Що складає предмет трудового права України?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що складає предмет трудового права України?Що складає предмет трудового права України?

? (п2,л1,т1,ТП,м1)

Яке визначення має термін «трудові відносини»?

? (п3,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать працівники підприємств, установ і організацій?

? (п4,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать державні службовці?

? (п5,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать судді та прокурорсько-слідчі працівники?

? (п6,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ?

? (п7,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать особи служби безпеки?

? (п8,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать військовослужбовці?

? (п9,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать підприємці?

? (п10,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать члени кооперативів?

? (п10,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать члени господарських това­риств?

? (п11,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать фермери?

? (п12,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать громадяни, зайняті творчою діяльністю?

? (п12,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать приватні адвокати, приватні нотаріуси тощо?

? (п13,л1,т1,ТП,м1)

До якої категорії працюючих громадяни належать громадяни, які працюють за угодами на виконання певної роботи чи надання послуг за відповідну плату.?

? (п14,л1,т1,ТП,м1)

Що складає основу предмета трудового права України?

? (п15,л1,т1,ТП,м1)

Праця яких працюючих громадян підлягає регу­люванню нормами трудового права України?

? (п16,л1,т1,ТП,м1)

Чи регулюється праця членів кооперативів та їх об'єднань нормами трудового права України?

? (п17,л1,т1,ТП,м1)

Чи регулюється праця колективних сільськогосподарських підприємств нормами трудового права України?

? (п18,л1,т1,ТП,м1)

Чи регулюється праця селянських (фермерських) господарств нормами трудового права України?

? (п19,л1,т1,ТП,м1)

Чи регулюється праця працівників підприємств з іноземними інвестиціями нормами трудового права України?

? (п20,л1,т1,ТП,м1)

Чи регулюється нормами трудового права України трудова діяльність окремої особи, що не пов'язана із застосу­ванням найманої праці та яка виконується власними силами та на власний ризик?

? (п21,л1,т1,ТП,м1)

Чи регулюється праця у домашньо­му господарстві нормами трудового права України?

? (п22,л1,т1,ТП,м1)

Чи регулюється нормами трудового права України трудова діяльність громадян, які працюють за цивільно-правовими угодами на виконання певної роботи чи надання послуг за відповідну плату?

? (п23,л1,т1,ТП,м1)

Чи регулюється нормами трудового права України трудові відносини осіб, засуджених до позбавлення волі?

? (п24,л1,т1,ТП,м1)

Чи поширюються норми трудового права України на трудові відносини засуджених. що відбувають по­карання у вигляді виправних робіт без позбавлення волі?

? (п25,л1,т1,ТП,м1)

З якими працівниками регу­лює трудові відносини законодавство України про працю?

? (п26,л1,т1,ТП,м1)

Яке визначення має термін «найманий працівник» згідно з законом України «Про порядок вирішення колек­тивних трудових спорів (конфліктів)»?

? (п27,л1,т1,ТП,м1)

Якими правовими ознаками характеризується наймана праця, що здійснюється у рамках трудового договору?

? (п28,л1,т1,ТП,м1)

Чи є правовою ознакою найманої правці, що здійснюється у рамках трудового договору праця, що здійснюється у рамках певного підприємства або в окремого громадянина (групи громадян), не на основі влас­них коштів працівника, а за рахунок коштів власника?

? (п29,л1,т1,ТП,м1)

Чи є правовою ознакою найманої правці, що здійснюється у рамках трудового договору така праця, яка виконується шляхом виконання під час роботи відповідних вказівок і розпоря­джень власника або уповноваженого ним органу і під гарантовану оплату?

? (п30,л1,т1,ТП,м1)

Чи є правовою ознакою найманої правці, що здійснюється у рамках трудового договору така праця, яка виконується з метою отримання винагороди за роботу від роботодавця у встановлені законом терміни?

? (п31,л1,т1,ТП,м1)

Чим характеризуються індивідуальні трудові відносини?

? (п32,л1,т1,ТП,м1)

На що покликані колективні су­спільно-правові трудові відносини?

? (п33,л1,т1,ТП,м1)

Що являє собою наука трудового права?

? (п34,л1,т1,ТП,м1)

Що досліджує наука трудового права?

? (п35,л1,т1,ТП,м1)

Що вивчає наука трудового права?

? (п36,л1,т1,ТП,м1)

Що входить у предмет трудового права України, як науки?

? (п37,л1,т1,ТП,м1)

Що є метод правового регулювання суспільних трудових відносин?

? (п38,л1,т1,ТП,м1)

У який формі виражається специфічний спосіб, за допомогою якого держава забезпечує необхідну їй поведінку людей і організацій, як учасників суспіль­них трудових відносин?

? (п39,л1,т1,ТП,м1)

Що є Предмет і Метод правового регулювання суспіль­них трудових відносин?

? (п.40,л1,т1,ТП,м1)

Які особливі санкції передбачають норми трудового права, що за­стосовуються у випадках невиконання обов'язків або неправиль­ного здійснення прав?

? (п.41,л1,т1,ТП,м1)

Які використовуються норми для врегулювання відносин у сфері застосування найманої пра­ці?

? (п.42,л1,т1,ТП,м1)

У якому вигляді виражаються імперативні норми?

? (п.43,л1,т1,ТП,м1)

Що надають суб’єктам дозволяючи норми?

? (п.44,л1,т1,ТП,м1)

Що встановлюють рекомендаційні норми?

? (п.45,л1,т1,ТП,м1)

У чому полягає державно-нормативний метод пра­вового регулювання трудових відносин?

? (п.46,л1,т1,ТП,м1)

У чому проявляється локальний метод пра­вового регулювання трудових відносин?

? (п.47,л1,т1,ТП,м1)

На яке коло суб'єктів трудового права поширюються локальні методи правового регулювання?

? (п.48,л1,т1,ТП,м1)

Що є функцією трудового права?

? (п.49,л1,т1,ТП,м1)

Які існують функції трудового права?

? (п.50,л1,т1,ТП,м1)

У чому полягає регулятивна функція трудового права?

? (п.51,л1,т1,ТП,м1)

Як реалізується соціальна функція трудового права?

? (п.52,л1,т1,ТП,м1)

У чому полягає захисна функція трудового права?

? (п.53,л1,т1,ТП,м1)

У чому полягає виробнича (економічна, управлінська) функція трудового права?

? (п.54,л1,т1,ТП,м1)

На що спрямована виховна функція трудового права?

? (п.55,л1,т1,ТП,м1)

Що утворюють систему трудового права?

? (п.56,л1,т1,ТП,м1)

Яка структура системи трудового права?

? (п.57,л.1,т2,ТП,м1)

Що є принципи права в правознавстві?

? (п.58,л.1,т2,ТП,м1)

Як застосовуються основні принципи трудового права органами, які розглядають трудові спори?

? (п.59,л.1,т2,ТП,м1)

Що дозволяють правильно сформульо­вані принципи трудового права?

? (п.60,л.1,т2,ТП,м1)

З чим повинні бути узгодженими принципи трудового права?

? (п.61,л.1,т2,ТП,м1)

У чому проявляється основний принцип свободи праці?

? (п.62,л.1,т2,ТП,м1)

У чому полягає основний принцип рівноправності у галузі праці?

? (п.63,л.1,т2,ТП,м1)

У чому полягає основний принцип договірного характерупраці?

? (п.64,л.1,т2,ТП,м1)

У чому полягає основний принцип визначеності трудової функції?

? (п.65,л.1,т2,ТП,м1)

Чим забезпечується основний принцип стабільності трудових відносин?

? (п.66,л.1,т2,ТП,м1)

Чим забезпечується основний принцип матеріальної заінтересованості в результатах праці?

? (п.67,л.1,т2,ТП,м1)

Що передбачає основний принцип безпеки праці?

? (п.68,л.1,т2,ТП,м1)

Як здійснюється основний принцип участі трудових колективів і профспілок у вирі­шенні питань встановлення умов праці і здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю?

? (п.69,л.1,т2,ТП,м1)

Як реалізується основний принцип свободи об'єднання як працівників, так і роботодавців?

? (п.70,л.1,т2,ТП,м1)

Чим забезпечується основний принцип права на страйки?

? (п.71,л.1,т2,ТП,м1)

Чим забезпечується основний принцип права на відпочинок?

? (п.72,л.1,т2,ТП,м1)

Чим забезпечується основний принцип права на матеріальне забезпечення у випадку непрацездат­ності?

? (п.73,л.1,т3,ТП,м1)

Що є джерела трудового права?

? (п.74,л.1,т3,ТП,м1)

Яке основне джерело трудового права?

? (п.75,л.1,т3,ТП,м1)

Чи гарантує Конституція України громадянину право на працю, яку він вільно обирає і на яку він вільно погоджується?

? (п.76,л.1,т3,ТП,м1)

Чи є джерелом трудового права підзаконні акти?

? (п.77,л.1,т3,ТП,м1)

Що є Локальна норма в трудовому праві України?

? (п.78,л.1,т3,ТП,м1)

Чи визначаються локальними джерелами трудового права колективний договір, трудовій договір і правила внутрішнього трудового розпорядку?

? (п.79, л1,т3,ТП,м1)

В яких випадках приймають локальні норма­тивні акти?

? (п.80, л1,т3,ТП,м1)

Ким має бути схвалений колективний договір як локальний нормативно-правовий акт?

? (п.81, л1,т3,ТП,м1)

Які ознаки мають локальні правові норми?

? (п.82, л1,т3,ТП,м1)

Яке існує співвідношення міжнародних дого­ворів про працю і законодавства України?

? (п.83, л1,т3,ТП,м1)

Коли набуває сили міжнародного зо­бов'язання конвенція Міжнародної Організації Праці?

? (п.84, л1,т3,ТП,м1)

Хто може бути працівником?

? (п.132,л2,т2,ТП,м1)

Що є трудова дієздатність?

? (п.134,л2,т2,ТП,м1)

Хто може бути роботодавцем?

? (п.138,л2,т2,ТП,м1)

Чи має право власник засобів виробництва або уповноважений ним орган самостійно вживати заходів примусу стосовно підпорядкованого йому працівника в разі невиконання чи неналежного виконання останнім своїх обов'язків за договором?

? (п.144,л2,т2,ТП,м1)

Що є Соціальне партнерство?

? (п.153,л3,т1,ТП,м1)

Що є Колективний Договір?

? (п.157,л3,т1,ТП,м1)

Що є безробіття?

? (п.206,л3,т5,ТП,м1)

Хто визнається безробітним?

? (п.207,л3,т5,ТП,м1)

Яка робота вважається «підходящою роботою» для безробітних працездатних громадян працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи?

? (п.209,л3,т5,ТП,м1)

Чи є законними вимоги роботодавця подання довідок про навчання, про попередню роботу, про забезпеченість житловою площею та наявність прописки, про склад сім'ї або про роботу за сумісництвом від громадянина при укладанні трудового договору?

? (п.246,л4,т2,ТП,м1)

Що складає предмет трудового права України?

? (п2,л1,т1,ТП,м1)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.01 с.)