Перевіряємо несучу здатність основи на рівні підошви фундаментуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перевіряємо несучу здатність основи на рівні підошви фундаменту 

При заглиблені фундаменту у піски і супіски нормативне навантаження від ваги опори та фундаменту на рівні підошви слід визначати з урахуванням виштовхуючої дії води.

 

, (1.6)

 

де - об’єм тіла опори;

- об’єм фундаменту;

- об’єм води, витісненої частиною тіла опори до РМВ і фундаментом;

- питома вага води;

- питома вага бетону.

 

. (1.7)

 

.

 

.

 

.

 

.

 

Розрахунки зусиль від діючих навантажень приводимо у вигляді табл. 4-5

 


 

Таблиця №1.4 Зусилля у перерізі по підошві фундаменту

 

Сили, які діють у перерізі до обрізу фундаменту Сили, кН Плече відносно осі, м Момент відносно осі, кНм
Вертикальні Горизонтальні
Нормативні Коефіцієнт, gf Розрахункові Нормативні Коефіцієнт, gf Розрахункові     X     Y     Mx     My
Вага: Опори і фундаменту Р         1,1                  
Прольотної будови і проїжджої частини 2*Р1     1,2                
Навантаження: Тимчасове АК на одному прольоті Р2 Тимчасове АК на двох прольотах 2*Р2         1,2     1,2               0,75            
Сила гальмування Fт           1,2            
Тиск криги: На рівні РВВ Fл,1 На рівні РМВ Fл,2                 1,2   1,2             8,5   4,5          

 


 

Таблиця №1.5 Сполучення навантажень у перерізі по підошві фундаменту

 

Номер сполучення Сили, які діють у перерізі по зрізу фундаменту Коефіцієнт сполучення h Сили, кН Моменти, кНм Ексцентриситет, м Відносні ексцентриситети
Вертикальні Горизонтальні   Мx   My   Ec,x=Mx/N   Ec,y=My/N        
Вага: Опори Роп Прольоту будов 2*Р1                      
Навантаження: Постійне                    
  Тимчасове АК на одному прольоті Р2 Разом                     0,178       0,194  
Навантаження: Постійне Тимчасове АК на двох прольотах 2*Р2 Разом                              
Навантаження: Постійне Тимчасове АК на одному прольоті Р2 Сила гальмування Fт Разом       0,8   0,8                         0,348     0,38  

 

Навантаження: Постійне Тимчасове АК на двох прольотах 2*Р2 Сила гальмування Fт Разом         0,8     0,8                       0,166     0,181  
Навантаження: Постійне Тимчасове АК на двох прольотах 2*Р2 Тиск криги на РМВ Fл,2 Разом         0,8     0,7                         0,04     0,014
Навантаження: Постійне Тимчасове АК на двох прольотах 2*Р2 Тиск криги на РВВ Fл,1 Разом         0,8     0,7                         0,025     0,009

 

Аналіз табл. 5 показує, що відносні ексцентриситети від постійного і тимчасового навантажень не перевищують одиниці [1, п. 7.7], отже розрахунок крену фундаменту можна не проводити. Таким чином, забезпечується виконання норм [1, п. 1.46], по перевірці горизонтального зміщення верху опори.

Для визначення несучої здатності основи під підошвою фундаменту мілкого закладення необхідно розрахувати:

а) середній тиск підошви фундаменту на основу, кПа

 

, (1.8)

 

де - розрахунковий опір основи [1, додаток 24];

- сила, нормальна до підошви фундаменту, кН;

- площа підошви фундаменту, м2;

- коефіцієнт надійності за призначенням споруди, який дорівнює 1,4;

б) максимальний тиск підошви фундаменту на основу, кПа

 

(1.9)

 

де - момент сил відносно осі Х чи У, які проходять через центр ваги підошви фундаменту, кНм;

- ексцентриситет прикладення сили, , м;

- момент опору площі фундаменту відносно осей Х та У;

- коефіцієнт умов роботи, який дорівнює 1 або 1,2 в залежності від діючого тимчасового навантаження [1, п. 7,8].

Проводимо перевірку несучої здатності основи , використовуючи вище приведені умови. Розрахунки зводимо до табл. 1.6.

Таблиця №1.6 Перевірка міцності ґрунтової основи

 

Номер сполу чення     кПА
93,5 0,194   1,194   256,1
0,806
93,5     256,1
93,5 0,38   1,38   318,2
0,62
93,5 0,181   1,181   318,2
0,819
93,5   0,014   1,014 318,2
0,986
93,5   0,009   1,009 318,2
0,991

 

 

Розрахунковий опір незалежно від типу грунтів основи визначаємо за виразом [1, додаток 24]:

 

(1.10)

 

де - умовний опір грунту, приймаємо за [1, додаток 24];

- коефіцієнти , приймаємо за [1, табл. 4, додатку 24];

- ширина (менша сторона або діаметр) підошви фундаменту, 5,5 м

- глибина закладення фундаменту, 2,5 м;

- середнє розрахункове значення питомої ваги шарів грунту, розташованих вище підошви фундаменту, обчислене без урахування зважувальної дії води.

Згідно з п. 7.8.норм [1] для сполучень 1 і 2:

 

кПа. (1.11)

 

для сполучень 3-6:

 

кПа. (1.12)

Результати обчислень, наведених у табл.. 1.6, показують, що ґрунти основи не мають достатньої несучої здатності, щоб сприйняти навантаження, які на них передаються. В усіх сполученнях не виконуються умови.

Таким чином, виходячи з того, що умови не виконуються, треба запроектувати фундамент глибокого закладення.


Проектування фундаменту глибокого закладення.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.054 с.)