ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підібрати десять зразків рекламної продукції де, на вашу думку, допущені помилки. Текст записати і підкреслити помилки. 

 


Варіант № 7 1.Дайте відповідь на теоретичне питання.

Застарілі слова у документах.

2. Оформлення ділових паперів.
Доручення.

3. Зробіть перекладфахового тексту з російської мови на українську (обсяг-1 сторінка друкованого тексту).

Перепишіть речення. Поясніть правильний варіант вживаного слова (підкресліть його).

Житель чи мешканець України? Житель чи мешканець цього будинку? Магазин відкрито чи відчинено? Рятівник чи рятувальник за професією? Аптека працює круглу чи цілу добу? Сторінку книги перевернути чи перегорнути? Котра чи яка тепер чи зараз година? Газету на рік підписати чи передплати­ти? Туфлі одягти, взути чи обути? Плаття одягнути чи одіти? Екзаменацій­ний білет чи квиток? На поїзд білет чи квиток? Ставлення чи відношення до мене змінилося? Прокидатися чи просипатися зі сну? Музикальна чи музична школа? Музичні чи музикальні здібності? Пам'ятка чи пам'ятник архітектури? Не мали уявлення ч и уяви про архітектуру? Збірка чи збірник державних документів? Розповідати вірш далі чи дальше? Газети кладуть у поштовий ящик чи скриньку? Декламувати в слух чи вголос? Приятель старий чи давній? Виборча кампанія чи компанія? Ручку на стіл кладуть чи ставлять? Відповідь на запитання вірна чи правильна? Висновок витікає, випливає чи слідує? Це дійсно чи справді весело? Дефекти, вади чи недоліки артикуляції? Дійсний чи справжній друг?

5. а) Випишіть слова в три колонки

1) ті, що не можна переносити; 2) ті, при переносі яких можна зали­шити дві перші буква: 3) ті, при переносі яких їх можна по-різному пере­носити, записуйте у різні колонки.

1) Армія, відступ, орел, укрию, огляд, ґудзик, іти, згин, рясно, обмию, оазис, раджусь, збудження, яма, ящик, об'єм, саджанці, розквіт, око, вздовж, витвір, ясно, уклін, оса, зумію.

2) Тонна, сплав, упряж, поклін, в'яне, ями, денний, ущент, інструмент, розірвані, джгут, постріл , безмір, усі, юні, годжусь, надзвичайне, чайок, наступати, ірис, в'юн, поштовх, книголюб, іду, уміє, викладач, сиджу, чайка.

б) Запишіть ці географічні назви українською мовою:
Антильские острова, Арбатская стрелка, Аргентина, Балтика, Бєл­город-Днестровский, Бисау, Брюссель, Вена, Венгрия, Верховцево, Вьетнам,
Гвинея-Бисау, Гебридские острова, Гетеборг, Дальний Восток, Днестр, Евро-
па, Енакиево, Ессентуки, Желтые Воды, Звенигородка, Йоханнесбург, Каменка,
Кельн, Краснополье, Левобережье, Лейпциг, Лиепая, Мадрид, Мукачево, Мюн­хен, Нарьян-Мар, Нассау, Ницца, Новосибирск, Объединенные Арабские Змиратьі, Первомайск, Порт-Саид, Пятихатки, Рижский залив, Родаково, Сан-Франциско, Северная Дакота, Тернополь, Сьерра-Невада, Таллинн, Тиса, Харьковщина, Цюрих, Чигирин, Швеция, Шпицберген, Южная Австралия.

Підібрати десять зразків рекламної продукції де, на вашу думку, допущені помилки. Текст записати і підкреслити помилки.


Варіант №8

1.Дайте відповідь на теоретичне питання.

Неологізми у документах.

Оформлення ділових паперів.

Запрошення. Види запрошень. Оголошення. Види оголошень.

Зробіть переклад фахового тексту з російської мови на українську (обсяг - 1 сторінка друкованого тексту).

4. а)Напишіть українські відповідники російських слів (за потреби користуйтесь словником). Визначте рід, число, відміну. Провідміняйте їх.

Свидетельство, речь, час, неделя, положение.

б) Поставте у родовому, давальному і місцевому відмінках однини, родовому і знахідному множини подані іменники, поясніть функціонування паралельних форм.

Батько, Любомир, знамено, край, рай, кінь, лід, рік, біль, ступінь, степінь, степ, лікар, путь, міст, лист, камінь, життя, знання, доповідь, голос, дуб, танець, стаття, матір, ім'я, княгиня, швець, Швеція, Кравців.

5. а) Запишіть подані іменники разом або через дефіс.

Лісо /смуга, авто/ кран, дизель/електрохід, вакуум/апарат, зірви/голова, тонно/кілометр, генерал/майор, всюди/хід, сто/річчя, крає/знавство, но­во/будова, життє/радісний, секундо/мір, стоп/кадр, шлако/блок, лорд/канцлер, людино/день, екс/міністр, людино/доза, експерт/бухгалтер, вело/мото/спорт, теле/прес/центр, гран/молекула, контр/адмірал, кіно/репортаж, теле­фон/автомат, міськ/рада, магазин/салон, фото/журналіст, екс­порт/імпорт, екс/чемпіон, кафе/ресторан, мікро/аналіз, ваку­ум/камера, масло/бак, аван/сцена.

б) Запишіть слова, розкривши дужки.

Пів/року, пів/літа, пів/метра, пів/острів, пів/аркуш, пів/Азії, пів/апельсина, пів/оберта, пів/Європи, пів/Львова, пів/дня, напів/ява, напів/сон, напів/провідник, пів/місяця, пів/яблука, пів/ящика, пів/аркуша, пів/острова, пів/життя, пів/кілометра, пів/сотні, пів/олівця, пів/озера, пів/Харкова.

Підібрати десять зразків рекламної продукції де, на вашу думку, допущені помилки. Текст записати і підкреслити помилки.

 

 


Варіант № 9

1. Дайте відповідь на теоретичне питання.

Омоніми та багатозначні слова у професійному мовленні.

2. Оформлення ділових паперів.
Розписка.

Зробіть переклад фахового тексту з російської мови на українську (обсяг - 1 сторінка друкованого тексту).

4. а) Запишіть 20 слів із вашої фахової лексики. Утворіть форми родового та місцевого відмінка однини. Перевірте написання за "Орфографічним словником української мови".

б) Поставте іменники в родовому відмінку однини і запишіть у дві ко-лонки, пояснюючи вживання закінчень- а, -я, або-у, -ю.

Квітень, Ужгород, старт туризм, ювілей, статус, синус, Буг, Острог (міс­то), циферблат, міст, ентузіазм, мільярд, карбованець, завод, ін­ститут, десяток, долар, роман, Вашингтон (місто), інвентар, листопад, ідеалізм, Дніпрогес, вир, кілометр.

5. а) Напишіть разом , окремо чи через дефіс прикметники.

Всесвітньо/відомий, політико/економічний, легко/атлетичний, півден­но/східний, машино/будівний, народно/господарський, адмінистративно/територіальний, адміністративно/командний, давно/минулий, загаль­но/державний, тепло/провідний, південно/західний, науково/фантастичний, ін­женерно/технічний, друже/любний, далеко/сяжний, людино/ненависницький, кисло/солодкий, низько/оплачуваний, соціально/побутовий, мало/населений, першо/рядний, темно/жовтий.

б) Відредагуйте речення.

1. Абсолютна більшість цих розпоряджень виконана. 2. Більша половина працівників заводу захворіла на грип. 3. Завод заключив договір на продаж оргтехніки. 4. Провести слідуючий інструктаж по техніці безпеки у листопаді цього року. 5. Заява в одному екземплярі. 6. Строк повноважень посла України закінчується у травні місяці 1998 року. 7. Потрібно написати свою автобіографію. 8. Письменник зобразив образ. 9. На заводі з’явилась вільна вакансія. 10. За чотири години часу. 11. Передовий авангард. 12. Це явище передове і прогресивне. 13. На 20 травня ситуація склалася складна. 14. Ми притримуємось такої ж думки.

Підібрати десять зразків рекламної продукції де, на вашу думку, допущені помилки. Текст записати і підкреслити помилки.

 

 


ВаріантІ0

1. Дайте відповідь на теоретичне питання.

Тавтологія, плеоназм, зайві слова в документах.

2. Оформлення ділових паперів.
Службовий лист. Види службових листів.

Зробіть переклад фахового тексту з російської мови на українську (обсяг - 1 сторінка друкованого тексту).

4. а) Визначте, які з поданих нижче прикметників якісні, а які відносні. Запишіть їх у дві колонки. Від 4 якісних прикметників утворіть усі можливі форми ступенів порівняння.

Кришталева совість, валютний коридор, ювілейний виступ, ніжний погляд, теплий дощ, виробнича бригада, літературна пам'ятка, травневий ранок, терни­стий шлях, холодний погляд, ботанічний сад, сміливий крок, весняний день, шовкова трава, дніпровські кручі, чорнобрива дівчина, Жовтоводська битва, активний учасник, вірний товариш, картинна галерея, мудре рішення, ранкова роса, сивий ветеран, весняка повінь, незабутній день, багата скарбниця, чорнобильська ніч, податкова інспекція.

б) Допишіть прикметникові закінчення -ій, -ий.

Дружн..., західн..., народн..., прямокутн..., безпросвітн..., несусвітн...,

статн..., природн.., дорожн..., місячн..., торішн.., зустрічн..., голослівн..., новітн..., привітн..., бічн..., горизонтальн..., осінн..., ранн..

5. а) Запишіть числа словами,

40; 557; 268; 0,9., 1 180; 50-й; 3-й; 167-й, 4; 7; 1 1; 1/2; 1/3; 2/7; 0,5; 10,5; 107,2%..

5, 5 кг; 102,5 т; 25,3 м; 541 га; 1265 км.

б) Провідмінюйте подані числівники.

Тисяча; сорок; вісім; кільканадцять; шістсот сімдесят дев'ять: одна третя.

Підібрати десять зразків рекламної продукції де, на вашу думку, допущені помилки. Текст записати і підкреслити помилки.

 


Варіант 11

1.Дайте відповідь на теоретичне питання.

Жанри публічних виступів.

Оформлення ділових паперів.

Протокол. Витяг з протоколу.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.007 с.)