Особливості реформації в Західній Європі та лютеранствоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості реформації в Західній Європі та лютеранствоУчение

Православие основывается на идее, что истинные именно те знания, которые не претерпели изменений со времен Иисуса.

Католики придерживаются мнения, что Христос дал только «зерно Веры», которая претерпевает изменения в соответствии со временем, развивается и дополняется новыми догмами. При этом основой являются те нормы, которые были сформированы много веков назад.

Церковь

В состав Православной Церкви входит 15 независимых церквей и 3 поместные.

Католицизм монолитный, отличается монархическим строем правления во главе с Папой Римским, и имеет центр в Ватикане. И хотя православные с уважением относятся к авторитету Папы, главой церкви они признают только самого Господа.

Изображения святых

Лики на православных иконах двумерные, подчеркивая тем самым отношение их к другому миру, непостижимого простым смертным. Прихожане целуют иконы, потому что это почитание передается и Святейший Лицу, на ней изображена.

Иконы католиков трехмерные, более натуралистические, персонажи на них выглядят как живые. Допускается также создание статуй. Их роль — украшать помещение храма.

И католицизм, и православие запрещают молиться иконам, поскольку они не являются идолами. Молитва должна направляться только Господу.

Обряды

В православии считается необходимым при произнесении молитвы стоять лицом на восток, в католицизме — сторона мира не имеет никакого значения.

Православные крестятся тремя пальцами, католики — двумя.

Католические священнослужители все без исключения дают обет безбрачия. Православным батюшкам можно жениться, но только до момента посвящения в духовный сан. Таким образом, все православное духовенство состоит из белых, то женатых и черных священнослужителей, то есть тех, кто выбрал для себя монашескую жизнь.

Католическим священникам можно носить светскую одежду, а православные должны обязательно с бородой.

Таким образом, основное отличие православия от католицизма заключается в следующем:
1. Православие не имеет единой церкви.
2. В учение католицизма постоянно вносятся дополнения и изменения, согласно духу времени.
3. Православие не признает ад, а допускает оставление грехов после исповеди.

 

6) Розкажіть про перші в Європі вимоги реформувати релігійне життя та устрій котолицької церкви!

У першій половині XVI в. у Західній і Центральній Європі розгорнувся широкий суспільний рух, антифеодальний по своїй соціально-економічній і політичній суті, релігійний (антикатолицький) за своєю ідеологічною формою. Оскільки найближчими цілями цього руху були “виправлення” офіційної доктрини римсько-католицької церкви, перетворення церковної організації, перебудова взаємин церкви і держави, тому він став називатися Реформацією.

У вузькому значенні слово Реформація (від лат. Reformatio- перетворення) - це боротьба за реформування римсько-католицької церкви, що переживала в XIV-XVI ст. найвищу кризу. У широкому змісті реформація являла собою першу значну битву народжуваної буржуазії проти феодалізму і його ідеологічної основи - віровчення церкви, що не відповідала більше заповзятливому духу Нового часу. У відмінності від гуманістичного руху, що орієнтував на найбільш утворену частину суспільства, діячі Реформації зверталися за підтримкою до різних шарів населення. У вир реформаційного руху були затягнуті городяни, селяни, учені-богослови, студенти, збідніле дворянство і навіть короновані особи.

Думка про необхідність церковних реформ висловлювалася задовго до Реформації. Стурбовані моральним і політичним спадом папства, моральним розкладанням духівництва, багато богословів і священики намагалися зсередини встановити авторитет і чистоту католицької церкви. Однак папи не хотіли визнати необхідність Реформації. Папство шалено боролось з будь-яким проявом єресі. Нещасних чоловіків спалювали як єретиків, а жінок також - за обвинуваченням у чаклунстві. Перекірливих монархів відлучали від церкви. Але інквізиція так і не змогла придушити дух обурювання проти римсько-католицької церкви. Усе більше і більше росла ворожість селян до церкви як найбільшому землевласнику. Європейські монархи, чиї жадібні погляди були спрямовані на величезне церковне майно, заохочували цей дух невдоволення. Головним вогнищем європейської Реформації була Німеччина.

Реформація - це широкий релігійний і соціально-політичний рух, що почався на початку 16 століття в Німеччині і спрямований на перетворення християнської релігії. Почавшись в Німеччині, Реформація охопила ряд європейських країн і призвела до відпадання від католицької церкви Англії,Франції, Шотландії, Данії, Швеції, Норвегії, Нідерландів, Фінляндії, Швейцарії, Чехії і Угорщини.

Термін «Реформація» виражає ту істотну сторону руху, центром якої є критика й атака на монопольне положення католицької папської церкви і її навчання в політичній, ідеологічній системі тодішнього європейського суспільства. Революціонізуюче протікання реформаторського руху як першу вирішальну битву європейського міщанства проти феодалізму. Ця характеристика відносилася німецькій Селянській війні, однак аналогічні революційні риси містяться в кожнім антифеодальному орієнтованому реформаторському русі, тому що в ньому відбиваються визвольні інтереси наступаючого міщанства, класу буржуазії яка народжувалася.

Особливості реформації в Західній Європі та лютеранство

Лютеранство, найбільший напрям протестантизму (яке в наші дні дуже сильно поширене в Германії і Америки). Засноване М. Лютером в XVI ст У лютеранстві вперше сформульовані головні положення протестантизму, але лютеранство втілило їх в життя (особливо в церковній організації) менш послідовно, нiж кальвінізм. Поширено в скандінавських країнах, Германії, США, країнах Прибалтики. Суть ідей Лютера полягає в тому, що він відкинув верховенство папської влади над всією церквою і визнав джерелом християнського віровчення лише Священне Писання. Це спричинило відкидання авторитету Священного Віддання, відмову від культу святих, від шанування ікон і інших священних зображень. Основою для створення протестантського догматизму багато в чому послужили Послання апостола Павла. Так, доктрина виправданні вірою бачилася Лютеру в центрі новозаветной концепції порятунку. Суть цієї доктрини полягала, по Лютеру, в наступному: спроби людини знайти порятунок самостійно, шляхом дотримання заповідей - безглузді; більш того, вони гріховні, бо людина ціною власних зусиль намагається наблизитися до мети, досяжної лише з Божою допомогою, і таким чином відкидає Божественну милість і претендує на роль Бога. Заповіді, на думку Лютера, здатні лише спонукати до добродійних вчинків, але у людини немає сил для їх здійснення. Коли людина усвідомлює це, на допомогу приходить милість Бога. Закон нездійсненний, отже, - робить вивід Лютер, - людина врятується лише через віру.

Радикально змінився погляд на церкву. Це вже не містичний організм, поза яким немає порятунку (а саме так трактує себе церква і в католицизмі, і в православ'ї), а просто співтовариство віруючих. І священики перестали бути вищими істотами, що стоять над мирянами, людьми наділеними особливою благодаттю і винятковим правом здійснювати таїнства і відпускати гріхи. Їх роль звелася до вимовлення проповіді і здійснення богослужіння. Кожен віруючий, минувши духівництво, отримував право безпосередньо звернутися до Бога.

Передумови Реформації

Економічний тиск, помножений на утиск національних інтересів, викликав ще в XIV столітті протест проти авіньонських пап в Англії. Виразником незадоволеності мас тоді став Джон Вікліф, професор Оксфордського університету, що проголосив необхідність знищення всієї папської системи і секуляризації монастирсько-церковної землі. Вікліф з відразою відносився до «полонення» і розколу і після 1379 року почав виступати проти догматизму римської церкви з революційними ідеями.У 1379 році він зазіхнув на авторитет папи римського, виразив в своїх вигадуваннях ідею про те, що Христос, а не папа римський, є главою церкви. Він стверджував, що Біблія, а не церква, є єдиним авторитетом віруючого і що церква повинна будуватися по образу Нового Заповіту. Щоб підкріпити свої погляди, Вікліф зробив Біблію доступною людям на їх рідній мові. До 1382 року був закінчений перший повний переклад Нового Заповіту англійською мовою. Микола Герфордський закінчив переведення більшоъ частини Старого Завіту на англійську мову в 1384 році. Таким чином, вперше англійці мали повний текст Біблії на своїй рідній мові. Вікліф пішов ще далі і в 1382 році виступив проти догмата про пресуществленії, хоча римська церква вважала, що суть елементів змінюється при незмінній зовнішній формі. Вікліф стверджував, що речовина елементів залишається незмінною, що Христос є духовно присутнім під час цього таїнства і відчувається вірою.

Прийняти погляд Вікліфа означало визнати, що священик не в змозі впливати на порятунок людини шляхом заборони йому приймати тіло і кров Христа при євхаристії. І хоча погляди Вікліфа були засуджені в Лондоні і в Римі, його вчення про рівність в церкві було застосоване до економічного життя селянами і сприяло селянському повстанню 1381 року.Студенти з Чехії, що виучувалися в Англії, принесли його учення до себе на батьківщину, де воно стало грунтом для ідей Яна Гуса. Чехія в цей час переживала засилля німецького духівництва, що прагнуло придбати ділянки на Куттенберських копальнях. Ян Гус, пастор каплиці Віфлєємськой, що виучувався в Празькому університеті і приблизно в 1409 році що став його ректором, читав вигадування Вікліфа і засвоїв його ідеї. Проповіді Гуса довелися на час підйому чеської національної свідомості, що виступила проти влади Священної Римської імперії в Чехії. Гус пропонував реформу церкви в Чехії, схожу з тією, яку проголошував Вікліф . Прагнучи присікти народну незадоволеність, імператор Сигизмунд I і папа римський Мартін V ініціювали церковний собор в Констанце, на якому Ян Гус і його сподвижник Ієронім Празький були проголошені єретиками і спалені на вогнищі. Єретиком проголошувався і Джон Вікліф.

Реформація в Данії пов'язана ім'ям Ганса Таусена, котрий після навчання в Віттенбурзі почав проповідувати лютеранські ідеї на Батьківщині. Спроба церковних ієрархів влаштувати суд над «датським Лютером» не завершилася успіхом, так як йому сприяв король Фредерік I. В 1530 році на церковному синоду в Копенгагені Таусен оборонив «символ віри» датських протестантів -- «43 копенгагенські статті».

Офіційно ж єванглічно-лютерансьа Церква була визнана державною при сині Фредеріка I -- Крістіану III, котрий використовував проведення Реформації в політичних цілях. Однак Крістіан III і до вступу на престол був вірним приверженцем лютеранства і з 1528 року ввів лютеранське богослужіння на своїх землях в Шлезвизі. Зробивши Реформацію законом, Крістіан III змістив католицьких єпископів і провів секуляризацію всього церковного майна, в результаті чого королівське земельне майно виросла втричі: королю належало більше половини земель в країні. По проханню короля Крістіана,Меланхтон прислав в Данію досвідченого священика - реформатора Йоганнеса Бугенхагена, котрий очолив проведення Реформації в країні. В підсумку Реформація в Данії орієнтувалась на німецькі зразки. По оцінці датських істориків, «Данія з введенням Лютеранської Церкви стала в церковному відношенні на довгий час німецькою провінцією» В 1537 році по наказу короля була створена комісія з «учбових людей» для розробки положення про нову церкву, куди ввійшов і Ганс Таусен. З складеним положенням був ознайомлений Лютер, і з його підтримки в вересні того ж року новий церковний закон був утверджений.

В 1550 році на датській мові була видана Біблія. Особливістю Реформації в Данії було відношення до монастирів, які не були закриті, хоча і обкладені податками. Нових послушників приймати не дозволялось. В підсумку монастирі існували ще 30 років після початку церковних реформ. Більшість же приходських священників не стали жертвувати своїми місцями і влились в нову церковну структуру.

Церковна реформація в Норвегії була також проведена датським королем Крістіаном III, котрий розповсюдив на країну дію датської церковної ординації 1537 року,яка визначала положення нової релігії в церкві. Спроба норвежського архієпископа Олафа Энгельбректссона заперечити введенню нової релігії не була успішною. Більше того, боротьба за збереження старої церкви привела до кінцевої втрати Норвегією самостійності і перетворенню її на «датську провінцію», про що було офіційно заявлено в Копенгагені.

В 1517 році брати Олафи і Лаврентій (Ларс) Петри, сини коваля з Еребру, які приїхали в Германію для отримання освіти, стали свідками виступів Мартіна Лютера проти зловживань в Римсько-католичній Церкві. В 1518 році Олаус повернувся в Швецію і став дияконом і вчителем Стренгнеській церковній школі. Насамперед до виступів Петрі негативно віднеслись не тільки церковні ієрархи, а й звичайні прихожани, котрі кидали в проповідника каменями і палицями. Негативно віднісся до проповіді нового вчення і новий король Густав Васса, котрим в 1523 році був виданий указ, який забороняв під загрозою втрати майна і смертної кари вивчати твори Лютера. Однак важка внутрішньополітична ситуація змусила короля шукати як нових союзників всередині країни, так і додаткові джерела фінансування свого правління. Вдодаток в 1524 році виник конфлікт між королем і папою Клементом VII з приводу обрання нового архієпископа. В результаті відносини з папством були перервані і більше не відновлялись.

Реформа Церкви в Швеції здійснювалась поступово. З 1525 року почалось проведення богослужінь на шведській мові, в 1526 році був виданий Новий Заповіт, а в 1541 році -- вся Біблія, і король зобов'язав всі церкви придбати нові книги.

В 1531 році архієпископом Швеції став брат Олауса Лаврентій. Під його керуванням в 1536 році в Упсалі відбувся Церковний собор, на якому лютеранські церковні книги були визнані обов'язковими для всієї Швеції. Целібат був скасований. В 1571 році Лаврентієм Петрі був розроблений «Шведьский церковний статут», в якому визначалася організаціонна структура і характер самокеруючої Шведської Церкви. Пастори і миряни отримували можливість вибирати эпископів, однак кінцеве утвердження кандидатів стало прерогативою короля.

Разом з тим необхідно відмітити, зважаючи на відсутність жорстокого протистояння між римськими католиками і привержанцями Реформації, мавшого місце в країнах Центральної Європи, відмінності в зовнішньому характері богослужінь реформованої і Римсько-католицької Церкви були мінімальні. Тому шведський обряд прийнято рахувати прикладом високо церковної традиції в лютеранстві. Також формально вважається, що Церква Швеції має Апостольську Спадковість, так Лаврентій Петрі був ординований в єпископи Петром Магнусоном, єпископом Вестераським, посвяченим в свій сан в Римі.

Реформація була проведена і в Фінляндії, в той час заявлявся частиною королівства Швеції. Першим лютеранським єпископом в Фінляндії став Мікаель Агрікола, котрий склав перший буквар фінської мови и перевів на фінський Новий Завіт і частини Ветхого Завіту.

Кальвiнiзм

Кальвiнiзм, напрям протестантизму, засновано Ж. Кальвіном. З Женеви поширився на Францію (гугеноти), Нідерланди, Шотландію і Англію (пуритани). Під впливом кальвінізму проходілі нідерландська (XVI ст) і англійська (XVII ст) революції. Для кальвінізму особливо характерні: визнання лише Священного Писання, виняткове значення доктрини визначення (витікаюча від Божої волі предустановленность життя людини, його порятунку або засудження; успіх в професійній діяльності служить підтвердженням його вибраної), заперечення необхідності допомоги духівництва в порятунку людей, спрощення церковної обрядовості (під час богослужіння не звучить протяжна духовна музика, не возжігаются свічки, в церквах відсутні настiннi зображення) Сучасні прибічники кальвінізму -- кальвіністи, реформати, пресвітеріани, конгрегаціоналісти.

Переконання реформатора Жана Кальвіна (1509--1564) були ще радикальнішими, ніж лютеранин. Він повалив інститут духівництва і затверджував повну незалежність кожної релігійної общини. Кальвін ввів демократичне управління церквою: незалежні общини віруючих (конгрегації) управлялися консисторіями (пастор, диякон і обирані віруючими старійшини -- пресвітери з числа мирян). Делегати від провінційних консисторій складають провінційний синод, що скликається щорік.

Кальвін розробив вчення про абсолютне визначення, по якому всі люди згідно з непізнаваною Божественною волею діляться на вибраних і засуджених. Ні своєю вірою, ні «добрими справами» чоловік, що наказують церквою, нічого не може змінити в своїй посмертній долі. Кальвін розробив нові етично-етичні принципи мирського аскетизму: віруючий в земному житті він звільняв від необхідності здійснення спеціальних, визначених духівництвом «добрих справ», які були умовою його порятунку. Замість цього він сакралізував, тобто освятив трудову повсякденну діяльність віруючих. Праця оголошувалася формою служіння Богові, релігійним покликанням людини, і його успіхи в праці вважалися непрямим свідоцтвом вибрання. В умовах капіталістичних стосунків, що розвивалися, об'єктивним показником успіхів був капітал, тому підприємницька діяльність, накопичення засобів як би освячувалися, тоді як бездіяльність і непродуктивна витрата багатства і часу засуджувалися. Нажитий капітал (неважливо, праведними або неправедними дорогами) представлявся божим даром, але підкреслювалося, що його слід пускати в зворот; витрачати його на особисті потреби вважалося гріхом. Етично-релігійні принципи, що наказують, відрізняючись суворістю, простотою і аскетизмом, стимулювали розвиток капіталістичних стосунків. Заохочення накопітельства поєднувалося з вимогами мирського аскетизму в особистому житті.

Церква кальвінізму повинна була стежити за релігійною і етичною поведінкою людей, а світська влада повинна була виконувати всі розпорядження церкви, що набували сили законів. Це привело до догматизму і крайньої нетерпимості відносно ідейних і політичних противників церкви.

Реформація в Англії проводилась в порівнянні з іншими країнами «зверху», по волі монарха Генріха VIII, котрий таким чином намагався порвати з папою и Ватиканом, а також зміцнити свою абсолютну власть. При Єлизаветі I була складена кінцева редакція англіканського символа віри (так названі «39 статей»). В «39 статтях» признавались и протестантські догмати про виправданні вірою, про Священне письмо як єдиному джерелу віри і католицький догмат про єдинорятуючу силу церкви (з деякими промовками). Церква стала національною и перетворилась в важливу опору абсолютизму, її очолював король, а духовенство підчинялося йому як частина державного апарату абсолютиської монархиї. Богослужіння здійснювалось на англійській мові. Заперечувалось вчення католицької церкви про індульгенцій , о пошані ікон и мощей, було зменшено число свят. Разом з цим признавались таїнства хрещення і причащения, була збережена церковна ієрархія, а також літургія и пишний культ, характерні для католицької церкви. До тогож збиралася десятина, яка стала надходити на користь королю і нових власників монастирських земель.

Як і в багатьох інших країнах Реформація у Франції виникла на грунті, підготовленому гуманістичними ідеями, проповедиваємимі тут Ж. Лефевр д'Етаплем і Г. Брісонне (єпископом в Мо). У 20--30-х рр. XVI ст серед багатих городян і плебейських мас поширення набули лютеранин і анабаптізм. Новий підйом руху реформації, але вже у формі кальвінізму, відноситься до 40--50-м-коду рр. «Кальвінізм з'явився у Франції ідеологічним прапором як соціального протесту плебейства і буржуазії, що народжувалася, проти феодальної експлуатації, так і опозиції реакційно-сепаратистської феодальної аристократії міцніючому королівському абсолютизму; останній же для зміцнення своєї влади використовував у Франції не реформацію, а католицизм, затверджуючи в той же час незалежність французької католицької церкви від папського престолу (королівське галліканство). Опозиція різних шарів абсолютизму вилилася в так звані Релігійні війни, що закінчилися перемогою королівського абсолютизму і католицизму »

Причини реформації :

1)поширення ідей протестантизму ;

2)сформування кальвіністичного табору,а згодом держави на півдні;

3)сформування антикальвінізтичного табору(католицька ліга) на півночі; 4)анархія;

5)громадянські війни;

6)хижацька політика Іспанії ....

Зупинити війну між релігійними таборами зміг Генріх ІVвін видав Нантський едикт (указ).

Нантський едикт - основна релігія Франції - католицизм,але протестанти одержували право проповідувати в країні,окрім деяких міст .Нантський едикт послужив ключовою ланкою для припинення громадянських війн,і примиренню Півдня і Півночі.

Генріх ІV був один ізперших хто практично повністю зробив абсолютизм,він викинув з держапарата титуловану знать і укріпився на "шпапаги" та "мантії".

 

Учение

Православие основывается на идее, что истинные именно те знания, которые не претерпели изменений со времен Иисуса.

Католики придерживаются мнения, что Христос дал только «зерно Веры», которая претерпевает изменения в соответствии со временем, развивается и дополняется новыми догмами. При этом основой являются те нормы, которые были сформированы много веков назад.

Церковь

В состав Православной Церкви входит 15 независимых церквей и 3 поместные.

Католицизм монолитный, отличается монархическим строем правления во главе с Папой Римским, и имеет центр в Ватикане. И хотя православные с уважением относятся к авторитету Папы, главой церкви они признают только самого Господа.

Изображения святых

Лики на православных иконах двумерные, подчеркивая тем самым отношение их к другому миру, непостижимого простым смертным. Прихожане целуют иконы, потому что это почитание передается и Святейший Лицу, на ней изображена.

Иконы католиков трехмерные, более натуралистические, персонажи на них выглядят как живые. Допускается также создание статуй. Их роль — украшать помещение храма.

И католицизм, и православие запрещают молиться иконам, поскольку они не являются идолами. Молитва должна направляться только Господу.

Обряды

В православии считается необходимым при произнесении молитвы стоять лицом на восток, в католицизме — сторона мира не имеет никакого значения.

Православные крестятся тремя пальцами, католики — двумя.

Католические священнослужители все без исключения дают обет безбрачия. Православным батюшкам можно жениться, но только до момента посвящения в духовный сан. Таким образом, все православное духовенство состоит из белых, то женатых и черных священнослужителей, то есть тех, кто выбрал для себя монашескую жизнь.

Католическим священникам можно носить светскую одежду, а православные должны обязательно с бородой.

Таким образом, основное отличие православия от католицизма заключается в следующем:
1. Православие не имеет единой церкви.
2. В учение католицизма постоянно вносятся дополнения и изменения, согласно духу времени.
3. Православие не признает ад, а допускает оставление грехов после исповеди.

 

6) Розкажіть про перші в Європі вимоги реформувати релігійне життя та устрій котолицької церкви!

У першій половині XVI в. у Західній і Центральній Європі розгорнувся широкий суспільний рух, антифеодальний по своїй соціально-економічній і політичній суті, релігійний (антикатолицький) за своєю ідеологічною формою. Оскільки найближчими цілями цього руху були “виправлення” офіційної доктрини римсько-католицької церкви, перетворення церковної організації, перебудова взаємин церкви і держави, тому він став називатися Реформацією.

У вузькому значенні слово Реформація (від лат. Reformatio- перетворення) - це боротьба за реформування римсько-католицької церкви, що переживала в XIV-XVI ст. найвищу кризу. У широкому змісті реформація являла собою першу значну битву народжуваної буржуазії проти феодалізму і його ідеологічної основи - віровчення церкви, що не відповідала більше заповзятливому духу Нового часу. У відмінності від гуманістичного руху, що орієнтував на найбільш утворену частину суспільства, діячі Реформації зверталися за підтримкою до різних шарів населення. У вир реформаційного руху були затягнуті городяни, селяни, учені-богослови, студенти, збідніле дворянство і навіть короновані особи.

Думка про необхідність церковних реформ висловлювалася задовго до Реформації. Стурбовані моральним і політичним спадом папства, моральним розкладанням духівництва, багато богословів і священики намагалися зсередини встановити авторитет і чистоту католицької церкви. Однак папи не хотіли визнати необхідність Реформації. Папство шалено боролось з будь-яким проявом єресі. Нещасних чоловіків спалювали як єретиків, а жінок також - за обвинуваченням у чаклунстві. Перекірливих монархів відлучали від церкви. Але інквізиція так і не змогла придушити дух обурювання проти римсько-католицької церкви. Усе більше і більше росла ворожість селян до церкви як найбільшому землевласнику. Європейські монархи, чиї жадібні погляди були спрямовані на величезне церковне майно, заохочували цей дух невдоволення. Головним вогнищем європейської Реформації була Німеччина.

Реформація - це широкий релігійний і соціально-політичний рух, що почався на початку 16 століття в Німеччині і спрямований на перетворення християнської релігії. Почавшись в Німеччині, Реформація охопила ряд європейських країн і призвела до відпадання від католицької церкви Англії,Франції, Шотландії, Данії, Швеції, Норвегії, Нідерландів, Фінляндії, Швейцарії, Чехії і Угорщини.

Термін «Реформація» виражає ту істотну сторону руху, центром якої є критика й атака на монопольне положення католицької папської церкви і її навчання в політичній, ідеологічній системі тодішнього європейського суспільства. Революціонізуюче протікання реформаторського руху як першу вирішальну битву європейського міщанства проти феодалізму. Ця характеристика відносилася німецькій Селянській війні, однак аналогічні революційні риси містяться в кожнім антифеодальному орієнтованому реформаторському русі, тому що в ньому відбиваються визвольні інтереси наступаючого міщанства, класу буржуазії яка народжувалася.

Особливості реформації в Західній Європі та лютеранство

Лютеранство, найбільший напрям протестантизму (яке в наші дні дуже сильно поширене в Германії і Америки). Засноване М. Лютером в XVI ст У лютеранстві вперше сформульовані головні положення протестантизму, але лютеранство втілило їх в життя (особливо в церковній організації) менш послідовно, нiж кальвінізм. Поширено в скандінавських країнах, Германії, США, країнах Прибалтики. Суть ідей Лютера полягає в тому, що він відкинув верховенство папської влади над всією церквою і визнав джерелом християнського віровчення лише Священне Писання. Це спричинило відкидання авторитету Священного Віддання, відмову від культу святих, від шанування ікон і інших священних зображень. Основою для створення протестантського догматизму багато в чому послужили Послання апостола Павла. Так, доктрина виправданні вірою бачилася Лютеру в центрі новозаветной концепції порятунку. Суть цієї доктрини полягала, по Лютеру, в наступному: спроби людини знайти порятунок самостійно, шляхом дотримання заповідей - безглузді; більш того, вони гріховні, бо людина ціною власних зусиль намагається наблизитися до мети, досяжної лише з Божою допомогою, і таким чином відкидає Божественну милість і претендує на роль Бога. Заповіді, на думку Лютера, здатні лише спонукати до добродійних вчинків, але у людини немає сил для їх здійснення. Коли людина усвідомлює це, на допомогу приходить милість Бога. Закон нездійсненний, отже, - робить вивід Лютер, - людина врятується лише через віру.

Радикально змінився погляд на церкву. Це вже не містичний організм, поза яким немає порятунку (а саме так трактує себе церква і в католицизмі, і в православ'ї), а просто співтовариство віруючих. І священики перестали бути вищими істотами, що стоять над мирянами, людьми наділеними особливою благодаттю і винятковим правом здійснювати таїнства і відпускати гріхи. Їх роль звелася до вимовлення проповіді і здійснення богослужіння. Кожен віруючий, минувши духівництво, отримував право безпосередньо звернутися до Бога.

Передумови Реформації

Економічний тиск, помножений на утиск національних інтересів, викликав ще в XIV столітті протест проти авіньонських пап в Англії. Виразником незадоволеності мас тоді став Джон Вікліф, професор Оксфордського університету, що проголосив необхідність знищення всієї папської системи і секуляризації монастирсько-церковної землі. Вікліф з відразою відносився до «полонення» і розколу і після 1379 року почав виступати проти догматизму римської церкви з революційними ідеями.У 1379 році він зазіхнув на авторитет папи римського, виразив в своїх вигадуваннях ідею про те, що Христос, а не папа римський, є главою церкви. Він стверджував, що Біблія, а не церква, є єдиним авторитетом віруючого і що церква повинна будуватися по образу Нового Заповіту. Щоб підкріпити свої погляди, Вікліф зробив Біблію доступною людям на їх рідній мові. До 1382 року був закінчений перший повний переклад Нового Заповіту англійською мовою. Микола Герфордський закінчив переведення більшоъ частини Старого Завіту на англійську мову в 1384 році. Таким чином, вперше англійці мали повний текст Біблії на своїй рідній мові. Вікліф пішов ще далі і в 1382 році виступив проти догмата про пресуществленії, хоча римська церква вважала, що суть елементів змінюється при незмінній зовнішній формі. Вікліф стверджував, що речовина елементів залишається незмінною, що Христос є духовно присутнім під час цього таїнства і відчувається вірою.

Прийняти погляд Вікліфа означало визнати, що священик не в змозі впливати на порятунок людини шляхом заборони йому приймати тіло і кров Христа при євхаристії. І хоча погляди Вікліфа були засуджені в Лондоні і в Римі, його вчення про рівність в церкві було застосоване до економічного життя селянами і сприяло селянському повстанню 1381 року.Студенти з Чехії, що виучувалися в Англії, принесли його учення до себе на батьківщину, де воно стало грунтом для ідей Яна Гуса. Чехія в цей час переживала засилля німецького духівництва, що прагнуло придбати ділянки на Куттенберських копальнях. Ян Гус, пастор каплиці Віфлєємськой, що виучувався в Празькому університеті і приблизно в 1409 році що став його ректором, читав вигадування Вікліфа і засвоїв його ідеї. Проповіді Гуса довелися на час підйому чеської національної свідомості, що виступила проти влади Священної Римської імперії в Чехії. Гус пропонував реформу церкви в Чехії, схожу з тією, яку проголошував Вікліф . Прагнучи присікти народну незадоволеність, імператор Сигизмунд I і папа римський Мартін V ініціювали церковний собор в Констанце, на якому Ян Гус і його сподвижник Ієронім Празький були проголошені єретиками і спалені на вогнищі. Єретиком проголошувався і Джон Вікліф.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.254 (0.016 с.)