатів діяльності підприємства

Вступ

1 Теоретичні основи обліку доходів і фінансових результатів діяльності підприємства

1.1 Економічна сутність доходу, його визнання та оцінка

1.2 Наукові основи обліку доходів і фінансових результатів діяльності підприємства

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

3 Облік доходів і фінансових результатів

3.1 Облік формування доходу від реалізації продукції (робіт, послуг)

3.2 Облік формування доходу від іншої операційної, фінансової діяльності та іншого доходу

3.3 Облік формування фінансових результатів

3.4 Напрями удосконалення обліку доходів і фінансових результатів

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 47 Облік фінансових результатів та

нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)

Вступ

1 Теоретичні основи обліку фінансових результатів та нерозподіленого прибутку

1.1 Поняття фінансових результатів та порядок їх визначення

1.2 Наукові основи обліку фінансових результатів

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

3 Облік фінансових результатів та нерозподіленого прибутку (непокритих

збитків)

3.1 Формування та облік фінансових результатів за видами діяльності

3.2 Формування та облік фінансових результатів сільськогосподарської

діяльності

3.3 Облік нерозподіленого прибутку ( непокритих збитків)

3.4 Напрями удосконалення обліку фінансових результатів

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 48 Облік реалізації продукції ( робіт, послуг)

Вступ

1 Теоретичні основи обліку реалізації продукції

1.1 Економічний зміст реалізації, визнання та класифікація доходів

1.2 Наукові основи обліку реалізації продукції

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

3 Облік реалізації продукції (робіт, послуг)

3.1 Документальне оформлення операцій з реалізації продукції (робіт, послуг)

3.2 Синтетичний та аналітичний облік реалізації продукції (робіт, послуг)

3.3 Облік витрат на збут

3.4 Напрями удосконалення обліку реалізації продукції

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 49 Облік інших витрат операційної, фінансової

Та надзвичайної діяльності

Вступ

1 Теоретичні основи обліку інших витрат операційної, фінансової та надзвичайної діяльності

1.1 Сутність, визнання та класифікація витрат

1.2 Наукові основи обліку інших витрат операційної, фінансової та надзвичайної діяльності

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

3 Облік інших витрат звичайної, операційної, фінансової та надзвичайної

діяльності

3.1 Облік інших витрат операційної діяльності

3.2 Облік фінансових витрат

3.3 Облік витрат на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків

3.4 Напрями удосконалення обліку інших витрат операційної, фінансової та надзвичайної діяльності

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.021 с.)