Тема 4 «Структура та кінематика механізмів. ТММ.»
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4 «Структура та кінематика механізмів. ТММ.»84. Установити відповідність визначення та розрахункової формули:

1. Швидкість кривошипа А. W =3n -2p5 -p4.
2. Кутова швидкість кривошипа Б. VA1LOA
3. Швидкість повзуна В. ω1=
4. Ступінь рухливості механізму Г. а=
  VB=VA+VB
 
А          
Б          
В          
Г          

85. Установити відповідність призначення ланок в кривошипно шатунному механізмі:

1. Ланка до якої підводиться енергія А. Куліса
2. Проміжна ланка Б. Стійка
3. Нерухома ланка В. Кривошип
4. Ланка, що робить рух для виконання якого призначений механізм Г. Повзун
  Д. Шатун
 
А          
Б          
В          
Г          

Тема 5 «Сили діючі в механізмах»

86. Установити відповідність визначення та розрахункової формули:

А. Сила інерції довільного тіла. 1. МИ = -IS
Б. Момент інерції 2. МТ =fRFC
В. Момент тертя 3. F12= - F12
Г. Реактивні сили 4. FИ= -
  5. FИ = .
 
А          
Б          
В          
Г          

87. Установити відповідність визначення та розрахункової формули:

А. Одиниця виміру сили 1. . м/с2
Б. Одиниця виміру швидкості 2. Н
В. Одиниця виміру прискорення 3. м/с
Г. Одиниця виміру кутової швидкості 4. с-2
  5. с-1
 
А          
Б          
В          
Г          

Тема 6 «Опір матеріалів. Розтяг та стиснення.»

88. Установити відповідність визначення та розрахункової формули:

1. Напруження є відношення: А.  
2. Закон Гука для нормальних напружень Б. Р=
3. Закон Гука для дотичних напружень В.  
4. Відносна продольна деформація бруса Г. Δ  
  Д. τ = Gγ  
 
А          
Б          
В          
Д          

89. Установити відповідність визначення та розрахункової формули:

1. Модуль пружності матеріалу при розтягу характеризує залежність: А. Δ
2. Абсолютне видовження бруса Б.
3. Коефіцієнт Пуассона В. U=
4. Питома потенційна енергія деформації Г.
  Д.
 
А          
Б          
В          
Г          

Тема 7 «Опір матеріалів. Вигин.»

90. Установити відповідність визначення та розрахункової формули:

А. Коефіцієнт запасу міцності матеріалу 1.
Б. Дотичне напруження при згині 2. .
В. Допустиме напруження розтягу 3. S=σПРMAX
Г. Дотичне напруження при згині визначається по формулі Журавського 4. [σ]Р=[σ]Т/S
  5
 
         
         
         
         

91. Установити відповідність визначення та розрахункової формули:

А. Допустиме напруження пропорційності 1.
Б. Допустиме напруження пружністі 2.
В. Допустиме напруження текучості 3.
Г. Умова міцності стержнів при згині: 4.
  5.
 
         
         
         
         

Тема 8 «Опір матеріалів. Зсув і кручення»

92. Установити відповідність визначення та розрахункової формули:

А. Нормальне напруження бруса: 1.
Б. Дотичне напруження при зсуві: 2. Р=
В. Умова міцності стержнів в загальному вигляді 3.
Г. Умова міцності стержнів при розтязі: 4.
  5.
 
А          
Б          
В          
Г          

93. Установити відповідність визначення та розрахункової формули:

А. Умова міцності стержнів при згині: 1.
Б. Умова міцності стержнів при зсуві: 2.
В. Умова міцності стержнів при крученні: 3.
Г. Міцність стержнів при крученні: 4.
  5.
 
А          
Б          
В          
Г          

Тема 9 «Місцеві і контактні напруження. Міцність за змінних напружень.

Розрахунки труб, тонкостінних стержнів, пластин і оболонок. Пружні коливання і удар»

94. Установити відповідність визначення та розрахункової формули для складових в симетричних оболонках :

А. Нормальне напруження стінки оболонки 1. σt=
Б. Умова міцності для товщини стінки оболонки 2. σt =
В. Колове напруження 3. σ=
Г. Сила яка діє здовж осі оболонки 4. F= ma
  5. F=P0πR2
 
А          
Б          
В          
Г          

5. Установити відповідність визначення та розрахункової формули:

А. Напруження меридіональне: 1.
Б. Напруження зминання: 2.
В. Напруження контактне: 3.
Г. Напруження розтягу: 4.
  5.. σm=
 
А          
Б          
В          
Г          

Тема 10 «ДМ. З’єднання.»

96. Установити відповідність визначення та розрахункової формули для зварювального шва:

1. Нормальне напруження А. m= 0,7k
2. Умова міцності швів напусткових з’єднань Б. τ=
3.Висота кутового шва В σN= .
4. Допутиме напруження зрізу Г.
  Д.
 
А          
Б          
В          
Г          

97. Установити відповідність визначення та розрахункової формули:

А. Максимальне дотичне напруження швів: 1.d1=
Б. Умова міцності болта 2. [σ]РТ+ σV
В. Потрібний діаметр різьби 3.τМ=М/ WР
Г. Допустиме напруження розтягу болта 4. [σ]РТ/S
  5. σР=
 
А          
Б          
В          
Г          

Тема 11 «ДМ. Передачі.»

98. Установити відповідність визначення та розрахункової формули:

А. Діаметр окружності вершин зубців для циліндричних передач: 1. mt = Pt
Б. Діаметр основної окружності для циліндричних передач: 2. d = mz
В. Коловий модуль зубчатої передачі 3. da = d1+2ha
Г. Нормальний модуль зубчатої передачі: 4. mn = Pn
  5. mn = mtcosα
 
А          
Б          
В          
Г          

99. Установити відповідність визначення та розрахункової формули:

А. Колова сила діюча в зачепленні циліндричних коліс: 1. Fr= Fttgα
Б. Радіальна сила діюча в зачепленні циліндричних коліс: 2. Ft =
В. Нормальна сила діюча в зачепленні циліндричних коліс: 3. Fa= Fttgβ
Г. Осьова сила діюча в зачепленні циліндричних коліс: 4. Fn= F0 /cosαn
  5. FW=Ftctgβ
 
А          
Б          
В          
Г          

100. Установити відповідність визначення та розрахункової формули для зварювального шва:

1. Нормальне напруження А. m= 0,7k
2. Умова міцності швів напусткових з’єднань Б. τ=
3.Висота кутового шва В σN= .
4. Допутиме напруження зрізу Г.
  Д.
 
А          
Б          
В          
Г          

101. Установити відповідність визначення та розрахункової формули:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.006 с.)