СПЕЦІАЛЬНІ АКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СПЕЦІАЛЬНІ АКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ1. АКТИ ПРО ВНУТРІШНЮ РОБОТУ ІНСТИТУЦІЙ

2. УХВАЛИ (РІШЕННЯ) РАДИ АБО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ СТОСОВНО ПРОГРАМИ ЄСпв

3. ПРОГРАМИ ЗАГАЛЬНОЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ

4. ДОГОВОРИ (УГОДИ) ПРО АСОЦІЙОВАНЕ ЧЛЕНСТВО З ТРЕТІМИ КРАЇНАМИ

5. ЗАГАЛЬНІ ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗМІШАНІ (МІЖІНСТИТУЦІЙНІ) УГОДИ

АКТИ ОРГАНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 
 


ІНСТИТУЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

1. Європейська Рада

2. Рада Міністрів (Рада ЄС)

3. Європейський парламент

4. Європейська Комісія

5. Суд ЄС і Суд і Інстанції

6. Палата Аудиторів

7. Економічний і Соціальний Комітет

8. Комітет регіонів

9. Європейський і Центральний банк

10. Європейський інвестиційний банк

11. Європол

12. Омбудсмен

Загальна характеристика:

Суміщення функцій. Це означає, що принаймні три найважливіших інституції ЄС (Європейський Парламент, Рада і Комісія) наділені функціями різного характеру, які не можуть бути чітко пристосовані до традиційного розмежування між законодавчими, виконавчими, судовими та наглядовими органами.

Поліцентричність структури.Незважаючи на те, що центральні інституції ЄС незмінно знаходяться у Брюсселі, вони також розміщуються у Люксембурзі і Страсбурзі. Крім того, Центр ядерних досліджень Євроатому, наприклад, розташовано в Іспрі (Італія) та Калхемі (Великобританія).

Розподілена лояльність.Теоретично всі інституції ЄС задумані й створені в такий спосіб, щоб бути відданими тільки одній справі — інтересам Євросоюзу. Однак це виявилося практично неможливим з принципових і прагматичних міркувань. Саме розподілена лояльність дозволяє європейським урядовцям знаходити “золоту середину” у їхній діяльності.

Розподіл влад. Цей принцип уперше був сформульований французьким філософом - конституціоналістом Монтеск’є у XVIII ст., і створення французьких післяреволюційних інституцій базувалося саме на його положеннях. Суть цього принципу полягає в тому, що, здійснюючи свою владу, законодавчі, виконавчі й судові органи мають бути повністю незалежними один від одного. Цей принцип застосовується до інституцій ЄС тому, що всі вони є незалежними одна від одної, хоча, як було згадано вище, і виконують змішані функції.

Європейська Рада

Загальна характеристика:

Склад – глави держав-членів і урядів держав-членів ЄС.

 

· забезпечує форум для вільного і неофіційного обміну думками між главами держав і урядів;

· класифікує компетенційні питання, закріплені у засновницьких договорах, питання політичного співробітництва і спільного опікування стосовно держав-членів;

· генерує імпульси для прогресивного розвитку Співтовариства.

Особливості діяльності:

ü після кожного засідання Європейська Рада повинна представити Європарламентові звіт своїх слухань і щорічний письмовий звіт щодо прогресу, досягнутого Союзом.

ü рішення ЄР є політичними і загальними за суттю;

ü не мають сили закону;

ü не можуть бути реалізованими без “законодавчого наповнення”;

ü не є предметом судового контролю

ü на відміну від інших інституцій Європейська Рада діє без будь-яких правил внутрішнього розпорядку.

Європейський парламент

Загальна характеристика:

o складається з представників народів держав-членів ЄС;

o обирається прямим загальним голосуванням на 5 років;

o кількість обраних депутатів від 15 держав – членів було 626, від 25 ‑ 732 членів

o представлено більше 100 політичних партій і рухів;

o діє 8 політичних фракцій і груп, 27 постійних комітетів.

Функції, компетенція, повноваження Європарламенту:

 

Функції були: • законодавча; • обрання та формування виконавчих органів ЄС; • контроль за діяльністю виконавчої влади ЄС; • просвітницько-інформаційна; будуть: o законодавча; o бюджетна; o політичний контроль; o консультаційна.  
Сфери компетенції • політична; • кадрова; • системотворча; • комунікативна.
Діяльність у політичній сфері • право на участь у законотворчій діяльності; • контроль за здійсненням виконавчих повноважень структурними підрозділами Ради та Комісії.
Діяльність у кадровій сфері • затверджує, зокрема, всіх членів Комісії; • призначає Омбудсмена; • консультує Раду стосовно призначення нею членів Виконавчої ради Європейського Центрального Банку та членів Палати Аудиторів.
Діяльність у системотворчій сфері • перегляд окремих положень чинних Договорів, інших правових актів; • внесення змін і доповнень щодо процедурних питань, перерозподілу компетенції між ЄС та країнами-членами тощо.
Діяльність у комунікативній сфері • забезпечує зворотний зв'язок між своїми депутатами і їх виборцями, відносини з парламентами країн-членів, асоційованих членів та третіх країн.

Рада Європейського Союзу (Рада Міністрів)

Загальна характеристика

· Складається з представників кожної держави-члена на міністерському рівні, які мають повноваження брати зобов'язання від імені свого уряду.

· Можуть делегуватися і представники міністерського рівня від територіальних утворень, що діють в рамках публічного права (наприклад, від федеральних земель Німеччини).

· Головування здійснюється по черзі кожним членом Ради протягом шести місяців відповідно до алфавітного розташування держав-членів.

· Голова Ради, як "перший серед рівних", не має вищої юридичної влади над іншими представниками.

· Головуюча держава-член виконує адміністративну, ініціативну, координуючу та представницьку функції.

· Частково змінючи свій склад і назву в залежності від предмета обговорення (питання освіти, транспорту, фінансів, промисловості тощо), Рада засідає по два-чотири рази на рік.

 

Підготовчу роботу для діяльності Ради ЄС здійснює Комітет постійних представників держав-членів (КОРЕПЕР), який поділяється на КОРЕПЕР-І і КОРЕПЕР-ІІ.

Спеціальні Комітети Ради

Ø Політичний

Ø Координаційний комітет зі співробітництва у сфері охорони порядку та правосуддя у кримінальних справах

Ø Стратегічний комітет з питань імміграції, зовнішніх кордонів та надання політичного притулку

Ø Комітет з сільського господарства

Ø Економічний і фінансовий комітет

Ø Комітет по зайнятості

Ø Комітет у справах світової організації торгівлі

Рада приймає рішення голосуванням:

ü Одностайно (100 % голосів)

ü Кваліфікована більшість (у попередньому складі з 87 членів Ради 62 голоси складали кваліфіковану більшість)

ü Проста більшість (50 % + 1)

ü Блокуюча меншість складає 26 голосів (від 87 членів Ради)

 

Європейська Комісія

Загальна характеристика:

q ЄК -"двигун" європейської інтеграції.

q ЄК - сила, яка пильнує за дотриманням договорів та оберігає інтереси Співтовариства.

Цілі Комісії:

· забезпечення функціонування спільного європейського ринку;

· захист інтересів Співтовариства;

· представництво ЄС у закордонних стосунках.

Функції Комісії:

o законодавча ініціатива;

o нагляд за дотриманням угод;

o реалізація політики ЄС у міжнародних торговельних відносинах.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.009 с.)