Яке визначення має термін «трудові відносини»?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яке визначення має термін «трудові відносини»?? (п3,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать працівники підприємств, установ і організацій?

? (п4,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать державні службовці?

? (п5,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать судді та прокурорсько-слідчі працівники?

? (п6,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ?

? (п7,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать особи служби безпеки?

? (п8,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать військовослужбовці?

? (п9,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать підприємці?

? (п10,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать члени кооперативів?

? (п10,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать члени господарських това­риств?

? (п11,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать фермери?

? (п12,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать громадяни, зайняті творчою діяльністю?

? (п12,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать приватні адвокати, приватні нотаріуси тощо?

? (п13,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать громадяни, які працюють за угодами на виконання певної роботи чи надання послуг за відповідну плату.?

? (п14,л1,т1,ТП,м1)

Що складає основу предмета трудового права України?

? (п15,л1,т1,ТП,м1)

Праця яких працюючих громадян підлягає регу­люванню нормами трудового права України?

? (п16,л1,т1,ТП,м1)

Чи регулюється праця членів кооперативів та їх об'єднань нормами трудового права України?

? (п17,л1,т1,ТП,м1)

Чи регулюється праця колективних сільськогосподарських підприємств нормами трудового права України?

? (п18,л1,т1,ТП,м1)

Чи регулюється праця селянських (фермерських) господарств нормами трудового права України?

? (п19,л1,т1,ТП,м1)

Чи регулюється праця працівників підприємств з іноземними інвестиціями нормами трудового права України?

? (п20,л1,т1,ТП,м1)

Чи регулюється нормами трудового права України трудова діяльність окремої особи, що не пов'язана із застосу­ванням найманої праці та яка виконується власними силами та на власний ризик?

? (п21,л1,т1,ТП,м1)

Чи регулюється праця у домашньо­му господарстві нормами трудового права України?

? (п22,л1,т1,ТП,м1)

Чи регулюється нормами трудового права України трудова діяльність громадян, які працюють за цивільно-правовими угодами на виконання певної роботи чи надання послуг за відповідну плату?

? (п23,л1,т1,ТП,м1)

Чи регулюється нормами трудового права України трудові відносини осіб, засуджених до позбавлення волі?

? (п24,л1,т1,ТП,м1)

Чи поширюються норми трудового права України на трудові відносини засуджених. що відбувають по­карання у вигляді виправних робіт без позбавлення волі?

? (п25,л1,т1,ТП,м1)

З якими працівниками регу­лює трудові відносини законодавство України про працю?

? (п26,л1,т1,ТП,м1)

Яке визначення має термін «найманий працівник» згідно з законом України «Про порядок вирішення колек­тивних трудових спорів (конфліктів)»?

? (п27,л1,т1,ТП,м1)

Якими правовими ознаками характеризується наймана праця, що здійснюється у рамках трудового договору?

? (п28,л1,т1,ТП,м1)

Чи є правовою ознакою найманої правці, що здійснюється у рамках трудового договору праця, що здійснюється у рамках певного підприємства або в окремого громадянина (групи громадян), не на основі влас­них коштів працівника, а за рахунок коштів власника?

? (п29,л1,т1,ТП,м1)

Чи є правовою ознакою найманої правці, що здійснюється у рамках трудового договору така праця, яка виконується шляхом виконання під час роботи відповідних вказівок і розпоря­джень власника або уповноваженого ним органу і під гарантовану оплату?

? (п30,л1,т1,ТП,м1)

Чи є правовою ознакою найманої правці, що здійснюється у рамках трудового договору така праця, яка виконується з метою отримання винагороди за роботу від роботодавця у встановлені законом терміни?

? (п31,л1,т1,ТП,м1)

Чим характеризуються індивідуальні трудові відносини?

? (п32,л1,т1,ТП,м1)

На що покликані колективні су­спільно-правові трудові відносини?

? (п33,л1,т1,ТП,м1)

Що являє собою наука трудового права?

? (п34,л1,т1,ТП,м1)

Що досліджує наука трудового права?

? (п35,л1,т1,ТП,м1)

Що вивчає наука трудового права?

? (п36,л1,т1,ТП,м1)

Що входить у предмет трудового права України, як науки?

? (п37,л1,т1,ТП,м1)

Що є метод правового регулювання суспільних трудових відносин?

? (п38,л1,т1,ТП,м1)

У який формі виражається специфічний спосіб, за допомогою якого держава забезпечує необхідну їй поведінку людей і організацій, як учасників суспіль­них трудових відносин?

? (п39,л1,т1,ТП,м1)

Що є Предмет і Метод правового регулювання суспіль­них трудових відносин?

? (п.40,л1,т1,ТП,м1)

Які особливі санкції передбачають норми трудового права, що за­стосовуються у випадках невиконання обов'язків або неправиль­ного здійснення прав?

? (п.41,л1,т1,ТП,м1)

Які використовуються норми для врегулювання відносин у сфері застосування найманої пра­ці?

? (п.42,л1,т1,ТП,м1)

У якому вигляді виражаються імперативні норми?

? (п.43,л1,т1,ТП,м1)

Що надають суб’єктам дозволяючи норми?

? (п.44,л1,т1,ТП,м1)

Що встановлюють рекомендаційні норми?

? (п.45,л1,т1,ТП,м1)

У чому полягає державно-нормативний метод пра­вового регулювання трудових відносин?

? (п.46,л1,т1,ТП,м1)

У чому проявляється локальний метод пра­вового регулювання трудових відносин?

? (п.47,л1,т1,ТП,м1)

На яке коло суб'єктів трудового права поширюються локальні методи правового регулювання?

? (п.48,л1,т1,ТП,м1)

Що є функцією трудового права?

? (п.49,л1,т1,ТП,м1)

Які існують функції трудового права?

? (п.50,л1,т1,ТП,м1)

У чому полягає регулятивна функція трудового права?

? (п.51,л1,т1,ТП,м1)

Як реалізується соціальна функція трудового права?

? (п.52,л1,т1,ТП,м1)

У чому полягає захисна функція трудового права?

? (п.53,л1,т1,ТП,м1)

У чому полягає виробнича (економічна, управлінська) функція трудового права?

? (п.54,л1,т1,ТП,м1)

На що спрямована виховна функція трудового права?

? (п.55,л1,т1,ТП,м1)

Що утворюють систему трудового права?

? (п.56,л1,т1,ТП,м1)

Яка структура системи трудового права?

? (п.57,л.1,т2,ТП,м1)

Що є принципи права в правознавстві?

? (п.58,л.1,т2,ТП,м1)

Як застосовуються основні принципи трудового права органами, які розглядають трудові спори?

? (п.59,л.1,т2,ТП,м1)

Що дозволяють правильно сформульо­вані принципи трудового права?

? (п.60,л.1,т2,ТП,м1)

З чим повинні бути узгодженими принципи трудового права?

? (п.61,л.1,т2,ТП,м1)

У чому проявляється основний принцип свободи праці?

? (п.62,л.1,т2,ТП,м1)

У чому полягає основний принцип рівноправності у галузі праці?

? (п.63,л.1,т2,ТП,м1)

У чому полягає основний принцип договірного характерупраці?

? (п.64,л.1,т2,ТП,м1)

У чому полягає основний принцип визначеності трудової функції?

? (п.65,л.1,т2,ТП,м1)

Чим забезпечується основний принцип стабільності трудових відносин?

? (п.66,л.1,т2,ТП,м1)

Чим забезпечується основний принцип матеріальної заінтересованості в результатах праці?

? (п.67,л.1,т2,ТП,м1)

Що передбачає основний принцип безпеки праці?

? (п.68,л.1,т2,ТП,м1)

Як здійснюється основний принцип участі трудових колективів і профспілок у вирі­шенні питань встановлення умов праці і здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю?

? (п.69,л.1,т2,ТП,м1)

Як реалізується основний принцип свободи об'єднання як працівників, так і роботодавців?

? (п.70,л.1,т2,ТП,м1)

Чим забезпечується основний принцип права на страйки?

? (п.71,л.1,т2,ТП,м1)

Чим забезпечується основний принцип права на відпочинок?

? (п.72,л.1,т2,ТП,м1)

Чим забезпечується основний принцип права на матеріальне забезпечення у випадку непрацездат­ності?

? (п.73,л.1,т3,ТП,м1)

Що є джерела трудового права?

? (п.74,л.1,т3,ТП,м1)

Яке основне джерело трудового права?

? (п.75,л.1,т3,ТП,м1)

Чи гарантує Конституція України громадянину право на працю, яку він вільно обирає і на яку він вільно погоджується?

? (п.76,л.1,т3,ТП,м1)

Чи є джерелом трудового права підзаконні акти?

? (п.77,л.1,т3,ТП,м1)

Що є Локальна норма в трудовому праві України?

? (п.78,л.1,т3,ТП,м1)

Чи визначаються локальними джерелами трудового права колективний договір, трудовій договір і правила внутрішнього трудового розпорядку?

? (п.79, л1,т3,ТП,м1)

В яких випадках приймають локальні норма­тивні акти?

? (п.80, л1,т3,ТП,м1)

Ким має бути схвалений колективний договір як локальний нормативно-правовий акт?

? (п.81, л1,т3,ТП,м1)

Які ознаки мають локальні правові норми?

? (п.82, л1,т3,ТП,м1)

Яке існує співвідношення міжнародних дого­ворів про працю і законодавства України?

? (п.83, л1,т3,ТП,м1)

Коли набуває сили міжнародного зо­бов'язання конвенція Міжнародної Організації Праці?

? (п.84, л1,т3,ТП,м1)

Чи , мають обов'язкову силу ратифіковані норми конвенцій для тих членів Міжнародної Організації Праці, які її ратифікували?

? (п.85, л1,т3,ТП,м1)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.009 с.)