Тема 3. Класифікація витрат робочого часуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Класифікація витрат робочого часу 

27. Значення класифікації витрат робочого часу.

а) класифікація витрат робочого часу дає змогу визначити рівень витрат робочого часу, види цих витрат, нормувати та їх аналізувати;

б) класифікація витрат робочого часу проводиться з метою виявлення характеру і змісту витрат робочого часу;

в) класифікація витрат робочого часу проводиться з метою виявлення завантажень та характеру зайнятості робочого, змісту витрат робочого часу та рівня використання обладнання;

г) класифікація витрат робочого часу проводиться з метою виявлення ступеня використання обладнання та визначення можливості його найбільш ефективного використання;

д) класифікація витрат робочого часу дає можливість визначити конкретні види робіт, виявити витрати робочого часу.

 

28. До якого виду витрат робочого часу відноситься час „на установку і зняття деталі” при виконанні верстатних робіт?

а) підготовчо-заключного часу;

б) часу на обслуговування робочого місця;

в) допоміжного часу;

г) основного часу.

 

29. До якої категорії витрат робочого часу верстатника відноситься час на „установку і зняття інструменту при роботі на верстатах в серійному виробництві?

а) підготовчо-заключного часу;

б) часу на обслуговування робочого місця;

в) часу на технічне обслуговування робочого місця;

г) оперативного часу.

 

30. До якої категорії витрат робочого часу верстатника відноситься час та налагоджування обладнання і інструменту у процесі роботи?

а) підготовчо-заключного часу;

б) часу на обслуговування робочого місця;

в) часу на організацію робочого місця;

г) оперативного часу.

 

31. До якої категорії витрат робочого часу основного робочого відноситься час на уборку робочого місця в серійному виробництві?

а) підготовчо-заключного часу;

б) технічне обслуговування робочого місця;

в) організаційне обслуговування робочого місця;

г) оперативного часу.

32. До якої категорії витрат робочого часу основного робочого відноситься час на участь у ремонті обладнання?

а) підготовчо-заключного часу;

б) часу на обслуговування робочого місця;

в) оперативного часу;

г) часу виконання випадкових робіт, не обумовлених виробничим завданням.

33. До якої категорії витрат робочого часу багатоверстатника відноситься час на переходи між верстатами?

а) підготовчо-заключного часу;

б) часу на обслуговування робочого місця;

в) оперативного часу;

г) перерв у роботі.

34. Яку частку складає підготовчо-заключний час у витратах всього робочого часу в одиночному та дрібносерійному виробництві?

а) 3 – 5 %;

б) 10 – 15 %;

в) 6 – 8 %;

г) 15 – 20 %.

35. До якої категорії витрат робочого часу верстатника відноситься час на зняття зайвого припуску?

а) підготовчо-заключного часу;

б) часу на обслуговування робочого місця;

в) оперативного часу;

г) часу виконання непродуктивної роботи, не обумовленої виробничим завданням.

 

Тема 4. Методи та технічні засоби вивчення витрат робочого часу

36. Які із перелічених методів вивчення використання робочого часу дають змогу виявити витрати робочого часу впродовж всієї зміни?

а) хронометраж;

б) фотографія робочого дня;

в) фотографія використання обладнання;

г) фотографія виробничого процесу.

37. Яким з перелічених методів можливо визначити фактичні витрати часу виконання операції?

а) фотографія робочого дня;

б) хронометраж;

в) фотографія використання обладнання;

г) фотографія виробничого процесу.

38. Яким з перелічених методів можливо одержати дані про використання робочого часу великої кількості робітників?

а) фотографією робочого часу, проведеної методом безпосередніх вимірів;

б) хронометражем;

в) моментною фотографією робочого часу;

г) фотографією виробничого процесу.

39. Які із перелічених методів необхідно використовувати для вивчення витрат робочого часу в бригаді?

а) фотографія робочого часу, методом безпосередніх вимірів;

б) хронометраж;

в) моментна фотографія робочого часу;

г) гуртова фотографія робочого часу;

д) бригадна фотографія робочого часу.

40. Які із перелічених методів необхідно використовувати для вивчення простою обладнання, обумовленого збігом у необхідності обслуговування?

а) хронометраж;

б) фотографія робочого дня багатоверстатника;

в) фотохрономонтаж;

г) моментна фотографія робочого часу.

41. Які із перелічених методів необхідно використовувати для вивчення оперативного часу якщо операції носять випадковий характер.

а) хронометраж;

б) фотохрономонтаж;

в) моментна фотографія;

г) фотографія багатоверстатника.

42. Яким з перелічених приладів доцільно проводити фотохрономонтаж?

а) годинником;

б) секундоміром;

в) хронографом;

г) хроноскопом.

43. Яким з перелічених приладів доцільно проводити хрономонтаж операції тривалістю менше одної секунди?

а) годинником;

б) секундоміром;

в) хронографом;

г) хроноскопом.

44. Яким з перелічених приборів доцільно проводити моментну фотографію робочого часу?

а) годинником;

б) секундоміром;

в) лічильником часу;

г) лічильником повтореності.

Тема 5. Фотографія робочого часу.

45. Яку із перелічених характеристик трудового процесу можливо визначити з допомогою фотографії робочого часу?

а) витрати підготовчо-заключного часу;

б) витрати часу на обслуговування робочого місця;

в) витрати часу наладки обладнання;

г) машинний час кожної операції.

46. Які із перелічених видів нормативів можливо розробляти з допомогою фотографії робочого часу.

а) нормативи допоміжного часу;

б) нормативи основного часу;

в) нормативи підготовчо-заключного часу;

г) нормативи на обслуговування робочого місця.

 

47. Яку із перелічених характеристик трудового процесу робочих неможливо одержати з допомогою самофотографії і робочого часу?

а) збитки робочого часу із-за відсутності заготівок;

б) утрати робочого часу із відсутності електроенергії;

в) утрати робочого часу із-за поломки обладнання;

г) утрати робочого часу з вини самого робочого.

 

48. Яку із перелічених характеристик трудового процесу робочого неможливо одержати з допомогою самофотографії і робочого часу?

а) простій робочого, обумовлений відсутністю роботи;

б) простій робочого, обумовлений відсутністю електроенергії;

в) збитки робочого часу із-за передчасного відходу до обіду або спізнення з обіду;

г) простій робочого, обумовлений відсутністю транспортних засобів.

 

49. Яку із перелічених характеристик трудового процесу неможливо одержати з допомогою моментних спостережень.

а) питому вагу збитків робочого часу;

б) питому вагу підготовчо-заключного часу;

в) питому вагу оперативного часу;

г) зміни тривалості оперативного часу в різні періоди зміни.

 

50. Які із перелічених методів проведення фотографії робочого часу найбільш доцільні для визначення середніх показників використання робочого часу в цілому по цеху або ділянці?

а) безперервна індивідуальна фотографія робочого часу;

б) метод моментних спостережень;

в) бригадна фотографія робочого часу;

г) групова фотографія робочого часу.

 

Тема 6. Хронометраж

 

51. З яким рівнем виконання норм необхідно вибирати робітників для проведення хронометражу з метою установлення норм?

а) самий високий;

б) середній;

в) середньопрогресивний;

г) низький.

52. З яким рівнем виконання норм необхідно вибирати робітників для проведення хронометражу з метою вивчення передових методів праці?

а) самий високий;

б) середній;

в) середньопрогресивний;

г) самий низький.

53. В якому типі виробництва доцільна більш детальна розшифровка операції (до дій або рухів) для установлення норм або нормативів?

а) у масовому;

б) у серійному;

в) у малосерійному;

г) в індивідуальному.

54. Який ступінь розшифровки операції в трудовому відношенні більш доцільний в серійному виробництві для визначення норм і нормативів?

а) на дії і рухи;

б) на прийоми;

в) на комплекси прийомів;

г) на рухи.

55. Який ступінь розшифровки операції в трудовому відношенні більш доцільний в масовому і крупносерійному виробництві для установлення норм і нормативів?

а) на дії і рухи;

б) на прийоми;

в) на комплекси прийомів;

г) на рухи.

56. Яка потрібна точність спостережень в умовах масового виробництва?

а) від 3 % до 5 %;

б) від 5 % до 8 %;

в) від 8 % до 10 %;

г) від 10 % до 20 %.

57. Яка потрібна точність спостережень в умовах крупносерійного виробництва?

а) від 3 % до 5 %;

б) від 5 % до 8 %;

в) від 8 % до 10 %;

г) від 10 % до 20 %.

58. Яка потрібна точність спостережень в умовах дрібносерійного виробництва?

а) від 3 % до 5 %;

б) від 5 % до 8 %;

в) від 8 % до 10 %;

г) від 10 % до 20 %.

59. Яка потрібна точність спостережень в умовах серійного виробництва?

а) від 3 % до 5 %;

б) від 5 % до 8 %;

в) від 8 % до 10 %;

г) від 10 % до 20 %.

60. В якому типі виробництва необхідно проводить найбільше число вимірів при хронометражних спостереженнях?

а) у масовому;

б) у крупносерійному;

в) у серійному;

г) в індивідуальному.

61. Для яких операцій потребується найбільше число вимірів при хронометражних спостереженнях?

а) машинних;

б) ручних;

в) ручних механізованих;

г) автоматизованих.

62. Для яких, з перелічених по тривалості операцій, треба робити найбільше число вимірів при проведенні хронометражних спостережень?

а) одна хвилина;

б) дві хвилини;

в) п’ять хвилин;

г) десять хвилин.

63. Для яких, з перелічених операцій, допускається великий нормативний коефіцієнт сталості і велика розсіяність хроноряду?

а) машинних;

б) машинно-ручних;

в) ручних механізованих;

г) ручних.

64. В якому типі виробництва допускається великий коефіцієнт сталості хроноряду, якщо операція ручна?

а) у масовому;

б) у великосерійному;

в) у серійному;

д) в індивідуальному.

65. Який з перелічених хронорядів є сталим, якщо нормативний коефіцієнт сталості дорівнює 1,3?

а) 10 сек., 12 сек., 11 сек., 13 сек., 14 сек., 12 сек.;

б) 15 сек., 16 сек., 13 сек., 14 сек., 15 сек., 14 сек.;

в) 20 сек., 22 сек., 18 сек., 19 сек., 21 сек., 23 сек.;

г) 12 сек., 14 сек., 13 сек., 14 сек., 10 сек., 15 сек.

 

66. Який із перелічених хронорядів є сталим, якщо нормативний коефіцієнт сталості дорівнює 1,6?

а) 40, 38, 58, 62, 52, 76 сек.;

б) 15, 25, 22, 18, 30, 28 сек.;

в) 12, 22, 16, 20, 11, 19 сек.;

г) 36, 50, 47, 52, 42, 60 сек.

67. Який із перелічених хронорядів є сталим, якщо нормативний коефіцієнт сталості дорівнює 1,5?

а) 2,0; 3,0; 1,5; 2,0; 2,0; 2,5; 3,0 хвилини;

б) 21,5; 2,0; 2,0; 2,5; 1,5; 1,8: 2,3; 2,0 хвилини;

в) 2,0; 3,2; 2,5; 2,5; 2,0; 2,1; 2,0; 2,8 хвилини;

г) 0,8; 1,1; 0,7; 1,5; 2,1; 0,9; 0,8; 1,2 хвилин.

68. Який із перелічених хронорядів є сталим, якщо нормативний коефіцієнт сталості дорівнює 1,7?

2,0; 1,5; 1,7; 2,5; 3,0; 1,9 хвилини.

3,0; 3,6; 4,0; 3,8; 4,2; 3,9 хвилини.

0,5; 0,8; 1,2; 0,9; 1,0; 0,6 хвилин.

1,3; 1,7; 2,0; 1,5; 2,6; 1,8 хвилин.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.223.5 (0.018 с.)