Тема 8. Україна в роки Другої світової війни ( 1939 – 1945 рр.).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Україна в роки Другої світової війни ( 1939 – 1945 рр.).( 2 год.)

 

План.

1. Початок Другої світової війни і встановлення більшовицького тоталітарного режиму на західноукраїнських землях у 1939-1941 рр.

2. Розв`язання німецько-радянської війни і встановлення нацистського окупаційного режиму в Україні. Діяльність ОУН по відновленню державності України. Акт 30 червня 1941 р.

3. Рух Опору українського народу. Боротьба проти ворога ОУН-УПА.

4. Завершення Другої світової війни. Вклад українського народу в перемогу над фашизмом.

 

Завдання для індивідуальної роботи:

Проголошення незалежності Карпатської України та її значення.

Акт 30 червня 1941 р. – історичний етап у відновлені української держави.

Українська Повстанська Армія у боротьбі за незалежність України в 1942-1944 рр.

Роман Шухевич – головнокомандувач УПА.

 

Література

Історія України /. Ю.Зайцев., В.Баран, Я.Грицак та ін. -2 вид. – Львів: Світ 2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.ЛитвинЮ В.Мордвінцев, А.Слюсаренко –К.:Знання-Прес,2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.Внрстюк, О.Гарань, О.Гуржий та ін.. –К.: Альтернатива, 2002

Історія України: навч.-метод.посіб. для семінарських занять / В.Литвин та ін.. К. 2006

Курс лекцій з історії України та її державності..- Львів: в-во НУ „ЛП” 2008

Лановик Б., Лазаревич М. Історія України. –К., 2001.

Курс лекцій з історії України та її державності..- Львів: в-во НУ „ЛП” 2005.

Олійник М., Ткачук І. Історія України. Навч.посібник., Львів, 2005.

Світлична В.В. Історія України: Навч.посібник. –Львів, 2004.

Політична історія України. / За ред В.І.Танцюри. –К., 2002.

Киричук Ю. Нариси з історії українського національно- визвольного руху 40-50-х років ХХ ст.

– Львів, 2000.

Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Львів, 1993.

Літопис нескореної України. Документи, матеріали, спогади.- Львів, 1997.

 

 

Методичні поради.

При підготовці до першого питання звертаємо увагу на такі аспекти:

 • пакт Молотова-Ріббентропа про поділ сфер впливу в Європі між СРСР і Німеччиною;
 • Західна Україна в планах Німеччини та СРСР;
 • початок Другої світової війни. Захоплення Червоною Армією Західної України;утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Західній Україні;
 • Український Центральний Комітет у Кракові і його діяльність;
 • питання стратегії і тактики ведення боротьби за державну незалежність України в середовищі ОУН;розкол в ОУН та його наслідки.

 

  • У другому питанні доцільно висвітлити такі аспекти:
 • початок німецько-радянської війни, план «Барбаросса».
 • плани фашистської Німеччини щодо захоплених територій та його населення. План «Ост»,
 • наступ німецької армії у перші місяці війни. Оборонні бої Червоної армії;
 • проголошення у Львові ОУН-б Акту відновлення Української держави 30червня 1941 р;
 • окупація нацистами України і розчленування її території на: рейхскомісаріат “Україна”, дистрикт “Галичина” і “Трансністрію”;
 • створення концтаборів, гетто і масове винищення населення України;
 • створення і діяльність легальних українських організацій: Української Національної Ради, Українського Крайового Комітету та їх заборона.

 

У третьому питанні слід зупинитися на:

 • формуванні Руху Опору населення України проти німецького окупаційного режиму;
 • розгортанні національного руху опору на Волині і Поліссі: “Поліська Січ”; утворення УПА;
 • збройній боротьбі проти окупантів України національних формувань, підпілля, УПА;
 • бойових діях УПА проти гітлерівців влітку 1943 р., перенесення її діяльності в Галичину;
 • створенні Української Головної Визвольної Ради (УГВР), її планах та діяльності.

 

Розкриваючи четверте питання, висвітлюємо такі аспекти:

 • вигнання німецьких окупантів з території України;Битва за Дніпро,

Корсунь-Шевченківська та ін. операції радянських військ на українській території.

 • Визволення Кримського півострова та депортація кримсько-татарського населення;
 • Відновлення радянської тоталітарної влади і боротьба проти неї з боку УПА; історичне значення національно-визвольної боротьби українського народу в роки Другої світової війни: уроки та наслідки.
 • закінчення Другої світової війни та вклад України у перемогу над фашизмом;
 • вступ України в ООН і її політичні цілі;
 • розширення території Української РСР;

 

 

Тема 9. Українська РСР в 40 – 80 рр. ХХ ст.

(2 год. )

П Л А Н

 

  1. Політичний і соціально-економічний розвиток України у повоєнні роки.

Злочини сталінізму в Україні (1945-1953 рр) . боротьба проти тоталітарного режиму.

  1. Лібералізація суспільного життя в Україні та її згортання в 60-х роках ХХ ст.
  2. Український правозахисний рух в 70-80-і роки ХХ ст.

 

Завдання для індивідуальної роботи:

1. Зростання міжнародного авторитету України в повоєнні роки

2. Перспективи розвитку та реалії радянської економіки УРСР 60-80-і роки ХХ ст.

3. Причини та наслідки Голоду в Україні 1946-1947 рр.

4. Львівський церковний собор: причини і наслідки

5. Портрети українських правозахисників ( 70-80-і р. ХХ ст ) .

Література

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: у 2-х кн..-К., 1994.

Білоконь С. Дисиденти. –К,1990.

Воронов І, Тилявець Ю. Голод 1946-1947. –К, 1991.

Грицак Я. Страсті за націоналізмом. –К., 2004

Історія України /. Ю.Зайцев., В.Баран, Я.Грицак та ін. -2 вид. – Львів: Світ 2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.Литвин В.Мордвінцев, А.Слюсаренко –К.:Знання-Прес,2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.Верстюк, О.Гарань, О.Гуржий та ін.. –К.: Альтернатива, 2002

Історія України: навч.-метод.посіб. для семінарських занять / В.Литвин та ін.. К. 2006

Курс лекцій з історії України та її державності..- Львів: в-во НУ „ЛП” 2008

Лановик Б., Лазаревич М. Історія України. –К., 2001.

Олійник М., Ткачук І. Історія України. Навч.посібник., Львів, 2005.

Світлична В.В. Історія України: Навч.посібник. –Львів, 2004.

Політична історія України. / За ред В.І.Танцюри. –К., 2002

Україна: ХХ століття: У 2-х книгах / В.Литвин, В.Смолій, М. Шпаковський. – К:

Альтернатива, 2002.

 

Методичні поради.

 

При відповіді на перше питання аналізуємо

· Політичне становище УРСР після П Світової війни; розширення території Української РСР;

· Відновлення та утвердження командно-адміністративної, тоталітарної системи влади в Україні:

· економічний стан УРСР в перші повоєнні роки;

· причини та наслідки Голоду 1946-1947 рр.

· Ідеологічний наступ радянської системи в повоєнні роки. «Жданівщина»;

· Збройний опір радянському тоталітаризму з боку національно-визвольних сил;

· Антиукраїнська політика тогочасного польського уряду в післявоєнний період. Операція «Вісла» та її наслідки для українського населення.

Друге питання висвітлюємо за планом:

· Початки лібералізації суспільного життя в СРСР та УРСР після 1953 року;

· Кадрові зміни в керівництві СРСР та Української республіки;

· Трансформація радянської правової системи, критика культу особи Й.Сталіна на ХХ та ХХ11 з’їздах КПРС та її наслідки;

· Труднощі та успіхи економічного реформування народного господарства України. Політика М.С.Хрущова;

· Пробудження національно-культурного життя. Шестидесятники;

· Згортання політики реформ та наступ на національно- культурне відродження. Русифікація.

Відповідь на третє питання будуємо за схемою –

 • Зміна політичного курсу СРСР в жовтні 1964 р. Л.Брежнєв в Україна;
 • Масові арешти учасників українського правозахисного руху в середині 60-х років ХХ ст.. та їх наслідки;
 • Виступи українських дисидентів на захист прав народів СРСР;
 • «Український вісник» - новий етап у розвитку українського правозахисного руху. В.Чорновіл, Л.Лук’яненко та ін.
 • Партійна номенклатура (П.Шелест, В.Щербицький та ін..) в суспільно-політичному житті України;
 • Українська Гельсінська група та її діяльність; радикалізація поглядів правозахисників;
 • Розгром УГГ та його наслідки;
 • Боротьба за державну незалежність України підпільних формувань, форми та методи діяльності.

 

 

Тема 10. Національно-державне відродження України к. ХХ – поч. ХХ1ст. (4 год.)

 

П Л А Н

 

Заняття 1. Проголошення державної незалежності

України та її розбудова.

Криза комуністичної системи. Розгортання національно-визвольного руху на

рубежі 80-90-х рр. 20 ст.

2. Розпад СРСР. Проголошення державної незалежності України та її утвердження.

3. Україна і світове співтовариство. Засади зовнішньополітичної діяльності.

 

Заняття 2. Українська державність на сучасному етапіПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.01 с.)