Тема 2.4. Динаміка політичних систем та політичних режимів (2 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2.4. Динаміка політичних систем та політичних режимів (2 год.) 

1. Загальні трансформаційні риси переходу до авторитарно-бюрократичної, узгоджувальної та мобілізаційної політичних систем.

2. Динаміка режимів та проблеми політичного переходу.

3. Моделі посткомуністичних трансформацій.

Література

1. Гессен С. Правда о демократии // Новое время. – 1994. – № 5.

2. Лапшин А., Шмелев Б. Восточная Европа: демонтаж левого тоталитаризма // Общественные науки и современность. – 1991. – № 1.

3. Лисюткина Л. Л. Постиндустриализм и посттоталитаризм: проблемы переходного периода на Западе и Востоке // Полис. – 1991. – № 5.

4. Мачкув Е. Преобразование коммунистического тоталитаризма и посткоммунистическая системная трансформация: проблемы, концепции, периодизация // Полис. – 2000. – № 4.

5. Полохало В. Политология посткоммунистических обществ в Украине и России // Полис. – 1998. – № 3.

6. Растоу Д. Переходы к демократии: закономерности переходного периода // Полис. – 1996. – № 5.

7. Романюк О. Моделі посткомуністичних трансформацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=58&c=1236.

8. Фадеев Д. А. От авторитаризма к демократии: закономерности переходного периода // Полис. – 1992. – № 1-2.

9. Цыганков А. П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. – М., 1995.

10. Эндрейн Ч. Сравнительный анализ политических систем. – М., 2000.

 

Додаткова література

(для поглибленого засвоєння матеріалу)

1. Мухаев Р. Модернизация посткоммунистических режимов: ее специфика и возможности в России (опыт сравнительного анализа) // ВМУ. – Сер.12. – Социально-политические исследования. – 1993. – № 3.

2. Павловський М. Криза демократії – основа для розвитку авторитаризму // Віче. – 2000. – № 4.

3. Романюк О. Посттоталітаризм як соціально-політичний феномен // Нова політика. – 2001. – № 6.

4. Стрижевская Ю. Переходы от авторитарных режимов // Общественные науки и современность. – 1992. – № 5.

 

Модуль 3. Політичні системи та режими країн Європи

 

 

Тема 3.1. Політична система та політичний режим сучасної України (2 год).

 

1. Політична система України на сучасному етапі.

2. Проблеми розвитку та удосконалення політичної системи України.

3. Політичний режим сучасної України.

 

Література

1. Гаєвський Б. А. Сучасна українська політологія. – К., 1999.

2. Гелей С., Рутар С. Політологія. – К., 1999.

3. Колодій А. До питання про політичний режим в Україні // Сучасність. – 1999. – № 7-8.

4. Конституція України. – К., 1996.

5. Мирончук В. Д., Храмов В. О. Основы политологии. – К., 2000.

6. Пахарєв А. Пострадянський авторитаризм: куди йдемо? // Віче. – 2001. – № 7.

7. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія. – К., 2001. – Розд. 9, 12, 14.

8. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича. К.: Парлам. вид-во, 2002.

9. Політологія / За ред. М. Сазонова. – Х., 1998.

10. Полохало В. Политология посткоммунистических обществ в Украине и России // Полис. – 1998. – № 3.

11. Фісун О. Політичний режим України у порівняльній перспективі // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 1 (16). – С. 5-12.

12. Якушик В. Політична система і політичний режим // Політична думка. – 1993. – № 1.

 

 

Додаткова література

(для поглибленого засвоєння матеріалу)

1. Долженков О. Чи є пострадянські країни перехідними суспільствами? // Людина і політика. – 2001. – № 2.

2. Кордун О. О., Ващенко К. О., Павленко Р. М. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні. – К.: МАУП, 2000.

3. Михальченко М. Україна 21 століття: і знову пошук шляхів розвитку // Віче. – 2001. – № 1.

4. Полохало В. Неототалітарні трансформації посткомуністичної влади в Україні // Політична думка. – 1994. – № 3.

5. Тарасенко В. Куди переходить «перехідне» суспільство? // Віче. – 2002. – № 5.

 

Тема 3.2. Політичні системи Росії, Польщі та країн Прибалтики (2 год.)

 

1. Політична система та політичний режим Росії.

2. Політична система Польщі.

3. Політична система країн Прибалтики.

 

Література

1. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політико-правові системи світу: Навч. посіб. – К., 2006.

2. Кретов Б. Современная российская политическая система. – М., 1998.

3. Латвия: государственное устройство и политическая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.worcount.com/1/centrevropa.files/gosustrlatv.htm.

4. Лісничий В. В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн: Навч. посіб. – К., 2004.

5. Садриев М. М. Политическая система России и ее особенности. – Уфа, 2001.

6. Шнайдер Э. Политическая система Российской Федерации / Пер. с нем. – М., 2002.

 

Додаткова література

(для поглибленого засвоєння матеріалу)

1. Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. – М., 2005.

 

Тема 3.3. Політичні системи країн Західної Європи (4 год.)

 

1. Політична система Франції та Швейцарії.

2. Політична система Німеччини.

3. Політична система та режим Італії.

4. Політична система Іспанії.

 

Література

1. Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна. – К., 1997.

2. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політико-правові системи світу: Навч. посіб. – К., 2006.

3. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. – К., 1998.

4. Лісничий В. В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн: Навч. посіб. – К., 2004.

5. Лозовицький О. Голлізм – державотворча ідеологія П'ятої республіки Франції // Історія України. – 2002. – № 40.

6. Політологія / За ред. А. Колодій. – К., 2000. – Розд.13.

7. Політологія / За ред. М. Сазонова. – Х., 1998. – С. 635-681.

8. Політологія / За ред. О. Семківа. – Л., 1994. – С. 290-309.

9. Селезнев Л. И. Политические системы современности. – СПб, 1995.

10. Шаповал В. Державний лад країн світу. – К., 1999.

 

Додаткова література

(для поглибленого засвоєння матеріалу)

1. Основи політичної науки / Б. Кухта та ін. Част. 4. – К., 1998.

 

Модуль №4. Політичні системи країн англосаксонського типу та неєвропейських країн

 

 

Тема 4.1. Політичні системи країн англо-саксонського типу (4 год.)

 

1. Сполучені Штати Америки.

2. Канада.

3. Велика Британія.

 

Література

1. Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна. – К., 1997.

2. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політико-правові системи світу: Навч. посіб. – К., 2006.

3. Лісничий В. В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн: Навч. посіб. – К., 2004.

4. Політологія / За ред. А. Колодій. – К., 2000. – Розд.13.

5. Політологія / За ред. М. Сазонова. – Х., 1998. – С. 635-681.

6. Політологія / За ред. О. Семківа. – Л., 1994. – С. 290-309.

7. Селезнев Л. И. Политические системы современности. – СПб, 1995.

8. Шаповал В. Державний лад країн світу. – К., 1999.

 

Додаткова література

(для поглибленого засвоєння матеріалу)

1. Основи політичної науки / Б. Кухта та ін. Част. 4. – К., 1998.

 

Тема 4.2. Політичні системи та режими кран Південно-Східної Азії та Індії (4 год.)

 

1. Японія.

2. Китайська Народна Республіка.

3. Індія.

4. Філіппіни.

 

Література

1. Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна. – К., 1997.

2. Васильев В. Ф. Государственность и модернизация в странах Юго-Восточной Азии // Восток. – 1997. – № 1.

3. Васильев В. Р. Авторитаризм и демократия в Юго-Восточной Азии // Восток. – 1997. – № 1.

4. Воскресенский А. Политические системы и модели демократии на Востоке. – М., 2007.

5. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політико-правові системи світу: Навч. посіб. – К., 2006.

6. Зубов А. Б. Парламентская демократия в КНР и опыт реформирования авторитарних режимов // Восток. – 1997. – № 5.

7. Каменская Г. В., Родионов А. Н. Политические системы современности. – М., 1994.

8. Левтонова Ю. С. Филиппины: модель либеральной демократии в Азии // Восток. – 1998. – № 3.

9. Лісничий В. В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн: Навч. посіб. – К., 2004.

10. Попов А. Политические системы и политические режимы в Китае в ХХ веке. – М., 2007.

 

Тема 4.3. Політичні системи та режими мусульманських країн (2 год.)

 

1. Спектр статусу глави держави в мусульманських країнах.

2. Специфіка парламентаризму та виконавча влада.

3. Судові системи та роль ісламської церкви у політичній системі країн мусульманського світу. Регіональна та місцева влада.

4. Політична система Ірану.

 

Література

1. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політико-правові системи світу: Навч. посіб. – К., 2006.

2. Грязневич П. А. Ислам и государство // Ислам. Религия. Общество. Госдарство. – М., 1984.

3. Ислам: религия, общество, государство. – М., 1984.

4. Каменская Г. В., Родионов А. Н. Политические системы современности. – М., 1994.

5. Манучихри А. Политическая система Ирана. – СПб., 2007.

6. Мусульманские страны: религия и политика. – М., 1991.

7. Шаповал В. Державний лад країн світу. – К., 1999.

 

Додаткова література

(для поглибленого засвоєння матеріалу)

1. Армия и власть на Ближнем Востоке: от авторитаризма к демократии: Сб. статей. – М., 2002.

2. Бабкин С. Э. Движение политического ислама в Северной Африке. – М., 2001.

3. Зубов А. Б. Парламентская демократия и политическая традиция Востока. – М., 1990.

4. Ислам и политика / Отв. ред. В. Я. Белокриницкий. – М., 2004.

Тема 4.4. Політичні системи та режими країн Африки (2 год.)

 

1. Дискретність спектру політичних систем та режимів Африки. Специфіка нерозвиненості політичної організації країн континенту.

2. Вплив національно-визвольної боротьби та родоплемінних традицій на структури влади.

3. Неопатрімоніалізм в Африці.

4. Експансія європейської демократії на континенті та проблема індигенізації.

 

Література

1. Васильев А. М. Гражданское общество в Африке: реалии и мифы // Восток. – 1995. – № 2.

2. Винокуров Ю. Н. Африканские страны на пути к демократии: достижения и проблемы // Восток. – 1998. – № 6.

3. Гусаров В. И. Реформы в переходной экономике (теория и практика стран СНГ, Африки, Азии и Латинской Америки) // Восток. – 1996. – № 4.

4. Данилов В. Западная демократия и восточное общество // Азия и Африка сегодня. – 1996. – № 6.

5. Косухин Н. Д. Политическая власть и политический процесс в Африке // Вестник РУНД. – Сер. Политология. – 2001. – № 3.

6. Косухин Н. Д. Особенности партийного строительства и партийной системы в государствах Тропической Африки // Вестник РУНД. – Сер. Политология. – 2004. – № 1 (5).

7. Лебедева Э. Авторитаризм в Африке: типология, эволюция, перспектива // МЭ и МО. – 1990. – № 4.

8. Мартышкин О. Привьётся ли в Африке западная демократия // Азия и Африка сегодня. – 1995. – № 7.

9. Павлова В. В. Африка в лабиринтах модернизации. – М., 2001.

10. Хорос В. Г., Чешков М. А. Авторитаризм и демократия в третьем мире // МЭ и МО. – 1995. – № 7.

 

Додаткова література

(для поглибленого засвоєння матеріалу)

1. Авторитаризм и демократия в развивающихся странах. – М., 2001.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.021 с.)