Що входить до складу Державної служби зайнятості?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що входить до складу Державної служби зайнятості?? (п.185,л3,т3,ТП,м1)

Яка інспекція входить до складу державної служби зайнятості?

? (п.186,л3,т3,ТП,м1)

Кому підпорядковуються місцеві центри зайнятості та інші органи державної служби зайнятості?

? (п.187,л3,т3,ТП,м1)

За який рахунок здійснюється фінансування діяльності державної служби зайнятості?

? (п.188,л3,т3,ТП,м1)

Чи платні послуги, пов'язані із забезпеченням зайнятості населення, які надаються населенню державною службою зайнятості?

? (п.189,л3,т3,ТП,м1)

Які обов’язки покладені на державну службу зайнятості?

? (п.190,л3,т3,ТП,м1)

Які покладені на державну службу зайнятості обов’язки?

? (п.191,л3,т3,ТП,м1)

Для чого використовуються кошти державного фонду сприяння зайнятості державною службою зайнятості?

? (п.192,л3,т3,ТП,м1)

Хто є розпорядником коштів державного фонду сприяння зайнятості?

? (п.193,л3,т4,ТП,м1)

Хто може звернутися до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні?

? (п.194,л3,т4,ТП,м1)

Що розуміється під працевлаштуванням?

? (п.195,л3,т4,ТП,м1)

Які передбачаються форми надання допомоги державною службою зайнятості в отриманні особою певної роботи?

? (п.196,л3,т4,ТП,м1)

Яку особливість має процес укладання трудового договору, якщо відповідним органом державної служби зайнятості видано направлення працівника на роботу?

? (п.197,л3,т4,ТП,м1)

Чи підлягають реєстрації незайняті громадяни, які звертаються до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні?

? (п.198,л3,т4,ТП,м1)

Чи підлягають обліку зайняті громадяни, які звертаються до державної служби зайнятості з бажанням змінити професію, місце роботи або працевлаштуватися за сумісництвом?

? (п.199,л3,т4,ТП,м1)

Для яких категорій громадян законодавством визначені строки реєстрації їх в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу і їм надають особливі пільги і гарантії?

? (п.200,л3,т4,ТП,м1)

У який строк повинні зареєструватися громадяни у державній службі зайнятості, яким законодавство надає особливі пільги і гарантії?

? (п.201,л3,т4,ТП,м1)

У який строк громадянам, зареєстрованим у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, підбирається підходяща робота.

? (п.202,л3,т4,ТП,м1)

Чи можуть неповнолітні, які досягли 15 років і звернулись до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, бути зареєстровані як такі, що шукають роботу?

? (п.203,л3,т4,ТП,м1)

Які особи підпадають до категорії працездатних громадян у працездатному віці, потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці?

? (п.204,л3,т4,ТП,м1)

Які особи підпадають до категорії працездатних громадян у працездатному віці, потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці?

? (п.205,л3,т5,ТП,м1)

Що є безробіття?

? (п.206,л3,т5,ТП,м1)

Хто визнається безробітним?

? (п.207,л3,т5,ТП,м1)

Який вік вважається працездатним віком?

? (п.208,л3,т5,ТП,м1)

Яка робота вважається «підходящою роботою» для безробітних працездатних громадян працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи?

? (п.209,л3,т5,ТП,м1)

Що враховується при пропонуванні підходящої роботи?

? (п.210,л3,т5,ТП,м1)

Яка робота вважається «підходящою роботою» для громадян, які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності)?

? (п.211,л3,т5,ТП,м1)

Яка робота вважається «підходящою роботою» для громадян, які бажають відновити трудову діяльність після перерви більше одного року?

? (п.212,л3,т5,ТП,м1)

Яка робота вважається «підходящою роботою» для громадян, у разі неможливості надання громадянинові роботи за професією після закінчення періоду виплати допомоги по безробіттю?

? (п.213,л3,т5,ТП,м1)

Де приймається рішення про надання громадянину статусу безробітного з одночасним призначенням допомоги по безробіттю?

? (п.214,л3,т5,ТП,м1)

Коли приймається рішення про надання громадянину статусу безробітного з одночасним призначенням допомоги по безробіттю?

? (п.215,л3,т5,ТП,м1)

Що повинен зробити громадянин для одержання статусу безробітного з призначенням допомоги по безробіттю?

? (п.216,л3,т5,ТП,м1)

Як оформлюються рішення про надання громадянам статусу безробітних?

? (п.217,л3,т5,ТП,м1)

Хто не може бути визнаний безробітним громадянином?

? (п.218,л3,т5,ТП,м1)

Які права має громадянин, якщо він відмовився від двох пропозицій підходящої роботи з моменту реєстрації його у службі зайнятості як особа, яка шукає роботу.

? (п.219,л3,т5,ТП,м1)

Чи можуть мати статус безробітного громадяни, які мають право на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах, на пенсію за вислугу років або досягли встановленого законом пенсійного віку?

? (п.220,л3,т5,ТП,м1)

Яка тривалість виплати допомоги по безробіттю громадянам, зареєстрованим на загальних підставах?

? (п.221,л3,т5,ТП,м1)

Яка тривалість виплати допомоги по безробіттю громадянам перед пенсійного віку у тому числі вивільненим з підприємств у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці?

? (п.222,л3,т5,ТП,м1)

Якій вік вважається перед пенсійним віком?

? (п.223,л3,т5,ТП,м1)

Яка тривалість виплати допомоги по безробіттю громадянам, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більше шести місяців) перерви?

? (п.224,л3,т5,ТП,м1)

Які громадяни вважаються як особи, що вперше шукають роботу?

? (п.225,л3,т5,ТП,м1)

Чи мають право на допомогу по безробіттю особи, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менше 26 календарних тижнів?

? (п.226,л3,т5,ТП,м1)

Чи мають право на допомогу по безробіттю особи, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більше 6 місяців) перерви?

? (п.227,л3,т5,ТП,м1)

Яка допомога по безробіттю визначається особам, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менше 26 календарних тижнів?

? (п.228,л3,т5,ТП,м1)

Коли починається виплата допомоги по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин?

? (п.229,л4,т1,ТП,м1)

Яке визначення має Трудовий договір?

? (п.230,л4,т1,ТП,м1)

На якій підставі виникають трудові відносини працівника з роботодавцем, що неминуче тягне за собою включення цих суб'єктів у систему відносин, які регулюються трудовим правом?

? (п.231,л4,т1,ТП,м1)

Що означає укладання трудового договору?

? (п.232,л4,т1,ТП,м1)

Чи є різниця з точки зору трудового права де працює робітник за трудовим договором?

? (п.233,л4,т1,ТП,м1)

Хто може бути стороною трудового договору як роботодавець?

? (п.234,л4,т1,ТП,м1)

Які похідні умови, встановлені законодавством про працю, не потребують додаткового закріплення в трудовому договорі?

? (п.235,л4,т1,ТП,м1)

Які обов’язкові безпосередні умови потребують закріплення в трудовому договорі? ?(п.236,л4,т1,ТП,м1)

Що розуміється у трудовому праві під професією працівника?

? (п.237,л4,т1,ТП,м1)

Що розуміється у трудовому праві під спеціальністю працівника?

? (п.238,л4,т1,ТП,м1)

Що розуміється у трудовому праві під кваліфікацією працівника?

? (п.239,л4,т1,ТП,м1)

Що розуміється у трудовому праві під посадою працівника?

 

? (п.240,л4,т1,ТП,м1)

Чим встановлюється конкретний зміст, обсяг та порядок виконання роботи на конкретному робочому місці?

? (п.241,л4,т2,ТП,м1)

Які документи повинен подати громадянин при укладанні трудового договору?

? (п.242,л4,т2,ТП,м1)

Який документ роботодавець має право вимагати від громадянина при укладанні трудового договору?

? (п.243,л4,т2,ТП,м1)

При укладанні трудового договору, які документи громадянин повинен подати роботодавцю?

? (п.244,л4,т2,ТП,м1)

Який документ роботодавець не має право вимагати від громадянина при укладанні трудового договору?

? (п.245,л4,т2,ТП,м1)

Чи є законними вимоги роботодавця подання довідок про навчання, про попередню роботу, про забезпеченість житловою площею та наявність прописки, про склад сім'ї або про роботу за сумісництвом від громадянина при укладанні трудового договору?

? (п.246,л4,т2,ТП,м1)

У який формі укладається трудовий договір?

? (п.247,л4,т2,ТП,м1)

У яких випадках дотримання письмової форми трудового договору є обов'язковим?

? (п.248,л4,т2,ТП,м1)

При яких обставинах трудовий договір вважається укладеним в письмовій формі?

? (п.249,л4,т2,ТП,м1)

Які етапи оформлення трудового договору не означають письмової його форми?

? (п.250,л4,т2,ТП,м1)

Коли вважається укладеним трудовий договір в будь-якій формі?

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.009 с.)