Тема 12 «ДМ. Вали, їх опори і муфти»
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12 «ДМ. Вали, їх опори і муфти»102. Установити відповідність визначення та розрахункової формули:

А. Для небезпечної ділянки вала знаходять еквівалентний момент: 1 МЕ=.
Б. Для небезпечної ділянки вала знаходять максимальний момент: 2. МЕ=
В. Діаметр вала визначають по формулі 3.
Г. Діаметр вала визначають по формулі 4. d=
  5. d=
 
А          
Б          
В          
Г          

103. Установити відповідність визначення та розрахункової формули:

А. Гранична швидкість використання підшипників ковзання: 1. [σ]РТ+ σV
Б. Граничної швидкості використання підшипників ковзання: 2. ω <500 рад/с.
В.Передаваємий обертальний момент для муфт 3. ТР= kP T.
Г. Розрахунковий обертальний момент для муфт 4. Т= .
  5. ω >500 рад/с
 
А          
Б          
В          
Г          

3. Завдання 3 рівня. Задача з відкритою відповіддю. (без пропонування варіантів). Максимальна кількість в структурі тесту - 6 завдань. Відповідь у форматі цілого числа чи десяткового добу.

Тема 1. «Статика твердого тіла»

104. Розрахувати задачу на визначення реакцій шарнірно- рухомої та шарнірно-нерухомої опор, коли балка має довжину 3м і вона навантажена симетрично розташованою силою F=10кН. Відповідь записати цілим числом в кН.

Відповідь:__________________

105. Розрахувати значення моменту сили F= 14 кН відносно точки, якщо відстань від сили до точки дорівнює h=2м і кут α між напрямком сили і точкою дорівнює 300 .Відповідь записати цілим числом в кНм.

Відповідь: _________________

Тема 2 «Кінематика»

106. Розрахувати значення кутової швидкості твердого тіла якщо тіло виконує 360 обертів за хвилину. Відповідь записати цілим числом в с-1 .

Відповідь: _________________

Розрахувати значення окружної швидкості твердого тіла якщо воно обертається з частотою 200 обертів за хвилину і знаходиться на відстані від вісі за 0,6м. Відповідь записати цілим числом в м/с.

Відповідь: _________________

Тема 3 «Динаміка»

108. Розрахувати значення проекції прискорення точки на вісь ОХ якщо вона виконує гармонічні коливання по горизонтальній вісі по закону 20 sin . Відповідь записати цілим числом в м/с.

Відповідь:__________________

109. Розрахувати значення сили інерції в криволінійному русі тіла масою m=20кг яке рухається по радіусу r= 10м зі швидкістю 20 м/с. Відповідь записати цілим числом в Н.

Відповідь: _________________

Тема 4 «Структура та кінематика механізмів. ТММ.»

110. Розрахувати значення сили інерції шатуна якщо його маса дорівнює 15 кг, а прискорення центру мас 400 м/с2: Відповідь записати цілим числом в кгм2.

Відповідь: _________________

Тема 5 «Сили діючі в механізмах»

111. Розрахувати значення сили інерції ланки механізму якщо його маса дорівнює 15 кг, а прискорення центру мас 200 м/с2. Відповідь записати цілим числом.

Відповідь: ________________

Розрахувати значення динамічного моменту інерції кривошипа якщо його маса дорівнює 6 кг, а довжина 0,3м. Відповідь записати Відповідь записати у вигляді дсятичної дробі з трьома знаками після коми.

Відповідь: ________________

Тема 6 «Опір матеріалів. Розтяг та стиснення.»

113. Розрахувати допустиме напруження розтягу матеріалу при статичному навантаженні, якщо σТ= 420Мпа, а коефіцієнт запасу міцності n= 3. Відповідь записати цілим числом

Відповідь: ________________

114. Розрахувати значення дотичного напруження для зразку матеріалу якщо дотична складова сили дорівнює Т=120Н а площа матеріалу А= 10 мм2. Відповідь записати цілим числом

Відповідь: ________________

Тема 7 «Опір матеріалів. Вигин.»

115. Знайти правильну відповідь на задачу:

Визначити допустиме значення дотичного напруження для вала діаметром d = 6,0 см якщо величина крутного моменту Мк дорівнює 8 кНм . Відповідь записати цілим числом.

Відповідь: _______________

116. Знайти правильну відповідь на задачу:

Визначити діаметр вала круглого перерізу якщо величина розрахункового крутного моменту Мк дорівнює 1132 Нм, а допустиме дотичне напруження прийнято [τ] =25 МПа. Відповідь записати цілим числом.

Відповідь_______________

Тема 9 «ДМ. З’єднання.»

117. Знайти правильну відповідь на задачу:

Визначити діаметр болтів з’єднання кришки з резервуаром якщо розрахункова сила для болта FP = 22,50 кН. Допустиме напруження текучості [σТ]= 235 МПа і коефіцієнт запасу міцності болтів S = 2,3 . Відповідь записати цілим числом в мм.

Відповідь:__ ______________

118. Знайти правильну відповідь на задачу:

Прийнявши радіус стінки резервуара =2000мм, тиск в резервуарі Р = 0,21 МПа та маючи допустиме напруження [ σ ]= 90 МПа визначити товщину стінки резервуара. Відповідь записати цілим числом в мм.

Відповідь:_________________

Тема 12 «ДМ. Передачі.»

119. Знайти правильну відповідь на задачу:

Визначити передаточне відношення зубчатого з’єднання якщо число зубців шестерні Z1 = 21шт., а число зубців колеса Z2 = 84шт. Відповідь записати цілим числом.

Відповідь:__ ________________

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.008 с.)