B2 Визначити густину струму, якщо відомо, що за 10 с через поперечний переріз провідника пройшов заряд 100 Кл. Площа поперечного перерізу 5 мм?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

B2 Визначити густину струму, якщо відомо, що за 10 с через поперечний переріз провідника пройшов заряд 100 Кл. Площа поперечного перерізу 5 мм?B12 Батарейку від ліхтарика, що має ЕРС 1,5 В і внутрішній опір 1,5 Ом, замкнули на опір 7,5 Ом. Яка напруга на затискачах батарейки?

а) 1,5 В,

В

B2 Визначити густину струму, якщо відомо, що за 10 с через поперечний переріз провідника пройшов заряд 100 Кл. Площа поперечного перерізу 5 мм?

д) 4 А/мм2.

B8 Визначити опір провідника, якщо при напрузі на його кінцях 10В сила струму дорівнює 0,1 А.

в) 100 Ом,

55B3 Визначити густину струму в провіднику з електронною провідністю, якщо концентрація електронів n = 2·1028 м-3, швидкість дрейфу електронів в електричному полі 0,002 м/с

д) 6,4·106 А/м2

55B4 Визначити питомий електричний опір металу, концентрація електронів в якому 5·1026 м-3, швидкість дрейфу електронів 0,05 м/с, а напруженість електричного поля 2·102 В/м

б) 5·10-6 Ом·м,

59B12 - Визначити заряд іона, що рухається в магнітному полі по колу з швидкістю V=106 м/с. Індукція магнітного поля В=0,05 Тл. доцентрова сила що діє на іон F=8×10-15 H.

Б) 1,6×10-19 Кл;

59B14 - Визначити індукцію магнітного поля, в якому електрон (q=l,6×10-19 Кл) рухається із швидкістю 5×106 м/с і на нього діє сила Лоренца 0,05 Н.

Д) 6,25×1014 Тл.

59B15 Визначити радіус кола, по якому буде рухатися заряд q=0,01 Кл в перпендикулярному до швидкості магнітному полі (В=0,02 Тл). Швидкість руху заряду V=103 м/с, маса m=10-2 г.

Г) 50 м

64B2 В електричному колі з котушкою індуктивності L=0,01 Гн при вмиканні кола виникає е.р.с. самоіндукції 0,05 В. Визначити величину струму в колі, якщо він зменшився до нуля за 1 секунду.

Д . ) 5 А.

64B7 В котушці індуктивності (L=0,022 Гн) за час t=0,05 c струм зростає в 2 рази і досягає З А. Яка при цьому виникає е.р.с. самоіндукції?

В) 0,6 В;

64B8 Визначити індуктивність контура, якщо при проходженні струму І=5 А створюється магнітний потік Ф=0,2 Вб.

Б) 0,04 Гн;

64B9 - Визначити індуктивність соленоїда без осердя довжиною l=0,5 м, площею поперечного перерізу S=2 см2. Кількість витків в соленоїді 300.

Г) 45×10-6 Гн;

B5 Визначити коефіцієнт потужності і колі змінного струму, якщо при напрузі 220 В та ефективному струму 0,05 А виділяється потужність 4,4 Вт.

Б) 0,4;

72B2 Визначити потужність змінного струму на конденсаторі С=2 мкФ, якщо ефективне значення струму Іеф=0,2 А, Uеф=125 В. Частота змінного струму 50 Гц.

В) 0;

Г

B10 Гальванічний елемент має ЕРС 1,5В і внутрішній опір 0,8 Ом. Який дістанемо струм в колі, якщо його зовнішня частина має опір 5,2 Ом?

б) 0,25 А,

Д

53B2 До вузла входять струми I1 = 5 A та I2 = 10 A, а виходять з нього струми I3, I4, I5. Відомо, що I3 = 3 A, I4 = 2 A. Знайти величину струму I5.

в) 10 А,

61B1 Два паралельні прямі нескінченно довгі провідники знаходяться на відстані 2 см. Провідниками течуть струм І1=I2=5 А в одному напрямі. З якою силою притягується кожний метр першого провідника до другого?

Г) Г) 25×10-5 Н; .

61B3 Два прямолінійні паралельні провідники, якими течуть однакові струми, притягуються один до одного із силою 2×10-4 Н на кожний метр довжини. Визначити величину струму, що тече кожним провідником, якщо відстань між ним дорівнює 40 см.

Д). 20 А.

B8 Друге рівняння Максвела і інтегральній формі. Закон повного струму.

А) ;

60В11.Два паралельні прямі нескінченно довгі провідники знаходяться на відстані 2 см. Провідниками течуть струм І1=I2=5 А в одному напрямі. З якою силою притягується кожний метр першого провідника до другого?

Г) 25×10-5 Н;

60В13. Два прямолінійні паралельні провідники, якими течуть однакові струми, притягуються один до одного із силою 2×10-4 Н на кожний метр довжини. Визначити величину струму, що тече кожним провідником, якщо відстань між ним дорівнює 40 см.

Д) 20 А.

63В25. Друге рівняння Максвела і інтегральній формі. Закон повного струму.

А) ;

70B1 До контура з параметрами L=0,02 Гн, R=40 Ом, C=10 мкФ підключена зовнішня періодична напруга. При якій циклічній частоті зовнішньої напруги в колі виникне резонанс?

А) 2·10-3 Гц;

71B10 До котушки з омічним опором 20 Ом та індуктивністю 0,5 Гн прикладена напруга 220 В частотою 50 Гц. Визначити cosφ — косинус зсуву фаз між струмом і напругою.

Б) 0,126;

Е

B11 Електричне коло складається з джерела струму внутрішнім опором 15 Ом та електричної лампочки опором 5 Ом. Сила струму в колі дорівнює 0,5 А. Визначити ЕРС джерела струму.

г) 10 В,

З

51B3 За який час через поперечний переріз провідника площею 5 мм2 пройде заряд 100 Кл, якщо густина струму рівна 2·106А/м2?

а) 10 с,

B8 Котушка з омічним опором 15 Ом та індуктивністю 2 Гн включена в коло змінного струму частотою 50 Гц і напругою 200 В. Визначити силу струму в котушці.

Б) 0,34 А;

Л

B1 Логарифмічний декремент затухання контура дорівнює 2. у скільки разів зменшиться заряд на конденсаторі за 1 період

В) в е2 разів;

М

B7 На цоколі лампочки написано: 3,5 В; 0,25 А. Визначити опір у робочому режимі.

б) 14 Ом,

61B2 На якій відстані знаходяться два прямолінійні паралельні провідники, якими течуть струми І1=2 А і І2=3 А, якщо сила взаємодії між ними дорівнює 1,2×10-5 Н на кожний метр довжини?

В). 0,1 м;

B1 Яку роботу виконує електричний струм силою 2 А при напрузі 100 В за час 10 с?

б) 2 кДж,

B12 Батарейку від ліхтарика, що має ЕРС 1,5 В і внутрішній опір 1,5 Ом, замкнули на опір 7,5 Ом. Яка напруга на затискачах батарейки?

а) 1,5 В,

В

B2 Визначити густину струму, якщо відомо, що за 10 с через поперечний переріз провідника пройшов заряд 100 Кл. Площа поперечного перерізу 5 мм?

д) 4 А/мм2.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.018 с.)